Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предпазни

Предпазни мерки > Информация за безопасност n108 N Батерия ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не оставяйте батерии при температури от над 60°C, като например в паркирана на слънце кола или под пряка слънчева светлина. Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за конкретния модел. Ако поставите батерия, която не е оригинална, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи. Дръжте батерията далеч от всякакви източници на топлина. Пазете батерията суха. Не отваряйте и не се опитвайте да разглобите батерията. Избягвайте механични удари на батерията, като например изпускане върху твърда повърхност. Ако няма да използвате компютъра за дълъг период от време, отстранете батерията от него, за да предотвратите увреждането й. Ако не сте използвали батерията за значителен период от време, животът на батерията може да се съкрати. Това е нормално и не представлява неизправност. Батерията ще се разрежда постепенно с времето, дори и да не се използва. Включете адаптера за променлив ток в компютъра и заредете батерията, преди да го използвате отново. Слушалки ❑ ❑ Безопасност на пътя – Не използвайте слушалки, докато шофирате, карате колело или управлявате моторно превозно средство. Това може да създаде опасност за трафика и е незаконно в някой региони. Потенциално опасно е и слушането на силна музика при вървене пеш, особено при преминаване по пешеходни пътеки. Предпазване от увреждане на слуха – Избягвайте използването на слушалки при висока сила на звука. Специалистите по ушни болести съветват да не се подлагате продължително на силен звук. Ако усетите звънтене в ушите, намалете силата на звука или прекратете използването на слушалките.

Предпазни мерки > Информация за безопасност n109 N “Memory Stick” Дръжте носителя “Memory Stick” и “Memory Stick” адаптерите далеч от деца. Има опасност от поглъщане.