Views
1 month ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Promjena ostalih

Promjena ostalih podešenja Podešavanje zvuka Za odabir zvuka koji se čuje kod okidanja, tijekom odbrojavanja self-timera, itd. Tipka MENU t 0 2 t [Audio signals] t Odaberite željeno podešenje Isključivanje prikaza Help Guide pomoći sa zaslona Možete isključiti prikaz Help Guide pomoći tako da se ne prikazuje dok rukujete fotoaparatom. To je praktično ako želite sljedeći postupak izvesti brzo. Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide dips.] t [Off] Podešavanje vremena do isključenja fotoaparata u štedni mod Možete podesite vrijeme do isključenja fotoaparata u štedni mod (Power save) iz Live View (LV) ili moda uporabe tražila (OVF). Pritiskom okidača dopola, fotoaparat se vraća na snimanje. Tipka MENU t 0 1 t [Power save (LV)] ili [Power Save (OVF)] t Odaberite željeno vrijeme Napomena C Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad je fotoaparat spojen na TV ili ako je način okidanja podešen na V (Remote Commander). Odabir jezika Tipka MENU t 0 1 t [O Language] t Odaberite jezik 134

Podešavanje LCD zaslona Ručno podešavanje svjetline LCD zaslona Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava u skladu s osvjetljenjem okoline pomoću senzora svjetla (str. 36). Svjetlinu LCD zaslona možete podesiti i ručno. Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t [Manual] t Odaberite željeno podešenje Napomene C Ako je odabrana postavka [Auto], nemojte rukom i sl. zaklanjati senzor svjetla. C Kod uporabe fotoaparata s AC-PW10AM AC adapterom (opcija), svjetlina LCD zaslona se uvijek podešava na najveću vrijednost čak i ako odaberete [Auto]. Podešavanje vremena za automatski prikaz slike nakon snimanja (Auto review) Možete provjerite snimljenu sliku na LCD zaslonu odmah nakon snimanja. Možete promijeniti trajanje prikaza. Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t Odaberite željeno podešenje Napomena C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati okomito čak i ako je [PlaybackDisplay] podešeno na [Auto rotate] (str. 115). 135