Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Zbrinjavanje starih

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada) Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. 6

Napomene o uporabi fotoaparata Snimanje C Ovaj fotoaparat ima dva načina snimanja: Live view pomoću LCD zaslona i snimanje pomoću tražila (OVF). C Moguće je odstupanje slike snimljene u Live view modu i one preko LCD zaslona. Odstupanja su moguća kod ekspozicije, ravnoteže bjeline, D-range optimizer, ovisno o načinu mjerenja i podešenju ekspozicije. C Kod Live View načina snimanja, snimljena slika može se razlikovati od slike koju vidite na LCD zaslonu. Izjava Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga. Sigurnosna kopija Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali. Napomene o LCD zaslonu i objektivu C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal. Za smanjenje navedenih pojava kod Live view snimanja, možete aktivirati funkciju "Pixel mapping" (str. 163). Crne, bijele, crvene, plave i zelene točke C Nemojte pridržavati fotoaparat za LCD zaslon. C Ne izlažite fotoaparat izravnom sunčevom svjetlu. Ako se sunčevo svjetlo fokusira na predmet u blizini, može uzrokovati požar. Ako aparat trebate staviti na mjesto izloženo sunčevu svjetlu, pričvrstite pokrov objektiva. C Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima. Kad uključite aparat na hladnom mjestu, LCD zaslon se može privremeno zatamniti. Kad se aparat zagrije, monitor će raditi normalno. C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može prouzročiti promjene boje i kvarove. O autorskim pravima TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima. Slike iz priručnika Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri te nisu stvarne fotografije snimljene ovim aparatom. Napomena o tehničkim podacima navedenim u ovim uputama Podaci o učinku i tehnički podaci definirani su u sljedećim uvjetima, osim ako nije drugačije navedeno u uputama za uporabu: na običnoj sobnoj temperaturi od 25 °C i uz uporabu potpuno napunjene baterije. 7