Views
6 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Допълнителни

Допълнителни операции Регулиране на дълбочината на триизмерни видеоклипове В настройката си по подразбиране видеокамерата преценява разстоянието между обектите на преден план и фона, и спрямо нея регулира автоматично ефекта на паралакса; по този начин потребителят се чувствате комфортно, докато гледа триизмерни видеоклипове. Комфортно усещане за дълбочина Видеокамерата преценява разположението на обектите Комфортно усещане за дълбочина Видеокамерата регулира паралакс ефекта Монитор Забележки Тъй като паралаксът се регулира автоматично, триизмерните видеоклипове може да трептят, когато ги възпроизвеждате в 2D режим. За да предотвратите трептенето, преди записа регулирайте дълбочината ръчно. Регулиране на дълбочината при запис 1 Изберете [Camera/Mic] [ Camera Settings] [ 3D Depth Adjustment] [Manual]. Можете да зададете тази опция, като използвате диска MANUAL (стр. 45). 38 BG 2 Регулирайте дълбочината, като използвате , за да преместите изображението на преден план, и , за да го преместите назад към фона. За да запазите оптимално усещане за дълбочина Регулирайте усещането за дълбочина с помощта на [Auto] (настройка по подразбиране), докато усещането за дълбочина е подходящо, след това изберете [Manual]. Регулиране на дълбочината при възпроизвеждане 1 Изберете [3D Depth Adjustment] на екрана за възпроизвеждане на триизмерни изображения. Видеоклипът спира за момент и екранът, който се използва за регулиране на вертикалата, се извежда в 2D режим (дисплей с двойно изображение). 2 Изберете / , за да регулирате вертикалата [Next].

3 Изберете / , за да регулирате хоризонталата . Екранът, който се използва за регулиране на хоризонталата, се извежда в 3D режим. Ясен запис на хора Ясен запис на избраните обекти (Приоритет на лице) Вашата видеокамера може да проследи избрано от вас лице и автоматично да регулира фокуса, експонацията и тоновете на кожата на лицето. Изберете едно от лицата, което ще е цел на записа. Допълнителни операции Извежда се двойна рамка. Област на отказан избор Забележки Възможно е обектът, който сте докоснали, да не бъде засечен в зависимост от светлината на околната среда или прическата му. Уверете се, че сте задали [Face Detection] в положение различно от [Off] (настройката по подразбиране е [Auto]). 39 BG