Views
8 months ago

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony HDR-TD20E - HDR-TD20E Istruzioni per l'uso Bulgaro

56 BG 2 Изберете

56 BG 2 Изберете точката, в която желаете да разделите видеоклипа на отделни сцени, като използвате / , и след това изберете . A Забележки B A: Връща към началото на избрания видеоклип B: Регулира по-прецизно точката на разделяне. Възможно е да се получи малка разлика между точката, която сте избрали, и реалната позиция на разделяне, тъй като вашата видеокамера избира точката на разделяне на интервали от половин секунда. Можете да извършвате само някои основни редакторски операции, използвайки видеокамерата. Ако желаете да извършвате по-сложни редакторски промени, използвайте вградения софтуер “PlayMemories Home”. Запис на снимка от видеоклип 1 Изберете [Photo Capture], който се извежда на екрана за възпроизвеждане на видеоклип. 2 Изберете точката, която желаете да запечатете като снимка, като използвате / , и след това изберете . A A: Връща към началото на избрания видеоклип B: Регулира по-прецизно точката за запис . Ако видеоклипът е записан с едно от следните качества, размерът ще се зададе както следва по–долу. Качество на изображение с висока разделителна способност (HD): 2.1 M (16:9) Широкоекранно (16:9) изображение със стандартна резолюция (STD): 0.2 M (16:9) 4:3 съотношение на екрана със стандартно качество на изображението (STD): 0.3 М (4:3) Дата и час на създадените снимки Датата на записа и часът на създадените снимки са същите като датата и часа на видеоклипа. Ако видеоклипът, от който записвате, няма код с данни, датата и часът на снимката ще бъдат еднакви с данните от момента, когато сте записали снимката от видеоклипа. B

Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър Полезни функции, достъпни при свързването на видеокамерата към компютър За Windows Вграденият софтуер “PlayMemories Home” (Lite Version) ви позволява лесно да прехвърляте изображения от видеокамерата на компютър и да ги възпроизвеждате. Прехвърляне на Възпроизвеждане изображения Използвайте допълнителен USB кабел за връзка с компютъра, ако вграденият USB кабел на видеокамерата е твърде къс. За да използвате “Expanded Feature” на софтуера “PlayMemories Home” Можете да свалите “Expanded Feature” на компютър, който е свързан към Интернет. Обновяването ще ви позволи да използвате различни допълнителни функции. Редактиране Събиране на файлове с изображения За Macintosh Качване Мрежови услуги Запазване на диск DVD (2D)/Blu-ray Вграденият софтуер “PlayMemories Home” не се поддържа от Macintosh компютри. За да прехвърляте изображения от видеокамерата на Mac компютър и да ги възпроизвеждате, използвайте подходящия софтуер на вашия Mac. За подробности посетете следния URL: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 57 BG Запазване на видеоклипове и снимки с помощта на компютър