Views
7 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Pred použitím >

Pred použitím > Ďalšie informácie o počítači VAIO n 6 N 2. Elektronická dokumentácia ❑ Príručka používateľa VAIO – všeobecné informácie o počítači VAIO vrátane informácií o technickej podpore a riešení problémov. ❑ Príručku používateľa VAIO zobrazíte kliknutím na tlačidlo Štart , položky Všetky programy a VAIO Manual. Lokalita Pomoc a technická podpora pre systém Windows – komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok, ktoré vás naučia používať počítač. Ak chcete získať prístup k lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows, kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Pomoc a technická podpora, prípadne stlačte a podržte kláves s logom systému Microsoft Windows a stlačte kláves F1.

Pred použitím > Ďalšie informácie o počítači VAIO n 7 N 3. Webové stránky technickej podpory Ak sa vyskytne problém s počítačom VAIO, spustite aplikáciu VAIO Care, ktorá ponúka rôzne možnosti riešenia väčšiny problémov. Podrobnosti nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (str. 31). Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO http://support.vaio.sony.eu/. Po kontaktovaní technickej podpory počítačov VAIO budete požiadaní o sériové číslo počítača. Sériové číslo je 15-ciferné číslo, ktoré nájdete v spodnej časti okna aplikácie VAIO Care, na spodnom alebo zadnom paneli počítača, prípadne vnútri otvoru na batériu. Ďalšími zdrojmi informácií o počítači VAIO sú: ❑ Fórum VAIO na lokalite http://club-vaio.com, ktoré umožňuje komunikovať s ďalšími používateľmi počítačov VAIO. ❑ Webová lokalita VAIO http://www.vaio.eu/, ktorá ponúka informácie o produktoch. ❑ Internetový obchod Sony style na lokalite http://www.sonystyle-europe.com.