Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

3 Snimajte kad je

3 Snimajte kad je podešena ekspozicija. C Provjerite ekspoziciju na EV skali. Prema +: Slika postaje svjetlija. Prema –: Slika postaje tamnija. Pojavljuju se strelice b B ako je podešena ekspozicija izvan raspona EV skale. Ta strelica počinje treperiti ako razlika postane veća. Standardna vrijednost Napomene C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) nije prikazan u modu ručne ekspozicije. C Kad je kotačić podešen na M, ISO osjetljivost [AUTO] je podešena na [200]. U M modu, ISO osjetljivost [AUTO] nije raspoloživa. Podesite ISO osjetljivost po potrebi (str. 103). C Pritisnite tipku ( pri snimanju uz uporabu bljeskalice. Meñutim, domet bljeskalice ovisi o otvoru blende. Kod snimanja uz uporabu bljeskalice, provjerite njezin domet (str. 90). Ručni pomak Kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende možete mijenjati bez promjene podešene ekspozicije. Zakrenite kontrolni kotačić držeći pritisnutom tipku AEL kako biste odabrali kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende. Tipka AEL 68

Snimanje tragova svjetla s dugom ekspozicijom (BULB) Ovaj mod je prikladan za ➏ Snimanje tragova svjetla, primjerice kod vatrometa. ➏ Snimanje tragova zvijezda. 1 Podesite kotačić moda na M. 2 Zakrenite kontrolni kotačić ulijevo dok se ne prikaže [BULB]. 3 Držeći pritisnutom tipku $, zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje otvora blende (F-broj). BULB Tipka $ 69