26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Zima 2012

Letnik VIII, številka 4 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik VIII, številka 4
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2012</strong>, zaporedna št. 76<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić<br />

OE MB Mateja Jobstl<br />

OE Celje Boštjan Štrajhar<br />

Sodelavci:<br />

David L. Brierley, Angelika Klosse, Alja Tasi,<br />

Irena Zagorc, Sarah Kane, Boštjan Štrajhar,<br />

Simona Pajk, Darja Žunič Lojen, Monika Oštir<br />

učenci 9.r WŠL, učenci 9.r OE Maribor<br />

OE Maribor:<br />

Metka Wherry, Andreja Pliberšek,<br />

Elena Begant<br />

Fotografije:<br />

Marina Nuvak, Mateja Ocvir Štrajhar,<br />

Alja Tasi, arhiv WŠL, arhiv OE Celje,<br />

arhiv OE Maribor<br />

Naslovnica:<br />

Marina Nuvak<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Utrinki z dogodkov 4<br />

Božični semenj <strong>2012</strong> 4<br />

Ponovno - potovanje v Ljubljano 6<br />

Iz tujega tiska 7<br />

Dober učitelj pozna vprašanja 7<br />

Vaši učitelji noč in dan premišljujejo 10<br />

Vzgoja otroka 13<br />

Vpliv zaslonske tehnologije na otroke 13<br />

Likovnost kot možnost terapije 16<br />

Vabilo 17<br />

Srednjeveške božične igre danes? 17<br />

Utrinki 19<br />

Nekaj iz 4. razreda 19<br />

OE Celje 19<br />

Razmišljanja med odmori 19<br />

OE Maribor 21<br />

Bazar na waldorfski šoli v Mariboru 21<br />

Naši prvi koraki 22<br />

Ustvarjalni kamenčki 23<br />

OE Radovljica 24<br />

Iz Radovljice 24<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong><br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport


U v o d n i k<br />

Iztok Kordiš<br />

Ob koncu leta ponavadi pogledamo nazaj in za minevajoče leto lahko prav gotovo rečemo,<br />

da je bilo to leto presežkov (govorim seveda o Waldorfski šoli, o naši šoli) - 20 letnica, nov<br />

prizidek, nova telovadnica, izvrstna mednarodna konferenca, novi razredi, nove enote, povečano<br />

zanimanje za vpis, enkraten božični semenj, ki, moram priznati, mi še vedno kar ne<br />

gre iz glave, bolje iz srca, in vrsta drugih na videz drobnih šolskih dejavnosti in aktivnosti, s<br />

katerimi ustvarjamo skupnost spoštovanja, razumevanja, radosti in iskrivega ustvarjanja.<br />

Seveda to lahko nastane le s skupnim delom in zato bi se rad še enkrat zahvalil vsem in<br />

vsakomur posebej, ki vsakodnevno prispevate pri ustvarjanju naše skupnosti.<br />

Skušajo nas prepričati, da je prihodnost temna, vendar, če pogledamo, kaj vse smo naredili,<br />

če pogledamo, kakšne dijake in učence imamo, lahko mirno zremo naprej in lahko<br />

mirno rečemo, da se da drugače in da bo drugače. Če pa kdo še dvomi v to, naj si prebere<br />

spodnje misli, ki so jih prejšnji teden v pičlih dvajsetih minutah med uro etike zapisali naši<br />

devetošolci.<br />

Veliko sreče, radosti in veselja tudi v 2013. <br />

Svet se preveč podi za denarjem. To verjetno počnemo<br />

že od začetka moderne civilizacije. Vse skupaj<br />

je še poslabšal kapitalizem, ali kot si razlagam<br />

sam, večna gonja za materialnimi dobrinami. Kapitalizem<br />

ljudem dobesedno pere možgane. Vsi le<br />

kupujejo in kupujejo tja v en dan. Saj govorimo le<br />

še o novostih. Stvari so postale plitke, izgubile so<br />

globlji pomen.<br />

Najosnovnejša vrednota je postalo kopičenje<br />

bogastva. A kaj naj z njim? To je zame le vedno<br />

večji, nepomemben kup stvari, ki jih pozabimo v<br />

trenutku.<br />

Egoizem se nam je zažrl globoko v podzavest. Vse<br />

bi radi imeli le zase.' Prijatelj ima neko stvar, ki jo<br />

lahko kadarkoli brezplačno uporabljam. Zakaj ne<br />

bi tudi jaz imel nekaj takega in bi bilo čisto moje?'<br />

To se nam je grozljivo zažrlo v možgane. Z ničemer<br />

nismo več zadovoljni, vedno bi radi več in več.<br />

Le kje so preprosti, od kapitala neodvisni ljudje?<br />

Gašper Vidmar<br />

Ko se srečamo z ljudmi, ki v borbi za uspeh lomijo<br />

kosti, se jim ne pustimo zlomiti, ker če jih preživimo,<br />

postanemo močnejši.<br />

Primož Cizl<br />

Morali bi stopiti skupaj in se prenehati prepirati.<br />

Nobeno drevo ni tako močno, da ga najmočnejši<br />

vihar ne bi odpihnil.<br />

Tin Košir Popovič<br />

Potrebujemo priložnosti, da bomo pričeli zaupati<br />

drug v drugega in to bo omogočilo spremembe.<br />

Od nas samih pa je odvisno, da ugotovimo, zakaj<br />

smo sploh prišli na ta svet in kaj nameravamo<br />

ustvariti za boljše življenje. Edina stvar, ki nas lahko<br />

drži pokonci in nam daje upanje za mir je ljubezen.<br />

Kajti konec koncev si vsi želimo le mir, ki<br />

bi omogočil temu majhnemu planetu Zemlja nov<br />

razcvet.<br />

Den Radilovič<br />

Začeti moramo živeti novo življenje, živeti zase in<br />

za ljubljene in prenehati gledati na življenje tako<br />

črnogledo ter delati le za denar, ampak tudi za dobro<br />

drugih ljudi.<br />

Lucija Kejžar<br />

Vzemimo si čas za nov začetek. Začnimo z boljšimi<br />

stvarmi in pozabimo na stare. Skupaj lahko rešimo<br />

svet!<br />

Matija Jesenko<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 3


U t r i n k i z d o g o d k o v<br />

Marina Nuvak<br />

Božični semenj<br />

<strong>2012</strong><br />

Naš tradicionalni božični semenj je mimo in drug<br />

drugemu lahko čestitamo, saj je bil dogodek odlično<br />

pripravljen in izpeljan. Seveda smo najlepše čestitke<br />

in zahvale dobili kar na samem semnju, ko smo gledali v oči<br />

naših otrok vseh starosti, ki so se kar iskrile od navdušenja nad<br />

vsem, kar so videli in doživeli.<br />

Vse skupaj se je pravzaprav, kot vsako leto, začelo že zadnji<br />

teden oktobra, ko smo se na prvem sestanku srečali<br />

s skupino navdušenih staršev, predstavnikov razredov in<br />

se začeli pripravljati za ta zahteven projekt. Dobre volje<br />

in pripravljenosti za delo je bilo takrat in nato ves čas do<br />

samega zaključka semnja veliko.<br />

Reči je treba, da imamo na šoli veliko zelo spretnih in<br />

inovativnih mamic ter atijev.<br />

Najprej so se začele delavnice izdelovanja prodajnih izdelkov.<br />

Te so potekale v mirnem in prijetnem vzdušju,<br />

kar se je pokazalo tudi na zelo lepih izdelkih. Tukaj je na<br />

koncu rokave zavihalo nekaj naših spretnih mam, ki so si<br />

izdelke strokovno ogledale in dodale tu in tam še kakšen<br />

detajl, ki je izdelek estetsko obogatil.<br />

Že kmalu v novembru so se v jutranjih urah začeli dobivati<br />

starši, ki so bili zadolženi za okraševanje, si nekje v<br />

kotu hodnika poiskali kotiček in stiskali skupaj glave ter<br />

tuhtali, kako bi se zadeve najbolje lotili. Vsako jutro sem<br />

jih videla, ko sem prišla v šolo, in zdaj, ko je semenj mimo,<br />

jih kar pogrešam. Tudi glede garderobe se je začelo zgodaj<br />

načrtovati in na koncu smo lahko presenečeni zagledali<br />

tam v kotu čisto 'tapravo' garderobo.<br />

Izvedba labirinta je bila na novo zastavljena že lansko<br />

leto, to leto pa so ga preimenovali v rudnik zlata, nadgradili<br />

pa s čudovitimi vstopnicami, na katerih je zlato kopal<br />

sam palček, ki so se mu pri delu pridružili še naši 'palčki'<br />

nižjih razredov. Pri izhodu pa dobili celo čisto prave koščke<br />

zlata.<br />

Tudi sestanek za restavracijo je potekal v prijetnem, delovnem<br />

vzdušju. Staršem srednješolcev so to leto stopili<br />

ob bok starši naših dveh devetih razredov. Takoj so se povezali<br />

in restavracija je bila pripravljena. To leto je toplo<br />

hrano, ob posredovanju naše prizadevne mame, pripravljal<br />

vrtec na Zeleni jami in ocenili smo, da je bila okusna.<br />

Najpomembnejši del restavracije pa smo seveda prispevali<br />

vsi, starši in učitelji, ki smo doma napekli toliko dobrot,<br />

da so se mize kar šibile pod njihovo težo.<br />

V zadnjem tednu pred semnjem je bil še tradicionalni<br />

večer pletenja venčkov z znanimi osebami iz javnega življenja,<br />

med katerimi je bilo veliko naših staršev in starih<br />

staršev. Vse ostale večere v tem tednu pa so venčke<br />

za prodajo pridno pletli starši in učenci obeh razredov,<br />

ki sta imela to leto to zadolžitev. Izkazalo se je, da je<br />

bila odločitev skupine za pripravo semnja za predvsem<br />

naravne okraske odlična, saj so bili venčki zelo lepi,<br />

stroški pa temu ustrezno nižji.<br />

In potem je prišel petek, ko smo že v dopoldanskem<br />

času začeli s skupnimi pripravami. Ker smo zdaj res<br />

že uigran orkester, smo imeli vse prostore pripravljene<br />

že dokaj zgodaj, tam okoli devete ure. Potem smo<br />

lahko odšli domov, da se naspimo in si naberemo sil<br />

za naslednji dan, ko smo se lahko ves dan ob delu veselili,<br />

saj nam je spet uspelo pripraviti lep dogodek, ki<br />

bo pomembno vplival na samopodobo naših otrok. Vse<br />

življenje se bodo spominjali teh dogodkov, ki jim bodo<br />

dali bogato popotnico za življenje, saj bo v njihovi zavesti<br />

za vedno ostalo spoznanje, da je v slogi moč!<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


