26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Jesen 2010

Letnik VI, številka 3 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik VI, številka 3
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2010</strong>, zaporedna št. 67<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si, www.svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordišs<br />

Uredniški odbor OE Maribor:<br />

Mateja Jobstl<br />

Sodelavci:<br />

Anders Hoier, Simona Pajk, Mario Čuletić,<br />

Jill Taplin, Magda Mlekuž, Mateja Ocvirk,<br />

Boštjan Štrajhar, učenec 7.a razreda,<br />

učenci 4.razreda<br />

OE Maribor:<br />

Metka Udovič, Metka Šujica,<br />

Darja Žunič Lojen<br />

Fotografije:<br />

Lili Drobac Benič, Magda Mlekuž,<br />

Marina Nuvak, Jaka Kovačič<br />

arhiv WŠL in OE MB<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

18 let <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana 3<br />

Gostujoče pero 4<br />

Raziskave možganov kažejo 4<br />

Širimo obzorja 7<br />

Kaj je evritmija? 7<br />

Raj na zemlji 8<br />

Knjiga 13<br />

Faze adolescence 13<br />

Utrinki 17<br />

Dnevi na kmetiji Jelinčič 17<br />

Geološka transferzala sedmošolcev 19<br />

Skupne priprave razrednikov OŠ WšL 20<br />

Waldorfska iniciativa Celje 21<br />

OE Maribor 22<br />

Oglej, Italija 22<br />

O novih prostorih 23<br />

Obiranje jabolk 24<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


U v o d n i k<br />

18 let<br />

Iztok Kordiš<br />

So stvari, ki neopazno zdrsnejo mimo nas, in stvari, ki se nas<br />

dotaknejo za vse življenje. V poplavi dogodkov in informacij,<br />

ki smo jim priča vsak dan in s katerimi nas zasipajo z vseh<br />

strani, je seveda prvih vedno več in vedno manj je takih,<br />

ki nas spremljajo dalj časa, še manj je stvari, s katerimi<br />

se lahko resnično povežemo. Vedno bolj smo utirjeni v<br />

množici ''nujnih'' vsakodnevnih opravil in vedno manj se<br />

zavedamo, kaj nam kroji življenje, vedno manj nam je jasno,<br />

da s svojimi dejanji in vsakodnevnimi delom, bitjem,<br />

dejavnostjo, naravnanostjo in pogledom na svet sami<br />

zaznamujemo in soustvarjamo svojo ožjo ter tudi širšo<br />

okolico. Vse prevečkrat se počutimo izgubljene, kot nepomemben kolešček v sistemu, ki<br />

se vrti sam od sebe, vse prevečkrat se počutimo le kot gledalci v veliki predstavi življenja<br />

in vse premalo se res zavedamo, kako pomemben je prispevek vsakega posameznika pri<br />

ustvarjanju skupnosti.<br />

Ustanovitev waldorfske šole v Ljubljani je prav gotovo dogodek, ki je pomembno vplival<br />

ne le na vse generacije dosedanjih učencev, dijakov, učiteljev in staršev, ki so obiskovali<br />

ali še obiskujejo šolo, ampak tudi na celoten slovenski šolski prostor, saj je šola s svojim<br />

delovanjem prinesla in tudi uspešno uveljavila nov pedagoški pristop, ki bo, upajmo vsaj,<br />

navdihoval še mnogo prihodnjih generacij. Letos je od ustanovitve minilo 18 let in prav je,<br />

da se tega pomembnega dogodka zavemo vsi, tako tisti, ki ste bili takrat aktivno udeleženi<br />

pri nastajanju nove šole, kakor tudi drugi, ki ste se priključili pozneje.<br />

Zato vas v sredo, 6. oktobra, ob 18. uri<br />

prisrčno vabimo,<br />

da se nam pridružite na prireditvi,<br />

ki bo v ta namen v naši veliki dvorani.<br />

Vas prisrčno vabi na<br />

Božični semenj<br />

v soboto, 27.11.<strong>2010</strong><br />

Prireditev se prične ob 10.00 uri<br />

z glasbenim nastopom ter nato z ogledom<br />

razstavljenih in prodajnih izdelkov.<br />

Od 11. do 18. ure bo potekala prodaja ročno izdelanih<br />

igrač, adventnih venčkov, novoletnih okraskov,<br />

pletenin, izdelkov iz filca, gline in lesa; prodaja Demeter,<br />

biodinamičnih in ekoloških pridelkov in proizvodov ter<br />

mnogih drugih lepih in uporabnih stvari.<br />

Restavracija, ki bo odprta od 12. do 20. ure ure, bo dobro<br />

preskrbljena s hrano in pijačo, delovala pa bo tudi kavarna<br />

KWA in slaščičarna.<br />

Na semnju bo vsakdo lahko našel nekaj zanimivega zase.<br />

Pripravili bomo:<br />

Za otroke: lutkovne igrice, palčkovo pravljično deželo z mini<br />

delavnicami, rajanje, vilinsko hišico, labirint, sabljanje, srečolov<br />

Za odrasle: predstavitev dela waldorfske šole in vrtca, predavanja<br />

Delavnice: izdelovanje angelov iz volnene preje, oblikovanje gline,<br />

izdelovanje zvezdic<br />

Kulturni program:glasbeni nastopi učencev in učiteljev glasbene<br />

šole, Božični koncert Pevskega zbora staršev in učiteljev WŠL<br />

Vljudno vabljeni!<br />

Prireditev bo potekala v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 3


G o s t u j o č e p e r o<br />

Anders Hoier<br />

Raziskave možganov<br />

kažejo<br />

Želel bi govoriti o raziskavah možganov, ki jih<br />

izvajajo v Ameriki in v Evropi. Te kažejo, da je način<br />

poučevanja v waldorfskih šolah zelo dober.<br />

Najprej bi rad govoril o tem, da se med otroki vse pogosteje<br />

pojavlja neobčutljivost na otip. Kaj pomeni biti 'finger blind'<br />

('prstna slepota' ali neobčutljivost tipa)? Gostota živčnih končičev<br />

na koncu prstov, na prstnih blazinicah, je zelo velika. Ko<br />

v trgovini nekaj kupujemo, to vedno najprej otipamo.<br />

'Finger blind' – kaj to pravzaprav pomeni? Poskusimo si<br />

predstavljati, da otrok vse svoje otroštvo ne uporablja dosti<br />

prstov za tipanje in ga v življenje ne vpeljejo tudi skozi to<br />

spretnost. Otroci danes cele dneve presedijo pred računalnikom<br />

ali televizijo: ne igrajo se dovolj na vrtu, v naravi. Finski<br />

znanstvenik, nevrofiziolog Matti Bergstrom, je ugotovil, da je<br />

slepota tipa hujša kot vidna slepota. Obstajajo tudi otroci ali<br />

odrasli, ki se s prsti ne želijo dotikati stvari. Do pred nekaj leti<br />

nismo mogli razumeti, zakaj je to za nekatere ljudi tako strašno.<br />

Finski profesor Bergstrom pa je razložil, zakaj je tako.<br />

Tak človek ni sposoben zaznati posebnega, skritega pomena<br />

pogovora, ni mu na primer, jasno, kakšen je resnični pomen<br />

igre, romana, knjige, pesmi ali filma, ki ga gleda. Ne najde<br />

torej notranjega pomena in vrednosti stvari, ne more zaobjeti<br />

celote, kar je tako pomembno za njegovo vsakdanje življenje.<br />

Gotovo smo že vsi doživeli, da nečesa nismo mogli dojeti, ker<br />

je preprosto nekaj manjkalo. Za vse nas je zelo pomembno, da<br />

smo zmožni zaobjeti celoto.<br />

Matti Bergstrom je postavil znano tezo: če pri otroku zanemarimo<br />

razvoj in trening občutljivosti prstov, otipa in njegovo<br />

ustvarjalnost, ki jo ob tem gradi, pri čemer razvija tudi<br />

mišičevje, potem zanemarimo njegovo zmožnost razumevanja<br />

sveta. Če torej zanemarimo pri otroku dejavnosti s prsti, delujemo<br />

tudi proti razvoju kreativnosti in smislu za lepoto.<br />

Filozofija vzgoje in izobraževanja v Evropi pa je danes usmerjena<br />

k znanosti. Šole so programirane. V njih ni veliko časa za<br />

ustvarjalnost in umetniško izražanje. Zato so starši waldorfskih<br />

šol pogosto vabili prof. Bergsdtroma, da jim je predaval<br />

in olajšal razumevanje metod ter dejavnosti, ki so jih bili deležni<br />

njihovi otroci.<br />

Poskusimo razumeti, kaj pomeni 'nezaznavanje ob tipanju'<br />

in kako se to kaže. Pred petnajstimi leti ni bilo mogoče pogledati<br />

v možgane, zdaj pa to lahko – in hkrati se lahko s temi<br />

ljudmi tudi pogovarjamo. Mreža živčevja, ki obstaja v možganih,<br />

je za nas zelo zanimiva, saj je ob taki raziskavi mogoče<br />

videti njeno delovanje. Za starše pa je pomembno, in to morajo<br />

vedeti, da jo začnemo razvijati še pred rojstvom. Gotovo<br />

ste že kdaj slišali, da je noseča mama v nosečnosti prepevala<br />

neko pesem, ko pa jo je otrok po rojstvu spet slišal peti, jo je<br />

prepoznal in se gibal v njenem ritmu.<br />

Poznan je rek, ki pravi: 'Uporabljaj<br />

ali pa boš izgubil.' In kaj nam ta rek<br />

pove? Aktivna uporaba prstov in<br />

rok je pomembna. Rekli pa bi lahko<br />

tudi: 'Uporabljaj možgane na pravi<br />

način, da obdržiš svoje sposobnosti,<br />

sicer jih boš izgubil.' Bolj ko jih uporabljamo, boljše orodje<br />

bomo imeli, ker spodbujamo povezave, ki nastajajo v njih.<br />

Predstavljajte si, da so v naših možganih nekakšne potke,<br />

po katerih hodimo, kadar nam nekdo nekaj govori. Tako jih<br />

utrjujemo in izboljšujemo. Pri približno treh do šestih letih<br />

starosti imajo te povezave najboljšo možnost za razvoj.<br />

Tega se starši in učitelji zavedajo. In kaj lahko povzroči, da<br />

te potke izginejo? Strah in stres. Ne le strah pri otroku, ampak<br />

tudi strah, ki ga doživljajo odrasli okoli njega. Raziskave<br />

kažejo, da so za orodje, ki mu pravimo možgani, pomembna<br />

čustva. Predstavljajte si šolo, kjer otroke ves čas prepričujejo,<br />

da ne bo z njimi nič, da ne bodo dobili službe, če ne bodo poslušali<br />

nas. Če so njihove ocene slabe, jim govorijo, da nimajo<br />

več nobene možnosti. Čeprav na zunaj ne kažejo strahu,<br />

se strah vtiska v njihove krvničke. In zdaj si predstavljajmo,<br />

da je moja kolegica možganska celica. Bolj se z njo družimo,<br />

bolje deluje kot možganska celica. Tako je pri vseh ljudeh.<br />

Kako to gre? Srednji možganski reženj je zelo pomemben za<br />

samopodobo, ki jo učenci imajo. Iz lastnih izkušenj vemo,<br />

kako pomembna je samopodoba. Motivacija, da se družimo z<br />

drugimi, empatija, naš jaz je prav v tem režnju zelo aktiven.<br />

In kako se to dogaja? Slavčki se učijo tako, da poslušajo<br />

svoje starše. Ko oče slavec zaključi svojo pesem, je potka v<br />

možganih njegovega mladička prehojena in zaključena. Tudi<br />

naši otroci delujejo tako. Vedno se moramo vprašati, kaj si<br />

za našega otroka želimo. V waldorfskih šolah naj bi se vsi<br />

naučili peti. Dokazano je že, da so ljudje dobri v matematiki,<br />

če poslušajo glasbo Mozarta. Če gledamo na otroke kot na<br />

slavčke, potem jim želimo, da zmorejo kazati čustva in razumeti<br />

čustva drugih. To pomeni, da so čustveno kompetentni.<br />

Da preživijo s humorjem in ne podležejo ob težavah. Za to pa<br />

potrebujejo očeta in mamo, potrebujejo vzore. Kako izboljšamo<br />

samozaupanje otrok, ki je za zadovoljno življenje tako zelo<br />

pomembno. Ničesar jih ne moremo naučiti, če je njihova samopodoba<br />

prenizka – tudi waldorfski učitelji tega ne zmorejo.<br />

Kako jih učimo izboljšati samopodobo, kako to naredimo?<br />

Učitelji se tega lotimo tako, da razrešujemo probleme takrat,<br />

ko nas učenci gledajo, ko so z nami. Pomembno je, da si ne<br />

postavimo premajhnih problemov, želijo si večjih problemov,<br />

ker sicer ne začutijo nobene radovednosti. Najti je potrebno<br />

težje probleme, da jih bodo razreševali in jih ob tem ne bo<br />

strah. V nasprotnem primeru se ne bodo ničesar naučili.<br />

Kako to naredimo? Kot pomoč uporabimo umetnost, saj<br />

pri umetnosti ni mogoče delati brez čustev. Tako so v razredu<br />

prisotna čustva, ob tem pa osebno zanimanje učencev.<br />

In tako se je mogoče učiti. Ko učenci ustvarjajo svoj lastni<br />

učbenik - zvezek, oblikujejo glino, pišejo pesmi in sestavke,<br />

recitirajo ali kako drugače umetniško ustvarjajo, vedno iščejo<br />

rešitve. Že od nekdaj človek v umetnosti išče rešitve ob igri.<br />

Povsod v življenju pa gre za rešitve, prav tako kot pri matematiki,<br />

zemljepisu in drugih predmetih v šoli. Vedno se je treba<br />

učiti, drugače se ne razvijamo.<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


