Views
5 years ago

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii

nivelul la care se

nivelul la care se identifică/ aşteaptă rezultatele individual (copiii care au participat) Sistemul de învăţământ menţinerea la grădiniţă până la începutul învăţământului primar, au beneficiat de rechizite şi o gustare zilnică pe durata grădiniţei estivale şi sprijin cu rechizite și îmbrăcăminte la grădiniţa obişnuită. Aproximativ 1500 de părinţi – în general mame – ai acestor copii au fost atraşi să participe la activităţile grădiniţei estivale şi au fost consiliaţi asupra importanţei educaţiei pentru copiii lor. Pe termen lung putem vorbi de creşterea interesului membrilor comunităţilor de romi faţă de educaţie, valorizarea educaţiei şi menţinerea copiilor la şcoală pe o durată cât mai lungă şi de creşterea şanselor de pregătire profesională pentru o viaţă independentă şi un trai decent. În contextul în care dezvoltarea normală a copilului este un proces continuu, de lungă durată, elementele de progres şi dezvoltare a copiilor din studiul de faţă descriu evoluţia copiilor pe termen scurt, de patru săptămâni, perioadă în care copilul s-a adaptat unui mediu nou, în cele mai multe cazuri necunoscut lui, a dobândit şi achiziţionat un anumit număr de cunoştinţe şi deprinderi, a dezvoltat un comportament considerat adecvat şi s-a iniţiat probabil o autodefinire în raport cu sine şi cu ceilalţi copiii. rezultate înregistrate pe termen foarte scurt Abilităţi de lucru Capacitate crescută de a se adapta colectivităţii şi cerinţelor instituţionale O reţea de educatori şi mediatori şcolari pregătiţi ce pot dezvolta proiecte ulterioare similare O rată mai mare de participare şcolară în educaţia timpurie formală comunitate O mai bună valorizare a educaţiei şi creşterea stimei de sine a romilor rezultate aşteptate pe termen lung Oportunităţi mai mari de a finaliza şcoala Oportunităţi mai mari de a se integra pe piaţa muncii Rată mai mică a abandonului şcolar Creşterea capitalului educaţional şi reducerea sărăciei În concluzie, participarea la grădiniţa estivală poate avea ca rezultat înregistrarea unor progrese în dezvoltarea copiilor, dar continuarea frecventării grădiniţei normale, înscrierea şi frecventarea şcolii îşi pune amprenta în viaţa copiilor. De aceea, intervenţia trebuie văzută dincolo de finalizarea activităţilor grădiniţei estivale prin menţinerea unei comunicări permanente cu părinţii copiilor şi sprijinirea înscrierii copiilor la grădiniţa obişnuită. 36____________________________ Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!

„Este nemaipomenit de frumos să vezi că reuşeşti să aduci atâta bucurie în sufletele unor copii necăjiţi.” Miler Gabriela, educatoare, Vaslui Salcea, judeţul Suceava – Serbare de crăciun După finalizarea grădiniţei estivale, evoluţia copiilor a fost monitorizată de către educatoare pe parcursul întregului an şcolar. Ghid de bune practici ________________________________________ 37

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Ghid de bune practici cu caracter neobligatoriu pentru punerea în ...
Ghid de bune practici - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
ghid de bune practici în protejarea şi promovarea ... - cIMeC
ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru presa online.pdf - Consiliul de Presă
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea colecţiilor ... - cIMeC
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a rationamentului logic
Ghid practic de prevenire a incendiilor in apartamente
ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a ... - JURIDICE.ro
Ghid de bune practici - Salvati Copiii
Ghid de bune practici în lucrul tinerilor voluntari cu copiii din instituţii
Copiii romi şi educaţia - cifre, atitudini, probleme - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru utilizarea in siguranta a PPP - Aiprom
Ghid de bune practici pentru organizatii neguvernamentale - Cod de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...
GHID DE BUNE PRACTICI - ICAR Foundation
Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de ...