Čisto na koncu, ko je bilo na šoli že vse tiho, smo<br />

se s kolegicama gospo Maletin in gospo Dovč še enkrat<br />

sprehodile skozi šolo, da pregledamo, ali je res vse<br />

pripravljeno tako, kot je treba. Ostale smo brez besed,<br />

saj nas je v vsakem kotičku čakalo nekaj lepega, pripravljenega<br />

s toliko ljubezni in topline, kot je pač starši<br />

in učitelji lahko ponudimo našim otrokom. In te ni<br />

malo. Pričakala nas je še Pravljična hišica, pa izredno<br />

lepo pripravljena razstava izdelkov naših učencev in<br />

dijakov, v novi stavbi pa tudi dvorana za koncerte in<br />

čudovita palčkova deželica, kjer bi človek kar sedel in<br />

užival, če ga ne bi ura vztrajno opominjala, da bo treba<br />

naslednje jutro zgodaj vstati.<br />

Mnogo semnjev smo že izvedli in lahko rečem, da so<br />

bili vsi odlični. Pa vendar, to leto se lahko pohvalimo,<br />

da je dogodek kar nekako bolje zadihal, za kar se imamo<br />

zahvaliti našemu novemu prizidku, ki se je odlično<br />

povezal s semnjem. Ko sem na dan semnja hodila po<br />

šoli, je bil moj prvi vtis, da je gostov dosti manj kot lansko<br />

leto, kar pa se je izkazalo kot neresnično. Bilo jih<br />

je vsaj toliko, če ne celo več, samo porazgubili so se po raznih<br />

delih šole, vsakdo na lovu za svojimi dogodivščinami.<br />

Teh pa je bilo to leto še več kot ostala leta. Naši dijaki so<br />

tokrat vodili kar tri okrepčevalnice, v katerih je marsikdo<br />

med nami našel prijetno zatočišče za klepet s prijatelji,<br />

znanci in kolegi. Kako lepo je videti mlade ljudi, ki navdušeno<br />

pripravljajo svoje mesto in imajo vedno nove ideje,<br />

kaj bi še lahko ponudili. Naš semenj jim res daje odlično<br />

priložnost, da vadijo svoje socialne in podjetniške veščine.<br />

Njim ob bok je s svojo stojnico zelo resno pristopil tudi<br />

deveti razred. Hoteli so sicer imeti kavarno, vendar bodo<br />

morali nanjo še kakšno leto počakati. To je privilegij srednješolcev,<br />

stojnica za peko vafljev ali palačink pa je lepa<br />

priložnost za uvajanje v poznejše, zahtevnejše projekte.<br />

Tudi nekateri učenci nižjih razredov so to leto uspešno<br />

sodelovali z delavnicami, s čimer nam sporočajo, da želijo<br />

na semnju aktivneje sodelovati. Na nas je, da jim v bodoče<br />

pomagamo najti zadolžitve, v katere bodo lahko tudi oni<br />

izlili vso svojo srčnost ter pokazali svoje sposobnosti in<br />

darove.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 5


U t r i n k i z d o g o d k o v<br />

To leto je bil naš velik izziv, kako v samo dogajanje<br />

učinkovito vključiti našo novo stavbo. Gotovo bomo v<br />

naslednjih letih lahko našli še mnoge, morda primernejše<br />

rešitve. Takrat bomo imeli na voljo tudi našo<br />

največjo pridobitev, telovadnico, ki pa smo ji to leto,<br />

po nesrečnih dogodkih konec oktobra, pustili še nekaj<br />

miru. Sicer pa mislim, da nam je povezava že letos kar<br />

dobro uspela.<br />

Izkupiček od semnja seveda ni nepomemben, pa vendar,<br />

veseli nas, da so bile cene izdelkov in hrane zelo<br />

ugodne in, upamo, sprejemljive za vsak žep. Dobrot v<br />

restavraciji je bilo veliko in vsak gost se je lahko po izredno<br />

ugodni ceni najedel in si privoščil dobrote iz domačih<br />

kuhinj. Nekaj malega hrane je na koncu ostalo<br />

in v veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo jo naslednji<br />

dan uspeli odstopiti razdeljevalnici hrane za brezdomce,<br />

tako da je bila v teh težkih časih še nekomu v korist.<br />

Bilo je preprosto čudovito, saj smo se vsi zavedali, da<br />

pripravljamo nekaj, kar bo ogrelo in obogatilo srca naših<br />

otrok, s tem pa tudi naša. <br />

Ponovno -<br />

potovanje v<br />

Ljubljano<br />

Angelika Klosse<br />

Letos je imelo moje potovanje dva razloga: jubilej<br />

ob 20-letnici <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana in<br />

otvoritev novega prizidka. Moja radovednost<br />

je bila velika, saj sem imela priložnost, da sem že<br />

prisostvovala pri polaganju temeljnega kamna leta 2010.<br />

In zdaj je stal novi prizidek pred mano, s soncem obsijan,<br />

čvrst, pa vendar daje lahkoten vtis, zračen, s soncem prežet;<br />

šolsko dvorišče ozelenjeno, z drevesi, ki nosijo imena.<br />

Ste že videli kaj podobnega? Klopi vabijo obiskovalca k<br />

postanku in ogledu. Vhod deluje velikodušno in vabljivo,<br />

barve vodijo obiskovalca skozi prostore. Veliko pozornosti<br />

je bilo posvečene lepim materialom; to je stavba, v kateri se<br />

človek dobro počuti. Končno je to tudi začasno domovanje<br />

učencev, ki se na ta način seznanjajo z lepoto, harmonijo in<br />

kakovostjo.<br />

Ta šola ima zame nekaj domačega, ne samo zaradi<br />

dolgoletnih stikov s posameznimi učitelji, ki so medtem<br />

postali moji prijatelji. Tako je zame potovanje v Ljubljano<br />

vedno tudi nekakšna 'vrnitev domov'.<br />

Med mojim letošnjim bivanjem v Ljubljani sem imela<br />

srečo in zadovoljstvo hkrati, da sem se lahko udeležila<br />

dvodnevnega waldorfskega kongresa z geslom 'Enigma<br />

of creativity'. Poleg zanimivih predavanj je bilo tudi obilo<br />

priložnosti za zanimive pogovore in srečanja.<br />

In to vse v mestu, polnem življenjske radosti, ki mu<br />

med drugim daje pečat čudovita tržnica s svojo barvitostjo,<br />

oblikami in vonjavami. Vse to in še mnogo več<br />

je raznolik izraz živahnega mesta in njegovih prijaznih<br />

prebivalcev. <br />

Christopher Clouder, Elisabeth Johnson,<br />

za njima gospa Angelika Klosse.<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