Zdaj pa pojdimo še nekoliko dlje. Okoli vas gotovo živijo<br />

tudi ljudje, ki o waldorfski šoli ne vedo ničesar. Nekateri pa<br />

pravijo, da je to šola, kjer imajo veliko umetnosti. Mnogi mislijo<br />

tako, a prisotnih je seveda še veliko drugih in drugačnih<br />

dejavnosti. Umetnosti imamo (le) zato, ker želimo, da stvari<br />

prav tečejo. Kako naj razložimo Pitagorov izrek na umetniški<br />

način? To je resen izziv, ki le redkim uspe. Imamo pa široko<br />

paleto umetniških predmetov, ki nam zagotavljajo umetniško<br />

ustvarjalnost. Prav tako si želimo doseči, da vsi otroci<br />

v srcu začutijo svobodo. Potem znajo razbrati čustva drugih<br />

in pokazati spoštovanje in predanost naravi s tem, da<br />

ne onesnažujejo okolja. Kaj potrebujejo? Potrebujejo dobre<br />

vzornike, dobre ideale, odrasle ljudi, polne zanesenjaštva. Na<br />

ta način mladi razumejo in spoznajo, kako in s čim se lahko<br />

z drugimi stvarmi in ljudmi povežejo. Tako se bodo osebnostno<br />

oblikovali in njihov prednji možganski reženj bo dobro<br />

oblikovan.<br />

■ Lončarstvo, Katja Brenčič, 2.l<br />

Zdaj pa poglejmo delo sodobnega znanstvenika Giacoma<br />

Rizzolattija, ki prihaja iz Italije. Njegovo delo nam bo pomagalo<br />

razložiti, zakaj trditve, ki jih je dr. Rudolf Steiner izrekel<br />

že davnega leta 1919, še vedno držijo. Težko je razumeti,<br />

kako je Steiner vse to vedel. Znanstvenik Rizzolatti je predaval<br />

psihologom v Bologni. Pri poskusih so odprli možgane<br />

opice. Mnoga leta so opravljali resne raziskave. Možgane<br />

opice so povezali z računalnikom. Najprej so dokazovali že<br />

znana dejstva. Ko je opica zagrabila oreh in ga dala v usta,<br />

je deloval določen del možgan. Ko pa ni več jedla, je v sobo<br />

prišel raziskovalec in sam vzel v roke oreh. Takrat so opazili,<br />

da so bili možgani opice dejavni, čeprav sama ni jedla oreha.<br />

Odkrili so zrcalne nevrone. To je bila nevrološka senzacija.<br />

Dokazali so namreč, da so naši zrcalni nevroni vsakič, ko<br />

nekaj gledamo, tako aktivni, kot če bi to sami delali.<br />

Zakaj je to za naše delo z otroki pomembno? Dr. Steiner je<br />

nekoč povedal, da je naš jaz, ko smo pasivni, dejansko zunaj<br />

nas. Je znotraj tistega, kar zaznavamo. Naša čustva pa so<br />

tukaj nekakšna nevidna povezava.<br />

Primer: če bi zdaj tukaj jaz izvajal evritmijo, bi bili profesionalni<br />

evritmisti bolj aktivni opazovalci kot ostali gledalci, bili<br />

bi čustveno bolj vpeti v dogajanje, bolj bi jih zanimalo.<br />

In zdaj se vprašajmo, kateri otroci imajo pri delovanju zrcalnih<br />

nevronov največ težav. To so mnogokrat tisti otroci, ki<br />

odlično obvladajo računalnik. Pomagati jim moramo, da se<br />

srečajo z drugimi dejavnostmi, da postanejo mojstri tudi pri<br />

obvladovanju tega sveta. Pri nas na šoli smo imeli starejšega<br />

učitelja, ki je imel z računalnikom velike težave in mu je<br />

pomagal mladenič, ki je bil na šoli na praksi. Mladi so v tem<br />

mnogo boljši kot mi starejši. Ko pogledajo nov mobitel, ne<br />

bodo nikoli potrebovali navodil, da bi ugotovili, kako deluje.<br />

Ko sem omenil otroke, ki imajo največ težav pri delovanju<br />

zrcalnih nevronov, nisem imel v mislih normalno razvitih<br />

otrok, govoril sem o avtističnih otrocih. Pri njihovih zrcalnih<br />

nevronih ni skoraj nobenih aktivnosti.<br />

Tretji znanstvenik, ki bi ga omenil, je Nemec Joachim Bauer.<br />

Mislim, da so njegove knjige prevedene tudi v slovenščino.<br />

Rekel je: 'Če delate z računalnikom, vaši zrcalni nevroni niso<br />

aktivni. Seveda ste aktivni, ampak na čisto poseben način.'<br />

Zdaj pa poglejmo v New York. Pri poročilih na televiziji nam<br />

ne povedo dosti o dogajanju tam, saj je težko priznati lastne<br />

napake. Vendar sem od nekega ravnatelja izvedel, da so ugotovili,<br />

po sedmih letih uporabe prenosnih računalnikov v<br />

osnovni šoli, da pri otrocih niso zaznali nikakršnega posebnega<br />

napredka. Dijake je gotovo potrebno naučiti, kako uporabljati<br />

računalnik, tudi doma ga morda občasno uporabljajo.<br />

Vendar je tukaj govora o vsakodnevni uporabi računalnika pri<br />

pouku. Podatki kažejo, da porabijo učenci v prvem razredu 60<br />

enot glukoze na 100 g možganskega tkiva, v osmem razredu<br />

pa le še 40 enot glukoze; mi odrasli pa seveda še manj. To ni<br />

tako zato, ker bi bili leni. Odrasli že poznamo potke, ki jih moramo<br />

uporabljati, ko poslušamo takšno predavanje. Pri tem<br />

uporabljamo mnoge znane potke, zato porabimo manj goriva.<br />

Česa se lahko nadejamo pri otrocih? Če imamo še tako veliko<br />

denarja, jim moramo dovoliti, da se sami spopadajo s težavami.<br />

Dejanj drugih ljudi ni mogoče dojeti, če si ne moremo<br />

predstavljati, da jih opravljamo tudi sami. Potrebna je osebna<br />

izkušnja, dejansko moramo potopiti roke v vodo in stopiti v<br />

blato – in ne samo metaforično. Tako lahko živimo kot ljudje<br />

in se razvijamo od otroštva naprej, če se zanimamo za naravo.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 5


Ko potujem po svetu in gledam mlade na cesti, pogosto vidim,<br />

da nekaj ni v redu. Imajo veliko odgovorov na vprašanja,<br />

ki jih niso nikoli postavili, nikoli pa niso imeli priložnosti,<br />

da zastavijo svoja vprašanja. Če delate z mladimi v , lahko<br />

vidite,da se vsa vprašanja, ki jih postavljajo, vedno tičejo njih<br />

samih. Vedno govorijo o sebi. Kot starši in učitelji vidimo,da<br />

gre vedno za njih, čeprav tega ne povedo, ker ne uporabijo<br />

besede jaz.<br />

Njihova težava je ta, da morajo imeti v svojih možganih spravljene<br />

vse svoje prijatelje in sovražnike. Od 5. razreda dalje<br />

skušajo vase spraviti vedno nove koncepte, nova čustva. In<br />

kakršni koli so, v teh težavnih letih moramo nekako najti pot<br />

do njih. Pri tem je najslabše, če nimamo smisla za humor. Deset<br />

pravil sem postavil staršem in vsako drugo ima opraviti s<br />

humorjem, kajti ko je prisoten humor, vedno sežemo izven lastne<br />

osebe, smo izven sebe. Vse to pa poveže ena sama beseda<br />

– ljubezen. Zanimanje pomeni ljubezen. To je torej potrebno<br />

za njihovo rast.<br />

In tako jih popeljemo na potovanje, kjer začnemo s čustvi,<br />

se ukvarjamo z njimi, jih uporabljamo. Waldorfski sistem je<br />

enak po vseh šolah, povsod uporabljajo te načine. Kako se<br />

boste odzvali, če vam dam jabolko? In če vam dam šifro tega<br />

jabolka iz računalnika? Takrat čustva izginejo. Naša naloga<br />

je v njihovih možganih narediti cesto, na kateri bodo obdržali<br />

čustvovanje, kar jim bo v življenju v pomoč. To pa lahko dosežemo<br />

z umetnostjo.<br />

Tudi sam imam računalnik in pred kratkim sem kupil novega.<br />

Počutil sem se povsem depresivnega, kot da ne znam<br />

brati. Moj sin mi je na hitro pokazal nekaj ukazov, a tako da<br />

nisem ničesar videl. Potem sem sam nekaj naredil. Pohvalil<br />

me je in šel sem domov. Doma pa ni šlo. Poklical sem ga in<br />

ponovno mi je povedal nekaj nerazumljivega, tako da nisem<br />

prav nič razumel. Potem pa me je spodbudil tako,da mi je rekel<br />

nekaj zanimivega: 'Samo poigraj se malo z njim.' Igra torej!<br />

Veselje in radost ob delu in razreševanju problemov, vsebine,<br />

ki imajo čustven naboj. Učna ura, v kateri so prisotna<br />

čustva žalosti in potrpljenja, humor in razumevanje.<br />

Otroci si morajo ustvariti predstave, koncepte, sicer je to slabo<br />

učenje. Seveda je pomembno na primer učenje jezikov, a še<br />

bolj pomembno je, da spoznavajo in obdržijo čustva. Zgornji<br />

del možganov nima prave povezave s čustvi. Če uporabljajo<br />

mladi le zgornji del možganov, postanejo cinični. V Skandinaviji<br />

se v zadnjem času pojavljajo skupine mladih, ki na cesti<br />

pretepejo mimoidoče ali streljajo nanje. Pri njih je dejavna le<br />

volja. Mladi pa potrebujejo čustva, ki jim povedo – tega ne<br />

smeš početi, to je človek, ki mu moraš pomagati. In vemo,<br />

koliko časa je za to potrebno. Ko tako potujem naokoli, me<br />

včasih ljudje tako mimogrede vprašajo, kako sem. In jaz si<br />

mislim: ali imaš toliko časa, da ti vse razložim? Potrebno je,<br />

da mladim vzgojimo zanimanje za druge ljudi, tako jim pomagamo<br />

odraščati.<br />

Gospod Hoier je odgovoril še na nekaj vprašanj:<br />

G.Hoier, vaše predavanje je bilo za vse nas zelo navdihujoče.<br />

Bi želeli morda dodati še kakšno misel?<br />

Raziskave z možgani so torej jasno pokazale, da vse to, kar<br />

so nedavno odkrili znanstveniki, na waldorfskih šolah upoštevamo<br />

že 90 let. Zavedamo se namreč, kako pomembna so pri<br />

učenju čustva. To smo lahko spoznali tudi iz lastnih izkušenj.<br />

Kadar so bila pri neki informaciji prisotna čustva, je nismo nikoli<br />

pozabili. Seveda pa je pomembno tudi, kako nekaj naredimo.<br />

Znano je, da otrok oponaša starše. Ko se takole igra na<br />

tleh, dela prav tisto, kar počnemo mi. Če kuhamo, kuha tudi<br />

on. Oponaša pa tudi naš odnos do dela. Če smo pri delu veseli,<br />

je tudi on vesel. Notranje nas oponaša. Govorimo o moralnem<br />

odnosu pri odraslem. Pri otroku se ne moremo pretvarjati,<br />

da smo srečni. Otrok je zelo občutljiv. Stresna situacija<br />

lahko uniči nekaj v njegovih možganih. Tukaj smo pomembni<br />

tako starši kot učitelji. In zelo pomembno je, da otrok veliko<br />

dela s prsti, igra instrument, oblikuje glino ali vosek, ker na<br />

ta način vplivamo na njegove možgane. Možgani so le orodje<br />

in ne mislijo, misli naš človeški jaz, možgani pa so naše nujno<br />

orodje za to, da lahko delamo. Če ima nekdo poškodovane<br />

možgane, ne more delati.<br />

Vse to je že pred 100 leti trdil raziskovalec in filozof dr. Rudolf<br />

Steiner, ki je že takrat rekel: če bi pogledali v otrokove<br />

možgane, bi videli, kaj se dogaja, ko uporablja fantazijo. Vedel<br />

je, kako pomembna je kreativnost. Bil je daleč pred časom.<br />

Ustanovil je novo šolo, v kateri je moralo vse poučevanje potekati<br />

na umetniški način. Vsaka ura je morala biti umetniški<br />

izdelek. Učna ura mora biti majhen umetniški izdelek. Učitelji<br />

se trudijo vnesti v svojo učno uro umetnost, saj tako pomagajo<br />

otrokom, da se razvijajo na zdrav način. Pri pouku pa je<br />

zelo pomemben tako učiteljev odnos do predmeta, ki ga poučuje,<br />

kakor tudi način, kako ga podaja.<br />

Za otroke je zelo nevaren strah, ker s tem izgubijo svojo<br />

svobodo. Joachim Bauer v svoji knjigi na več mestih omenja,<br />

da strah in stres uničujeta možgane. Veselje in zaupanje pa<br />

ustvarjata dobro vzdušje za delo in učenje. Pri delu se moramo<br />

ves čas na nek način igrati.<br />

Hvala, gospod Hoier, za to zelo zanimivo predavanje, s katerim<br />

ste nam odstrli nova odkritja znanstvenikov, ki nam<br />

vsem, tako učiteljem kot staršem, potrjujejo, da smo se odločili<br />

za pravilno pot vzgoje naših otrok.<br />

G. Hoier je učitelj, ki je dolga leta poučeval na waldorfski šoli na<br />

Danskem in je zadnja leta gostujoči predavatelj na naši gimnaziji<br />

pa tudi v našem seminarju za učitelje. Predava v seminarju za<br />

bodoče waldorfske učitelje na Danskem in tudi na seminarju. <br />

po tonskem zapisu zapisala: Marina Nuvak<br />

pregledala in dopolnila: Maja Maletnik Kolarič<br />

■ Lončarstvo, Nino Šajn, 2.l<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


