Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Promjena prikaza

Promjena prikaza informacija o snimanju (DISP) Sa svakim pritiskom tipke DISP se prikaz na zaslonu mijenja na sljedeći način u Live View modu. Za indikatore u modu tražila pogledajte str. 74. Tipka DISP Grafički prikaz Uključene informacije o snimanju Uključen histogram Isključene informacije o snimanju Histogram (str. 94) 40

LCD zaslon Indikatori na LCD zaslonu se prikazuju na sljedeći način kod snimanja u Live View modu. Indikatori u modu snimanja preko tražila. Grafički prikaz Prikaz informacija o snimanju A Indikator Z P A S M z y . 1 0 / { Značenje Kotačić moda (50 – 70) Kvaliteta slike (129) - Upozorenje na pregrijavanje (170) s t u Veličina slike (128)/ x w v Format slike (128) Ŏ ˆ Memorijska kartica (22) 100 Preostali broj snimaka (29) * 100% Preostalo trajanje baterije (18) B Indikator v MF CHECK LV C Indikator Značenje Područje mjerenja u točci (97) Područje automatskog izoštravanja (83) Indikator brzine zatvarača (65) Indikator otvora blende (63) Ručna provjera izoštrenosti (85) Značenje z T U Izoštravanje (80) 1/125 Brzina zatvarača (65) F3.5 Otvor blende (63) Skala ekspozicije (68, 111) ; AE blokada (92) h Upozorenje potresanja aparata (48) S SteadyShot skala (48) 41