I z t u j e g a t i s k a<br />

Alja Tasi<br />

David L. Brierley,<br />

waldorfski pedagog<br />

Dober učitelj<br />

pozna vprašanja,<br />

ne odgovorov<br />

V<br />

Sloveniji že več let uspešno delujejo waldorfske<br />

šole v Ljubljani, Mariboru, Celju in Radovljici.<br />

Več je tudi waldorfskih vrtcev, a še nobenega<br />

na Primorskem. David L. Brierley, eden najbolj priznanih<br />

strokovnjakov na področju waldorfske pedagogike, si s<br />

tem ne beli glave. Njegova ambicija ni, da bi waldorfske<br />

šole in vrtci prevladali nad državnimi. Gre predvsem za<br />

ozaveščenost staršev. Oni morajo razmisliti, kakšne vzgojne<br />

vrednote zagovarjajo, in z njihove strani mora priti pobuda<br />

za drugačne vrtce in šole, je prepričan Brierley.<br />

Kakšna je razlika med Slovenijo in Norveško<br />

na področju waldorfske vzgoje?<br />

'Na Norveškem vsi poznajo waldorfsko šolo. Premier<br />

Jens Stoltenberg je obiskoval to šolo, prav tako mož<br />

norveške princese in veliko drugih znanih osebnosti.<br />

Tam o waldorfski šoli ne razmišljajo kot o alternativi,<br />

ampak bolj kot o dopolnitvi šolskega sistema. Je impulz<br />

za izmenjavo idej z državnim šolskim sistemom.<br />

Debata neprestano poteka.'<br />

Zakaj tako zanimanje ravno na Norveškem?<br />

'Vprašanje ni, waldorfska šola da ali ne. Gre za vprašanje<br />

zavesti populacije, za vprašanje, kakšne vrednote<br />

želimo v današnji družbi in s kakšnimi vrednotami<br />

želimo, da odrastejo naši otroci. Ko starši oblikujejo te<br />

vrednote, se začnejo ozirati po alternativah. Zelo pomembno<br />

je, da gre za zavestno odločitev staršev, kakšne<br />

vrednote želijo za svoje otroke in svojo družino. Če<br />

jih najdejo v waldorfski šoli, tudi prav.'<br />

Kaj se vam zdi pri vzgoji najbolj pomembno?<br />

'Zame je zelo pomembna kreativnost. Vzgoja mora<br />

iti v korak s časom. Vprašati se moramo, kaj vsi skupaj<br />

potrebujemo, da bomo napredovali. Danes, v času<br />

krize, vlada strah. Kako bomo razrešili ta problem? S<br />

standardizacijo ali tako, da bomo otroke vzgajali kreativno?<br />

Šolski sistem v glavnem temelji na ideji, da moraš<br />

pridobiti določeno količino znanja, da bi zadostili<br />

družbenim potrebam. To je splošno uveljavljeno mnenje,<br />

ki pa ne zadovoljuje nujno potreb bodoče družbe.<br />

Učiš se in tvoje znanje preverjajo na osnovi preteklih<br />

podatkov in izkušenj.'<br />

David L. Brierley: 'Dober učitelj je umetnik.<br />

Modelira, slika, ustvarja življenje.'<br />

Kako naj mladi ljudje zadostijo izzivom<br />

prihodnosti?<br />

'Ni najpomembneje, kaj so se naučili, ampak kako<br />

bodo to izrazili, kako bodo povedali svoje mnenje. Ko<br />

pride človek v leta, se morda vpraša, kako je preživel<br />

svoje življenje. Je dobro živel? Človek ima dober občutek,<br />

če je na svoj način izrazil svojo enkratno osebnost.<br />

Lahko je to gospodinja, ki je v svoji družini ustvarila<br />

enkratno vzdušje v skladu s svojimi najglobljimi vrednotami.<br />

Nihče tega ne bi mogel narediti na enak način.<br />

To je prihodnost.'<br />

Je to v današnjem izobraževalnem sistemu<br />

mogoče doseči?<br />

'Na žalost ne. Če znanje preverjaš s testi, kjer je pravilen<br />

odgovor znan že vnaprej, potem je ocenjevanje enostavno.<br />

Laže obvladuješ sistem. Vendar v tem primeru<br />

motivacija prihaja od zunaj. Učiš se, ker imaš izpit, in<br />

ne zato, ker te nekaj navdušuje. To vodi v frustracije,<br />

ki jih danes lahko opazimo na vsakem koraku. Tretjina<br />

učencev opusti šolanje v srednji šoli.'<br />

Kakšen je vaš koncept?<br />

'Učenci morajo na osnovi tistega, kar so se naučili,<br />

razpravljati in izraziti svoje mnenje. Dva umetniška<br />

■ foto: Alja Tasi<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 7


izraza nista enaka. Ni standardnega odgovora. Dober<br />

učitelj je umetnik. Modelira, slika, ustvarja življenje.<br />

Umetnik je original. In najboljši učitelji so originali.<br />

Mnogi učitelji so frustrirani, ker morajo v državnih šolah<br />

uveljavljati sistem, za katerega čutijo, da je napačen.<br />

Ampak večina tega ne zna ubesediti. Tekmovalnost<br />

v šolah je vzrok, da se otroci bojijo izraziti svojo<br />

edinstvenost. Vsak otrok je za nekaj nadarjen, vprašanje<br />

je le, kako najde svoje mesto v družbi.'<br />

Kdaj se vzgoja zaključi?<br />

'Večino stvari se naučimo, ko zapustimo univerzo, ko<br />

pridemo v stik z resničnim življenjem. Najbolj inovativni<br />

ljudje ponavadi nimajo končane univerze. Večinoma<br />

veljajo za težavne učence, ker so zelo radovedni in se<br />

ne prilagodijo standardom. Tisti, ki ne končajo šole, večinoma<br />

niso otroci, ki bi odraščali v slabih razmerah.<br />

Gre za inteligentne učence, ki preprosto ne prenesejo<br />

sistema, ki vzgaja le intelekt. Da si se sposoben izraziti,<br />

moraš biti tudi čustveno zrel.'<br />

Ali tudi v waldorfskih šolah nekateri učenci<br />

ne končajo šolanja?<br />

'To se ne dogaja pogosto. Seveda so problemi, težavni<br />

učenci, vprašanje pa je, kako se teh problemov lotimo.<br />

V waldorfski šoli mora vsak delati vse. Ne moreš izbirati<br />

predmetov. Če si briljanten v matematiki, potem<br />

moraš nujno obdelovati les. Ne zato, da bi postal dober<br />

mizar, ampak da bi postal dober matematik. Nekateri<br />

učenci so bolj praktični, drugi bolj kreativni, tretji bolj<br />

intelektualni. A če si praktičen tip, pa v srednji šoli ne<br />

moreš uporabiti svojih rok, je hudo.'<br />

Če bo šlo vse po načrtih, bo prvi waldorfski vrtec<br />

na Primorskem odprl svoja vrata v Ajdovščini<br />

septembra prihodnje leto. Nekaj posameznikov<br />

je že pred leti ustanovilo iniciativo v Kopru, a<br />

ni zaživela. Enako se je zgodilo v Novi Gorici.<br />

'Njihovo delo se je ustavilo na točki, ko je bilo<br />

treba skupino staršev povezati v živ organizem,<br />

v katerem ima vsak svojo zadolžitev. Posebnost<br />

waldorfskega vrtca je v tem, da ne pade z neba,<br />

ampak zraste iz volje, dela in želje staršev in<br />

pedagogov, ki sodelujejo že od samega začetka,'<br />

pojasnjuje Darja Brecelj Ipavec, profesorica<br />

slovenščine na waldorfski gimnaziji v Ljubljani.<br />

Že drugo leto skupaj s Ksenijo Francetič, Urško<br />

Jazbar, Alenko Tomažin, Martino Pahor Stanič in<br />

drugimi usmerja priprave za ustanovitev prvega<br />

waldorfskega vrtca na Primorskem. Iniciativa<br />

ima tudi svojo spletno stran<br />

waldorf-ajd-go.blogspot.com.<br />

'Pravkar je v nastajanju idejna zasnova za<br />

ureditev vrtca v eni najlepših hiš v Ajdovščini.<br />

Prošnjo za dodelitev prostorov bomo naslovili na<br />

občino. Že dve leti se z odgovornimi tam dogovarjamo<br />

za najem prostorov. Temelj waldorfske<br />

pedagogike je namreč zahteva, da se v njene<br />

programe lahko vključijo otroci vseh družbenih<br />

slojev. To ni vrtec za bogate, ampak za vsakogar,<br />

ki želi, da bi se njegov otrok svobodno<br />

igral v mirnem okolju, poglobil stik z naravo in<br />

razvil zdrave socialne veščine,' zagotavlja Darja<br />

Brecelj Ipavec. Vrtce s posebnimi pedagoškimi<br />

metodami občine običajno financira 85-odstotno,<br />

kar pomeni, da je cena teh vrtcev za okrog<br />

15 odstotkov višja od običajne.<br />

Mnogi starši ne poznajo waldorfske vzgoje.<br />

Kako bi jo opisali?<br />

'Waldorfska vzgoja je prilagojena razvoju osebnosti.<br />

Vprašati se moramo, kaj potrebuje štiriletnik, šestletnik<br />

ali osemletnik. V določeni starosti imajo otroci določene<br />

potrebe. Če jim ni zadoščeno, so frustrirani.'<br />

Kakšne potrebe imajo otroci v vrtcu?<br />

'Pri štiriletnikih gre večina energije za to, da stabilizirajo<br />

ritmični sistem v telesu. Ko ti otroci spijo, ne dihajo<br />

enakomerno. Srčni utrip in dihanje nista usklajena.<br />

Zato imajo potrebo, da to harmonizirajo.'<br />

Na kakšen način?<br />

'Z glasbo. Z ritmičnimi gibi, pesmicami. Prav tako<br />

mora dan potekati ritmično: obroki ob istem času,<br />

enake, rutinske aktivnosti. To štiriletnikom prinaša<br />

zdravje ter fizično in psihološko dobrobit. Največji problemi<br />

z zdravjem odrasle populacije so danes povezani<br />

z visokim ali nizkim krvnim pritiskom, z astmo, torej<br />

neenakomernim dihanjem itd. Sistem ni v ravnovesju.<br />

Torej je izpolnjevanje teh potreb v vrtcu dolgoročna<br />

perspektiva tudi za bodočnost. Izobrazba je zdravje.'<br />

Torej ni potrebe, da bi se otroci že v vrtcu<br />

učili tuje jezike?<br />

'Dogaja se, da jih že v vrtcih učijo matematike, češ<br />

da jim bo šlo potem v šoli bolje. Ampak za to ni nobene<br />

potrebe. Nasprotno, tako učenje je zelo stresno. Pri<br />

otrocih hočemo rezultate, in to čim prej. To je nesmisel.<br />

Rezultate vzgoje lahko vidimo šele v odrasli dobi.'<br />

Starši se trudijo, da bi svoje otroke vključili<br />

v čim več aktivnosti. Je to smiselno?<br />

'Ker starši hočejo pomagati svojim otrokom, jih vključujejo<br />

v mnoge različne dejavnosti. Ampak ljudje, ki so<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


v življenju resnično uspeli, ki so kreativni, niso nujno<br />

iz dobrih družin. Nasprotno, mnogi izhajajo iz zelo revnega<br />

in nestimulativnega okolja. Otroci pogosto kompenzirajo<br />

slabe razmere tako, da okrepijo svojo voljo.<br />

Tako se izognejo terapiji, kajti živimo v kulturi, v kateri<br />

moraš biti stalno na terapiji. Učitelji in psihologi<br />

ves čas iščejo napake, zato moraš biti zelo odporen, da<br />

uveljaviš svojo voljo.'<br />

Kako so uspešni ljudje razvili svojo<br />

kreativnost, če jih pri tem nista spodbujala<br />

šola in domače okolje?<br />

'Z igro. Po možnosti v samoti. Danes so starši zaskrbljeni,<br />

če se otrok dve uri sam igra v kotu. Biti sam ni<br />

enako kot biti osamljen. Ko si sam, se lahko bolj zbereš,<br />

poglobiš, bolje ti deluje domišljija. Zato se moramo<br />

vprašati, ali imajo otroci v vrtcu možnost za svobodno<br />

igro ali pa vse aktivnosti potekajo po naprej določenem<br />

programu.'<br />

Svoboda pri igri dramatično upada. Danes<br />

otroci ne smejo več sami ven, starši jih<br />

vseskozi nadzorujejo ...<br />

'To je zato, ker živimo v strahu. Starši se bojijo, da<br />

bi otroka kdo zlorabil ali da bi padel z drevesa. Torej<br />

ne sme plezati na drevo. Nikoli ne sme na stvari pogledati<br />

s ptičje perspektive, ker bi lahko padel. Rešitev<br />

je v svobodni igri. To je edina stvar, ki v življenju ni<br />

programirana. Če kot odrasli ohranimo igrivost, smo<br />

kreativni.'<br />

David L. Brierley ima štirideset let izkušenj v<br />

waldorfskem gibanju. Rojen je v Veliki Britaniji,<br />

živi in dela pa na Norveškem. Njegova zasluga<br />

je, da so dijaki iz srednjih waldorfskih šol na<br />

Norveškem sprejeti neposredno na univerze,<br />

brez mature. Leta 1981 je tam ustanovil tudi<br />

univerzo za izobraževanje waldorfskih učiteljev.<br />

Brierley zadnja leta veliko časa preživi v Sloveniji,<br />

ki je postala njegova nova baza za delovanje<br />

v južnoevropskih državah, predvsem v Španiji.<br />

Tam prek fundacije, ki jo financira banka,<br />

pomaga razpadajočemu državnemu šolskemu<br />

sistemu.<br />

Kaj je osnovna potreba otroka, ko začne<br />

hoditi v šolo?<br />

'Varnost. Če so otroci v prvem razredu navajeni na<br />

določeno rutino in jim rečeš, danes pa bomo počeli nekaj<br />

popolnoma drugega, vam zagotavljam, da bo mnoge<br />

začel boleti trebuh. Če v prvem razredu učencem<br />

poveš pravljico, mora imeti srečen konec. Pravljica je<br />

lahko zelo razburljiva, junak se sooča z mnogimi ovirami,<br />

ampak otroci vedo, da bo na koncu uspešen. Poročil<br />

se bo s princeso in vladal kraljestvu.'<br />

Starejšim učencem v waldorfski šoli<br />

namesto pravljic pripovedujete biografije<br />

znanih in uspešnih ljudi ...<br />

'Res je. Pomembno je, da učenci vedo, skozi kaj so v<br />

življenju šli ljudje, ki so uspeli.'<br />

Za učenje je torej pomembna zgodba?<br />

'Ne vedno. Učenje se začne z opazovanjem in poslušanjem.<br />

Zgodovine se učimo prek zgodb in znanstvenih<br />

dejstev. Vendar, če predavam na primer o francoski<br />

revoluciji, je najpomembneje, da pri učencih vzbudim<br />

radovednost in navdušenje. Snov se jih mora dotakniti.<br />

To pa lahko dosežem le, če nagovorim njihova čustva.<br />

Znati jim moram opisati dogodke tistega časa tako doživeto,<br />

da bodo videli ljudi na ulicah, vonjali hrano in<br />

vino tistega časa. Pričarati jim moram ozračje, pričakovanje<br />

revolucije ... '<br />

Potem si bo večina zapomnila tudi letnico?<br />

'Natanko tako. Učimo se prek izkušenj, te pa si lahko<br />

prikličemo v spomin le prek čustev, ki so shranjena v<br />

naši podzavesti. Sicer je znanje mrtvo. Če se za izpit<br />

naučimo vse na pamet, podatke že čez nekaj dni pozabimo.<br />

Ni čustvenega okvira.'<br />

Spomnimo se čustev, pa tudi učiteljev ...<br />

'Seveda. Če je učitelj zmožen govoriti iz srca, potem za<br />

učenca predstavlja avtoriteto. Sam se v razredu vedno<br />

trudim ustvariti določeno vzdušje. V zadnjem obdobju<br />

delam tudi z dementnimi starostniki. V ekipi so tudi<br />

zdravniki. Ugotovili smo, da se dementnim ljudem, ki<br />

ne morejo niti vstati iz postelje, stanje precej popravi,<br />

če se spomnijo določenih dogodkov iz svojega otroštva.'<br />

Kako jim prikličete spomin?<br />

'Najlaže z glasbo. Če pacientu zapojemo pesem, ki jo<br />

je v otroštvu znal na pamet, se pomladi. Mnogi lahko<br />

spet sami vstanejo iz postelje. Zanimivo pa učinka ni,<br />

če jim predvajamo posneto pesem. Zapeti jo mora človek.<br />

Vidite, to je zelo podobno učenju v šoli in odnosu<br />

med učiteljem in učencem. Posneta pesem ne deluje,<br />

potreben je medčloveški odnos.'<br />

Ali lahko učitelj ljubi vse učence v razredu?<br />

'Z nekaterimi bo vedno imel poseben odnos, nekaterih<br />

pa ne bo preveč maral. To je človeško. Pomembno pa<br />

je, da se učitelj vedno vpraša, kdo je njegov učenec.<br />

To vprašanje mu mora vedno odzvanjati v mislih. Vsak<br />

učenec je edinstveno, neponovljivo bitje. Zato je učitelj<br />

ves čas pozoren, opazuje učenca in išče njegove potenciale.<br />

Zvečer razmišlja o tem, kdo je na primer Martina.<br />

To je dober učitelj. Učence nosi v svojem srcu. Ni<br />

nujno, da pozna odgovore na vsa vprašanja. Mora pa<br />

vprašanja vedno nositi v sebi. To je ravno nasprotno<br />

kot pri testih, kjer je odgovor vedno že vnaprej znan.'<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 9


