Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Brisanje svih snimaka u

Brisanje svih snimaka u mapi 1 Pritisnite tipku Y. 2 Odaberite trak mapa pomoću b na kontroleru. Trak mapa 3 Pritisnite središte kontrolera i zatim odaberite mapu koju želite izbrisati pomoću v/V. 4 Pritisnite tipku B. 5 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite središte kontrolera. Brisanje svih snimaka odjednom Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [All images] t [Delete] Napomena C Fotoaparatu će možda trebati duže vrijeme za brisanje mnoštva snimaka odabirom opcije [All images]. Savjetujemo vam da brišete snimke na računalu ili formatirate memorijsku karticu pomoću fotoaparata. 124

Gledanje snimaka na TV zaslonu Za gledanje slika snimljenih ovim aparatom na TV prijemniku, potreban je HDMI kabel (opcija) i HD TV prijemnik s HDMI priključnicom. 1 Isključite fotoaparat i TV, i spojite fotoaparat na TV. A Na HDMI priključnicu HDMI kabel (opcija) B Na HDMI priključnicu 2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz. C Za detalje pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom. 3 Uključite fotoaparat. Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje se na TV zaslonu. Pritisnite b/B na kontroleru kako biste odabrali željenu sliku. C LCD zaslon na stražnjoj strani fotoaparata se ne uključuje. Kontroler Napomene C Upotrijebite HDMI kabel s HDMI logotipom. C Upotrijebite HDMI mini priključak s jedne strane (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na TV s druge strane. 125