Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Gornja strana A

Gornja strana A Priključak za pribor (91) B Preklopka LIVE VIEW/OVF (71, 87) C Tipka MF CHECK LV (ručna provjera izoštrenosti) (85) D ? Oznaka položaja senzora slike (81) E Tipka ISO (103) F Tipka 5/6 (okidanje) (108) G Tipka D-RANGE (98) 38

Bočne strane/donja strana A HDMI priključnica (125) B % (USB) priključnica (141, 154) C Priključnica REMOTE C Pri spajanju daljinskog upravljača RM-S1AM/RM-L1AM (opcija) na fotoaparat, umetnite priključak daljinskog upravljača u priključnicu REMOTE tako da se vodilica na priključku poravna s vodilicom priključnice REMOTE. D Hvataljke za remen (27) E DC IN priključnica C Kod spajanja AC-PW10AM AC mrežnog adaptera (opcija) na fotoaparat, isključite fotoaparat, zatim spojite priključak mrežnog adaptera na DC IN priključnicu na fotoaparatu. F Preklopka memorijske kartice G Utor za SD memorijsku karticu (22) H Utor za "Memory Stick PRO Duo" memorijsku karticu (22) I Pokrov memorijske kartice J Pokrov baterije (17) K Navoj za stativ C Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat. 39