I z t u j e g a t i s k a<br />

Prvo waldorfsko šolo je leta 1919 v Stuttgartu<br />

ustanovil Emil Molt, lastnik tovarne cigaret Waldorf<br />

Astoria. Tako kot mnogi drugi izobraženci v<br />

času po prvi svetovni vojni je bil tudi Molt zaskrbljen<br />

za prihodnost Nemčije in drugih evropskih<br />

držav. Verjel je, da je z novimi oblikami izobraževanja<br />

mogoče v otrocih nagovoriti njihov čut za<br />

sočloveka in naravo. Temelje waldorfske pedagogike<br />

je postavil Moltov prijatelj, znani filozof in<br />

antropolog Rudolf Steiner.<br />

Kako bi se obnesli, če bi vas postavili pred<br />

razred v državni šoli?<br />

'Odvisno, če bi razred učil ves čas. Veliko frustracijo<br />

bi doživel, če bi učil le en predmet in bi se razredi ves<br />

čas menjavali. V vsakem primeru bi po svojih najboljših<br />

močeh deloval v skladu s svojim vrednotami. Trudil<br />

bi se snov razložiti tako, da bi v določenem trenutku v<br />

razredu zavladala popolna tišina. Saj poznate občutek,<br />

ko v skupini zavlada čudovit mir, ko so vsi ganjeni. To<br />

je trenutek ekstaze, ki pa ne more trajati, če bodo učenci<br />

že naslednjo uro gledali risanke ali kaj podobnega.'<br />

Vidite rešitev v spodbujanju kreativnega<br />

mišljenja?<br />

'Da. Pa tudi v vzgoji močnih, odpornih ljudi, ki ne<br />

bodo potrebovali terapevtov. Zveni preprosto, ampak<br />

ni.'<br />

Lahko waldorfska šola nadomesti državni<br />

šolski sistem?<br />

'Zagotovo to ni naša ambicija. Vprašanje je, kako<br />

bodo izbrali starši. Nismo organizacija ali dogma. Na<br />

šolah imamo enako metodologijo, ampak skozi vrata<br />

učilnice vedno vstopi učitelj, ne sistem. To poosebljanje<br />

je v tehnološki dobi nujno. Sicer pa se waldorfska šola<br />

trenutno najbolj širi na Kitajskem, ne v Evropi.'<br />

Zakaj na Kitajskem?<br />

'Razvoj je tam zelo hiter. Če mi živimo v strahu, so<br />

oni polni upanja. Kljub temu se močno zavedajo, da<br />

morajo v svojih otrocih vzgajati humanost, sicer bo mehurček<br />

počil.' <br />

Objavljeno v Primorskih novicah 19. 11. 2011<br />

A good teacher knows the questions, but no answers<br />

In Slovenia there are Waldorf schools in Ljubljana, Maribor, Celje and Radovljica successfully present for many years.<br />

There are also many kindergartens, but not a single one in Primorska region. For David L. Brierley, one of the best experts<br />

in the field of Waldorf pedagogy, this is not a problem as his ambition is not the rule of Waldorf schools and kindergartens<br />

above the state ones. It is primarily about the awareness of the parents. They have to think over what are the educational values<br />

they stand for, the initiative for the different schools and kindergartens has to come form them, says Brierley ... <br />

Rudolf Grosse<br />

Vaši učitelji noč in<br />

dan premišljujejo<br />

o tem, kakšna bo<br />

vaša prihodnost<br />

Besede Rudolfa Steinerja<br />

maturantom prve waldorfske šole<br />

Po maturi je naš razred prosil Rudolfa Steinerja za<br />

nasvet, kakšen poklic in šolo bi lahko kdo izbral.<br />

Pozneje je povedal, da ni bilo preprosto o tem<br />

svetovati waldorfskim dijakom, saj waldorfska šola v njih<br />

prebudi tako široko paleto interesov, da imajo ogromno<br />

možnosti.<br />

Tako smo se 10.aprila 1924, polni visokih pričakovanj,<br />

zbrali v učiteljski zbornici na srečanju z njim. Sedemnajst<br />

dijakov, osem deklet in devet fantov, je sedlo<br />

okoli velike mize, ki je zasedala večino prostora, medtem<br />

ko so učitelji sedeli ob strani. Vse nas je zajel nekak<br />

občutek, ki ga ima človek pred velikimi življenjskimi<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


odločitvami, in vse oči so bile uprte v Rudolfa Steinerja,<br />

ki je sédel na čelo omizja. Bila je popolna tišina, ko se<br />

je z mirnim, polnim glasom obrnil na nas. Ker smo mi<br />

sami prosili za ta sestanek, je menil, da naj bi najprej<br />

povedali, kaj želimo, in najbolje bi bilo, če gremo kar<br />

po vrsti, drug za drugim. Prosil je dekle, ki je sedelo<br />

poleg njega, da začne. Zdaj smo začudeni prisluhnili<br />

intimnemu pogovoru, ki se je razvil med njim in vsakim<br />

dijakom – zelo resen, s sledjo humorja tu in tam.<br />

Nasveti so pojasnjevalni in svetovalni. Najprej so dijaki<br />

govorili o svojih načrtih za prihodnost. Steiner je<br />

poslušal in nato dal svoj predlog, ki je bil lahko tudi<br />

kritičen. Ko je neko dekle zelo tenkočutno govorilo o<br />

svojem namenu, da bo študirala psihiatrijo, ji je to<br />

močno odsvetoval. Rekel ji je, da psihiatrija še ni dovolj<br />

napredovala, da bi razumela psihiatrične bolezni, zato<br />

ni mogla razviti primerne metode zdravljenja. Trenutno<br />

na tem ni mogoče ničesar narediti. Dekle bi se moralo<br />

ukvarjati z znanostjo in študirati fiziko, kemijo in filozofijo,<br />

da bi postala učiteljica teh predmetov.<br />

Isti nasvet glede študija znanosti je dal tudi nekemu<br />

drugemu dekletu. Neko dekle pa je hotelo postati<br />

vzgojiteljica in vprašala ga je, kaj bi morala za to narediti.<br />

Preprost stavek je osvetlil bistvo tega poklica.<br />

Pomembno je, da te imajo otroci radi; vse drugo se bo<br />

potem samo uredilo. Povedal je, da je podobno z bolniško<br />

sestro, katere zmožnosti zdravljenja so odvisne od<br />

tega, ali je osebnost, ki ji lahko pacienti zaupajo. Dovolj<br />

močna mora biti, da bo prenašala egocentričnost<br />

bolnih ljudi in se nikoli ne bo utrudila ter se naveličala<br />

opravljati svoje delo.<br />

Ko je neko dekle povedalo, da namerava svoje življenje<br />

posvetiti umetnosti, slikanju in kiparjenju, jo je v<br />

tem močno podprl. In po končanem študiju mora kot<br />

umetnica delovati v novem Goetheanumu v Dornachu.<br />

Nekateri so dobili zelo kratke napotke, na primer dva<br />

fanta: prvemu je svetoval, da se mora podati v poslovno<br />

kariero in postati rokodelec. Drugi je želel postati<br />

arhitekt. Na moje začudenje mu je to mirno odsvetoval<br />

in ga poskušal navdušiti nad strojništvom. Kar danes<br />

manjka, je rekel, so estetsko oblikovani stroji. Oblika<br />

stroja je bila v celoti podrejena njegovi funkciji, na lepoto<br />

se tukaj ni mislilo. Centralna Evropa bi še posebno<br />

morala zbuditi ta impulz. Ni prišel iz zahoda,<br />

vendar bi se zahod lahko potem iz tega nekaj naučil.<br />

Pomembno je, kako zgleda stroj, kot je na primer vlak.<br />

Biti mora lep. Morali bi se naučiti biti pozorni na to in<br />

pri oblikovanju strojev delati iz čuta za lepoto.<br />

Rudolf Steiner, ki je zdaj stal, je zaključil to mentorsko<br />

srečanje - ter tako ostale dijake prepustil njihovim<br />

vprašanjem glede njihovega nadaljnjega izobraževanja,<br />

ki naj bi postala na srečanju pol leta kasneje še bolj<br />

konkretna, z besedami: 'Zdaj zapuščate šolo, toda ponovno<br />

se bomo srečali čez pol leta. Vsak od vas bo lahko<br />

takrat poročal, kako mu je v tem času šlo. Spomin<br />

na vašo šolo vas bo spremljal skozi življenje, ki je pred<br />

vami, in če boste kasneje v življenju prišli do točke, ko<br />

boste doživeli neuspeh, ko boste sami in ne boste znali<br />

dalje, ko boste iskali pomoč, bo duh vaše šole stal ob<br />

vas, vam položil roko na ramo in vam dal nasvet in tolažbo.<br />

Prosili ste za verz in tukaj sem ga napisal.' Počasi<br />

je prebral verz in sprejemali smo ga z največjo mero<br />

notranje pozornosti. Rekel je, da moramo ta verz vzeti<br />

v naša srca in o njem premišljevati. Nato nam je zaželel<br />

lep dan in srečni in pomirjeni smo zapustili prostor,<br />

ker se bomo vedno lahko srečali in posvetovali z njim.<br />

Zaradi njegovega vodenja, ki je bilo precej oprijemljivo,<br />

sem začutil globoko notranje zaupanje.<br />

Pred tem pomembnim mentorskim trenutkom z njim<br />

je imel ob zaključku šolskega leta, 27. marca 1924, eno<br />

svojih pomembnih predavanj. Dijaki, ki smo bili pred<br />

tem, da zapustimo waldorfsko šolo in gremo na univerze,<br />

na poklicno urjenje ali direktno v poklic, smo<br />

bili polni vprašanj glede prihodnosti. Občutili smo tudi<br />

pritajeno bolečino, saj je bilo to zadnjikrat, da smo bili<br />

tako družinsko del tistega, kar je postalo naš duhovni<br />

dom, del pristnega, humanega šolanja. Steinerjeve besede<br />

slovesa so bile kot darilo, ki bo večno. Naslednji<br />

stavki so za vedno vtisnjeni v moj spomin: 'Vaši učitelji<br />

noč in dan premišljujejo o tem, kakšna bo vaša prihodnost.<br />

Rečem lahko, da bo čez deset ali dvajset let še<br />

veliko hujše, kot je bilo v teh težkih časih, ki smo jih<br />

preživeli in jih doživljamo zdaj. Globoka žalost človeku<br />

zatemni dušo, ko pomisli na veliko trpljenje, ki ga prihodnost<br />

namenja človeštvu. Tudi učiteljem je težko, ko<br />

vas morajo zdaj pustiti iz šole, vendar jim bo vir velike<br />

moči, če bodo videli, kako se boste izkazali kot pošteni<br />

ljudje.' To so bile njegove ključne besede. Globoko zamišljen<br />

sem se po tem srečanju vračal domov in v mislih<br />

ves čas izračunaval: 'Zdaj je leto 1924; čez deset let<br />

se bo pisalo leto 1934, čez dvajset let 1944. Star bom<br />

med 30 in 40 leti in bom moral preživeti zgodovinsko<br />

obdobje, ki bo bolj strašno od vsega, kar sem doživel<br />

do sedaj.'<br />

Prvega septembra se je ves razred spet zbral na waldorfski<br />

šoli. Rudolf Steiner se še ni vrnil iz Anglije. Odločili<br />

smo se mu napisati pismo, da mu povemo, da<br />

smo čakali nanj, kot je bilo dogovorjeno; da mu želimo<br />

povedati, kaj smo doživeli in ga prositi za njegove nasvete<br />

glede nastale situacije. Pisali smo takole:<br />

Waldrofska šola Stuttgart, 1.september 1924<br />

Dragi dr. Steiner!<br />

Ko smo se imeli ob zaključku našega šolanja na waldorfski<br />

šoli čast srečati z vami, ste predlagali, da se, potem<br />

ko bomo odšli v svet, ponovno vrnemo. To se je zdaj<br />

zgodilo, skoraj celoten 12. razred je tukaj v Stutgartu in<br />

upamo, da bomo lahko ponovno govorili z vami in našimi<br />

učitelji. Naše izkušnje vmesnega obdobja, nas silijo, da<br />

pridemo sem.<br />

S hvaležnim spoštovanjem, 12. razred<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 11