Š i r i m o o b z o r j a<br />

Mario Čuletić<br />

Kaj je evritmija?<br />

Lea van der Pals<br />

Elementi 'vidnega govora'<br />

Človek običajno izrazi svoja čustva, prevzetost z nekim<br />

vtisom, spontano, z vzklikom. Te reakcije so izrazi njegovega<br />

notranjega bitja in so si povsod zelo podobne, če ne celo<br />

iste. Če človeka nekaj preseneti, največkrat reagira z 'A'.<br />

Šele potem se ta reakcija oblikuje v čudenje ali občudovanje,<br />

odbijanje ali obrambo, kar je izraženo s kvaliteto tona,<br />

v kateri prepoznamo notranjo držo. Kadar človek doživi notranji<br />

zanos, bo občudoval z glasom 'O', če pa se ustraši ali<br />

'zamrzne', se bo največkrat oglasil z 'U'.<br />

Te notranje doživljaje bo človek izrazil tudi z določenimi<br />

gestami, v kolikor mu ni tuje zaradi vzgoje ali drugega. Nenadno<br />

srečanje, radostno prepoznavanje: roke se dvignejo<br />

in odprejo v kotni gesti oblike črke 'A'. Dobrohotno sprejemanje<br />

in topel objem se izražata z oblo, objemajočo kretnjo<br />

roke: gesta črke 'O'. Potreba po poudarjanju in obrambi<br />

lastnega stališča vodi do vidne zravnanosti celega telesa,<br />

če pa želimo še dodatno poudariti svoje mnenje, dvignemo<br />

roko: gesta samopotrjevanja, gesta črke 'I'. Ograjevanje od<br />

svoje okolice, zapiranje vase in poudarjanje lastnega mnenja<br />

vodi do križanja rok na prsih, s čemer iščemo oporo v<br />

samem sebi, kakor da se želimo dodatno prepričati v svoj<br />

obstoj: gesta črke 'E'.<br />

S temi instiktivnimi kretnjami so izkazani elementi izražanja<br />

duše. Iz teh začetnih oblik jih lahko razvijemo v izrazne<br />

in dinamične evritmijske samoglasniške geste.<br />

Pri oblikovanju soglasnikov se človek s svojim doživljanjem<br />

povezuje z okolico. Stvari poskuša doživeti tako, da<br />

se takorekoč stopi z njimi, da doživi njihovo obliko, gib,<br />

njihovo bistvo in značilnosti, da postane del njihove pojavne<br />

in bistvene oblike. Z oponašanjem in kopiranjem, govornim<br />

in s kretnjami, postane del sveta. Valovito gibanje<br />

vode se prikazuje z 'V', vrtenje kolesa z 'R', cvet v rasti<br />

in cvetenju se izrazi skozi 'L', strela z 'Z', šumenje vetra<br />

s 'S' ali 'Š', vse trajno in oblikovano v čvrstih predmetih<br />

pa se odraža v t. i. praskajočih glasovih, kot so 'D', 'B' in<br />

'K'. Vendar to ni zunanje oponašanje, temveč izraz bistva v<br />

vsaki stvari in pojavi, vsega, kar deluje v pojavnosti sveta,<br />

njegovih oblikotvornih silah. Tedaj glasovi, osvobojeni primarnih<br />

pojavnih oblik – tako kot to zahteva sam jezik – v<br />

novih sklopih tvorijo besede, s katerimi se potem izražajo<br />

nove izkušnje.<br />

Z evritmijo se lahko izrazi tudi specifičen značaj posameznega<br />

jezika; tako kot je v vsakem jeziku kakovost glasov<br />

drugačna in različno zveni, tako so tudi evritmijske kretnje<br />

temu prilagojene in niansirane.<br />

V človeškem govoru je prisotna še ena močna komponenta:<br />

iz naglasa in oblikovanja stavka dojamemo, ali gre za<br />

vprašanje, obvestilo, vzklik ali trditev, in tudi, v kakšnem<br />

razpoloženju je naš sogovornik. Razumljivo je, da se morajo<br />

vse te kvalitete odražati tudi v vidnem govoru – v načinu,<br />

kako se povezujejo posamezni glasovni elementi in<br />

kako iz tega nastajajo kretnje celih besed, celo kompozicije<br />

celih stavkov.<br />

Ko se potem pojavi vprašanje osmišljanja jezika, tedaj se<br />

temu pridruži še en element: gibanje v prostoru. S tem se<br />

lahko v evritmiji zelo veliko izrazi, pa naj gre za gibanje<br />

samo ene osebe ali cele skupine, ki z variacijami gibanja<br />

– usklajeno, kontrastno, povezujoče – naredijo vidne najrazličnejše<br />

veze in odnose. Vsako gibanje v prostoru lahko<br />

postane resnično smiselno. Pri tem nastaja to, kar v evritmiji<br />

imenujemo 'forma'; nastaja slika, ki jo ustvarja človek,<br />

medtem ko se giblje v prostoru. Glede nato, ali se giblje v<br />

plastično – zaobljenih ali linijsko – pravočrtnih formah, se<br />

bo izrazilo osnovno vodilo hotečega ali mislečega duševnega<br />

vzdušja. Tudi vsaki besedi se lahko da slikovit izraz:<br />

pri glagolu naglasimo njegovo aktivno ali pasivno smer,<br />

medtem ko pri samostalniku, glede na to, ali želimo izraziti<br />

naše doživetje njegovega smiselnega ali globljega značaja,<br />

prikažemo kockasto – oglato ali zaokroženo – oblo. V gibljivih<br />

slikah se lahko prikaže splošen odnos posameznika do<br />

sveta ali specifičen med mano in tabo. Vse te posamezne<br />

forme lahko potem tako postavimo v prostor, da z intervali<br />

med spredaj in zadaj, desno in levo, postanejo vidne notranje<br />

povezave v protokolu enega stavka: kako se splošno<br />

obrača na posamezno, kako se podobno razjasnjuje skozi<br />

primerjavo.<br />

Vendar vse te smiselne analogije nikoli ne odražajo intelektualno<br />

– miselne vsebine izgovorjenega. Nasprotno: z<br />

njimi vidimo sile, ki delujejo v notranji strukturi jezika, v<br />

njegovem pravem obličju.<br />

Zelo pomemben element, s katerim se izraža ta notranja<br />

živost jezika, je ritem. Ta nosi elemente jezika v dinamični<br />

igri sil, naj je to v strogi metrični meri stihov ali<br />

v svobodnejši menjavi teže in lahkosti gibanja. V širšem<br />

smislu ritem živi tudi v ponavljanju glasov in menjavi njihove<br />

zvočnosti, torej v rimi in poudarjenosti, ter, še širše,<br />

v medsebojnem odnosu poetičnih slik, njihovih razlikah<br />

ali skladnosti.<br />

Iz tega razmišljanja je razvidno, da se v vidnem govoru<br />

evritmije v prvi vrsti interpretirajo pesniške jezikovne oblike.<br />

V tem prefinjenem jeziku še vedno delujejo živi jezikovni<br />

elementi, ki jim je, v primerjavi z neposvečenim jezikom,<br />

prihranjena prisila logičnega, intelektualnega sporočanja<br />

vsebine. V pesništvu se lahko veliko dojame tudi brez nizanja<br />

pojmov. Toliko tega bomo dosti globlje dojeli ob pavzi<br />

na pravem mestu, skozi dinamične odnose, ob na prvi<br />

pogled popolnoma nelogičnih prehodih. Zaradi tega je to<br />

literarno področje posebno primerno za evritmijo in njene<br />

elemente izražanja.<br />

prevedla: Preda Pavlovič<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 7


Š i r i m o o b z o r j a<br />

Jill Taplin<br />

Raj na zemlji<br />

Ustvarjalno življenje z otroki do<br />

sedmega leta starosti<br />

Tretji del: Kako najti raj na zemlji<br />

Ko se malček znajde v novem telesu, ki ga mora posvojiti<br />

v svetu, katerega še raziskuje, se zdi, kot da je<br />

na najnižji točki. Prisiljen si je nadeti to novo telo in ga<br />

popeljati v novi svet, toda telo mu ne ustreza in svet<br />

je tako nesimpatičen, poln laži, lenobe in omejitev. K<br />

sreči pa je to zanj in za vse, ki mu želimo pomagati, le<br />

polovična slika. In če je to najnižja točka, vodi zdaj pot<br />

le še navzgor. Kako mu lahko mi pomagamo pri tem<br />

pomembnem delu, ki bo zaznamovalo celo njegovo življenje?<br />

Starši in učitelji imamo na voljo toliko stvari, ki<br />

jih lahko uporabimo, da dobro opravimo svoje delo; mu<br />

pomagamo najti ta raj na zemlji, ki ga v resnici išče.<br />

Kraljestvo narave<br />

Otroci so ves čas v stiku s svetom – dotikajo se ga,<br />

ga poslušajo, vonjajo, vidijo in okusijo. Srečajo se s toploto<br />

in mrazom, z vsemi mogočimi materiali, zvoki,<br />

različnimi oblikami bleščečih in mehkih barvnih tonov,<br />

privlačnih in neprijetnih okusov ter vonjev. Vemo, da<br />

so malčki občutljivi in da vpijajo vase vso subtilnost<br />

okolja. Kaj jim najbolje dene? Kaj jih bo potolažilo, ko<br />

bo življenje težko, in kaj bo v njih vzbudilo ljubezen do<br />

sveta?<br />

En odgovor je narava. Za začetek je dobro, da so zunaj<br />

in prek vremena v stiku z naravnimi elementi. Preden<br />

odrasli nanje prenesemo pomisleke, so majhni otroci<br />

zelo radi zunaj na dežju. V našem vrtcu se je nekaj<br />

najljubših sprehodov dogajalo prav v dežju. Oblačenje<br />

vseh nepremočljivih oblačil je pravi izziv (in nekateri<br />

otroci imajo veliko težav z občutkom in zvokom, ki ga<br />

ta oblačila dajejo, zato se izplača poiskati res udobna<br />

oblačila), ko pa smo enkrat na sprehodu in lahko čutimo,<br />

slišimo, vidimo in okusimo dež, smo pomirjeni.<br />

Otroci so v stiku z naravo, lahko jo čutijo na svojih<br />

obrazih in občutek je prijeten. Povsem jih prevzame,<br />

vsrkavajo ga vase in navda jih z občutkom miru. Enako<br />

prijeten je sprehod v temi, posebno če je na nebu mogoče<br />

videti zvezde. Tako lahko vidijo, od kod so prišli.<br />

(Ste že opazili, da imajo majhni otroci zelo radi vse,<br />

na čemer so zvezde? Neka deklica v mojem vrtcu se je<br />

občasno zelo vznemirila – ni ji bilo lahko biti majhen<br />

otrok in kadar je bilo težko, se je lahko zavila v pernico<br />

z mehko bombažno prevleko, potiskano z zvezdami, ki<br />

sem jo v ta namen imela.)<br />

Izkušnja vetra je še dosti bolj razburljiva. Ko postane veter<br />

igriv, postanejo takšni tudi otroci, pa čeprav so v hiši.<br />

Zato jih je najbolje peljati ven, in če je mogoče, tekati z<br />

vetrom. Se še spomnite iz vašega otroštva, kako je bilo, ko<br />

ste spuščali zmaja? To je čudovita igra z vetrom, tudi če<br />

sedi otrok še v vozičku.<br />

Ko sem živela na severu Škotske, je bilo tam dostikrat<br />

zelo mrzlo in otroci so bili mraza vajeni. Redkeje smo imeli<br />

sneg, zato je bilo navdušenje še toliko večje. Delala sem na<br />

manjši šoli, in ko je bila jesen res lepa, smo prekinili pouk<br />

in se vsi šli ven igrat. Kako navdušeni so bili starejši otroci,<br />

ko so videli svojega učitelja, profesionalnega umetnika,<br />

kako z vrtno lopato kleše čudovite skulpture v stene njihovega<br />

igluja. Še vedno se spomnim navala adrenalina, ko<br />

smo se z vrtčevskimi otroki spuščali na plastičnih vrečkah<br />

po majhnem hribčku in smo na polju nasproti železniške<br />

proge naredili res velikega snežaka, da mu bodo potniki na<br />

vlaku lahko mahali. Zdaj živim v Devonu in zelo redko imamo<br />

sneg, tako da ga nekateri otroci v tej pokrajini sploh še<br />

niso videli (neki malček iz Nove Zelandije, ki je prvič videl<br />

snežni metež, je vzkliknil: 'Poglej, nebo je bolno!'). Včasih<br />

pa imamo tukaj zmrzal, in ko zagledajo na zmrzlih listih<br />

ivje, so malčki navdušeni. Nekega neobičajno mrzlega dne,<br />

smo za starše, ki so prihajali po otroke, pripravili ledeni<br />

muzej.<br />

Obala je ob vseh letnih časih še en čudovit kraj, kjer se<br />

lahko otroci, ob varnem nadzoru odraslega, igrajo z naravnimi<br />

elementi. Nedolgo tega sem bila avgusta ob morju, v<br />

zelo živahnem počitniškem kraju. Na srečo je bila obala<br />

res obsežna, tako da je bilo dovolj prostora za igro in, poleg<br />

velikega področja z mehko mivko, je bilo tam tudi nekaj<br />

gladkih okroglih kamenčkov. Kako zelo primeren prostor<br />

za igro. Zanimivo, da so bili gradovi iz mivke skoraj vsi na<br />

zunaj obli, s centralno 'žariščno točko' in z jasno vidnimi<br />

pravilnimi vzorci. Podobni zemljevidom planetov, ki krožijo<br />

okoli sonca.<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


Kadar se otroška igra v prostoru ne odvija dobro, pojdite,<br />

če je le mogoče, na vrt ali na sprehod. Zelo pomaga,<br />

če jih peljete med drevesa in rastline, na odprto,<br />

med nebo in zemljo. Še bolje je, če so tam ptice, živali<br />

in ljudje pri delu. Poleg tega, da imajo tako možnost<br />

doživeti zanimiva srečanja, jim to tudi pomaga, da pozabijo<br />

na malenkostna prerekanja in se obrnejo širše<br />

v svet. Za prebivalce mest to ni tako preprosto. Lahko<br />

pa vsaj poskrbimo za rastline v lončkih in tudi nebo je<br />

vidno, čeprav nikoli prav temno. Lahko pa je težaven<br />

hrup prometa. Mestni otroci so ga morda res vajeni,<br />

toda kot odrasli se zavedamo, da razjeda dušo.<br />

Svet narave je lahko razburljiv (nevihte, drveče reke<br />

in vrtinčasti snežni meteži), lahko pa je pomirjajoč (s<br />

soncem obsijani travniki, mavrice in mirne vode). Seveda<br />

je lahko moč narave zastrašujoča in nevarna, vendar<br />

je tudi resnična in pristna; otroci lahko tako, če so<br />

starši naravnani pozitivno, okusijo avtentičnost narave.<br />

Ko sem bila majhna, se spomnim vznemirjenja ob<br />

tem, ko so me zbudili, da bi videla najlepše nevihte, ki<br />

so se razvile vzdolž angleškega kanala – zdaj se nič ne<br />

bojim neviht. Če peljemo otroka na sprehod v temi, da<br />

lahko vidi zvezde, mu pomagamo, da ga ni strah teme,<br />

in da se pripravi na trden spanec, kajti poglej, ves svet<br />

gre zdaj spat. Ni potrebno, da je to vsak večer. Če je<br />

ulica, v kateri živite, osvetljena z uličnimi svetilkami,<br />

bo občasen poseben pohod, namenjen iskanju 'prave<br />

teme', nepozaben.<br />

Vsem nam je prirojen občutek za pristnost naravnih<br />

materialov. Zato obstajajo luksuzni avtomobili z usnjenimi<br />

sedeži in armaturnimi ploščami iz lesenega furnirja,<br />

nalepke z napisom čista volna ali čista svila, zato<br />

imamo radi rože in lončnice, da imamo naravo lahko<br />

tako znotraj kot zunaj. Tudi živali imamo radi. Imamo<br />

domače ljubljenčke, ptičje krmilnice, odpravimo se na<br />

safari. Nič čudnega, da so za otroke stiki z živalskim<br />

kraljestvom tako pomembni.<br />

Eden izmed razlogov, da so naravne snovi tako privlačne,<br />

je njihova finost. Vlakno umetne mase je gladko<br />

in hladno, medtem ko je vlakno pravega lesa mogoče<br />

čutiti in v njem še vedno odzvanja življenje drevesa,<br />

del katerega je nekoč bilo. Orodje in izdelki, izdelani<br />

iz rastlinskega in živalskega kraljestva, se spreminjajo<br />

glede na to, kar se z njim dogaja. Les in usnje se prepojita<br />

z oljem ali voskom in se začneta lesketati. Barve<br />

se dobro primejo naravnih materialov, če pa so naravne,<br />

bodo na sončni svetlobi zbledele. Čebelji vosek se<br />

v topli dlani omehča, posušeni cvetovi hibiskusa pa<br />

razlijejo svojo barvo in okus v vročo vodo. Plastiko je<br />

mogoče zgnesti v katero koli obliko in barvo in je tudi<br />

zelo uporabna, toda naravne oblike in barve korenin,<br />

cvetov, peres itd. so neverjetno lepe in navdihujoče.<br />

Malčkom zelo koristi stik z naravnimi materiali. Uglašeni<br />

so z naravnimi silami, pa naj bodo to nevihte ali<br />

mavrica in se odzivajo na vzorce in procese v naravi.<br />

Poglejte, koliko oblik semen se razvije jeseni in v vsaki<br />

je zvezda, na tisoče v regratovi lučki in vsaka posamezna<br />

v jabolku. Kozmični vzorci se odražajo povsod okoli<br />

nas. Vidni so v vrtinčenju vodnih hlapov in otipljivi v<br />

dotiku svile in volne. Dosti teže jih je začutiti v plastiki<br />

ali poliestru. To so izdelki, ki so jih s pomočjo strojev<br />

proizvedli iz oljnih produktov mineralnega kraljestva in<br />

nimajo topline, dovzetnosti ter privlačnosti darov živalskega<br />

in rastlinskega kraljestva.<br />

Ena značilnih posebnosti waldorfskih vrtcev je, da<br />

dajejo prednost naravni in ročno izdelani opremi pred<br />

plastično in industrijsko izdelano, posebno pri izbiri<br />

predmetov za otroško igro. To pa zaradi vseh prej navedenih<br />

razlogov. Darovi narave, kot na primer smrekovi<br />

storži, imajo močne oblike, spirale in zvezde, ki odkrivajo<br />

njihovo kozmično povezavo, vsak od njih pa je enkraten,<br />

tako kot otroci sami. Otroka vabijo v neverjetno<br />

drzno igro. Košara smrekovih storžev je lahko v nekem<br />

trenutku korenje, ki ga kupuješ v trgovini, takoj nato<br />

pa hrana v brlogu veverice, potem pa so to drevesa v<br />

gozdu za lutkovno predstavo.<br />

Te naravne, neoblikovane igrače spodbujajo otroka,<br />

da razvija domišljijo, da odkrije vse te možnosti ter da<br />

razvije zmožnost odkrivanja različnih načinov uporabe<br />

stvari. Otrok, ki iz neenakomerno oblikovanih kosov<br />

lesa gradi dom za pleteno žival, se mora dela lotiti dosti<br />

bolj zbrano, kot pa če skupaj spenja delčke plastične<br />

konstrukcije. Les bo potrebno vsake toliko naoljiti, in<br />

če se razcepi, ga bo potrebno pobrusiti – dve opravili, ki<br />

ju otroci tako radi opravljajo, tudi skupaj z odraslimi.<br />

Ali ni to čudovito?<br />

Človeški stik<br />

Še nekaj, za kar je potreben trud, odkritost in prožnost,<br />

so človeški odnosi. Kjerkoli je, potrebuje otrok<br />

toplino človeških odnosov. Sam verjetno ne bo začel<br />

brusiti in oljiti les, toda če začnete z delom vi, se bo<br />

rad pridružil tudi sam. Enako velja za vsakodnevno<br />

pospravljanje. Otroci, mlajši od sedmih let, običajno<br />

sami po sebi niso razpoloženi za to, da bi kar sami začeli<br />

pospravljati, dosti bolj verjetno je, da bodo to delali<br />

skupaj z vami, še posebno, če je to del vsakodnevne rutine.<br />

Celo zelo majhni otroci se bodo pridružili, tako da<br />

bodo oponašali odraslega in bodo premikali ter pobirali<br />

stvari. (četudi se bodo morda ukvarjali s stvarmi, ki ste<br />

jih vi že pospravili).<br />

Vsi vemo, da je za otroke zelo pomembna bližina in<br />

povezanost. V nosečnosti nosi mati otroka pod srcem.<br />

Rojevanje je intenzivna izkušnja dotika in gnetenja. Po<br />

rojstvu otroka instinktivno držimo pri srcu, da bi ga<br />

pomirili in potolažili. Fizična bližina je izredno pomirjajoča<br />

in zelo pomaga. Vsak učitelj, ki pripravlja za svoj<br />

razred sedežni red za poseben dogodek, ve, za katerega<br />

od otrok je najbolj potrebno, da sedi poleg odraslega.<br />

Kadar hoče malček sedeti zraven učitelja ali se držati<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 9


