STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

lne.be

STAD TURNHOUT RUP “GALGEBEEK” Voorstudie met ... - LNE.be

7.4 Overstromingsgevoeligheid 30

7.5 Conclusie 31

8 Onderzoek tot m.e.r. 32

8.1 Bepalen van de plan-MER-plicht 32

8.2 Potentiële milieueffecten van het plan 34

8.3 Cumulatieve effecten 55

8.4 Leemten in de kennis 57

8.5 Grensoverschrijdende effecten 57

8.6 Discipline-overschrijdende conclusie onderzoek milieueffecten 57

Figuren

Figuur 2-1: Kaart 16.6 - Mogelijke ruimtelijke visie en inrichtingsprincipes - uit

voorstel van afbakening, Mens&Ruimte, 2002

Figuur 2-2: Deelplan 16: Grafisch plan

Figuur 2-3: Synthese gewenste ruimtelijke structuur N12 - N 132 (bron: Stramien,

Vectris)

Figuur 2-4: Streefbeeld N12 - Segment tussen R13 en Molenstraat

Figuur 8-1: bestaande toestand

Figuur 8-2: geldend plan (projectgebied aangeduid zwart gestreept)

Figuur 8-3: voorgenomen plan

Figuur 8-4: Bodemkaart t.h.v. het plangebied

Figuur 8-5: Waterlopen in de omgeving van het plangebied

Figuur 8-6: zoneringsplan t.h.v. het plangebied

Figuur 8-7: Biologische waardering t.h.v. het plangebied

Figuur 8-8: Landschapskenmerkenkaart t.h.v. de besproken planonderdelen

Figuur 8-9: Ferraris (1775) t.h.v. Turnhout met aanduiding van planonderdelen 2

en 3 (rood), Nonnenbossen (groen) en het meest zuidelijk deel van Gierle bos

(blauw) dat verder loopt tot Kasterlee.

Figuur 8-10: Bestaande toestand t.h.v. Turnhout met aanduiding van

planonderdelen 2 en 3 (rood), Nonnenbossen (groen) en het meest zuidelijk deel

van Gierle bos (blauw) dat verder loopt tot Kasterlee.

Figuur 8-11: bouwkundig erfgoed in de directe nabijheid van de besproken

planonderdelen 2 en 3

Figuur 8-12: restanten bouwkundig erfgoed in de omgeving van het plangebied

Figuur 8-13: stratenplan

1283863007.doc/wsm/nds – Voorstudie en plan-mer-screening 4

RUP Galgebeek - Turnhout februari 2009

More magazines by this user
Similar magazines