Konferenca naslednji dan, ko smo srečali dr. Steinerja<br />

in dr. Wegmanovo, je bila po našem mnenju začetek<br />

serije teh srečevanj. Rudolf Steiner sam je rekel takole:<br />

'Od zdaj dalje prihajajte vsako leto ob tem času na šolo<br />

in povejte svojim učiteljem, kaj ste doživeli. Potem vam<br />

bodo učitelji predavali o tem, kar so v tem času odkrili.<br />

Tako bo nastalo nekakšno nadaljnje izobraževanje<br />

v duhu waldorfske šole.' Videti je bilo, da so Rudolfa<br />

Steinerja zelo zanimalo, kaj smo imeli povedati o svojih<br />

izkušnjah. Posebno, ko je nekdo izmed nas govoril<br />

o tem, da dela v tovarni, o svojih odnosih z delavci, o<br />

njihovem začetnem nezaupanju in zadržanosti, ki sta<br />

sčasoma izginila in dala mesto odkritemu pogovoru.<br />

Steiner je rekel, da bi morali še posebno waldorfski dijaki<br />

poskušati najti takšne vrste kontakt, vendar da je<br />

za to potrebno, da je človek do delavcev odkrit. Za to<br />

je potreben čas, potrpežljivost in vedno nove izkušnje.<br />

Glede študija medicine je rekel, da ta področja ne<br />

smemo zanemariti zato, ker duhovno niso tisto, kar naj<br />

bi bila; in da je enako s tehnologijo. Rekel je: negovanje<br />

bolnikov je težek poklic, saj ima medicinska sestra<br />

opravka z ljudmi, ki so pogosto muhasti in samoljubni,<br />

duševno in duhovno. Bistvo tega poklica je neke vrste<br />

žrtvovanje, na katerega naj bi človek gledal kot na notranji<br />

razvoj. Dobra medicinska sestra, kot tudi vzgojiteljica<br />

v vrtcu, naj ne bi vedela, zakaj ima rada paciente<br />

ali otroke. Pomembno je razpoloženje, ki ga izžareva.<br />

Ti njegovi komentarji so bili podobni tistim, ki smo jih<br />

slišali na našem prvem srečanju.<br />

Nato je dal nasvet študentu, ki se je hotel podati v<br />

posel. Pomembno je, da si pridobi temeljito praktično<br />

znanje in razvije prisotnost duha. Vedeti mora,<br />

kako deluje svetovna trgovina, ki jo lahko študira v<br />

njeni najčistejši obliki v Angliji ali Ameriki. Je precej<br />

neprijetno, ampak poučno. Za razvoj gospodarskega<br />

življenja v centralni Evropi se lahko veliko naučimo, če<br />

preučujemo izkušnje in podjetja, ki so jih uvajali veliki<br />

trgovski narodi. Ne zato, da bi jih posnemali, ampak da<br />

bi jih bili zmožni jasno videti.<br />

Še mnoge druge stvari je komentiral, na primer, obči<br />

pedagoški pomen za mladostnike tistega časa. Pomembno<br />

je, da na vzgojo gledamo kot na umetnost. To<br />

ni znanost in takoj, ko so jo sestavili v sistem, je bilo<br />

začutiti znake dekadence, kajti takšna pedagogika ni<br />

nič več vedela, kako in kaj z mladostniki.<br />

Na koncu nas je še enkrat spomnil na verz, ki nam ga<br />

je dal, in nas prosil, da delamo z njim še z večjo intenzivnostjo<br />

kot prej.<br />

Naj na poti skozi življenje<br />

spet sije vse tisto,<br />

kar je bilo v mladosti<br />

posajeno v srce,<br />

kot pečat iskrene človečnosti.<br />

Naj bo v globini spomina<br />

močno vse tisto,<br />

kar je duša odkrila<br />

skozi srce,<br />

pod duhovnim vodstvom<br />

tistih sil, ki učijo za življenje.<br />

Verz, ki ga je Rudolf Steiner dal maturantom<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole v Stuttgartu. April 1924 <br />

Iz Waldorf Today.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Your Teachers Think Day and Night What Your Future Will Be Like<br />

Rudolf Steiner’s Words to the First Waldorf School Graduates<br />

After our graduation, our class asked Rudolf Steiner for advice about what professions and trainings we might<br />

choose. Some time later he said that it was not easy to advise a Waldorf student on this because Waldorf<br />

schooling would have awakened such a wide range of interests that he could see many possibilities.<br />

We gathered on April 10, 1924, filled with the highest<br />

expectation in the teachers’ room, for this requested<br />

meeting. Seventeen students, eight girls and nine boys,<br />

sat around the big table that took up most of the room,<br />

while our teachers were sitting along the walls. A kind of<br />

feeling took hold of us all, as one experiencesbefore making<br />

important life decisions, and all eyes were directed<br />

toward Rudolf Steiner who had taken his seat at the<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong><br />

head of the table. It was very quiet when he addressed<br />

us in hiscalm, full voice. As we had asked for this gathering,<br />

he said, we should now say what we had in mind,<br />

and it would be best if we spoke one after the other. He<br />

asked the girl closest to him to begin. We now listened<br />

with amazement to the intimate dialogue that developed<br />

between each pupil and Rudolf Steiner—very factual, almost<br />

sober, with a hint of humor here and there.


V z g o j a o t r o k a<br />

dr. Aric Sigman<br />

Vpliv zaslonske<br />

tehnologije na<br />

otroke 2. del<br />

Kardiovaskularne bolezni<br />

Skupna ameriško-evropska raziskava je ugotovila, da<br />

je čas pred TV zaslonom povezan s povišanim krvnim<br />

pritiskom (hipertenzijo) pri otrocih. Raziskovalci verjamejo,<br />

da je tveganje lahko takojšnje in ni le pokazatelj<br />

kasnejših problemov.<br />

Študija otrok, ki so že bili pretežki, je pokazala, da sta<br />

resna debelost in dnevni čas pred televizijo pomembna<br />

neodvisna napovednika visokega pritiska pri teh otrocih.<br />

Otroci, ki so dnevno gledali televizijo 2 do 4 ure,<br />

je bilo 2,5 krat večje tveganje za visok pritisk kot tisti,<br />

ki so jo gledali manj kot 2 uri. Pri otrocih pa, ki so jo<br />

gledajo več kot 4 ure na dan, je 3.3 x več možnosti za<br />

visok krvni pritisk.<br />

Tudi španska raziskava je pokazala, da obstaja povezava<br />

med gledanjem televizije in tveganjem za kardiovaskularne<br />

bolezni. Krvna analiza pri mladostnikih, ki<br />

pred televizijo preživijo več kot 3 ure na dan, so odkrili<br />

občutno manj ugodno razmerje med nivojem holesterola,<br />

glukoze, polipropilena A1. Opazili so tudi negativni<br />

vpliv gledanja televizije na obseg pasu.<br />

Slika se prikazuje skozi daljše obdobje raziskovanja.<br />

Raziskava, ki so jo opravili na univerzi v Otagu, Nova<br />

Zelandija in je bila objavljena v reviji The Lancet, je<br />

na primer pri 1000 otrocih več kot 26 let proučevala<br />

povezavo med navadami glede gledanja televizije in<br />

njihovim zdravjem. Odkrila je, da so otroci v starostjo<br />

med pet in 15 let, ki so televizijo gledali več kot dve<br />

uri na dan, v kasnejših letih razvili pomembne znake<br />

zdravstvenega tveganja. Raziskava je prišla do zaključka,<br />

da je ne glede na druge dejavnike, 15 % primerov<br />

zvišanega holesterola, 17 % debelosti in 15 % slabega<br />

kardiovaskularnega stanja povezanih z gledanjem televizije<br />

mnogo let pred tem, ko so bili ti odrasli še otroci.<br />

Smrtnost<br />

Mnoge nove raziskave so odkrile povezavo med gledanjem<br />

televizije in predvideno življenjsko dobo. Raziskava,<br />

ki je sledila okoli 9 000 ljudem, starejšim od 25 let,<br />

je odkrila, da se z vsako nadaljnjo uro gledanja televizije<br />

na dan za 18 procentov poveča smrtnost zaradi težav<br />

s srcem ter za 11 procentov poveča zaradi različnih<br />

drugih vzrokov. Tisti odrasli, ki so gledali televizijo več<br />

kot 4 ure na dan, so imeli 80 % več možnosti, da umrejo<br />

zaradi kardiovaskularnih bolezni kot tisti, ki so jo<br />

gledali 2 uri ali manj, in 46 % več možnosti, da umrejo<br />

zaradi različnih drugih vzrokov. Ugotovitve so bile neodvisne<br />

od tega, ali je bila oseba preveč debela, kar je<br />

kazalo na to, da gledanje televizije nezdravo vpliva na<br />

sladkor in maščobe v krvi.<br />

Sporočilo raziskav je preprosto. Zmanjšanje gledanja<br />

televizije lahko občutno zmanjša tveganje za diabetes,<br />

bolezni srca in prezgodnjo smrt.<br />

Raziskovalci vse bolj verjamejo, da medicinsko ni isto,<br />

ali sedimo v brezdelju ali pred TV zaslonom, ter da je<br />

potrebno to dvoje proučevati ločeno, saj bi utegnilo biti<br />

oboje pomembno za razvoj in preprečevanje kardiovaskularnih<br />

bolezni.<br />

Fizična pripravljenost<br />

Gibčnost in mišična pripravljenost otrok je v zadnjih<br />

10 letih znatno upadla. Študija, ki je bila pred nedavnim<br />

objavljena v reviji Acta Pediatrica, je odkrila, da<br />

je moč rok pri desetletnikih upadla za 26 procentov.<br />

Znanstveniki poročajo, da so telesa otrok zdaj sestavljena<br />

iz več maščobe in manj mišic in da je zelo verjetno,<br />

da je vzrok temu sedenje pred televizorjem ali<br />

igranje računalniških igric.<br />

Nekateri raziskovalci menijo, da je potrebno čas pred<br />

zaslonom in pomanjkanje fizične aktivnosti obravnavati<br />

ločeno. Evropska študija o mladih je odkrila, da sta<br />

gledanje televizije in fizična aktivnost neodvisno druga<br />

od druge povezani s tveganjem za presnovo otrok in ju<br />

je zato potrebno pri preventivnih ukrepih obravnavati<br />

ločeno.<br />

Obetavna raziskava iz katedre za javno zdravje na<br />

univerzi Cornell je nakazovala, da obstaja močno naravno<br />

nasprotje med časom pred zaslonom in fizično<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 13