z njim za roko, vemo, da se dobro razumeta. Nekoč, ko<br />

smo se odpravljali na sprehod, so se otroci prepirali, kdo<br />

bo podal roko meni. Veselo sem rekla: 'Če bi bila pajek,<br />

bi imela dovolj rok za vse vas.' Nek šestletni malček pa je<br />

odgovoril: 'Če bi ti bila pajek, te mi ne bi hoteli prijeti za<br />

roko.' Še ena lekcija za učitelja.<br />

Naš odnos do držanja otroka za roko, potem ko ni več<br />

dojenček, je danes vse bolj protisloven. Opažam starše,<br />

ki neradi držijo ali premikajo svojega otroka. S kolegico<br />

iz vrtca sva v zadnjih letih na poletnem in božičnem semnju<br />

naše šole pripravili vrsto lutkovnih predstav. Med<br />

starši opažam vedno večjo tendenco k temu, da svojih<br />

malčkov ne držijo v naročju, ampak jih pustijo, da tavajo<br />

okoli, tudi če to moti predstavo. Včasih mislijo, da<br />

pomeni držanje otroka za roko ali v naročju poseganje v<br />

njegovo svobodo. Na cesti lahko vidimo otroke, privezane<br />

na vozičke, včasih tudi na vodila, ki jim preprečujejo, da<br />

bi tavali po svoje. Gotovo je držanje za roko pravi način,<br />

da ga obdržimo ob sebi. Nakupljene stvari lahko daste v<br />

nahrbtnik, toda otrok potrebuje občutek varnosti, da je<br />

ob vas in da vzporedno z vami stopa v svet. Se še spomnite<br />

občutka varnosti, ki vam ga je dala znana velika roka,<br />

ki vas je prijela za ročico?<br />

Dojenčki imajo od starosti nekaj tednov dalje radi očesni<br />

kontakt. To pomeni resnično srečanje z ljudmi. K sreči<br />

je še vedno nekaj otroških vozičkov, v katerih je otrok<br />

z obrazom obrnjen proti staršem in ga ne porivajo naprej<br />

pred sabo, kar je čisto drugačna izkušnja kot hoja poleg,<br />

z roko v roki. Srečanje iz oči v oči daje priznanje drugega,<br />

ki ga je težko doseči kako drugače. Pogovor, bodisi kot<br />

odgovor dojenčkovemu čebljanju bodisi kot resen pogovor<br />

s šestletnikom, je vedno dajanje in sprejemanje, je<br />

dajanje pozornosti in opažanje, ponujanje lastnega prispevka<br />

in sprejemanje darila od drugega. Ob resničnem<br />

pogovoru se oba udeleženca spreminjata.<br />

Topel odnos daje otroku občutek varnega druženja in<br />

vodenja ob srečevanju s svetom ter priložnosti za preobrazbo.<br />

V prvih sedmih letih bo navezal mnoge pomembne<br />

stike z ljudmi. Obstajajo vezi med starši in otrokom<br />

pred rojstvom in tiste, ki se zgradijo s prvimi vzgojitelji,<br />

z brati in sestrami ter družinskimi prijatelji. Raziskave<br />

kažejo, kako pomembne so te vezi in kako pomembno<br />

oblikujejo otrokovo življenje. Večina nas zna brati in si<br />

dovolj dobro zavezati vezalke na čevljih. Koliko teže pa se<br />

je naučiti razumeti se z ljudmi in kako pomembno se je<br />

naučiti osnov te veščine že v zgodnjem otroštvu, ob pomoči<br />

ljubečih in odkritih obrazov ob zibki.<br />

Sosedje so zanimivi in pomenijo navezovanje mnogih<br />

pomembnih stikov izven družine. Otroci so se takoj pripravljeni<br />

pogovarjati čez vrtno ograjo, če jim nekdo pokaže<br />

zanimanje in toplino. Pojavil se je nekdo, ki ga bo<br />

mogoče videti vsak dan in ki je lahko čisto drugačen od<br />

njihove družine – morda prvo srečanje s sivimi lasmi ali<br />

brado, vrtnarjenjem ali celo pitjem iz skodelice s krožnikom.<br />

Kadar otrok skrivnostno izgine iz vrta, je vedno najbolje<br />

najprej pogledati pri bližnjem sosedu. Tudi sama<br />

sem tam našla mojo izgubljeno hčerko!<br />

Če so v vaši soseski manjše trgovine, ki jih redno obiskujete,<br />

so tudi te lahko čudovita mesta srečevanj. Včasih<br />

v trgovini na vogalu vedo več o ljudeh kot oni sami.<br />

Veseli me, da še vedno obstajajo trgovine, kjer se mora<br />

človek z ljudmi pogovarjati. Kako naj se otroci naučijo<br />

medosebnega komuniciranja, če je nakupovanje le jemanje<br />

stvari s polic, skeniranje z aparaturo in plačevanje z<br />

vstavljanjem kartice v to isto aparaturo? To je lahko zelo<br />

učinkovito za odraslega, ko se mu mudi, toda malček se<br />

mora še toliko tega naučiti, od pozdrava ob vstopu v trgovino,<br />

do trgovčevega vprašanja:'Želite prosim?', s katerim<br />

vas povpraša po potrebah, se pogaja za plačilo, vam vrne<br />

drobiž in se od vas poslovi. Če imate priložnost za takšne<br />

vrste nakupovanje, bo to bogat vir izkušenj za vašega<br />

malčka. Nakupovalne navade so se spremenile in skozi<br />

vsa leta mojega dela v vrtcu opažam, da se sposobnosti<br />

otrok, da se igrajo trgovino, manjšajo, saj postaja ta pomembni<br />

mikrokozmos daj-dam odnosov vedno redkejši.<br />

Kot vzgojiteljica v vrtcu imam včasih to prednost, da<br />

lahko pomembno sodelujem pri otrokovem vstopanju v<br />

družbeno okolje. Skupini mojih otrok se je nekoč pridružila<br />

neka tri in pol leta stara deklica. Ko sem pred začetkom<br />

šolskega leta šla na obisk na njen dom, je deklica<br />

spala, tako da je nisem srečala, sem pa imela priložnost,<br />

da navežem stike z njenimi starši. Prvi dan je prišla v<br />

sobo zelo tiho in ostala tiha še nekaj naslednjih tednov.<br />

Pravzaprav se niti nisva imeli priložnosti pogovoriti. Potem<br />

pa je bila nekaj dni odsotna, ker je odšla z družino na<br />

nek obisk. Spraševala sem se, kako bo zanjo, ko se bo po<br />

premoru spet vrnila v skupino – bodo težave, morda celo<br />

solze? Nekega jutra se je vrnila, pridrsala do mene ter<br />

odločno rekla: 'Šli smo z letalom v Birkenhead.' Začutila<br />

sem, da sem pravkar doživela zelo poseben trenutek, ko<br />

je neko bitje prestopilo prag med življenjem v družini in<br />

socialnim življenjem v svetu.<br />

Vedno bolj običajno je, da otroci pred vstopom v šolo<br />

obiskujejo neke vrste socialno okolje. V teh okoljih se<br />

dogajajo mnoga dragocena srečanja in razgovori, ki so<br />

pomembna za gradnjo odnosov. Toda obstaja več pomembnih<br />

načinov, da otroci srečajo še druge ljudi, kot<br />

so vzgojiteljice ali vrstniki, s katerimi se igrajo. Srečati<br />

morajo ljudi pri njihovem delu. Najprej pa morajo videti,<br />

kako je treba skrbeti za dom. Starši in vzgojiteljice imajo<br />

poleg igre z otroki še dovolj drugega dela in za otroke je<br />

del prave izkušnje sveta, če lahko to doživijo tako, da<br />

jim je razumljivo. Ko se je moja hči začela igrati zunaj<br />

z otroki, sem se navadila, medtem ko nje ni bilo, pomiti<br />

kuhinjska tla. Čez nekaj časa me je vprašala, zakaj nam<br />

ni več treba pomivati tal. Ni opazila, ali so tla čista ali ne,<br />

opazila pa je, da ni več videla, da bi jih kdo pomival. Otroci<br />

radi opazujejo odrasle pri delu, posebno pri opravilih,<br />

s katerimi skrbijo za njihovo okolje. Hišnik na naši šoli je<br />

ena najbolj popularnih in dobro znanih oseb pri nas, ker<br />

ga otroci vidijo pri delu, ves čas za nekaj skrbi.<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


Seveda so to opravila, ki jih je mnogo bolje narediti takrat,<br />

ko otrok ni zraven, in včasih jih želite opraviti hitro,<br />

brez njih, vendar je vredno poskrbeti, da so redno prisotni<br />

in vključeni v nekatera vaša domača opravila. Tako jim<br />

pokažete, da imajo ljudje pomembno delo, ki je resnično<br />

koristno za njihovo življenje. Opravila kot so priprava<br />

obroka, pomivanje posode, čiščenje, ki jih je treba znova<br />

in znova opravljati, jim pomagajo spoznati, da so takšna<br />

rutinska opravila (kot na primer pospravljanje) potrebna<br />

in jih je mogoče narediti z veseljem. To bo pomagalo pri<br />

njihovem odnosu do takšnih del pozneje v življenju, ko<br />

bodo kot odrasli tudi sami zadolženi za ta dela. Poiščite<br />

način, kako jih pripraviti do tega, da bodo z veseljem<br />

sodelovali; tako da jih po nekaj pošljete, da jim daste nekaj<br />

nositi, mešati, kasneje tudi rezati, da jemljejo nekaj iz<br />

predala in to nekam odnesejo, da sušijo sveže pomita tla<br />

(krpe na nogah).<br />

Ko šestletnikom pokažemo, kaj in kako je treba narediti,<br />

jim lahko zaupamo, da bodo varno rezali z majhnimi,<br />

ostrimi noži (večina otrok se ureže samo enkrat), valjali<br />

testo in oblikovali piškote, obesili manjše kose opranega<br />

perila (tako da stojijo na pručki, ki si jo pristavijo in jo potem<br />

tudi pospravijo). Radi se učijo pripravljati mizo, zložiti<br />

posušeno perilo, likati robčke (zato je dobro, da uporabljate<br />

prave robčke) in zloščiti usnjene čevlje. Otroci te starosti<br />

se radi od izkušenih ljudi učijo, kako je treba nekaj<br />

narediti. Če jim v vrtcu kažem na primer, kako se žaga les,<br />

jim rečem, da točno tako to dela mojster mizar in tudi oni<br />

hočejo delati tako – mojster mizar, čeprav ni z nami in ga<br />

niso še nikoli srečali, je prava avtoriteta.<br />

Kadar gremo z otroki iz našega vrtca na sprehod, radi<br />

opazujemo ljudi pri delu, tudi dijake srednje šole pri kovaškem<br />

delu, hišnika, ki popravlja stvari, sosedo, ki obeša<br />

perilo, telefonskega mojstra, ki leze na telegrafski drog,<br />

in prodajalca premoga, ki razvaža premog. Nekega dne je<br />

med mojimi starejšimi malčki vladala napetost. Odšli smo<br />

na sprehod po poti ob šoli in med hojo smo se morali večkrat<br />

umakniti ob živo mejo, da smo spustili mimo traktor,<br />

ki je vlekel za sabo razpršilec za gnoj. Z eno roko smo se<br />

držali za nos, z drugo pa mahali. Ko smo se vzpenjali na<br />

hrib, smo lahko opazovali kmeta, ki je delal na nasprotnem<br />

pobočju. Videli smo lahko, do kod je že prišel s svojo<br />

škropilnico, koliko še mora narediti in kolikokrat je moral<br />

nazaj v hlev po sveži tovor. Ko nas je potegnilo v svet nekoga<br />

drugega, so naše napetosti popustile.<br />

V mestu pa lahko na sprehodu z otroki srečamo čistilca<br />

oken, poštarja, prometnega policista, vrtnarja in še mnoge<br />

druge, ki hitijo po svojih opravkih. Včasih pride na dom<br />

mojster, da popravi bojler ali dostavi novo pohištvo, pa<br />

tudi sami starši skrbite za svoj dom. Ob vsem tem lahko<br />

otroci dobijo mnogo navdušujočih slik ljudi pri delu. Srečevanje<br />

ljudi in sobivanje z njimi jim daje priložnost za<br />

navezovanje pristnih odnosov, za spoznavanje, kako ljudje<br />

živijo in pridobivanje zmožnosti komuniciranja. Tudi tu<br />

je dovolj priložnosti, da jim pomagamo najti smisel v tem<br />

svetu, da se lahko v njem udobno počutijo.<br />

Veselje do gibanja<br />

Zdi se, da nekateri otroci niso nikoli pri miru, razen<br />

takrat, ko trdno spijo. Večina jih je po naravi živahnih.<br />

Ugotovili smo že, da majhni otroci radi 'pri delu sodelujejo',<br />

bodisi da pomagajo sestavljati nakupovalni seznam<br />

ali popravljati streho, obožujejo tudi aktivnosti v naravi.<br />

Malčkova posebna lastnost je, da je aktiven, in se pokaže,<br />

ko pride v vrtec, kjer so trenutki mirovanja (hranjenje,<br />

počitek, poslušanje zgodbe) kratki v primerjavi s časom<br />

aktivnosti. Otroci odraščajo v šolarje, ki bodo večino (po<br />

možnosti ne vsega) svojega čas preživeli v šoli, fizično neaktivni<br />

– kjer bodo manj aktivni udi in bo več notranje<br />

aktivnosti. Majhni otroci očitno uživajo v gibanju, toda<br />

kako se to veselje razvije?<br />

Da bi se dojenček premaknil, mora imeti veselje do gibanja.<br />

Noseča mati pred porodom nedvomno čuti v svojem<br />

trebuhu precej gibanja. Hranjenje pa od vsega začetka<br />

spremlja navdušeno gibanje prstkov rok in nog. Buden<br />

in zadovoljen dojenček zelo raziskuje svoje bližnje okolje.<br />

Njegovi roki odkrijeta ena drugo, nato pa še nogi. Na začetku<br />

za igro ne potrebuje sploh ničesar več. Sprva premika<br />

glavo, da bi videl, kaj se okoli njega dogaja, potem<br />

pa se začne še premikati. Njegovo veselje in odločnost ga<br />

nosita, da širi svoje veščine – trudi se prevaliti, dvigniti<br />

glavo in ramena, se dvigniti na roke in kolena, se naučiti<br />

plaziti na njemu lasten način, se dvigniti pokonci, da je<br />

končno zmožen, tako kot vsa človeška rasa, hoditi. Samo<br />

veselje in odločnost ga lahko ves čas spodbujata, da vadi<br />

in da kljub vsem neuspelim poskusom, ki so del celotnega<br />

procesa, vedno znova poskusi.<br />

In ravno to je začetek nove faze. Svoboda gibanja prinese<br />

čisto nove veščine, ki jih je potrebno raziskati. Tekanje,<br />

plezanje, vzpenjanje in spuščanje po stopnicah,<br />

poskakovanje, preskakovanje, skakanje na eni nogi ter<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 11


