Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Danese

Bemærkninger om

Bemærkninger om USB-enheden • Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. For at undgå beskadigelse af data og USB-enheden skal du slukke receiveren, når du tilslutter eller frakobler USB-enheden. • Tilslut ikke receiveren og USB-enheden gennem en USB-hub. • Når USB-enheden er tilsluttet, vises "Reading". • Det kan tage ca. 10 sekunder, før "Reading" vises, afhængigt af hvilken type USB-enhed der er tilsluttet. • Når USB-enheden er tilsluttet, læser receiveren alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage længere tid at læse USB-enheden. • Receiveren kan læse op til – 256 mapper (herunder mappen "ROOT"). – 256 lydfiler for hver mappe. – 8 mappeniveauer (træstruktur med filer, herunder mappen "ROOT") Det maksimale antal lydfiler og mapper kan variere afhængigt af filog mappestrukturen. Gem ikke andre typer filer eller unødvendige mapper på en USB-enhed. • Der gives ikke garanti for kompatibilitet med alle programmer til kodning/ skrivning, alt optagelsesudstyr og alle optagelsesmedier. Ikke-kompatible USB-enheder kan skabe støj eller afbrudt lyd eller afspiller måske slet ikke. • Det kræver nogen tid at starte afspilning, hvis: – mappestrukturen er kompleks. – hukommelseskapaciteten er stor. • Denne receiver understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, der er tilgængelige i en tilsluttet USB-enhed. • Afspilningsrækkefølgen for receiveren kan afvige fra afspilningsrækkefølgen for den tilsluttede USB-enhed. • Mapper, der ikke indeholder lydfiler, springes over. • Ved afspilning af meget lange spor kan nogle handlinger resultere i forsinkelser iafspilningen. USB-meddelelsesliste Meddelelse og forklaring Reading Receiveren genkender og læser oplysninger på USB-enheden. Device error USB-enhedens hukommelse blev ikke genkendt (side 44). Not supported En ikke-understøttet USB-enhed er tilsluttet, en ukendt enhed er tilsluttet, eller USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub (side 44). No device is connected Der er ingen USB-enhed tilsluttet, eller den tilsluttede USB-enhed genkendes ikke. No Track Der blev ikke fundet et spor. 46 DK

Tunerbetjening Lytning til FM/AM-radio Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den indbyggede tuner. Før du bruger den, skal du sørge for at have tilsluttet FM- og AM-antennerne til receiveren (side 29). Tip Indstillingsskalaen til direkte tuning er vist nedenfor. 1 Vælg "Listen" i startmenuen, og tryk derefter på . 2 Vælg "FM" eller "AM" i menuen, og tryk derefter på . FM- eller AM-menulisten vises på TV-skærmen. FM/AM-skærm Du kan vælge og betjene de enkelte elementer på skærmen ved at trykke på V/v/B/b og . Område FM AM Europa, Australien 50 kHz 9 kHz Mexico 50 kHz 10 kHz* * AM-indstillingsskalaen kan ændres (side 48). 1 Frekvensindikator (side 47) 2 Liste over faste stationer (side 48) Tunerbetjening Numeriske knapper V/v/b, Automatisk indstilling på en station (Auto Tuning) Vælg "Tuning +" eller "Tuning –", og tryk derefter på . Vælg "Tuning +" for at scanne lave til høje frekvenser, vælg "Tuning –" for at scanne føje til lave frekvenser. Receiveren indstiller scanningen, så snart den modtager en station. D.TUNING SHIFT OPTIONS HOME I tilfælde af dårlig FM-stereomodtagelse 1 Stil ind på den station, du ønsker at lytte til, ved hjælp af Auto Tuning, Direct Tuning (side 48), eller vælg den ønskede faste station (side 48). 2 Tryk på OPTIONS. 3 Vælg "FM Mode", og tryk derefter på . 4 Vælg "Mono", og tryk derefter på . 47 DK