aktivnostjo in da bi otroci, če bi jim omejili čas pred zaslonom,<br />

spontano postali fizično bolj aktivni, ne da bi<br />

starši za to karkoli naredili. Mnenje, da morajo odrasli<br />

nekaj narediti za otroke ali z njimi, ker sicer ne bodo<br />

aktivni, ne drži. Da se fizična aktivnost pojavi spontano,<br />

lahko vidimo v mnogih deželah po svetu, kjer imajo<br />

otroci le malo ali sploh nimajo dostopa do ekranskih<br />

medijev.<br />

Možgani<br />

Medtem ko vlada mnenje, da je igranje računalniških<br />

igric bolj stimulativno kot pasivno gledanje risank, pa<br />

dokazi kažejo, da je tudi ta interaktivna tehnologija povezana<br />

z omejeno nevrološko aktivnostjo. Študija, ki<br />

je primerjala razlike v možganskem pretoku krvi pri<br />

otrocih, ki so igrali računalniške igrice, in tistimi, ki so<br />

delali zelo preprosto, ponavljajoče se seštevanje enomestnih<br />

števil, je na primer odkrila, da so v primerjavi<br />

z delovanjem možganov pri računski stimulaciji, računalniške<br />

igrice stimulirale le aktivnost v tistih delih<br />

možganov, ki so povezani z vidom in gibanjem. Enostavno<br />

seštevanje pa je aktiviralo celotno področje leve<br />

in desne možganske poloble, česar pri igranju računalniških<br />

igric ni bilo. Odkritje je Svetovno združenje<br />

nevrologov opisalo takole: računalniške igrice zavirajo<br />

proces razvoja frontalnega dela možganov in pri otrocih<br />

prizadenejo zmožnost nadzora asocialnih elementov<br />

obnašanja ... alarmantno je, da so računalniške igrice<br />

zavrle razvijajoči um. (Kawashima, 2001).<br />

Zanimivo je, da je neka nova študija v medicinski reviji<br />

Pediatrics raziskovala vpliv le nekaj minut gledanja<br />

risank na televiziji na intelektualne funkcije frontalnega<br />

dela možganov pri štiriletnikih. Te prefrontalne<br />

zmožnosti imenujemo otrokove zmožnosti delovanja,<br />

ki podpirajo ciljno vedenje, vključno s pozornostjo, delovnim<br />

spominom, zmožnostjo zadrževanja, reševanje<br />

problemov, samokontrole in odloga zadovoljitve. Zmožnost<br />

delovanja je tista, ki jo vedno bolj prepoznavajo<br />

kot ključ do pozitivnega socialnega in kognitivnega<br />

funkcioniranja in je močno povezana z uspehom v šoli.<br />

Ugotovili so, da ima le 9 minut gledanja risanke, kjer<br />

se vse dogaja zelo hitro, takojšnji negativni vpliv na<br />

zmožnost delovanja štiriletnikov ... česar bi se morali<br />

starši majhnih otrok zavedati. (Lillard Et Peterson<br />

2011).<br />

Pri mladoletnikih, ki preživijo prekomerno časa na internetu,<br />

nekateri jih imenujejo računalniške odvisnike,<br />

so globoko v možganih odkrili mnoge strukturne spremembe.<br />

Trinajst raziskovalcev iz sedmih ustanov je odkrilo,<br />

da so bila mnoga področja v možganih teh mladostnikov<br />

pri nekaterih celo 10 do 20 procentov manjša.<br />

Poleg tega se je zdelo, da se je površinska možganska<br />

snov krčila v skladu z dolžino internetne odvisnosti.<br />

Študija je tudi namigovala, da bi to možgansko krčenje<br />

lahko imelo negativne učinke, kot je zmanjšano zadrževanje<br />

neprimernega obnašanja in zmanjšana usmerjenost<br />

k cilju (Yuan e tal 2011). Nova študija pa je še<br />

bolj natančna. Poroča o 'zelo razširjenih redukcijah' v<br />

stanju in velikosti možganskih celic v 'važnejših povezavah<br />

bele snovi ... v vseh delih možganov, vključno z<br />

orbito-frontalno belo snovjo ... ' (Lin e tal, <strong>2012</strong>).<br />

Motnje spanja<br />

Vedno več raziskav je odkrilo, da otroci danes manj<br />

spijo, kot so prejšnje generacije in imajo več težav s<br />

spanjem. Pri različnih starostnih skupinah, vse od dojenčka<br />

do odraslih, so odkrili pomembno zvezo med izpostavljenostjo<br />

televiziji in težavami s spanjem.<br />

Študija 2068 otrok je odkrila, da je gledanje televizije<br />

med otroci do drugega leta povezano z nerednim spanjem.<br />

Druga študija 5 do 6 letnikov je odkrila, da sta<br />

aktivno gledanje TV in pasivna izpostavljenost povezana<br />

s krajšim spanjem in splošnimi spalnimi težavami.<br />

Še več, pasivna izpostavljenost televiziji več kot dve uri<br />

na dan je bila močno povezana s težavami s spanjem.<br />

Sprožilec avtizma?<br />

Avtizem je kompleksna motnja, za katero menijo,<br />

da ima genetske osnove, ki pa jih je mogoče sprožiti<br />

z drugimi dejavniki. Študija na Cornell univerzi zdaj<br />

nakazuje, da je lahko zgodnje gledanje televizije takšen<br />

sprožilec avtizma. (Waldmann e tal 2006, 2008).<br />

Motnja pozornosti<br />

Zaslonska tehnologija je povezana s spremembami<br />

v razvoju otrokovega sistema pozornosti. Raziskava s<br />

2500 otroki, objavljena v reviji Pediatrics, je proučevala,<br />

ali je zgodnja izpostavljenost televiziji v kritičnem<br />

obdobju razvoja možganov lahko povezana s kasnejšimi<br />

motnjami pozornosti. Odgovor je pritrdilen.<br />

Čeprav je za ADHD motnjo lahko delno kriva dednost,<br />

pa je bilo, kljub mnogim desetletjem raziskovanja, zelo<br />

malo misli namenjenih potencialni pomembni vlogi, ki<br />

bi jo zgodnje otroške izkušnje lahko imele na razvoj<br />

motnje pozornosti. Raziskovalci so se spraševali, ali<br />

obstaja povsod prisoten okoljski dejavnik, ki nekatere<br />

otroke navede k temu, da razvijejo ADHD. Ugotovili<br />

so, da je zgodnja izpostavljenost televiziji povezana z<br />

motnjami pozornosti v sedmem letu, ki je združljiva z<br />

diagnozo ADHD. Otroci, ki so gledali televizijo v prvem<br />

in tretjem letu starosti, so imeli pomembno povečan<br />

riziko, da se pri njih do sedmega leta razvije takšna<br />

motenja pozornosti. Za vsako uro gledanja televizije, se<br />

je za 9 procentov povečala motnja pozornosti. (Christakis<br />

et al., 2004).<br />

Neka novejša raziskava je odkrila kasnejšo motnjo<br />

pozornost pri otrocih, ki so povprečno dolgo gledali televizijo,<br />

ko so bili starejši od 5 let. Ta študija je bila<br />

prva, ki je raziskovala možne dolgoročne povezave med<br />

gledanjem televizije v otroštvu med 5. in 11. letom starosti<br />

ter motnjami pozornosti v adolescenci. Simptomi<br />

so vključevali kratkoročno pozornost, slabo koncentracijo<br />

in lahkotno odvrnitev pozornosti.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