plesanje, ponujajo toliko različnih načinov gibanja in izražanja<br />

samega sebe. Skakanje od veselja, topotanje s petami,<br />

ko se razjezi, tekanje k nekomu, ki ga ima rad in od<br />

nečesa, čemur se hoče izogniti, toliko novih načinov izražanja<br />

čustev ima sedaj.<br />

Prav tako kot lahko svoje notranje počutje izraža skozi<br />

zunanje gibanje, lahko tudi to gibanje vpliva na notranje<br />

dogajanje. Gibanje omogoča dostop do duše in duha. Ritmično<br />

gibanje je za otroka pomirjajoče. Zibamo ga v zibki<br />

in v rokah in že od zgodnjega otroštva je guganje zanj ena<br />

najbolj priljubljenih aktivnosti. Najboljša ritmična dejavnost,<br />

kar jih poznam, je hoja. Ne le, da je ritmična sama<br />

po sebi, otroka ob vsakem koraku tudi ritmično povezuje<br />

z zemljo ter mu tako ves čas pomaga, da je prizemljen.<br />

Prav tako ga nosi enakomerno naprej, kar je tudi smisel<br />

življenja.<br />

Hoja pomaga pri prebavljanju, ne le hrane, ampak tudi<br />

izkušenj. Po mojih izkušnjah ne omogoča tega nobena vrsta<br />

potovanja na kolesih – z avtom, kolesom, motornim<br />

kolesom ali 'rolarji'. Če želite izvedeti, kako se je imel vaš<br />

otrok v šoli, tega ne boste ugotovili tako, da ga vprašate.<br />

Preveč stvari je v njegovi podzavesti, da bi se mogel točno<br />

spomniti, kaj se ga je najbolj dotaknilo. Če pa se boste<br />

z njim v miru sprehodili po dobro znani poti, vam bo na<br />

poti nazaj morda le povedal, kaj o najbolj pomembnih dogodkih,<br />

ki so se zgodili v času, ko ni bil z vami. Če lahko<br />

uvedete običaj, da se z njim samo mirno sprehajate (z roko<br />

v roki), boste spoznali, da bo sam, brez dosti spraševanja,<br />

začel govoriti o zanj pomembnih dogodkih. Prav tako se je,<br />

to velja za ljudi vseh starosti, težko prepirati (nasprotje od<br />

žive diskusije) z nekom, ki hodi ob tebi. Ljudje se večinoma<br />

prepirajo obrnjeni drug proti drugemu.<br />

Mnogo različnih ritmičnih dejavnostih je, v katerih otroci<br />

uživajo in se ob njih dobro počutijo. Krožni gib je prisoten v<br />

mnogih domačih opravilih, kot je na primer loščenje. Včasih<br />

začno nekateri otroci divje ovijati krpo in odrasla oseba<br />

jih bo umirila, ko bo mirno delala poleg njih. Isti gib je<br />

prisoten pri brisanju posode, brušenju, vrtenju ročaja pri<br />

mlinu ali rezalniku ter pri miksanju, mešanju in stepanju.<br />

Risanje kroga v gibanju vodi otroka vase, kar je prav tako<br />

pomirjajoče.<br />

Potem so tukaj gibi od leve proti desni in nazaj ali gor in<br />

dol – pometanje, ščetkanje zob, slikanje, rezanje in šivanje.<br />

Če jih spodbujamo, da vse to opravljajo ritmično, preko<br />

oponašanja in zgleda, bo ne le bolj učinkovito opravljeno,<br />

ampak bo tudi pomirjajoče delovalo na njihovo počutje.<br />

Gibanje lahko tudi preusmerimo, tako da ga prilagodimo<br />

prostoru. Če se hočejo otroci na primer voziti na rolarjih,<br />

tega v vrtcu ravno ne morejo početi, a ugotovila sem, da jih<br />

lahko zvijanje volnenih žogic prav tako zadovolji. Nekateri<br />

otroci radi vedno znova z nečesa skačejo, da pri tem zadenejo<br />

tla, včasih tudi precej boleče. Uživajo v tem, da se<br />

znova in znova spuščajo po drsalnici ter skačejo z višine.<br />

Poznala sem malčka, ki se je tako dolgo vrtel na vrhu stopnic,<br />

da se mu je zvrtelo in je potem namenoma padel po<br />

stopnicah. Mogoče morajo ti otroci sami sebe večkrat spomniti<br />

na to, da se res morajo spustiti na zemljo. Njihovo<br />

očaranost s spustom lahko zaposlimo s sestavljanjem drsalnic<br />

za punčke in vojščake ter igranjem z obteženimi figuricami,<br />

ki se prevračajo navzdol po poševnih površinah.<br />

V starodavnih ročnih opravilih obstaja mnogo arhetipskih<br />

gest. Spomnite se, kako so nekoč želi. To je bilo opravilo,<br />

ob katerem je človeka pošteno bolel križ, zato so bili kmetje<br />

veseli, ko ga je nadomestil kombajn. Pa vendar lahko<br />

otrokom še vedno pokažemo, kaj je nekoč pomenila ta zdaj<br />

skoraj že pozabljena beseda. Košnja, zbiranje in vezanje<br />

snopov ter nalaganje na voz. Nato pa razprostiranje snopov,<br />

mlatenje, pometanje in zajemanje zrnja, odmetavanje<br />

plev, polnjenje in nošenje težkih vreč. Kako čudovito telo<br />

imamo, da je zmožno izvajati vsa ta številna opravila. Te<br />

gibe uporabim v vrtcu v času rajanja, ko spremljamo letne<br />

čase in otroci se dokaj naravno pridružijo, brez potrebe, da<br />

bi videli, kako ta opravila v resnici potekajo.<br />

To kaže, da so gibi resnično arhetipski in del naše dediščine<br />

saj naletijo pri otrocih na odmev avtentičnosti. Pomembno<br />

je, da se otroci srečajo z mnogimi različnimi tipi<br />

gibanja ter imajo tako priložnost odkriti, kaj vse so njihov<br />

telesa zmožna narediti na naraven način, s posnemanjem<br />

drugih in s svobodo lastnega prostega gibanja. To ne pomeni,<br />

da potrebujejo ure telovadbe in plesa. Samo prostor<br />

in čas ter bogate izkušnje ljudi, ki gibanje uporabijo za<br />

opravila in za lastno izražanje. Lahko se zgodi, da otrok,<br />

ki gre iz hiše v avto in iz avta v vrtec ter nato spet nazaj,<br />

cel dan nima priložnosti, da bi tekel. Toda otroci bi morali<br />

vsak dan teči, hoditi, uporabljati svoje telo za opravljanje<br />

del in za izražanje svojih čustev.<br />

V kakršnihkoli okoliščinah in kjerkoli živite, povsod je veliko<br />

stvari, ki jih lahko postorite, da tako pokažete svojemu<br />

otroku, kako dobro je življenje na zemlji. Otrokom lahko<br />

pomagamo odkriti, da je svet dobro mesto, polno čudežev<br />

in priložnosti, čeprav se v njem včasih dogajajo žalostne in<br />

težke stvari. Ko jih odpeljemo v naravo, ko jim damo igrače<br />

iz naravnih materialov, ki navdihnejo njihovo ustvarjalnost<br />

in jih spomnijo na rajsko preteklost, ko jim ponudimo<br />

topel in odkrit odnos in ko jih spodbujamo, da uživajo v<br />

gibanju, jim kažemo, da lahko najdejo raj na zemlji. <br />

Jill Taplin je vzgojiteljica v South Devonu, Anglija in redna<br />

gostja ter svetovalka v našem vrtcu.<br />

Članek je bil objavljen v reviji New View.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


K n j i g a<br />

Faze adolescence<br />

Prosim razumi me.<br />

Srečna sem.<br />

Želim biti svobodna<br />

Da z vetrom poletim.<br />

Moji lasje bodo krila<br />

Moje roke bodo poganjale.<br />

Moje srce bo ljubilo<br />

Za vedno.<br />

Mene.<br />

Učenka devetega razreda<br />

Obdobje adolescence je za otroka novo,<br />

nepopisano in neraziskano področje. Celo<br />

staršem se mnogokrat zdi, kot bi po tem<br />

neznanem področju skušali krmariti brez zemljevida.<br />

Predstavljajte si, kako se počuti mladostnik!<br />

Razvoj adolescence poteka v dveh prepoznavnih oblikah,<br />

ki ju lahko imenujemo negacija in afirmacija. V<br />

prvi fazi, negaciji, vsemu nasprotujejo, hočejo se upreti<br />

svetu in ga kritizirati. V drugi fazi, afirmaciji, pa poskušajo<br />

najti svojo pot v svet. Polarnost, ki se izrazi v<br />

času adolescence, je podobna polarnosti iz prejšnjega<br />

obdobja, ko je triletnik vsemu rekel 'ne', petletnik pa<br />

nato svet sprejemal s svojim mogočnim 'da'.<br />

Negacija<br />

Mladostniki na začetku adolescence iščejo svoj duhovni<br />

dom, kar se nezavedno izrazi kot nejasno notranje<br />

hrepenenje. Fantje in dekleta iščejo tisto čudovito,<br />

popolno in so razočarani, ko tega ne najdejo. Zunanji<br />

svet se jim zdi tuj, razočaral jih je. Tam kjer so pričakovali<br />

lepoto, vidijo grdoto. Kjer so pričakovali popolnost,<br />

vidijo človeške slabosti. Razočarani so in potrti.<br />

Postanejo kljubovalni, preizkušajo vse in vsakogar,<br />

predvsem tistega ki predstavlja avtoriteto. Upirajo se<br />

vsem okoli sebe, posebno odraslim in stopijo na stran<br />

poraženca.<br />

'Odrasli so brezvezni,' je nenapisan moto mnogih<br />

uporniških mladostnikov, ki gredo lahko celo tako daleč,<br />

da odraslega mučijo. Če pa jih ta človek slučajno<br />

kakorkoli spravi v neprijeten položaj, se odzovejo s<br />

prizadetostjo, umikom in sovražnostjo: 'Nihče me ne<br />

razume.'<br />

Iz neizpolnjenih pričakovanj se prav lahko razvije cinizem.<br />

Nekateri mladostniki se od prvotnega razočaranja<br />

nad svetom nikoli ne poberejo. Tudi ko odrastejo,<br />

se čutijo upravičene žaliti druge ter tako kompenzirati<br />

bolečine in razočaranja, ki so jih pretrpeli.<br />

Razočaranje povzroči, da so še bolj osamljeni, kar je<br />

zelo težko za odrasle, ki v taki situaciji potem nikoli<br />

ničesar ne naredijo prav. Pridejo tudi trenutki, ko se<br />

misel umakne in so mladostniki zmožni nasilja, ki ga<br />

razumsko ne nadzorujejo. V skrajnih primerih so lahko<br />

neverjetno grobi, zažgejo hišo ali celo streljajo. Nekateri<br />

se čutijo tako oddaljene od ljudi, da se sprašujejo, ali je<br />

sploh kje kdo, ki misli ali čuti tako kot oni. Sprašujejo<br />

se, ali je sploh kje kakšen prijatelj zanje. In iskanje prijatelja<br />

postane v njihovem življenju silno pomembno.<br />

Vloga 'oboževanja'<br />

Adolescenca je obdobje, ko se posamezniku v njegovem<br />

življenju dogaja nekaj podobnega, kot se je v<br />

razvoju človeštva dogajalo v obdobju romantike. Mlad<br />

človek se želi počutiti del narave, kot v Shelleyevi pesmi<br />

'Oda zahodnemu vetru'.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 13


Naj tako kot gozd, jaz tvoja lira bom:<br />

Kaj, če listje moje pada kot njegovo!<br />

Hrup tvojih silnih harmonij<br />

obema vzel bo teman jesenski ton.<br />

Čeprav otožen, ljubljen bodi duh ti silni,<br />

Moj duh! Ti bodi jaz, vihravi jaz!<br />

Ker se duša mladega človeka osvobodi in aktivneje<br />

čustvuje, se pojavi globoko hrepenenje po duhovnem<br />

svetu. Za adolescenco je značilno, da v tem obdobju<br />

duša nezavedno išče svoj izgubljen duhovni dom. Čeprav<br />

imajo mnogi globoke religiozne izkušnje, jih po<br />

navadi zadržijo zase ali pa jih zaupajo le redkim, zaupanja<br />

vrednim osebam.<br />

Mladostnik si želi srečati sorodno dušo, ki prihaja iz<br />

duhovnega sveta. Koliko pesmi opisuje dušo dvojčico<br />

kot angela ali bitje iz sna? Duša spozna, da še ni pripravljena<br />

na fizični svet in hrepeni po bitju, ki ji bo<br />

dalo občutek celosti.<br />

Iskanje duha se v življenju duše izrazi kot 'zaljubljenost/oboževanje'.<br />

vendar ni potrebno, da je oboževana<br />

oseba v neposredni bližini. Pravzaprav je oboževanje od<br />

daleč v še večje zadovoljstvo, kajti v tem primeru ta<br />

oseba ni pod drobnogledom, ampak je povzdignjena,<br />

da bi lahko bila oboževana. Osebi, lahko je istega ali<br />

nasprotnega spola, so pogosto pripisane božanske lastnosti.<br />

Najstniki se običajno zgledujejo po sorodnikih,<br />

družinskih prijateljih in učiteljih. Dekleta po navadi<br />

izberejo filmske zvezde, vodje poletnih taborov, rock<br />

zvezde, starejše sošolce, dečki pa nekoliko starejše<br />

fante, znane športnike, zgodovinske osebnosti, filmske<br />

igralce, televizijske junake ali rock zvezde.<br />

Objekt oboževanja predstavlja mladostniku popolnost.<br />

To mu pomaga, da laže prenaša razočaranje ob<br />

spoznanju, da svet ni popoln, saj se lahko osredotoči<br />

na osebo, ki pa je popolna. Včasih se lahko nekaj podobnega<br />

razvije med zelo tesnima prijateljema. Najboljši<br />

prijatelj odigra podobno vlogo kot oboževana oseba.<br />

Prijatelja delata skupaj vse, njune lastnosti se popolnoma<br />

zlijejo med seboj. Podobno se oblačita, uživata<br />

v isti glasbi, imata podobno mnenje o ljudeh in se v<br />

tem razburkanem življenju oklepata drug drugega. V<br />

'oboževanju' začutijo adolescenti odsev višjega sveta,<br />

'v njihovih srcih je raj'. Potreba po 'oboževanju' doseže<br />

svoj vrhunec med trinajstim in petnajstim letom, lahko<br />

pa se nadaljuje tudi v pozna najstniška leta.<br />

'Oboževanje' je lahko usmerjeno v določeno aktivnost,<br />

idejo, ali osebo. Najstniki se lahko fanatično ukvarjajo<br />

z igro in pri tem izgubijo občutek za čas. Igra lahko vsebuje<br />

zapleten sistem nagrad in kazni, pri čemer mladi<br />

preizkušajo svoje intelektualne sposobnosti, lahko pa<br />

bazira na sreči, kar je po svoje razburljivo. S podobno<br />

gorečnostjo se lahko posvetijo športu, ko vsak prosti<br />

trenutek izkoristijo za metanje žoge na koš, za urjenje<br />

metanja ali brcanja žoge. Mnogi najstniki so si pomagali<br />

zgodnje obdobje adolescence prebroditi s športom,<br />

da niso postali preveč obsedeni sami s sabo. Pomaga<br />

jim, če jih podpirajo s športom povezani odrasli, če z<br />

njimi sodelujejo in ustvarijo vzdušje prijateljstva. Če<br />

pa pritiskajo na njih, da morajo za vsako ceno zmagati,<br />

jim vsiljujejo tekmovalnost. V tem primeru jim prav nič<br />

ne pomagajo najti poti iz obsedenosti s samim sabo,<br />

nasprotno, nezdravo prezaposlenost s samim seboj še<br />

poglabljajo.<br />

Pri 'zaljubljenosti' nekaj v spominu obudi podobne<br />

občutke, kot so jih izkusili nekoč v dosti enostavnejši<br />

obliki, ko so kot otroci doživeli boga. Tisto nekaj je<br />

lahko oseba, bodisi bližnja ali nedosegljiva, ideja ali<br />

celo aktivnost. V določenem trenutku pa mladostniki<br />

oboževanega objekta ne morejo več držati na distanci.<br />

Osebno se morajo z njim povezati. Sanjarijo o tem,<br />

kako se bo to srečanje zgodilo, kako se bodo s svojim<br />

objektom oboževanja spoznali. Sebe si lahko predstavljajo<br />

kot tragično osebo, ki živi in umre za neko idejo.<br />

Morda bo edina oseba, ki ga bo v množici opazila, občudovani<br />

pevec. To fantazijsko srečanje med njim in<br />

oboževanim objektom nosi v sebi naval čustev, ki so<br />

zelo pomembna za njegov nadaljnji razvoj ter ga popeljejo<br />

v drugo stopnjo adolescence – afirmacijo.<br />

Torej je prva ljubezen pri približno petnajstih ali šestnajstih<br />

letih – naj bo to nogomet, pomembna oseba v<br />

družbi ali starejše dekle ali fant – pogosto most med<br />

stopnjo negacije in stopnjo afirmacije. Ta dogodek vpliva<br />

na mladega človeka tako, kot ne bo nikoli več nobena<br />

izkušnja. Njegova moč je v nedolžnosti in svežini<br />

izkušnje. Kako bo ta močna izkušnja vplivala na razvijajočo<br />

se osebo, pa je odvisno od tega, kako se razreši<br />

celotno dogajanje povezano z 'oboževanjem'.<br />

Prehod<br />

Petnajsto in šestnajsto leto je osrednje obdobje adolescence.<br />

Najstniki se osamosvajajo in začenjajo svet<br />

sprejemati tak, kot ga vidijo. To je običajno na koncu<br />

desetega in začetku enajstega razreda (v desetem razredu<br />

so 15-16 letniki, mladostniki, ki bodo pravkar<br />

dopolnili 16 let).<br />

V tem obdobju nihajo med ekstrem bodisi izrazite zadržanosti<br />

ali prevelike napadalnosti, večkrat so nasmejani,<br />

se počutijo sprejete in so pripravljeni sprejemati, biti prijazni<br />

in družabni, komunikativni, boljše odnose imajo s<br />

starši in učitelji in bolje se razumejo z brati in sestrami.<br />

Fantje se še vedno družijo med seboj, a zdaj opazujejo<br />

dekleta. Tudi dekleta se družijo med seboj, a opazujejo<br />

fante. V vsakem razredu ali šoli je vedno popularna<br />

skupina priljubljenih in uspešnih deklet; dolge<br />

ure preživijo pri telefonu, se pogovarjajo o drugih in se<br />

iz njih norčujejo. Njihova živahnost in energija, njihov<br />

optimizem in zgovornost so nalezljivi, a je vprašanje, če<br />

se imajo res tako imenitno, kot je videti.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


