Views
4 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на функции с ръчни настройки Запис на изображения с приоритет на ириса 1 Mic] [ [IRIS] [Manual]. 2 Изберете / за да регулирате ириса. F-стойност Забележки 44 BG Промяната на ириса сменя и обхвата за фокусиране. Изберете [Camera/ Manual Settings] Когато F-стойността намалява, ирисът се отваря и фонът се размазва. За да промените атмосферата на изображението чрез ириса. Намаляването на F-стойността (отваряне на ириса) стеснява обхвата за фокусиране. Увеличаването на F-стойността (стесняване на ириса) разширява обхвата за фокусиране. Отворете ириса, за да замъглите фона, или го стеснете, за да изострите цялото изображение. Дори и да отворите ириса по-широко (помалка F-стойност) от F3.4, когато зададете лостчето зуум в положение W (широк ъгъл), ирисът се връща в положение F3.4, като преместите лостчето зуум към страната Т (телеснимка). Запис на изображения с приоритет на скоростта на затвора Можете да изразите движението на движещ се обект по различен начин, като регулирате скоростта на затвора. Когато записвате планински поток например, можете да уловите разплискващата се вода много ясно, като увеличите скоростта на затвора, или можете да запечатате кадър, проследяващ движението на водата, като зададете ниска скорост на затвора. 1 2 Изберете [Camera/ Mic] [ Manual Settings] [Shutter Speed] [Manual]. Изберете / , за да регулирате скоростта на затвора. Намалявайки стойността (по-ниска скорост на затвора), ще можете да запишете изображение, което проследява движението на обекта. Забележки Когато записвате изображения при осветление от флуоресцентни, натриеви или живачни лампи, е възможно да се появят хоризонтални ленти, премигване или промяна на цветовете. В този случай променете скоростта на затвора спрямо честотата на захранването във вашия регион.

Ръчно регулиране на настройките за изображението с диска MANUAL Можете да зададете към диска MANUAL опция от менюто, която често използвате. Тъй като опцията [3D Depth Adjustment] е зададена за диска MANUAL в настройката по подразбиране, операциите по-долу са описани като регулиране на 3D дълбочината чрез диска. 1 2 Натиснете MANUAL, за да регулирате дълбочината на триизмерните изображения. Диск MANUAL Бутон MANUAL Неколкократното натискане на MANUAL превключва към активиране и изключване на ръчната настройка. Завъртете диска MANUAL, за да регулирате 3D дълбочината. Опции, които можете да управлявате с диска MANUAL [Shutter Speed] (стр. 70) [AE Shift] (стр. 70) [White Balance Shift] (стр. 70) За да зададете опция в менюто за диска MANUAL 1 2 3 Натиснете и задръжте MANUAL за няколко секунди. Завъртете диска MANUAL и изберете опция, която желаете да зададете. Изберете [Reset], за да нулирате ръчно зададените опциите към стойностите им по подразбиране. Натиснете MANUAL Данните на видеокамерата, които се извеждат на LCD екрана, ще се различават в зависимост от настройките за записа. Настройките ще се изведат със следните икони. : Автоматични : Експонацията се задава ръчно. : Приоритет на ириса : Приоритет на скоростта на затвора Допълнителни операции 3D запис [3D Depth Adjustment] (стр. 38) [Focus] (стр. 70) [Exposure] (стр. 70) [AE Shift] (стр. 70) [White Balance Shift] (стр. 70) 2D запис [Focus] (стр. 70) [Exposure] (стр. 70) [IRIS] (стр. 70) Забележки Ръчните настройки ще бъдат запазени дори и да смените запазената опция за диска MANUAL. Въпреки това, ако настроите [Exposure] след ръчното задаване на опцията [AE Shift], [Exposure] ще измести [AE Shift]. Ако зададете някоя от опциите [Exposure], [IRIS] или [Shutter Speed], настройките за другите две опции се отменят. [Data Code] (стр. 72) 45 BG