Študija je zaključila: 'Gledanje televizije v otroštvu je<br />

povezano z motnjami pozornosti v adolescenci, neodvisno<br />

od zgodnjih motenj pozornosti in drugih motenj.<br />

Ti rezultati podpirajo hipotezo, da lahko gledanje televizije<br />

v otroštvu vpliva na razvoj motenj pozornosti ter<br />

nakazujejo, da so ti vplivi lahko dolgotrajni.' (Landhuis<br />

et al., 2007).<br />

Druga raziskava otrok med 14. in 22. letom starosti je<br />

tudi zaključila, da 'je lahko pogosto gledanje televizije v<br />

času adolescence povezano z nevarnostjo, da se razvije<br />

motnja pozornosti, učne težave in slabši dolgotrajni<br />

učni rezultati. Pri mladih, ki so pri povprečni starosti<br />

14 let gledali televizijo eno ali več ur na dan, je bilo več<br />

nevarnosti, da slabo opravljajo domače naloge, imajo<br />

slab odnos do šole, slabe ocene in dolgoročen akademski<br />

neuspeh. Pri mladih, ki so televizijo gledali tri ali<br />

več ur na dan, pa je bilo za to največ verjetnosti. Poleg<br />

tega so ti imeli veliko manj možnosti, da zaključijo visoko<br />

šolo. (Johnson et.al., 2007).<br />

Nedavna longitudinalna študija, objavljena v reviji<br />

Pediatrics, je pri ocenjevanju pozornosti vključila izpostavljenost<br />

računalniškim igricam ter razširila starostni<br />

razpon na mlade od 8-24 let starosti. Vendar so se<br />

rezultati zdeli nespremenjeni. 'Tako gledanje televizije<br />

kot igranje video igric je povezano s kasnejšim porastom<br />

motenj pozornosti v otroštvu ... pozni adolescenci<br />

in zgodnji odraslosti ... Asociacije med zaslonsko tehnologijo<br />

in motnjami pozornosti so bile podobne, ne<br />

glede na tip tehnologije (televizija, video igrice) ali starost<br />

(srednje otroštvo ali pozna adolescenca/zgodnja<br />

odraslost). (Swing et al., 2010).<br />

Multimedijsko delo<br />

Predpostavka, da naj bi se otroci čim hitreje naučili<br />

uporabljati oboje, televizijo in računalnik obenem, je<br />

neutemeljena. Če jim jih predstavimo prezgodaj, jim<br />

lahko celo škodujemo.<br />

To delo zahteva:<br />

• konstantne preklope pozornosti<br />

• malo trajne pozornosti (koncentracije)<br />

• dogaja v vse mlajšem obdobju.<br />

Večina otrok ima danes v svoji sobi več kot en zaslon,<br />

in tudi z enim pogosto preklapljajo med mnogimi<br />

kanali, kar vodi k vprašanju, kakšni so sploh učinki<br />

multimedijskega dela:<br />

Slikanje možganov je razkrilo, da takšno delo aktivira<br />

drugo področje v možganih (striatum), kot če se učimo<br />

posamezno stvar, kar je pomembna ovira pri učenju.<br />

(Foerde e tal., 2006) Učenje ob prižganem televizorju<br />

je manj učinkovito in povzroči, da je tisto, kar se<br />

uspemo naučiti, manj uporabno. Domača naloga nam<br />

lahko vzame 50 procentov več časa. Nevroznanstveniki,<br />

ki so opravili to raziskavo, opisujejo dobre plati<br />

multimedijskega dela kot 'mit. ... Opozarjanje v smislu<br />

upočasnjevanja je izjemno močno – presenetljivo tudi,<br />

da ... ne boste mogli prav res nikoli premagati prirojene<br />

omejitve možganov pri procesiranju podatkov v času<br />

multimedijskega dela' (Myers, 2006). Študija o multimedijskem<br />

delu, ki so jo vodili na stanfordski univerzi<br />

in je bila objavljena v zapiskih Nacionalne akademije<br />

znanosti, je primerjala skupine mladih ljudi, za katere<br />

so ocenili, da so bodisi 'težko' ali 'lažje' obremenjeni<br />

z multimedijskim delom. Ironično je, da so odkrili<br />

'presenetljive izsledke, da so imeli tisti, ki so bili težko<br />

obremenjeni s tem delom, slabše rezultate. Eden od<br />

raziskovalcev je komentiral: 'Šokantno odkritje te raziskave<br />

je, da so bili tisti, ki so bili težko obremenjeni<br />

z multimedijskim delom, pri vsem, kar se je tega dela<br />

tikalo, zelo slabi.' (Ophir et al., 2009).<br />

Predstava, da so otroci, ki odhajajo iz osnovne šole,<br />

vse bolj in bolj inteligentni ter sposobni, je ob teh neprijetnih<br />

odkritjih prav tako postavljena pod vprašaj.<br />

Potem ko so raziskali določen obseg kognitivnega razvoja,<br />

so raziskovalci zaključili, da ' danes 11-letnik<br />

zna toliko, kot je pred 30 leti znal 8 ali 9-letnik ... '<br />

Upad so delno pripisali vse večji uporabi računalniških<br />

igric. Otroci, posebno fantje, se več igrajo v virtualnem<br />

svetu kot zunaj z orodjem in drugimi stvarmi ... (Shayer<br />

2006).<br />

Zdaj pa poročajo tudi o padcu zmožnosti razmišljanja<br />

na višjem nivoju med adolescenti: 14-letniki so danes<br />

na stopnji mišljenja 12-letnikov pred 30 leti. Polovico<br />

toliko 14-letnikov kaže zdaj višji nivo (interpretativnega)<br />

mišljenja v nasprotju s hitrim (deskriptivnim) mišljenjem.<br />

Raziskovalci menijo, da se je vse v zadnjih<br />

30 letih pospešilo. Gre za hitre reakcije, toda na bolj<br />

površinskem nivoju ... SMS-sporočila in računalniške<br />

igrice se tičejo bolj hitrosti in takojšnjih zadetkov, kot<br />

pa globokega in detajlnega načina ravnanja z informacijami.<br />

(Shayer Et Ginsburg, 2009).<br />

Učni uspeh<br />

Gledanje televizije pri otrocih do 3. leta starosti je<br />

spoznano, da škodljivo vpliva na sposobnost učenja<br />

matematike, bralnega znanja in razumevanja v kasnejšem<br />

otroštvu. Poleg tega, da se zaradi gledanja televizije<br />

umikajo vzgojne in igralne aktivnosti, lahko ta<br />

poškodba zaradi vidnega in slušnega učinka televizije,<br />

dejansko vpliva na otrokove hitro razvijajoče se možgane<br />

(Zimmermann and Christakis, 2005). longitudinalna<br />

26-letna študija, ki je sledila otrokom od rojstva, je<br />

zaključila, da je 'gledanje televizije v otroštvu in adolescenci<br />

povezano s slabim učnim rezultatom do 26.<br />

leta starosti. Zgodnja izpostavljenost televiziji ima lahko<br />

dolgoročne nasprotne posledice na učene rezultate<br />

in kasnejši socialno-ekonomski status ter blaginjo.'<br />

Avtorji opisujejo povezavo količinskega odziva med količino<br />

gledanja televizije in slabšanjem učnih rezultatov,<br />

kar ima 'biološko verjetnost'. Občutni dolgoročni<br />

učinki so se pojavili celo pri tako imenovanih skromnih<br />

nivojih gledanja televizije: med eno in dvema urama na<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 15


V z g o j a o t r o k a<br />

dan. Zaključili so tudi, da je splošna izobraževalna vrednost<br />

gledanja televizije nizka. ... Ta odkritja nudijo le<br />

malo podpore hipotezi, da je majhna količina televizije<br />

koristna.' (Hancox et al., 2005).<br />

Kanadski raziskovalci so vodili raziskavo, ki je pregledovala<br />

tedensko izpostavljenost televiziji pri 29 in 53<br />

mesecev starih otrocih in njihovo kasnejšo akademsko,<br />

psihološko in fizičnim počutjem pri desetih letih. Med<br />

mnogimi negativnimi asociacijami, ki so jih odkrili, da<br />

vsaka dodatna ura televizije pri 29 mesecih pomeni<br />

(mnogo let kasneje) 7 % in 6 % slabše sodelovanje v<br />

razredu in dosežke pri matematiki ... Višji nivo zgodnje<br />

izpostavljenosti televiziji pa napovedujejo manj k cilju<br />

orientirano, vztrajno in avtonomno učenje v razredu. ...<br />

zgodnje izpostavljanje televiziji spodkopava pozornost<br />

... bi lahko na koncu pospešilo nevarnost večje pasivnosti<br />

namesto aktivnosti v učnem procesu.' (Pagani e<br />

tal., 2010). <br />

prevod: Marina Nuvak<br />

The Impact Of Screen Media On<br />

Children<br />

Cardiovascular Disease<br />

A<br />

joint American-European study has identified TV<br />

screen hours as being associated with increased<br />

blood pressure (hypertension) in children. The<br />

researchers believe that the ‘risks may be immediate and not<br />

just indicative of potential future problems’ (Martinez-Gomez<br />

etal 2009).<br />

BA previous study in the American Journal of Preventive<br />

Medicine looked at children who were already overweight<br />

and found that the ‘severity of obesity and daily TV time<br />

were significant independent predictors’ of high blood pressure<br />

in these children. Children watching 2 to 4 hours of<br />

TV a day had 2.5 times the likelihood of having high blood<br />

pressure compared with children watching 0 to less than<br />

2 hours. While those children watching 4 or more hours of<br />

TV were 3.3 times more likely to have high blood pressure.<br />

(Pardee et al 2007).<br />

Irena Zagorc<br />

Likovnost kot<br />

možnost terapije<br />

“Kaj je to likovna terapija?“ me ponavadi sprašujejo<br />

začudeni obrazi, ko jim povem s čem se ukvarjam.<br />

Likovna terapija je v Sloveniji resnično ena<br />

manj poznanih oblik pomoči otrokom, mladostnikom in<br />

odraslim, vendar izjemno cenjena v tujini in zelo vredna<br />

predstavitve tudi na slovenskem področju.<br />

Tudi sama sem se z likovno terapijo srečala šele med<br />

študijem waldorfske pedagogike; v trenutku je mojo pozornost<br />

ujela zanimiva besedna kombinacija. Skozi leta<br />

ukvarjanja z likovno umetnostjo, mi je bila terapevtska<br />

moč likovnosti na intuitivni ravni vedno poznana, vendar<br />

v zavedno jo je dvignilo šele to prvo srečanje z izrazom<br />

likovna terapija. Globok smisel te besedne zveze,<br />

ki sem ga začutila, mi je vzbudi interes, ki se je po letih<br />

študija in prakse v Nemčiji ter dela v Mehiki sprevrgel<br />

v predano ljubezen do mojega poklica.<br />

Kot se lahko začuti že v izrazu samem, gre za hibrid<br />

dveh dejavnosti, ki druga drugi dajeta podporo in se<br />

medsebojno bogatita. Zgodovinsko gledano je človeštvo<br />

sprejelo likovnost v terapevtsko religiozne namene.<br />

Tako je že jamski človek risal po stenah svojega prebivališča,<br />

in sicer ne dogodke, ki so se že zgodili, temveč<br />

dogodke, ki si jih želi v prihodnosti. Likovni izraz<br />

je tako uporabljal kot neke vrste meditacijo za ugoden<br />

izzid lova v prihodnosti. Likovni in glazbeni izraz sta<br />

imela izjemno pomembno vlogo in bila široko uporabna<br />

v šamanskih obredih zdravljenja (tako za zdravilca<br />

kot zdravljenega) že tisočletja pred rojstvom moderne<br />

psihologije.<br />

Likovnost v terapiji pa je doživela priznanje tudi v moderni<br />

psihologiji; uporablja se predvsem v diagnostične<br />

The Spanish National Research Council has found a link<br />

between ‘TV viewing andCardiovascular Disease Risk Factors<br />

in Adolescents’. After analysing blood tests, those adolescents<br />

watching more than 3 hours per day were found to<br />

have ‘significantly less favourable’ levels of HDL-cholesterol,<br />

glucose, apolipoprotein A1, and overall cardiovascular disease<br />

risk scores. The researchers also observed a ‘negative<br />

influence of TV viewing on waist circumference.’ (Martinez-<br />

Gomez 16 D <strong>Waldorfske</strong> et 2010). <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


Va b i l o<br />

namene, če se spomnimo tolmačenja prostih asociacij<br />

na tintne madeže, ki jih je uvedel že sam oče moderne<br />

psihologije S. Freud, pa do sodobnih analiz likovnih<br />

vaj, kot so nariši človeka (DAP), hiša-drevo-človek in<br />

podobne. Različne veje psihologije uporabljajo likovni<br />

izraz kot možnosti dostopa do nezavednega, kar lahko<br />

razkrije nove aspekte in prinese nova spoznanja o<br />

pacientu/klientu.<br />

Likovna terapija pa se v nasprotju z verbalnimi terapijami<br />

ukvarja z likovnostjo kot primarnim terapevtskim<br />

procesom. To pomeni, da je likovni izraz kot diagnostično<br />

sredstvo le en aspekt likovnega izražanja.<br />

Pri likovni terapiji gre torej za več kot le lov po nezavednem,<br />

saj se spoznanja, ki pridejo na dan, umestijo<br />

skozi terapevtski proces. Ta poteka pretežno skozi medij<br />

likovnih umetnosti (risanje, slikanje in plasticiranje).<br />

Terapevtski proces vodi likovni terapevt, ki je vešč<br />

uporabe različnih likovnih tehnik, materialov in vaj za<br />

dosego terapevtskih ciljev. Lahko bi rekli, da likovni<br />

terapevt skozi izbor vaj manipulira terapevtski učinek<br />

in usmerja pacienta/klienta proti razrešitvi problema.<br />

Pri tem likovna terapija vzpodbuja osebnostni razvoj<br />

v smeri kreativnega in samostojnega pristopa k reševanju<br />

problemov.<br />

Likovna terapija je v tujini priznana kot del sodobne<br />

medicine in je še posebaj iskana na področju pomoči<br />

otrokom in mladostnikom. Zahvala gre temu, da likovna<br />

terapija dela izključno z načinom komunikacije, ki<br />

je otroku najbližji, torej likovno komunikacijo. Na ta<br />

način otroku ostanejo v zavesti doseženi terapevtski<br />

dosežki, ne pa tudi sam terapevtski proces, ki pri verbalnih<br />

terapijah ponavadi ostane v spominu kot zunanja<br />

intervencija.<br />

Ker likovna terapija v Sloveniji nima podpore kliničnega<br />

sektorja, bo v prihodnosti gotovo doživela rojstvo<br />

v zasebnem sektorju, saj s svojo učinkovitostjo, hitrimi<br />

delovanjem in celostnim pristopom predstavlja kakovostno<br />

rešitev za vse tiste, ki se ne počutijo udobno z<br />

verbalnim izražanjem ali pa bi enostavno radi pristopili<br />

k svojim problemom na nov in ustvarjalen način. <br />

Sarah Kane<br />

Srednjeveške<br />

božične igre danes?<br />

Staromodne, kmečke igre o božičnem prazniku<br />

v letu <strong>2012</strong>? Ali niso te le sentimentalen del<br />

zgodovine? In ko jih danes izvajamo, ali ne<br />

povzdigujemo zgolj evropsko kulturno dediščino? Ali v<br />

današnjem času ne potrebujemo na odru čisto drugačne<br />

igre?<br />

To zadnje vprašanje zveni precej logično, saj živimo v<br />

času, ko pereča vprašanja nujno kličejo po odgovorih.<br />

Presenetljivo pa je, da božične igre iz Oberuferja ponujajo<br />

odgovore na ta vprašanja; in ko jih bomo razumeli,<br />

bodo ne le zadovoljile človeški intelekt, ampak tudi jasno<br />

nagovorile človeško srce.<br />

Igre so bile napisane pred več kot 700 leti. Zrasle so<br />

iz starodavne modrosti, ki je izvirala iz misterijev. To<br />

je modrost, v kateri se skriva duhovni izvor ljudi in ki<br />

ima sama po sebi neko večno nespornost. Danes lahko<br />

antropozofija ljudem 21. stoletja pomaga razumeti<br />

globlje skrivnosti, ki se navezujejo na ljudi, o katerih te<br />

igre pripovedujejo.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Vrnitev k duhovnosti<br />

