Views
6 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Създаване на

Създаване на диск с помощта на DVD записващо устройство или рекордер Забележки Свържете вашата видеокамера към мрежата от 220 V, като за тази операция използвате приложения променливотоков адаптер (стр. 19). Обърнете се към ръководството с инструкции, приложено към свързаното устройство. Sony DVD записващите устройства може да не се предлагат в някои държави/региони. Създаване на диск с изображения с високо качество (HD) с помощта на DVD записващо устройство Използвайте вградения USB кабел, за да свържете вашата видеокамера към Sony DVD устройство за създаване на дискове, съвместимо с изображения с висока разделителна способност (HD), различно от DVDirect Express (продава се отделно) и др. 1 Свържете DVD записващо устройство към видеокамерата, като използвате вградения USB кабел. 64 BG 2 Изберете [USB Connect] на екрана на видеокамерата. 3 Ако не се изведе съобщението [USB Select], изберете [Setup] [ (Connection)] [USB Connect]. Запишете видеоклипа на свързаното оборудване. След като операцията приключи, изберете . Забележка Не можете да запазвате 3D видеоклипове. Създаване на диск с изображения със стандартно качество (STD) с помощта на записващо устройство и др. Можете да презаписвате изображения, възпроизвеждани на вашата видеокамера, на диск или видеокасета, като свържете видеокамерата към рекордер, Sony DVD записващо устройство и др., различни от DVDirect Express, като използвате A/V свързващ кабел. 1 Поставете носител на запис в записващото устройство (рекордер и др.) Ако устройството за запис притежава селектор за избор на входен сигнал, задайте селектора за входен сигнал в режим на приемане на входни сигнали.

2 Свържете вашата видеокамера към записващото устройство чрез A/V свързващия кабел. Вход A/V свързващ кабел A/V конектор за дистанционно управление Забележки 3D видеоклиповете се преобразуват в 2D със стандартно качество на изображението. Не можете да копирате изображения на рекордери, свързани чрез HDMI кабел. Тъй като презаписът се извършва посредством аналогов трансфер на данни, качеството на изображението може да се влоши. Видеоклиповете с висока разделителна способност (HD) ще бъдат презаписани със стандартно качество на изображението (STD). Когато свържете моно устройство, свържете жълтия щекер на A/V свързващия кабел към входния видео жак, и свържете белия (ляв канал) или червения (десен канал) щекер към аудио входния жак на устройството. Информация за дата и час при копиране: [Data Code] (стр. 72) Използване на 4:3 размер на дисплея за екрана: [TV Type] (стр. 72) Червен Бял Жълт 3 4 Посока на сигнала Свържете вашата видеокамера към входните жакове на записващото устройство. Започнете възпроизвеждането на вашата видеокамера и започнете записа на устройството за запис. Когато презаписът приключи, спрете записващото устройство и след това спрете и вашата видеокамера. 65 BG Запазване на изображения с помощта на външно устройство