Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Indstilling af

Indstilling af højttalerne Sådan indstilles surroundbaghøjttalerne Du kan skifte mellem at anvende de højttalere, der er tilsluttet SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B- terminalerne, afhængigt af den tilsigtede anvendelse. Bemærk Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis "Speaker Pattern" er indstillet til en indstilling uden surroundbag- og -fronthøjttalere (høj). 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Settings", og tryk derefter på . 3 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Speaker Settings", og tryk derefter på . 4 Tryk på V/v flere gange for at vælge "SB Assign", og tryk derefter på . 5 Vælg den ønskede højttaleropsætning, og tryk derefter på . • Speaker B: Hvis du tilslutter et yderligere fronthøjttalersystem til SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne, skal du vælge "Speaker B". • Bi-Amp: Hvis du tilslutter fronthøjttalerne til SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne med en bi-forstærkertilslutning, skal du vælge "Bi-Amp". • Off: Hvis du tilslutter surroundbageller fronthøjttalere (høj) til SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne, skal du vælge "Off". Sådan vælge fronthøjttalerne Du kan vælge de højttalere, du ønsker at lytte til. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til at foretage denne handling. SPEAKERS Tryk på SPEAKERS flere gange for at vælge det fronthøjttalersystem, du ønsker at lytte til. Du kan kontrollere de valgte højttalerterminaler ved at kontrollere indikatoren på skærmpanelet. Indikatorer Valgte højttalere SP A SP B* SP A+B* Den højttaler, der er tilsluttet SPEAKERS FRONT A-terminalerne. Den højttaler, som er tilsluttet SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne. Den højttaler, der er tilsluttet både SPEAKERS FRONT A and SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-terminalerne (parallel tilslutning). Der vises "SPK OFF" på skærmpanelet. Der udsendes ikke lydsignaler fra nogen højttalerterminaler. * For at vælge "SP B" eller "SP A+B" skal "SB Assign" indstilles til "Speaker B" i menuen Speaker Settings (side 84). Bemærk Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der er tilsluttet hovedtelefoner. 34 DK

Sådan annulleres automatisk kalibrering Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres, når du foretager følgende under målingen: –Tryk på ?/1. – Trykker på indgangsknapperne på fjernbetjeningen eller drejer på INPUT SELECTOR på receiveren. –Tryk på . – Trykker på SPEAKERS på receiveren. – Ændrer lydstyrken. – Tilslutter hovedtelefonerne. Sådan opsættes receiveren manuelt Se "Justeringsindstillinger" (side 80). Konfiguration af receiverens netværksindstillinger Receiverens netværksindstillinger skal være indstillet korrekt for at bruge funktionerne Home Network, SEN, AirPlay og PARTY STREAMING. Brug af en kabelforbundet LAN-forbindelse DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Settings", og tryk derefter på . 3 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Network Settings", og tryk derefter på . 4 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Internet Settings", og tryk derefter på . 5 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Wired Setup", og tryk derefter på . Hvis der vises "Change Setting?" på TV-skærmen, skal du vælge "OK" og derefter trykke på . 6 Tryk på V/v flere gange for at vælge "Auto", og tryk derefter på . Oplysninger om IP-indstillingerne vises på TV-skærmen. Når der bruges fast IP-adresse Vælg "Custom", og tryk derefter på . IP-adresseindstillingen vises på TV-skærmen. Tryk på . Tryk på V/v for at vælge værdien for "IP Address". Tryk på b for at angive værdien for den næste position. Tryk på for at afslutte. Du skal herefter angive værdien for "Subnet Mask" og "Default Gateway". Tryk på b for at få vist siden DNS Settings. Du skal herefter angive værdien for "Primary DNS" og "Secondary DNS". 7 Tryk på b. Der vises "Connecting to the Internet" på TV-skærmen. Der vises "Network setup is completed", når netværksindstillingerne er foretaget. Du vender tilbage til menuen Network Settings ved at trykke på . (Afhængigt af netværksmiljøet kan netværksindstillingerne tage nogen tid). 8 Foretag serverindstillingerne. Hvis du vil høre lydindhold, der er lagret på serveren, skal du indstille serveren (side 55). Tip Se "Information" (side 89), når du kontrollerer netværksindstillingerne. Klargøring af receiveren 35 DK