Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Bemærkninger • Hvis

Bemærkninger • Hvis System Audio Control ikke virker i overensstemmelse med din TV-indstilling, skal du se i betjeningsvejledningen til TV'et. • Når "Ctrl for HDMI" indstilles til "ON", angives indstillingerne for "HDMI Audio Out" i menuen HDMI Settings automatisk på basis af indstillingerne for System Audio Control (side 88). • Hvis TV'et tændes før receiveren, udsendes der et kort øjeblik ikke lyd fra TV'et. System Power-Off Når du slukker TV'et ved brug af tænd/ sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening, slukkes receiveren og det tilsluttede udstyr automatisk. Du kan også bruge receiverens fjernbetjening til at slukke for TV'et. TV ?/1 Scene Select Den optimale billedkvalitet og det optimale lydfelt vælges automatisk i henhold til den scene, der er valgt på dit TV. Se betjeningsvejledningen til TV'et angående oplysninger om betjening. Bemærk Lydfeltet skifter muligvis ikke, afhængigt af TV'et. Overensstemmelsestabel Sceneindstilling på TV'et Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Lydfelt HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Tryk på TV ?/1. TV, receiver og det tilsluttede udstyr slukkes. Bemærkninger • Indstil TV-strømforsyningens funktion til intern lås til til, før du bruger funktionen Slukning af systemet. Se betjeningsvejledningen til TV'et angående oplysninger. • Afhængigt af det tilsluttede udstyrs tilstand, slukkes det muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr angående oplysninger. Home Theatre Control Hvis et "Home Theatre Control"- kompatibelt TV tilsluttes til receiveren, vises der et ikon for internetbaserede programmer på det tilsluttede TV. Du kan skifte en indgang på receiveren eller skifte lydfelter ved brug af dit TV's fjernbetjening. Du kan også justere niveauet for centerhøjttaler eller subwoofer eller justere indstillingerne for "Sound Optimizer" (side 53), "Dual Mono" (side 87) eller "A/V Sync." (side 87). Bemærk Hvis du vil bruger funktionen Home Theatre Control, skal dit TV kunne få adgang til en bredbåndsservice. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. 76 DK

Nem fjernbetjening Du kan bruge TV-fjernbetjeningen til at betjene receiverens menu. Vælg, at receiveren (AV AMP) skal genkendes af TV'et. Bemærkninger • Receiveren genkendes som "(Tuner (AV AMP))" af TV'et. • Dit TV skal være kompatibelt med linkmenuen. • Afhængig af TV'ets type vil nogle af betjeningerne ikke være tilgængelige. Andre betjeninger Skift mellem digital og analog lyd (INPUT MODE) Når du tilslutter udstyr til både digitale og analoge lydindgange på receiveren, kan du låse lydindgangstilstanden til enhver af dem eller skifte fra den ene til den anden, afhængigt af den type materiale, du vil se. 1 Vælg " Settings" i startmenuen, og tryk derefter på . Menuen Settings vises på TV-skærmen. 2 Vælg "Input Settings", og tryk derefter på . 3 Vælg "Input Mode", og tryk derefter på . Den valgte lydindgangstilstand vises på TV-skærmen. • Auto: Giver digitale lydsignaler fortrinsret. Hvis der er mere end én digital tilslutning, har HDMIlydsignaler fortrinsret. Hvis der ikke er digitale lydsignaler, vælges de analoge lydsignaler. Hvis TV-indgang er valgt, har ARCsignalerne (Audio Return Channel) fortrinsret. Hvis TV'et ikke er kompatibelt med ARC-funktionen, er de digitale optiske lydsignaler valgt. Hvis funktionerne Control for HDMI i både receiveren og TV'et ikke er aktiveret, fungerer ARC ikke. • OPT: Angiver de digitale lydsignaler, der sendes til DIGITAL OPTICAL-stikket. • COAX: Angiver de digitale lydsignaler, der sendes til DIGITAL COAXIAL-stikket. • Analog: Angiver de analoge lydsignaler, der anvendes til AUDIO IN (L/R)-stik. Andre betjeninger 77 DK