Pritisk, kako se je treba obnašati, da bi mogel pripadati<br />

neki skupini, je lahko zelo naporen. Cena sprejetja<br />

je žrtvovanje notranje rasti za zunanje dobitke.<br />

Dekleta, ki v to skupino niso vključena, s težavo iščejo<br />

svoj položaj v šolskem okolju. Tudi med fanti je socialni<br />

pritisk, čeprav se vseh podrobnosti o skupinah morda<br />

ne zavedajo toliko kot dekleta.<br />

Eden problemov prehodnega obdobja je težnja po<br />

sprejemanju prevelikih obveznosti. V goreči želji, da bi<br />

zaobjeli ves svet, pogosto prevzamejo preveč obveznosti,<br />

ki jih potem težko izvršijo, ali pa nase prevzamejo<br />

tako težke izzive, da jih le stežka zadovoljivo opravijo.<br />

Preveč stvari in aktivnosti je, ki jih poskušajo načrtovati,<br />

tako da za vse preprosto ni dovolj časa. Ta živahnost<br />

in drznost jih vodi tudi v preizkušanje nevarnosti.<br />

Petnajstletniki pogosto tvegajo in preizkušajo meje, ne<br />

toliko zaradi občutka negotovosti, kot je to pri trinajstletnikih,<br />

ampak zato, ker želijo okusiti življenje.<br />

Afirmacija<br />

Po tem preobratu je pripravljena pot za fazo afirmacije,<br />

ki nastopi v šestnajstem do sedemnajstem letu<br />

starosti. To obdobje zaznamuje preobrazba ljubezni iz<br />

zgodnje senzualnosti in zagledanosti vase, v ljubezen<br />

do drugega in do sveta na splošno, kajti afirmacija ni<br />

omejena le na ljubezen do nekoga. V tem obdobju začno<br />

iskati ideje ali sliko sveta, v katerem se lahko počutijo<br />

varni. To je obdobje, ko se začne iskanje resnice.<br />

Sedaj iščejo odgovore religiozne narave, idealni politični<br />

sistem in naslednji korak v svojem izobraževanju.<br />

Zanimati jih začne njihova kariera.<br />

V zgodnjem obdobju te faze ne zaupajo svetu okoli<br />

sebe. Doživljajo ločenost, sovraštvo in odpor, kar pri<br />

njih sproži nezaupanje in celo sovražnost. Počasi pa<br />

se začno spraševati, analizirati, kritizirati in dvomiti,<br />

nezaupanje in sovražnost do sveta pa se postopno<br />

spreminjata v željo po velikih dejanjih. Izražati začno<br />

navdušenje nad svetom.<br />

K temu mnogokrat pripomorejo močne izkušnje v naravi.<br />

Mladostnik začuti 'Kako lepo je živeti'. Sledi obdobje<br />

stabilnosti, ko je manj napet in manj občutljiv.<br />

Ko so samozavestnejši in bolj zadovoljni sami s seboj,<br />

začnejo na življenje gledati bolj realno. Ceniti začnejo<br />

svobodo in spoštovati svoje obveznosti. S to spremembo<br />

se pojavi smisel za humor in potrpežljivost. Stiki s<br />

starši ter brati in sestrami postanejo prijetnejši (čeprav<br />

se še vedno raje družijo s prijatelji).<br />

Starše spoštujejo in cenijo, čutijo se dovolj svobodne,<br />

da stopijo k njim po nasvet, ne počutijo se več tako<br />

ogroženi in so sposobni z njimi v odnosu daj-dam bolje<br />

sodelovati, ne da bi s tem izgubili svojo identiteto. Začno<br />

si bolj zaupati in postanejo bolj uravnoteženi. Življenje<br />

postane relativno mirno, vse manj je prerekanja.<br />

Včasih izjavijo, da so njihovi starši postali pametnejši<br />

ali modrejši oz. da je z njimi lažje živeti.<br />

Sčasoma mine obdobje 'oboževanja' in nadomestijo ga<br />

prave življenjske zveze. Manj zreli fantje ali dekleta se<br />

lahko še nekaj časa oklepajo 'oboževanja', mnogokrat<br />

oseb istega spola. V tem času se vloge zamenjajo in starejši<br />

mladostniki postanejo objekt 'oboževanja' mlajših<br />

najstnikov. Zabavno je gledati, kako dijaki enajstega in<br />

dvanajstega razreda opravijo z občudovanjem sedmo-,<br />

osmo- in devetošolcev. Ker niso prav prepričani, kako<br />

naj se vedejo, poskušajo biti v svojem odzivu na mladostne<br />

oboževalce previdni.<br />

Pozna adolescenca:<br />

od osemnajstega do enaindvajsetega leta<br />

Ko prestopijo prag osemnajstega leta, se začne obdobje<br />

zgodnje odraslosti in pripravljeni so na odgovornost.<br />

Odslej je učenje in dozorevanje odvisno od življenjskih<br />

izkušenj. Njihov razvoj je odvisen od tega, ali se bodo<br />

znali povezati s časom in kulturo, v kateri živijo, in z<br />

ljudmi, ki utelešajo ideale in vrednote njihovega časa.<br />

Bernard Lievegoed v svoji knjigi Faze pravi: 'V vsakdanjem<br />

življenju z drugimi lahko mladostnik kreira<br />

svoj lastni svobodni svet med zakoni duha in zakoni<br />

narave ... Med razumom in materijo lahko najde mejo<br />

svobode, ki ga drži pri življenju. Pomembno je, da kljub<br />

omejitvam, ki mu jih fizične okoliščine in kulturni tabuji<br />

ter družbene norme vsiljujejo, naredi nekaj, kar je<br />

popolnoma in absolutno osebno.'<br />

Ne glede na to, ali je mlad človek zaposlen ali hodi v<br />

šolo, čuti potrebo po tem, da dá življenju svojo osebno<br />

noto, da vidi, kje so meje, da najde osebo, ki ga bo vodila.<br />

To je čas, ko mora razviti družabne vrline, navezati<br />

trdne osebne vezi z ljudmi. To so leta, ko najde smer<br />

svojega razvoja, spozna nove interese, potuje, preizkuša<br />

nove življenjske sloge in deluje v številnih intimnih<br />

socialnih zvezah.<br />

Mlad človek se ne bi smel zavezati za nekaj, kar bi ga<br />

priklenilo. To naj bi bilo obdobje, ko razvija mnenje,<br />

fleksibilnost in oblikuje predstave o življenju. Tisti, ki<br />

se zaposlijo ali prevzamejo družinske obveznosti pred<br />

enaindvajsetim letom, odrastejo v odgovorne ljudi, a<br />

dostikrat dalj časa iščejo svojo pot. Potrebujejo čas, da<br />

raziskujejo, spreminjajo in znova spreminjajo.<br />

(Ena najprijetnejših izkušenj v mnogih letih mojega<br />

poučevanja so bili razgovori z diplomanti. Spremembe,<br />

ki jih doživljajo še tri do štiri leta po zaključku šolanja,<br />

so razburljive in pogosto nepredvidljive. Najstniki, ki so<br />

se odločili za nek študij, se obrnejo za sto osemdeset<br />

stopinj in gredo v povsem drugo smer. Toliko novega in<br />

izzivalnega najdejo, kar jih kliče in navdušuje. Življenje,<br />

naš veliki učitelj, jim je tako zanimivo in lepo je z<br />

njimi deliti njihova spoznanja.)<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 15


Tisti, ki se čutijo vezane, teže raziskujejo nove vidike<br />

svoje osebnosti. Tudi oni se učijo iz življenja, a včasih<br />

jim spoznanja jemljejo pogum. Pogosto menjavajo službo,<br />

in ko ugotovijo, da se ni enostavno preživljati, postanejo<br />

dokaj brezvoljni. Po začetnem navdušenju nad<br />

osamosvojitvijo pride razočaranje. Zakaj? Namesto da<br />

bi odkrivali nove vidike svoje osebnosti, se čutijo potlačeni<br />

in omejeni. Ne najdejo svojega mesta v svetu.<br />

Tisti pa, ki potujejo, študirajo, delajo kot vajenci ali se<br />

učijo obrti, se razvijajo kot ljudje. Širijo svoje obzorje in<br />

raziskujejo svoje talente.<br />

Nevarnosti<br />

Če niso spoznali svojih idealov ali so negotovi glede<br />

lastnih korenin, se lahko, če ne najdejo dobrega prijatelja<br />

ali ljubezni, če ni ničesar, kar bi njihovo pozornost<br />

odvrnilo od pretiranega ukvarjanja s samim seboj, povsem<br />

predajo fizično-seksualnemu življenju kot edinemu<br />

načinu zadovoljitve. K temu jih spodbujajo filmi,<br />

televizija, radio in oglasi. Mlad človek, ki se oblikuje,<br />

se lahko zaradi prevelikih spodbud od zunaj ujame v<br />

obsedenost s seksualnostjo. Če nima ničesar, kar bi to<br />

preokupacijo uravnotežilo, postane trd in robat. Potisnjen<br />

je v erotiko ali željo po moči.<br />

V mestih živi mnogo mladih, ki nimajo ničesar, kar<br />

bi jih dvignilo iz obupa ali čutnosti; njihovo življenje je<br />

eno samo izčrpavanje; njihov cilj nič drugega kot takojšnji<br />

užitek ali moč. Pri proučevanju biografij je mogoče<br />

videti, kako lahko en poseben dogodek – srečanje<br />

z osebo, izkušnja z glasbo, prijazna beseda, v pravem<br />

trenutku ponujena knjiga ali izkušnja iz narave, te<br />

mlade ljudi reši iz zanke in jih napoti na koristno in<br />

smiselno pot. Mladi, ki so ujeti v revščino, manjšinsko<br />

diskriminacijo ali kriminal, padejo mnogokrat v obup,<br />

če ne doživijo eno od prej naštetih izkušenj, ki osvobajajo.<br />

V tem času jim je v veliko pomoč dramsko ustvarjanje.<br />

Ko skuša upodobiti nek lik, lahko mladostnik izkusi<br />

strah, sočutje, veselje ali humor. V stanju strahu<br />

človek močno vdihava, v ljubeči predanosti pa izdihuje.<br />

Ritem vdihavanja in izdihavanja čustvenih izkušenj<br />

pomaga duši, da se na zdrav način osvobodi telesa.<br />

Skozi dramo lahko mladostniki preizkušajo razne vloge,<br />

na različne načine izražajo jezo, nasprotovanje, rahločutnost,<br />

sočutje in žrtvovanje ter skozi svojo vlogo<br />

izkusijo, kaj se ljudem v različnih življenjskih situacijah<br />

dogaja.<br />

Zanimanje za svet se izrazi tudi skozi zanimanje za<br />

druge kulture. Ko spoznavajo mite in legende nekega<br />

naroda, laže razumejo njihov način razmišljanja. Spoznavanje<br />

njihovih kulturnih vrednot da mlademu človeku<br />

možnost, da razmisli o lastnih vrednotah. Takšno<br />

zanimanje mu pogosto omogoča večje razumevanje človeštva<br />

in poveča čut za sočloveka.<br />

Pogosto najdejo za zapletene življenjske situacije zelo<br />

enostavne rešitve in odrasli se ob naivnem optimizmu<br />

mladih, ki si želijo reševati svet, le nasmihajo. A ta idealizem<br />

je priprava na to, da prevzamejo obveznosti v<br />

svetu odraslih. Zanimanje za zunanji svet, ideje in socialne<br />

teme, vse to jim prav tako pomaga, da se osvobodijo<br />

nadzora, ki ga njihovo telo še vedno ima nad<br />

njimi. Namesto, da bi bili prezaposleni s sabo, se začno<br />

zanimati za zunanji svet. Steiner trdi, da je zanimanje<br />

za druge eden prvih korakov duhovnega razvoja.<br />

Obdobje adolescence ni stabilno. To je obdobje nestalnosti,<br />

preizkušanja in zavračanja novih vrednot,<br />

novih načinov delovanja in novih idej. Ker mladi do<br />

enaindvajsetega leta ne izkusijo objektivne realnosti v<br />

vsej njeni polnosti, moramo biti odrasli izredno trdni,<br />

razumevajoči, potrpežljivi in ljubeči, da jim pomagamo<br />

prebroditi to prehodno obdobje.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Poglavje je iz knjige Med formo in svobodo, ki<br />

ponuja obilo spoznanj o najstnikih. V njej nam avtorica<br />

Betty Staley daje sočuten, razumen in intuitiven<br />

pogled v misli mladostnikov. Piše o naravi<br />

adolescence – o iskanju samega sebe, rojstvu intelekta,<br />

sproščanju čustev, razlikah med moškim<br />

in žensko ter o značaju. V knjigi raziskuje potrebe<br />

odraščajočega najstnika v povezavi z družino,<br />

prijatelji, šolo, umetnostjo in ljubeznijo. Obravnava<br />

tudi vprašanje stresa, medijev, depresije, mamil,<br />

alkohola in težav s hranjenjem. Staršem je lahko v<br />

veliko pomoč pri vzgoji njihovega najstnika.<br />

V slovenskem prevodu bo knjiga izšla pri<br />

založbi Parsival. Prednaročila zbiramo na<br />

internetni strani: www.svitanje.si.<br />

Zanimanje za svetovne dogodke je še eno področje,<br />

ki jim lahko pomaga. Ko spoznavajo različne probleme,<br />

ko vidijo, kako se kot odziv na skupek okoliščin<br />

razvijajo dogodki in stališča, začnejo spoznavati, kje so<br />

možne spremembe. Namesto cinizma se razvije pri njih<br />

navdušenje. Morda zato, ker jim sama vpetost v dogodke<br />

in okoliščine daje občutek, da lahko nanje vplivajo.<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


