Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Prova att spela olika instrumentljud

Du kan välja ett andra ljud som kommer att återges tillsammans med Main Voice när Du spelar på klaviaturen.

Det andra ljudet kallar vi för ”Dual Voice”.

1

2

3

Spela två ljud samtidigt — DUAL

Tryck [DUAL] knappen.

[DUAL] knappen kopplar till och från det andra ljudet.

När det är tillkopplat visas en Dual Voice ikon i displayen. Det aktuella Dual

Voice som är valt kommer att ljuda tillsammans med Main Voice när Du spelar

på klaviaturen.

Tryck och håll [DUAL] knappen längre än en sekund.

”D.Voice” visas i displayen några sekunder och därefter visas det aktuella Dual

Voice som är valt.

Håll längre än

en sekund

Flute

090

Marimba

108

Aktuellt valt Dual Voice

Välj önskat Dual Voice.

Iaktta det Dual ljud som anges i displayen och vrid dataratten tills önskat ljud

blir valt. Det ljud som väljes här kommer att bli Dual Voice.

I detta exempel, prova att välja 107 Vibraphone ljud.

Vibes

107

Dual Voice ikon

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

Snabbguide

OBS

• Dual Voice funktionen kan inte

användas i samband med Song

Lesson (sidan 32).

OBS

• Du kan också välja Dual Voice

genom att trycka [FUNCTION]

knappen och sedan använda

CATEGORY knapparna för att

välja ”D.Voice” posten.

19

More magazines by this user
Similar magazines