Nordens apostel: - Foreningen Norden

www2.norden.no

Nordens apostel: - Foreningen Norden

2

LEDER

Styreleder Tove Veierød

NESTE NUMMER:

Norden nr. 3/2008

kommer ut i slutten

av september Frist

for innlevering av

materiell er den 15.

august 2008.

FORSIDEFOTO:

Inge Lønning

Les intervjuet på

sidene 8-11.

02/2008 www.norden.no

UTGIVER:

Foreningen Norden

Harbitzalléen 24, N-0275 Oslo

Telefon: (+47) 22 51 67 60

Telefax: (+47) 22 51 67 61

E-post: foreningen@norden.no

Web: www.norden.no

ISSN:

0807-1950

OPPLAG:

7500

Forsommer og Landsmøtedager i Stavanger

I DISSE DAGER foregår de siste forberedelser

til Landsmøtet i Stavanger – et møte vi fra

Landsstyret og administrasjonenes side ser

frem til med glede og forventning. Landsmøtet

er en viktig begivenhet og en møteplass for oss

alle, med mulighet for både viktige diskusjoner

og sosial kontakt.

Den perioden vi nå legger bak oss, har vært

aktiv og spennende, både i distrikts- og lokallag

og i landsstyret. Fra styrets side har vi lagt vekt

på økt kontakt med lagene blant annet ved å

legge styremøtene til sentrale steder i landet

og å møte medlemmene. Det har gitt nærhet

til og innsikt i lagenes arbeid og aktiviteter, og

det er imponerende å se hva lokallagene får til

og bidrar med i det nordiske fellesskapet.

Landsstyret har hatt fokus på de hovedområdene

som ble vedtatt på landsmøtet

i Kongsvinger med særlig vekt på nordisk

språkfellesskap. Fortsatt nordisk språkforståelse

handler i høy grad om å bevare vår felles

nordiske identitet.

Foreningen Norden er imidlertid mer enn en

medlemsorganisasjon.

Vi arbeider også for at andre skal tenke nordisk,

og vi tror at vi sammen med våre nordiske

søsterorganisasjoner har en viktig rolle som

ANSVARLIG REDAKTØR:

Per Ritzler

E-post: per@norden.no

REDAKTØR:

Kathrine H. Eriksen

E-post: kathrine@norden.no

DESIGN/LAYOUT:

Kathrine H. Eriksen

TRYKK:

PrinfoUnique

INNLEGG:

Innlegg sendes som e-post

eller til Foreningen Norden

per post. Redaksjonen tar ikke

ansvar for materiell som ikke

er bestilt. Innsendte artikler blir

ikke returnert dersom det ikke

blir bedt om det. Redaksjonen

forbeholder seg retten til å

redigere artikler og til å bruke

disse på Foreningen Nordens

internettsider: www.norden.no

pådriver og premissleverandør overfor andre

organisasjoner, politikere og opinionsdannere.

Jeg håper og tror landsmøtet vil bli en arena

for viktige diskusjoner om målsetting og nye

arbeidsoppgaver og utfordringer for foreningens

arbeid i neste periode.

Men forventningene er ikke bare knyttet til

Landsmøtet. Vi opplever i disse dager en nordisk

forsommer – med alt det som følger med

av sol, varme og lyse kvelder og netter. Etter

hvert står ferien for døren med mulighet for

avkopling og nye opplevelser. I denne utgaven

av Magasinet Norden kan du bli med på kryss

og tvers i Norden og få noen smakebiter på

hva man kan oppleve av vakker natur, kultur og

mattradisjoner i våre nordiske naboland. Noen

foretrekker campingliv, andre bil eller båtreise.

Uansett reisemåte og formål med oppholdet,

gir det mulighet til nærkontakt med våre

nordiske naboer og bidrar til å styrke og videreutvikle

det nordiske kulturfellesskapet.

Jeg ser frem til spennende landsmøtedager

i Stavanger, og ønsker alle en god, varm og

opplevelsesrik nordisk sommer!

TOVE VEIERØD

STYRELEDER

ABONNEMENT:

Får du gjennom et medlem-

skap i Foreningen Norden.

Meld deg inn på våre nettsider:

www.norden.no eller benytt

innmeldingsblanketten bak i

bladet. Du kan også melde deg

inn ved å sende en mail til

foreningen@norden.no

Redaksjonen ble avsluttet 16.

mai 2008.

More magazines by this user
Similar magazines