Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Klargøring af

Klargøring af receiveren Tilslutning af vekselstrømsledningen Tilslut vekselstrømsledningen til en stikkontakt i væggen. Tænd for receiveren ?/1 Vekselstrømsledning Til stikkontakten i væggen Tryk på ?/1 (til/standby) for at tænde receiveren. Du kan også tænde receiveren ved hjælp af knappen ?/1 på fjernbetjeningen. Tryk på ?/1 igen for at slukke receiveren. "STANDBY" blinker på skærmpanelet. Du må ikke frakoble vekselstrømsledningen, mens "STANDBY" blinker. Dette kan medføre fejl. Opsætning af receiveren ved hjælp af Easy Setup Du kan nemt indstille receiverens grundlæggende indstillinger ved at betjene receiveren i henhold til anvisningerne på TV-skærmen. Skift receiverens indgang på TV'et til den indgang, som receiveren er tilsluttet. Når du tænder receiveren for første gang, eller efter receiveren er initialiseret, vises Easy Setup-skærmen på TV-skærmen. Følg vejledningen på skærmen for at opsætte receiveren. Du kan opsætte følgende funktioner ved hjælp af Easy Setup. –Language –Speaker Settings –Network Settings Kommentarer om Speaker Settings (Auto Calibration) Denne receiver er udstyret med DCACfunktion (Digital Cinema Auto Calibration), som gør det muligt at foretage automatisk kalibrering på følgende måde: • Kontrollér tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren. • Indstil højttalerens lydstyrke. • Mål afstanden fra hver højttaler til din siddeposition. 1) • Mål højttalerens størrelse. 1) • Mål frekvenskarakteristikken (EQ). 1) • Mål frekvenskarakteristikken (fase). 1)2) 32 DK

1) Måleresultatet anvendes ikke, når der er valgt "Analog Direct". 2) Måleresultatet anvendes ikke, når der modtages Dolby TrueHD- eller DTS-HD-signaler med en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz. DCAC er designet til at opnå korrekt lydbalance for dit lokale. Du kan imidlertid også ændre højttalerniveauerne manuelt efter eget ønske. Yderligere oplysninger finder du under "Test Tone" (side 86). Før du udfører automatisk kalibrering Før du udfører automatisk kalibrering, skal du kontrollere følgende. • Opsæt og tilslut højttalerne (side 19, 21). • Tilslut kun den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-stikket. Tilslut ikke andre mikrofoner til dette stik. • Indstil "SB Assign" til "Bi-Amp" i menuen Speaker Settings, hvis du bruger biforstærkertilslutning (side 84). • Indstil "SB Assign" til "Speaker B" i menuen Speaker Settings, hvis du bruger front B-højttalertilslutning (side 84). • Sørg for, at højttalerudgangen ikke indstilles til "SPK OFF" (side 34). • Kontrollér, at du ikke bruger funktionen PARTY STREAMING (side 66). • Frakobl hovedtelefonerne. • Fjern eventuelle forhindringer mellem optimeringsmikrofonen og højttalerne for at undgå målefejl. • Du opnår en nøjagtig måling ved at sikre, at der ikke er støj i omgivelserne. Sådan opsættes automatisk kalibrering Optimeringsmikrofon 1 Tilslut den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-stikket. 2 Opsæt optimeringsmikrofonen. Placer optimeringsmikrofonen ved din siddeposition og i samme højde som dine ører. Bekræft opsætning af den aktive subwoofer • Når du tilslutter en subwoofer, skal du tænde subwooferen og skrue op for lydstyrken, inden subwooferen aktiveres. Drej på knappen LEVEL for at indstille midterpunktet. • Hvis du tilslutter en subwoofer med en delefrekvensfunktion, skal du indstille værdien til maksimum. • Når du tilslutter en subwoofer med en automatisk standby-funktion, skal den indstilles på OFF (deaktiveret). Klargøring af receiveren Bemærkninger • Højttalerne udsender en meget høj lyd under kalibreringen, og lydstyrken kan ikke justeres. Tag hensyn til omgivelserne og de tilstedeværende børn. • Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før automatisk kalibrering, deaktiveres lydafbrydelsesfunktionen automatisk. • De korrekte målinger kan muligvis ikke udføres, eller der kan ikke udføres automatisk kalibrering, når der anvendes specielle højttalere, såsom dipolhøjttalere. Bemærk Afhængigt af karakteristika for den subwoofer, du bruger, kan opsætningsafstanden være en anden end den aktuelle placering. 33 DK