U t r i n k i<br />

Magda Mlekuž, razredničarka 4.r<br />

Dnevi na kmetiji<br />

Jelinčič<br />

V<br />

starosti devet let otroci preidejo v novo obdobje.<br />

Takrat rečemo, da so izgnani iz raja in stopijo na<br />

zemljo. To obdobje imenujemo rubikon. Čas, ko<br />

začne otrok opazovati in dojemati svet okoli sebe s svojimi<br />

očmi in razmišljanjem. V tej starosti opazi nepopolnost v<br />

ljudeh in misli, s katerimi se spoprijema, mu budijo nemir.<br />

Velikokrat se pojavijo težave: boli trebušček, jok, bojijo se<br />

teme, nemir ...<br />

Tako nam v tretjem in četrtem razredu učni načrt nalaga<br />

konkretno delo. Lansko leto smo sejali žita, letos<br />

smo tri dni preživeli na kmetiji, čaka nas še gradnja.<br />

Vsi ti procesi imajo več ciljev: stik z resničnim ter<br />

spremljanje poti žita, mleka, volne, gradnje od začetka<br />

do konca. Tako opravljeno delo, v vseh fazah, nudi tudi<br />

pogoje za razvoj moralnosti. Za stvari postanemo odgovorni<br />

in delo je treba opraviti do konca. Sadovi dela<br />

dvigajo učencem samopodobo in samozavest. Hkrati<br />

jim nudijo možnost za skupno delo ter so dobra vaja za<br />

uporabo zahtevnejših orodij.<br />

Pastirski dnevi<br />

V Sočo smo šli,<br />

na pastirskih dnevih smo bili.<br />

Tam sir delati smo se učili<br />

in zavetišča smo gradili.<br />

V Sočo smo šli,<br />

na pastirskih dnevih smo bili<br />

Krompir smo pekli v žerjavici<br />

in krompirji vroči so bili.<br />

Rok Vidmar<br />

Sir<br />

Mešaj, mešaj sirček !<br />

Naredi ga pastirček !<br />

Sirček otrokom podaril boš ,<br />

trebuščke lačne napolnil boš.<br />

Zoja Leskovšek<br />

Soča<br />

Soča je deroča,<br />

Soča je drveča.<br />

Soča je visoka,<br />

A Soča ni vroča.<br />

Soča je mrzla reka ta,<br />

četrti razred te že pozna.<br />

Maks Kateljic<br />

Naše priprave na odhod v vas Soča so se začele takoj<br />

po prvem šolskem dnevu. Vremenska napoved nam ni<br />

bila ravno najbolj naklonjena, toda vsebine sem prilagodila<br />

tudi za deževno vreme.<br />

In smo šli, za doooolge tri dni ! A na koncu so učenci<br />

želeli podaljšati še za dva dni.<br />

Na poti so nas spremljale zgodbe o ajdovski deklici in<br />

o Vodobruhcu, ki še dandanašnje dni polni strugo reke<br />

Soče. Postanek smo naredili na Vršiču in pri Kugijevem<br />

spomeniku, ki se je oziral, tako kot mi, v Jalovec.<br />

Na kmetiji smo se razporedili po sobah, se dogovorili<br />

za hišni red ter takoj odšli na velik travnik za kmetijo<br />

tik ob reki Soči. Celo pot so nas spremljale tri mucke,<br />

ki so vse tri dni veliko časa prebile v naročjih učencev.<br />

Ana je pripeljala tri pse in vsi trije, tudi največji Maršal,<br />

so se z učenci zelo radi igrali.<br />

Po kosilu smo se razdelili v skupine in pričeli z gradnjo<br />

zavetišč. Pri tem smo vešče uporabljali nože in<br />

manjše žage. Gradili smo cel popoldan. Uporabili smo<br />

kamne, veje, rezali leskove palice in pokrivali strehe –<br />

tudi s praprotjo. Tretji dan smo po deževnem dnevu in<br />

noči zopet obiskali naša zavetišča in dve od štirih sta<br />

še vedno nudili zatočišče. Spoznali smo, da se je mah<br />

'napil' vode in preveč obtežil streho.<br />

Pri samem delu se je pokazalo, kako so nekateri posamezniki<br />

smelo stremeli k cilju, drugi so proti koncu<br />

obupovali, tretji so kazali nezadovoljstvo, ker ni bilo<br />

vse dodelano do podrobnosti.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 17


■ Jan in muca<br />

Dve jutri smo vstali zgodaj in odšli v hlev. Kar težko<br />

je bilo iz toplih postelj v dež. Potem pa še te nenavadne<br />

vonjave. Prenekatero dekle je zatiskalo nos in bi se<br />

vstopu v hlev najraje izognilo. Seveda so tisti napogumnejši<br />

hoteli videti, kako se dvigne zapora, da se ovce<br />

postavijo v vrsto za molžo. Le kaj jim Boštjan ponudi v<br />

'solarji', da se tako neučakano prerivajo? In nato molža.<br />

Videti je enostavno, seveda, a ob stiskanju vimena<br />

mleko ni hotelo pricurljati.<br />

Če smo obiskali sirarno, smo si morali nadeti varovalne<br />

kape ter obuti 'plastične čevlje'. V velikem kotlu<br />

se je segrevalo mleko. In Ivan je z veliko krpo čez čas<br />

izločil sir. Vsi smo ga poskusili in ugotavljali, ali že kaj<br />

spominja na zrel sir. Popoldan in naslednji dan smo<br />

imel možnost sir okušati – bil je slastna malica.<br />

Zvečer sta nam Mimica in Sabina pokazali, kako se<br />

prede volna. Veselo smo zapeli Le predi dekle, predi ...<br />

in, seveda, poskusili. Oho ho, tudi to ni bilo tako enostavno,<br />

kot se zdi. Imeli smo priložnost izkusiti, kaj pomeni,<br />

da se volna krotiči. Čisto vsi so predli in napredli<br />

za majhno klopko, ki jo zvesto čuvamo.<br />

■ Žetev<br />

Vsak večer smo poslušali pravljico o trentarskem lovcu<br />

in krivopetnicah. Tišina v našem skupnem prostoru<br />

je bila takrat zelo globoka. Pa recite, da otroci ne poslušajo<br />

radi v teh letih, celo prosili so za dodatno zgodbo.<br />

Zadnji dan so se oblaki spustili nizko v dolino, čakal<br />

nas je krajši pohod ob reki Soči. Po pravih koruznih<br />

žgancih smo bili pripravljeni za hojo. Fantje so čas pred<br />

odhodom zapolnili s spuščanjem praznega cvetličnega<br />

lonca po brzicah manjšega hudournika, ki je tekel čez<br />

polje. To je bilo zadnje plovilo, za katerega so vnaprej<br />

pričakovali, da ne bo uspel preko brzic. Met kamnov v<br />

deročo Sočo je bila naslednja zanimivost, nekaterim ga<br />

je uspelo zalučati celo čez strugo.<br />

In nato pohod ob penasti in deroči Soči. Pred nami<br />

se je v oblake vzpenjal Pihavec, z vseh obronkov so v<br />

dolino pršeli hudourniški slapovi. Triglav se je skrival<br />

za Pihavcem. 'A tja gor si je upal trentarski lovec? Prav<br />

občudujem te visoke gore! Kako lepa je Soča,' so bile<br />

pripombe nekaterih učencev. Čakala nas je še viseča<br />

brv čez Sočo. Nekateri so potrebovali učitelja za prečkanje,<br />

drugi so v paru previdno in s strahospoštovanjem<br />

samostojno sledili. In nato se je odprl naravni<br />

tuš. Pohiteli smo, toda dež nas je kar namočil. Prijazni<br />

šofer je ogrel avtobus, slekli smo mokra oblačila, pojedli<br />

malico, obisk Mlinarice pa pustili za šesti razred.<br />

Toplota, utrujenost in poln trebuh sta naredila svoje.<br />

Večina učencev je vršiške 'ride' prespala. Vame je legel<br />

tihi mir zadovoljstva. Stik z resničnim svetom smo dobro<br />

preživeli in domov odhajamo bogatejši za samostojno<br />

novo izkušnjo.<br />

Ni bilo veliko stisk, veliko dogajanj prek dneva nam<br />

ni niti dovolilo pomisliti, da pogrešamo televizijo ali ...<br />

Videli smo, da je vsako vreme najboljše vreme, da je lakota<br />

najboljši kuhar. Žgance smo pojedli s tako slastjo,<br />

da jih je celo zmanjkalo.<br />

Pripravljeni smo na nova doživetja. Tu smo, življenje. <br />

Kuj me življenje, kuj! Ce sem kremen, se raziskrim, če<br />

jeklo, se skalim, če steklo — naj se zdrobim!<br />

Zupančič<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


U t r i n k i<br />

Mateja Ocvirk, razredničarka 7.a razreda<br />

Geološka<br />

transferzala<br />

šola v naravi za sedmošolce<br />

Sedmošolci smo novo šolsko leto začeli v<br />

pričakovanju, da se na svet ozremo iz mogočnih<br />

Karavank. Prav aktivnosti, kot je šola v naravi,<br />

učencem okrepijo povezavo s svetom. Otrok se mora v<br />

tem razvojnem obdobju povezati z okolico na neposreden<br />

način. Prvič si prizadeva usmeriti vse svoje aktivnosti v<br />

specifične cilje, ki jih poskuša doseči, hkrati pa deluje kot<br />

osvajalec celega sveta. Obdobje zaznamujejo tudi vidne<br />

fizične spremembe s hitro rastjo in okornostjo rok ter nog.<br />

Do Prevala nas je pot vodila prek Bornovega tunela,<br />

kjer nam je zopet v pomoč prišla svetilka. Ena skupina<br />

otrok se je s težkimi nahrbtniki potila preko Begunjščice<br />

do Roblekovega doma. Vsi pa smo si bili enotni, da<br />

je bil razgled v dolino očarljiv.<br />

Naslednje jutro so nas prebudili sončni žarki, ki so<br />

obsijali Stol ter Triglav v daljavi. Sonce nam je dalo<br />

energijo za nov vzpon. V izviru Završnice smo si natočili<br />

vodo, ki nam je dajala moč za nadaljnjo pot. Otroci,<br />

ki so si želeli večji izziv, so se do Valvazorjevega doma<br />

odpravili preko Stola (2236 m), drugi pa po pobočju<br />

gore. Spoštljivo smo hodili po mogočni gori in bili ponosni,<br />

ko smo dosegli vrh. Čeprav smo bili že malo utrujeni,<br />

smo si želeli še na Ajdno, in ko smo osvojili ta vrh,<br />

smo na utrujenost hitro pozabili. Z zanimanjem smo<br />

prisluhnili o zgodovini krščanstva na Slovenskem v 5.<br />

stoletju. Z velikim občudovanjem smo zrli tudi v dolino<br />

Save ter v daljavi videli Šmarno goro in Ljubljano.<br />

Prvič govorimo ločeno o dečkih in deklicah, saj se<br />

razvojna delitev vidi navzven in hkrati v medsebojnih<br />

nesoglasjih. Za otroke tega obdobja je pomembno, da<br />

skupaj z odraslimi poiščejo moralno moč. Sposobni so<br />

dosegati visoke standarde pri šolskem delu.<br />

Naša šola v naravi se je začela v Dovžanovi soteski,<br />

kjer smo ob zvenu narave spoznavali kamnine in fosile<br />

ter se podali v rudnik živega srebra. Tam smo spoznali<br />

tudi popolno temo. Ko so bile noge ogrete, smo se odpravili<br />

proti mejnemu prehodu Ljubelj, na naš začetek<br />

geološke transverzale.<br />

Zadnji dan smo se odpravili proti Zoisovemu domu in<br />

si tam ogledali botanični vrt. Pritegnila so nas mogočna<br />

drevesa, nekatera smo poskusili prepoznati z zavezanimi<br />

očmi. Pot nas je vodila strmo navzdol do <strong>Jesen</strong>ic,<br />

tam pa smo se razveselili slastnega kosila. Na poti v<br />

Ljubljano smo si na vlaku izmenjali vtise ter se veselili<br />

naslednje šole v naravi.<br />

Otroci so pokazali veliko zanimanja za visokogorski<br />

svet ter ogromno vztrajnosti pri premagovanju samega<br />

sebe. Znali so videti lepote, ki jih je nudila narava, kot<br />

tudi sošolce, ki so potrebovali vzpodbudo. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 19


U t r i n k i<br />

Simona Pajk<br />

Skupne priprave<br />

razrednikov<br />

osnovne <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

za šolsko leto <strong>2010</strong>/2011<br />

V<br />

dneh od 25. do 27. avgusta smo se v Zoisovem<br />

domu na Pristavi (v Javorniškem Rovtu na pobočju<br />

Karavank) zbrali razredniki in še nekateri drugi<br />

osnovnošolski učitelji na skupnih pripravah za to šolsko leto.<br />

Šola v naravi<br />

Ob osmih zjutraj smo se zbrali<br />

in v Tržič se odpeljali,<br />

v Dolžanovi soteski postanek smo imeli,<br />

od vodiča nekaj znanja smo prevzeli.<br />

Smo star rudnik si ogledali<br />

in med tem velik si povedali,<br />

na Ljubelj smo se odpeljali,<br />

kjer smo tudi pomalicali.<br />

Na Prevalu smo se ločili,<br />

eni čez Begunjščico zavili,<br />

a drugi so jo obhodili,<br />

pri Robleku smo se dobili.<br />

Naslednji dan na Stolu smo bili,<br />

a ne vsi,<br />

popoldne smo na Ajdno šli,<br />

v Valvazorju pri večerji smo uživali.<br />

Zadnji dan smo do <strong>Jesen</strong>ic zavili,<br />

tam si lakoto potešili,<br />

nato pa z vlakom v Ljubljano se peljali,<br />

na njem si vice govorili in se krohotali.<br />

Peter Mastnak-Sokol, 7.a r<br />

Oddaljenost od morja (dom je na 975 m nadmorske višine)<br />

in svež gorenjski zrak sta nam pomagala, da smo<br />

hitro pozabili morje in počitnice ter se z vso vnemo lotili<br />

dela.<br />

Naš delovnik se je začenjal z jutranjim petjem, kjer smo<br />

se pod vodstvom gospe Pavlovič učili novih pesmi, prepevali<br />

stare in ugotavljali katere so tiste prave – take ki<br />

se bodo dotaknile src naših otrok in ki jih bodo z veseljem<br />

prepevali! Sledile so predstavitve razrednikov (resnici<br />

na ljubo naj povem, da je razrednik pravzaprav le<br />

eden, vse druge smo predstavnice ženskega spola). Vsak<br />

izmed nas je predal izkušnje preteklega šolskega leta:<br />

kakšno je stanje v razredu, v kakšnem razpoloženju so<br />

otroci, kaj zahteva učni načrt in na kakšen način, ga je<br />

prenesel v razred. Katere metode so se izkazale za zelo<br />

uspešne in učinkovite, kaj bi morda veljalo narediti nekoliko<br />

drugače ...<br />

Vsi smo tako 'potovali' od prvega do devetega razreda.<br />

Učili smo se šteti, se 'igrati' poštevanko, korakati v ritmih,<br />

spoznavali smo heksameter, prostoročno geometrijo,<br />

zgodovino ... Pri poslušanju starejših kolegic (po<br />

stažu) sem imela občutek, da mi je dovoljeno stopiti v<br />

zakladnico izkušenj. Z velikim veseljem sem si natlačila<br />

vse torbe in žepe in s še večjim veseljem bom vse 'nabrano'<br />

– z dodatkom lastnega znanja in idej – uporabila v<br />

svojem razredu.<br />

Obiskale so nas tri kolegice – slušateljice, ki so lani zaključile<br />

seminar za waldorfske učitelje, in nam predstavile<br />

svoje zaključne seminarske naloge. Tako smo imeli<br />

priložnost poglobiti svoje znanje o risanju form, o delu z<br />

glino in o poučevanju kemije v srednji šoli. Ob večerih<br />

smo nahranili še naše duše: pod vodstvom gospe Benić-<br />

Drobac in gospe Dagarin smo slikali v tehniki mokro na<br />

mokro. Z gospo Pirnat pa smo se ukvarjali z gibom.<br />

Skratka, bilo je dragoceno, plodno in lepo druženje, ki bo<br />

zagotovo obogatilo naše vsakodnevno delo v razredu. <br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


