Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 44 N Бележки за използване на оптичното дисково устройство Бележки за запис на данни на диск ❑ ❑ ❑ Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.), тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство. Не удряйте и не клатете компютъра, докато оптичното дисково устройство записва данни на диск. Не включвайте или изключвайте захранващия кабел или адаптера за променлив ток, докато оптичното дисково устройство записва данни на диск. За възпроизвеждането на дискове За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да спазвате тези препоръки: ❑ Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат аудио компактдискове, създадени на носител CD-R или CD-RW. ❑ Някои DVD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM. ❑ Възможно е да не можете да възпроизвеждате определено съдържание от Blu-ray Disc носители на компютъра или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители. За нормално възпроизвеждане на съдържанието, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации за WinDVD BD, като използвате VAIO Update. За информация за начина на използване на VAIO Update вж. Актуализиране на компютъра (стр. 30). ❑ В зависимост от системата, може да забележите прекъсване на звука и/или пропуснати кадри по време на възпроизвеждане на AVC HD. ❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 45 N Бележки за регионалните кодове ❑ Върху етикетите на дисковете или опаковките има индикатори с регионални кодове, които обозначават в кой регион и с какъв тип плейър можете да възпроизведете диска. Освен ако регионалният код не указва регион “2” (Европа спада към регион “2”), “5” (Русия спада към регион “5”) или “all” (това означава, че можете да възпроизвеждате този диск в повечето региони в света), няма да можете да възпроизведете диска на компютъра. ❑ ! Ако смените регионалния код, докато се изпълнява софтуера WinDVD или WinDVD BD, рестартирайте програмата или извадете диска от устройството и го поставете отново, за да се активира новата настройка. Не се опитвайте да сменяте настройката на регионалния код на устройството. Всякакви усложнения, причинени от промяна на настройката на регионалния код на устройството, не се покриват от гаранцията.