Views
3 years ago

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

ce este avocatul copilului? - Salvati Copiii

14Cum se distinge

14Cum se distinge Avocatul Copilului de alte instituţii, consilii,comitete, comisii cu mandate similare?În multe ţări există comitete, comisii şi consilii cu mandate similare sau care se suprapun cu cel al AvocatuluiCopilului. Acest lucru creează o confuzie care poate fi clarificată prin verificarea pe baza criteriilor menţionateanterior. În special, trebuie puse următoarele întrebări:Are Avocatul Copilului independenţa necesară?Este Avocatul Copilului – prin mandatul său sau în practică – independent faţă de Guvern şi faţă dealte agenţii şi liber să acţioneze fără teama de repercusiuni?Sunt drepturile copilului obiectul său de activitate în mod exclusiv?Poate Avocatul Copilului să se concentreze în totalitate pe nevoile şi interesele copiilor, fără săcompromită interesele altor grupuri? Dacă Avocatul Copilului este integrat în cadrul unei instituţiinaţionale pentru drepturile omului, poate acesta să se concentreze exclusiv pe copii?Sectorial sau cuprinzător?Include mandatul Avocatului Copilului toate persoanele sub 18 ani sau acesta are responsabilitateadoar pentru anumite grupuri de copii sau acoperă doar anumite sectoare, cum sunt bunăstareacopilului sau protecţia copilului?Suficiente resurse?Are Avocatul Copilului resursele necesare pentru a-şi exercita funcţia? Un Avocat al Copilului fărăbuget nu va putea avea un prea mare impact sau nu îşi va putea îndeplini sarcinile prevăzute de funcţie.RECOMANDARE„Comitetul recomandă ca, ţinând cont de comentariul său general nr. 2 (2002) cu privire la rolul instituţiilornaţionale independente pentru apărarea drepturilor omului din domeniul promovării şi protecţieidrepturilor copilului, dar şi de recomandările sale anterioare, statul parte să revizuiască statutul şi eficienţainstituţiei Avocatului Poporului în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului, luând în considerareşi criteriile prevăzute în Principiile de la Paris. Acest organism trebuie să beneficieze de toate resurseleumane şi financiare necesare pentru a-şi putea duce la îndeplinire mandatul într-un mod eficient şisemnificativ, în special în ceea ce priveşte capacitatea sa de a primi şi de a examina plângeri de la/ sau înnumele copiilor legate de violarea drepturilor acestora. Comitetul recomandă ca statul parte, în concordanţăcu recomandările anterioare, să realizeze în continuare eforturi pentru înfiinţarea unei instituţiiindependente a Avocatului Copilului."Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului, punctul 14 (2009), la raportulconsolidat al României ce reuneşte al treilea şi al patrulea raport periodic depus de către GuvernulRomâniei în baza articolului 44 al Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.

15Ce anume nu este Avocatul CopiluluiDeoarece uneori se face confuzie în ceea ce priveşte diferenţa dintre alte instituţii, cum sunt comitetele naţionale decoordonare pentru copii, consiliile copiilor etc., trebuie să subliniem ce anume nu este Avocatul Copilului, toateacestea derivând din cele menţionate anterior:Responsabil pentru implementarea Convenţiei ONU cu privirela Drepturile CopiluluiAvocatul Copilului nu trebuie să fie responsabil de implementarea CDC. Rolul Avocatului Copiluluieste acela de a monitoriza toţi factorii care au un impact asupra vieţii copiilor. Rolul demonitorizare include şi urmărirea îndeaproape a modului în care organizaţiile guvernamentale şineguvernamentale respectă şi implementează CDC.Birou executivAvocatul Copiilor nu trebuie să răspundă de punerea în aplicare a politicilor pentru copii sau aaltor politici care au legătură cu situaţia copilului la nivel naţional sau local. Avocatul Copiluluiinformează, promovează şi sugerează acţiuni privind drepturile copilului, dar nu poate lua deciziisau da instrucţiuni privind alte organisme.Coordonator pentru guvern sau pentru alţiiRolul Avocatului Copilului nu trebuie greşit înţeles ca fiind acela de coordonator al politicilor sauprogramelor pentru copii, nici în cadrul guvernului, nici al altor organizaţii, cum sunt ONG-urilenaţionale sau internaţionale.Organizaţie guvernamentală sau neguvernamentalăInstituţia ideală Avocatul Copilului este înfiinţată prin decret al celei mai înalte autorităţi legislativedin ţară şi este finanţată din bani publici. Pentru a-i asigura o poziţie independentă, AvocatulCopilului nu trebuie definit ca personal al guvernului, iar instituţia nu trebuie considerată parte aadministraţiei guvernamentale. În mod similar, instituţia Avocatul Copilului nu trebuie percepută caun ONG.

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Prevenirea abuzului de droguri - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Proiectul Naţional ,,Copiii romi se pregătesc pentru ... - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
Acesta este logo-ul ce simbolizează preocuparea companiei Škoda ...
coperta buna manual educatori.cdr - Salvati Copiii
Ce este hepatita B?
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
III.1. Ce este monitorizarea? - Anti-Corruption Student Network in ...
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Brosura CE ESTE GWP_ - gwp-romania.ro
Ce este un aparat auditiv? - Sonorom
Realizarea metafizica si virusul
"Balena lui IONA" si virusul
Tu ce ai mancat azi la Micul Dejun ?