U t r i n k i<br />

Mag. Boštjan Štrajhar<br />

mentor celjske in velenjske iniciative<br />

za odprtje waldorfskega vrtca in šole<br />

Waldorfska<br />

iniciativa Celje<br />

V<br />

zgodovini človeštva je bilo veliko idej, ki so se<br />

večini zdele samoumevne in zdravorazumske,<br />

pozneje pa so se izkazale za zmotne. Ljudje<br />

potrebujemo precej dolgo časa, da odrastemo in da<br />

razvijemo vse sposobnosti, ki so del človeške narave. Danes<br />

se velikokrat zgodi, da o otrocih govorimo na način, kot<br />

da je čisto vseeno, ali govorimo o odraslih ali o otrocih -<br />

kot da so otroci pomanjšani odrasli. Priljubljeni poskusi,<br />

da bi otroke čim prej intelektualizirali, so dejansko oblike<br />

prikrajšanja.<br />

Človek je sestavljen iz zunanjega, merljivega, in notranjega,<br />

duševno duhovnega aspekta. Resničen človek<br />

je prepletanje teh dveh aspektov. Za celovito izobraževanje<br />

je tako treba nagovarjati in razvijati vse<br />

vidike otroka, in sicer ČUTENJE, MIŠLJENJE in VO-<br />

LJO. Waldorfska pedagogika ima že 90 let izkušenj s<br />

holističnim pristopom do poučevanja.<br />

V Celju že nekaj let deluje skupina staršev, učiteljev<br />

in vzgojiteljev, ki si želijo waldorfsko pedagogiko umestiti<br />

tudi v celjski okoliš. Srečanja staršev in otrok so v<br />

zadnjih dveh letih postala intenzivnejša: starši so imeli<br />

predavanja iz waldorfske pedagogike, ustvarjalne delavnice,<br />

nekateri so se vključili v seminar za pridobitev<br />

waldorfske specializacije, otroci so bili vključeni v igralne<br />

urice. Želja po odprtju waldorfskega vrtca je zorela<br />

in to jesen tudi dozorela. V tem letu je skupina pridobila<br />

v najem brezplačne prostore, ki jih je v ta namen ponudila<br />

in popolnoma opremila ena družina. Vrtec je ta<br />

trenutek v postopku pridobivanja dovoljen za odprtje,<br />

kaj kmalu pa bodo začeli z delom. Sprejeli bodo lahko<br />

nekaj več kot dvanajst otrok, zanimanja pa je dosti več.<br />

Želja skupine za prihodnje leto je tudi odprtje waldorfske<br />

osnovne šole.<br />

Tako bodo tudi v Celju lahko otroci v sklopu waldorfske<br />

pedagogike spoznavali svet tako, da ga bodo<br />

preučevali v vseh dimenzijah. Človek ni stroj, ki ga je<br />

treba čim prej in čim bolje programirati, kot to delamo<br />

s tehnološkimi orodji in napravami. Človeški možgani<br />

niso varčevalna knjižica, na katero polagamo znesek,<br />

ki se čez nekaj let obrestuje. Priljubljene analogije človeškega<br />

telesa s strojem (npr. srce naj bi služilo kot<br />

črpalka) vnašajo v razumevanje človeka zmotno (mrtvo)<br />

materialistično poimenovanje, kar pa človek zagotovo<br />

ni! Neka zgodba govori o tem, da Jean Piaget ni rad<br />

govoril pred ameriškim občinstvom, saj so ga potem,<br />

ko je opisal, kako potekajo naravni vzorci otrokovega<br />

razvoja, vedno spraševali, kako naj otroke pripravijo do<br />

tega, da bodo stvari naredili hitreje.<br />

Waldorfski vrtec v Celju bo deloval kot organizacijska<br />

enota <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, izhajal pa bo iz waldorfskih<br />

načel, kot so celovit pogled na otroka, prepoznavanje<br />

razvojnih obdobij ter holistično-metodološki<br />

pristopi v vsakem razvojnem obdobju z razvojno naravnanim<br />

učnim načrtom. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong> 21


O E M a r i b o r<br />

Metka Udovič, pomočnica v 7. razredu<br />

Oglej, Italija<br />

Šola v naravi 7. razreda<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

Čas pred odhodom. Poletna vročica, urejanje<br />

nove šole, v spominu in srcu slike otrok, ki<br />

bodo vanjo vstopili, in seveda priprave na šolo<br />

v naravi, ki se bo začela s 30. avgustom.<br />

Kaj vse moram postoriti, nabaviti, pripraviti! Urnike<br />

kosil sem že mnogokrat prevetrila, kaj dodala in nekaj<br />

spremenila. Seveda pri kampiranju ni na razpolago<br />

hladilnik, pa topla voda iz pipe in velik štedilnik s pečico.<br />

Tudi ni omare z raznovrstno posodo in delovnih ter<br />

servirnih pultov. Nisem poklicna kuharica, kako naj<br />

vem, koliko hrane za tolikšno število ljudi potrebujem?<br />

Kaj, če bo deževalo? Kaj, če bo pripekalo sonce?<br />

V glavi mi je nenehno odzvanjalo: 'Znajdi se, poišči<br />

rešitve, veš da boš zmogla ... '. Tudi ponoči je bila glava<br />

polna in spanje borno, pa kaj, ko nerada prepuščam<br />

naključju, da me vodi, sploh takrat, ko prevzamem odgovornost<br />

za druge.<br />

Menim, da sem zmogla svoje zadolžitve lepo in dobro<br />

speljati do konca. Kako to vem? Otroci so bili zadovoljni,<br />

sproščeni, nasmejani in v tej starosti zmorejo dati<br />

že kakšno pohvalo. Največja pohvala pa mi je bila, ko<br />

sem videla, da pripravljeno hrano jedo z velikim apetitom.<br />

Torej, kot ste že sami ugotovili, sem prevzela pripravo<br />

kosil za vse udeležence šole v naravi, zraven tega pa<br />

še izdelavo mozaikov, pri čemer mi je ga. Žana Vračun<br />

priskočila v pomoč.<br />

Po načrtu so si otroci zajtrke in večerje pripravljali<br />

sami. Najprej si videl na obrazih rahlo zbeganost z velikimi<br />

vprašaji, kam postaviti gorilnik, da se ne bo prekucnil,<br />

kako odcediti testenine, ko pa vendar nimam<br />

cedila, kako dolgo se kuhajo, v čem bom pa pogrel<br />

omako, ko nimam več posode ...<br />

Ja res, komaj tam, na trati polni rose, brez stolov in<br />

miz ter mamine ali očetove roke začutiš, kako se enostavne<br />

stvari spremenijo v nekaj težavnega. Bivanje<br />

v šotoru, skoraj pod milim nebom, tu in tam kakšna<br />

mravlja ali pajek, pa ti tečni komarji, zaradi katerih<br />

moram biti vedno znova pozoren, da zapiram vhod. Komaj<br />

po nekaj dnevih dojamem, kako pospraviti reči, da<br />

mi bodo tiste, ki jih potrebujem, pri roki.<br />

In v takšnem okolju se združita enostavnost s tovarištvom.<br />

Rezultat tega je iznajdljivost. Vsak posameznik<br />

prispeva del svojih sposobnosti in izkušenj. In na koncu<br />

vsega je zadovoljstvo in ponos. In če bi šli še globlje<br />

po našem zavednem in nezavednem, bi nas pripeljalo<br />

do zadostitve potrebe po ohranjanju. Gradimo si zdravo<br />

samozavest in preganjamo strahove, ki so tako ali<br />

drugače v vsakem od nas prisotni.<br />

Res je, da imajo otroci v današnjem času zagotovljene<br />

vse osnovne pogoje za preživetje in da je to tako samoumevno,<br />

da se sploh ne rabijo za to truditi. Pa lahko<br />

mi odrasli z gotovostjo trdimo, da bo vedno tako? Ali pa<br />

jim ponudimo tudi takšne možnosti, ki jih nagovorijo<br />

tudi z druge plati?<br />

Odgovore prepuščam bralcem, zagotovo pa so za otroke<br />

takšne izkušnje zanimive in ob doživetjih ne obstajajo<br />

samo v knjigah.<br />

Kaj vse smo na našem petdnevnem<br />

potepanju videli in doživeli?<br />

Najprej ogled rozajanske duline, kot jo oni imenujejo,<br />

kjer smo spoznali njihove običaje, ples in jezik, ki so ga<br />

ohranili vse do danes. Na poti nas je spremljalo močno<br />

deževje, a kljub temu nismo prezrli prelepe pokrajine,<br />

kjer se predalpski svet počasi umakne in prepusti prostor<br />

obmorski ravnici. In reke, prej divje in peneče, sedaj<br />

umirjene in razlite v rokave.<br />

Pristanek v kampu, kosilo, postavitev šotorov, sprehod<br />

in ogled bazilike. Kakšni čudoviti mozaiki. Ali<br />

bomo zmogli nekaj podobnega narediti?<br />

Hladna noč in jutro. Nekaj vaj za prebujanje, zajtrk<br />

(nismo se še najbolj znašli), ogled okolice in počasi ujemamo<br />

ritem.<br />

V teh dnevih so otroci veliko doživeli in videli. Risa-<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>


O E M a r i b o r<br />

Metka Šujica<br />

O novih prostorih<br />

nje v baziliki, izdelovanje mozaikov, kolesarjenje (50<br />

km v enem zamahu), ogled Tržaškega zaliva z izlivom<br />

reke v morje, kopanje v morju in bazenu. Proti koncu<br />

vsakega dne je ostalo še dovolj kondicije za nogomet,<br />

ki ga je spremljal profesionalni komentator g. Andrej<br />

Vindiš. Dnevi so prehitro minevali in že je napočil čas<br />

za vrnitev. Pospravljanje opreme, pakiranje v kombije.<br />

A deden izmed njih ni vžgal. Izpraznili smo akumulator.<br />

In verjetno je bila lepa slika za otroke, ko smo vsi<br />

odrasli porivali kombi po kampu. Na koncu se je vse<br />

lepo izteklo in naše vtise smo obogatili še z ogledom<br />

Škocjanskih jam.<br />

Po zaslugi prijaznih staršev smo si privoščili dobro<br />

kosilo. Kljub utrujenosti je bilo vzdušje tako prijetno,<br />

da mi je postalo žal, da se bomo kmalu razšli.<br />

Ko je naše počutje prijetno, velikokrat pozabimo na<br />

to, kaj je k temu pripomoglo. Zagotovo in v prvi vrsti<br />

trud in sile gospe Iče Marušič, razredničarke, ki ve, kaj<br />

otroci potrebujejo in kaj jim mora ponuditi. Organizacijsko<br />

in pedagoško in z vso odgovornostjo.<br />

Ob veliki pomoči staršev je bila šola v naravi 'ENA<br />

LEPŠIH', kot so dejali otroci. <br />

Končno smo dočakali 1. september in veselo<br />

zakorakali v nove, predvsem pa večje prostore.<br />

Pot do teh prostorov je bila zelo dolga in<br />

negotova. V začetku so nam bili obljubljeni prostori<br />

Tehniškega šolskega centra na Teznu (okolica Maribora),<br />

vendar je MŠŠ pred podpisom najemne pogodbe 'ugotovilo',<br />

da nam zaenkrat ne more dati v najem teh prostorov, zato<br />

nam je ponudilo začasno rešitev – to pa so prostori, kjer je<br />

nekoč že bila osnovna šola, danes pa te prostore upravlja<br />

Srednja šola za gostinstvo in turizem. Tako se sedaj<br />

nahajamo v strogem centru mesta, v Cankarjevi ulici 5.<br />

Ker si prostore delimo, smo morali znotraj šole postaviti<br />

pregradne stene, ki nas fizično ločijo od srednje<br />

šole. Tukaj bi rada omenila podjetje LUMAR oz g. Lukiča<br />

in vse starše, ki so nam nesebično in brezplačno<br />

priskočili na pomoč. To je bila prva faza gradbenih<br />

del. Nato je sledila obnova notranjosti. Veliko dela je<br />

bilo vloženega v razdelilno kuhinjo, ki smo jo naredili<br />

praktično iz enega razreda. Obnovili smo vse razrede:<br />

prebelili stene, uredili parkete, sanitarije in vse, kar je<br />

nujno za nemoteno delo in dobro počutje naših otrok.<br />

Imamo tudi prostor, kjer si bomo v kratkem uredili<br />

knjižnico.<br />

Ko so bila ta 'groba' dela končana, pa so prišle pridne<br />

roke naših učiteljic. Cel teden so vsak dan njihove marljive<br />

roke lazirale stene učilnic in hodnikov. Sledilo je<br />

urejanje učilnic - od postavitve miz, stolov, omar, nato<br />

pa vnašanje in pospravljanje didaktičnih pripomočkov.<br />

Šola je iz hladne zgradbe postala topla in domača.<br />

Edina pomanjkljivost je ta, da smo v centru mesta in<br />

nimamo zelenih površin, le majhen košček dvorišča, ki<br />

pa ga bomo s skupnimi močmi kmalu uredili.<br />

Največja potrditev našega dela pa je bilo veselje otrok,<br />

ki so prvega septembra vstopili v nove prostore in nam<br />

pokazali, da trud ni bil zaman. <br />

Vse prijatelje<br />

vabimo na naš tradicionalni<br />

Božični bazar<br />

v soboto, 27.11.<strong>2010</strong> od 12. ure dalje<br />

v naših novih prostorih<br />

na Cankarjevu ulici 5<br />

Veselimo <strong>Waldorfske</strong> se druženja <strong>novice</strong>, z vami! jesen <strong>2010</strong> 23


O E M a r i b o r<br />

Darja Žunič Lojen, razredna učiteljica<br />

Obiranje jabolk<br />

Na sončno septembrsko jutro so se otroci 4. razreda<br />

nekoliko bolj zgodaj kot običajno zbrali na šoli in<br />

se nato z vlakom (in to z najhitrejšim v Sloveniji<br />

– komentar otrok) odpeljali do Pragerskega. Tam nas je že<br />

čakala mama od naše Anete in nas vodila od tam po poljskih<br />

poteh proti Spodnji Polskavi. Ker je pot kar dolga, nam je<br />

prišel nasproti še stric s traktorjem in prikolico ter nas del poti<br />

zapeljal. Nekateri smo sedeli kar v košarah, ki jih je bila polna<br />

prikolica.<br />

Najprej smo se ustavili ob hmeljišču, kjer smo videli,<br />

kako strojno osmukajo hmelj, nato pa smo se odpeljali<br />

na travnik. Tam nas je že čakal Anetin dedek. 'Kje pa je<br />

sadovnjak?' sem se vprašala. Tam so stale le tri jablane<br />

– visoka, stara drevesa, a ko je dedek z dolgo palico začel<br />

klatiti jabolka z dreves, so bila tla naenkrat pokrita z njimi.<br />

Kdo bi si mislil, da je toliko jabolk na njih? Ostali smo<br />

si med tem obuli škornje, saj je bila trava vlažna od rose.<br />

Zdaj se je začelo naše delo: pripravili smo košare, zaboje in<br />

se lotili pobiranja jabolk. Kar veliko jabolk se nam je skrilo<br />

pod travo, tako da smo morali hoditi zelo previdno, da jih<br />

nismo pohodili. Pridno so naše roke pobirale in zlagale<br />

jabolka v košaro in v slabi uri so bile že vse košare polne.<br />

Košare smo naložili na prikolico in se odpeljali skozi vas<br />

do Anetinega doma, kjer je bil na dvorišču že pripravljen<br />

mlin za mletje jabolk in preša.<br />

Ker so se naši želodčki že rahlo oglašali, smo se najprej<br />

okrepčali s slastnim kruhom in namazi, ki so jih pripravile<br />

pridne roke Anetine mame in se posladkali še s pecivom,<br />

ki ga je spekla Aneta skupaj z babico.<br />

Potem nas je čakal naslednji korak – jabolka predelati v<br />

sok. Le kako se lotiti dela? Kmalu nam je uspelo narediti<br />

tri skupine; prva je prala jabolka, druga jih je na mlinu<br />

mlela in tretja polnila z zmetimi jabolki prešo. Vsako delo<br />

je bilo potrebno dobro opraviti. Dedek je pri mlinu in preši<br />

najprej pokazal, kako je potrebno varno in pravilno delati.<br />

Otroci so se pri delu menjavali, le pri mlinu je bila bolj<br />

ali manj stalna skupina najbolj močnih in vztrajnih, ki so<br />

vedno bolj spretno mleli jabolka. Ko smo prešo napolnili,<br />

smo položili na vrh ploščo in deske in začeli stiskati. Pritekel<br />

je prvi sok! Brž smo ga s kozarci zajeli in okušali. To je<br />

bil za vse najboljši sok, saj smo ga sami naredili.<br />

Ko se je bližal čas za odhod, so se otroci kar težko ločili<br />

od dela. Nahrbtnike so si napolnili z jabolki in plastenkami<br />

soka in nato smo se poslovili. Proti Mariboru smo se<br />

tokrat vrnili z avtobusom. Prav ponosno je večina izvlekla<br />

sok iz nahrbtnikov in ga odnesla zraven na kosilo. Nekateri<br />

pa so ga nekaj prihranili še za starše, da so tudi ti<br />

okusili plodove njihovega dela.<br />

Preživeli smo prečudovit dan in se naučili spet nekaj novega<br />

za življenje! <br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, jesen <strong>2010</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!