Views
2 months ago

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCF13E1R - VPCF13E1R Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 54 N Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet Používanie modulu ExpressCard Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34 * na prenos údajov medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi hudby a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Do tejto zásuvky sa dá zasunúť iba modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm) * . * V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 55 N Ako zasunúť modul ExpressCard 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Opatrne zasuňte modul ExpressCard do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Do zásuvky ho nezasúvajte násilím. ✍ Ak sa modul nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Skontrolujte, či používate najnovší ovládač od výrobcu modulu ExpressCard.