Igra 'O svetih treh kraljih' je igra, ki nas popelje iz<br />

sveta duševnega v svet duha. Pokaže nam pot, ki našim<br />

močem spoznanja nudi možnost, da se povrnejo k<br />

duhovnemu, tako kot nam 'Igra o rojstvu Kristusa' daje<br />

možnost prečiščenja ljubezni.<br />

Čisto na začetku igre kralj Melhior, zlati kralj, izgovori<br />

nekaj zelo skrivnostnega. V trenutku, ko zagleda<br />

betlehemsko zvezdo, reče: 'Wie Venus mit der sunna<br />

consomaniert, ... .'<br />

'Consomaniert' je beseda, ki označuje astrološki pojav<br />

konjunkcije. To je sovpadanje planeta Venere, ki<br />

predstavlja ljubezen, s Soncem, ki je nosilec kozmične<br />

modrosti in spoznanja. Tri kralje pa prepoznamo v igri<br />

kot nosilce tistih sil, ki v človeku delujejo kot mišljenje,<br />

čutenje in volja. Te sile pa potrebujejo vodnika, to je<br />

človekov 'višji jaz'. Tega v igri predstavlja zvezda Jezusa<br />

Kristusa (nemško Jesus Christus: prva črka imena in<br />

prva črka priimka tvorita nemško besedo za jaz tj. Ich).<br />

In zdaj se začne popotovanje, ki ni nič drugega kot<br />

pot, ki nas posveti v misterij krščanstva. In kot že od<br />

nekdaj nas ta pot vodi tako, da se najprej soočimo s<br />

slabim in z zlom. Človek sreča zlo, ko njegovo mišljenje,<br />

čutenje in voljo ne usmerja več njegov višji jaz. V<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 17


igri zvezda vodnica zapusti kralje, zato jih pot najprej<br />

pripelje k Herodu. Ampak zlo se ne razkrije kar takoj.<br />

Prej se mora zgoditi 'srečanje z otrokom' kot akt misterija.<br />

Šele po srečanju s Herodom se zvezda spet prikaže<br />

in popelje kralje po pravi poti k 'otroku'. A spet jih ta<br />

prava pot najprej pripelje do razpotja oz. notranje odločitve,<br />

da človek svojo voljo popolnoma preda duhovnemu<br />

vodstvu.<br />

V Herodu doživimo človeka, ki je popolnoma ujet v svet<br />

misli in čutov. Človeka, obsedenega z željo po moči, ki<br />

je vse svoje sile mišljenja, čutenja in volje podredil tej<br />

želji. Posledica tega pa je stalno prisoten strah. Heroda<br />

je strah. Bog oče v igri Izgon iz raja vpraša Adama: 'Er<br />

woass das bös und a das guat!'<br />

Herod upošteva učenosti, ki so iz modrosti misterijev<br />

Stare zaveze shirale na slovarsko znanje. To na nas v<br />

igri učinkuje kot karikatura ali kot prah, ki se nabere<br />

v starih ogrinjalih. V Herodu moramo doživeti človeka,<br />

ki je vsa svoja spoznanja podredil zlu, človeka, pri katerem<br />

je sila ljubezni postala popolno samoljubje, čisti<br />

egoizem. Posledica tega je ukaz za pomor vseh novorojencev.<br />

Kaj ne doživljamo nekaj od tega vsak dan?<br />

Vendar tudi Herod na koncu igre pride do pretresljivega<br />

spoznanja o sebi in svojem delovanju. 'Das zeitlich<br />

hat mi zu ser verwirrt; Der teifelhat mi dazua verführt.'<br />

Dve poti obstajata, izvejo trije kralji. Z molitvijo jim<br />

njihov 'višji jaz' – zvezda pokaže pot. Ali pa se je treba,<br />

tako kot v predkrščanskih misterijih, najprej vprašati,<br />

ali je to pravi kraj. Kajti vprašanje mora biti postavljeno<br />

ob pravem času na pravem mestu od prave osebe.<br />

Potem pride na vrsto žrtvovanje. Kajti le z žrtvovano<br />

modrostjo starih misterijev preminulih kultur, lahko<br />

nastane nov misterij (Baltazar – Stara Indija, Melhior –<br />

Stara Perzija, Kasper – Stari Egipt).<br />

Po čaščenju doživijo trije kralji, kot tudi pastirji, akt<br />

posvetitve v sanjah, v katerih jim je dano prepoznati zlo.<br />

To je jasno razvidno iz besed kraljev, ko se prebudijo.<br />

Melhior: 'An seltsamen traam hab i ghört, ... '<br />

Baltezar: 'Desgleichen i a hab vernumma, von dem<br />

engel, derin unser Gemach i kumma, ... ..'<br />

Melhior sliši - inspiracija<br />

Baltazar vidi - imaginacija<br />

Tako te igre niso le čudoviti primeri ohranjene kulturne<br />

dediščine, lahko so tudi spodbuda, da na novo<br />

poiščemo in prepoznamo smisel praznovanja božičnega<br />

časa. <br />

prevod: Bojana Bošnjak<br />

Vabimo vas torej,<br />

da se na lastne oči prepričate<br />

in si z nami ogledate<br />

Igro o treh kraljih,<br />

ki jo bodo učitelji naše šole letos<br />

znova pripravili za nas.<br />

Predstava bo<br />

4.1.2013, ob 19. uri,<br />

v novi telovadnici naše šole.<br />

Mediaeval Christmas plays today?<br />

Old-fashioned, rustic plays about the Christmas festival in <strong>2012</strong>? Are they not just a sentimental piece of<br />

history? And when we perform them today are we not just playing safe and honoring our European<br />

cultural heritage? Do we not need quite different plays on the stage in this day and age?<br />

This last question sounds quite reasonable, not least because we are living in an age in which burning questions<br />

are urgently demanding answers. The surprising thing is that the Christmas plays from Oberufer offer answers<br />

to those burning questions, and when we understand them they will satisfy not only the human intellect but also<br />

speak clearly to the human heart.<br />

The plays were first written down over 700 hundred years ago, arising out of an ancient wisdom which had its<br />

origins in the mysteries. This is wisdom in which the spiritual origins of human beings are revealed, which in itself<br />

has an eternal validity. Today anthroposophy can help modern human beings of the 21st century to understand the<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> deeper secrets <strong>novice</strong> relating zima to <strong>2012</strong> the human being that are contained in the plays.


U t r i n k i<br />

Simona Pajk, razredničarka 4.b<br />

Nekaj iz<br />

4. razreda<br />

Boštjan Štrajhar<br />

Razmišljanja med<br />

odmori<br />

Zgodilo se je že septembra, a imam skrbno<br />

shranjeno v 'skrinji spomina'.<br />

Šesta šolska ura v 4.b. Ura dopolnilnega pouka.<br />

Učenci so imeli različne naloge: nekateri so morali<br />

dokončati delo glavne ure, drugi , ki so to delo že<br />

opravili, pa so lahko brali. V razredu je vladalo živahno,<br />

delavno vzdušje. Tišina ni bila obvezna: v predalu<br />

imam 'opomnik' na katerega sem si zapisala, da<br />

tišina v razredu in popolna disciplina nista cilj! Cilj<br />

je le radost ob delu, znanje.<br />

Nenadoma se je živahnost umirila, otroci so utihnili.<br />

Dvignila sem pogled iznad zvezkov, ki sem jih pregledovala<br />

in eden od učencev mi je zašepetal: 'Psst,<br />

Jin je zaspala!'<br />

Pogled mi je zaplaval po razredu; deklica je položila<br />

glavo na knjigo in sladko zaspala, vsi otroci v razredu<br />

pa so le še šepetali, po prstih pospravljali zvezke<br />

v omaro, da je ne bi zbudili.<br />

Tišina in disciplina sta bili popolni in z namenom!<br />

Na srečo solze tečejo potiho. Sicer bi jo zbudila jaz<br />

sama. Nepopisna sreča je, če si lahko v krogu tako<br />

čudovitih otrok. Nepopisno zadovoljstvo, če si šteješ<br />

vsaj majčken delček zaslug za to, da so taki kot so (z<br />

vso ponižnostjo – zares le majhen delček!)<br />

In ker verjamem, da se na naši šoli take in podobne<br />

stvari dogajajo po vseh razredih – me ni strah prihodnosti.<br />

Oni bodo znali gledati s srcem! <br />

Od vzgoje k samovzgoji<br />

Vsaka vzgoja je tudi samovzgoja, saj se v procesu poučevanja<br />

nenehno samovzgajamo. Če izzivov ne spregledujemo<br />

(tako da neprimerno obnašanje otrok, ki je<br />

sicer res v porastu, ne prepisujemo zgolj staršem in<br />

razmeram v družbi), potem zmoremo prav preko izzivov<br />

najti nove pristope in uspešno vzgajati. Kadar pa je<br />

vzgoja enosmeren proces, potem je slaba; v tem primeru<br />

učitelj išče zgolj potrditve svojih lastnih konceptov<br />

in ne dopušča možnosti, da bi obstoječa prepričanja<br />

spremenil ali nadgradil. S takšnim ravnanjem zgolj varujemo<br />

svojo identiteto, ki je povezana s prepričanji.<br />

Seveda pa smo tudi učitelji samo ljudje in pri svojem<br />

delu delamo zmote. Toda pomembno je, da smo jih pripravljeni<br />

prepoznati. Ta (samo)vzgoja pa je dosti bolj v<br />

domeni umetnosti kot znanosti. Če bi vzgoja v večjem<br />

delu pripadala le analitičnemu umu, potem otroke ne<br />

bi zmogli veliko naučiti, saj se otroci učijo prek zgleda,<br />

posnemanja, pravo znanje pa prihaja iz konstruiranja<br />

lastnega znanja ter ne iz ponavljanja faktografskih podatkov.<br />

Seveda pa moramo imeti tudi teoretično, znanstveno<br />

znanje, da lahko to delamo.<br />

Otrok ni nepopisan list papirja<br />

Otrok ni tabula rasa, nepopisan list papirja, ki ga<br />

bodo starši in učitelji popisali ter tako odločilno vplivali<br />

na otrokovo življenje. Nezavedno, ustvarjeno v<br />

otroštvu, seveda odločilno vpliva na naše življenje, a<br />

vprašanje je, kaj je bilo prej: kokoš ali jajce, torej nezavedno<br />

ali izbira staršev? Prihajamo v novo obdobje, ko<br />

bo širša družba začela prepoznavati, da otrok dejansko<br />

prihaja iz duhovnega sveta ter s seboj nekaj prinaša,<br />

da to ni zgolj sofisticirano fizično bitje, katerega bistvo<br />

je čim bolj uživati v naslednjih sedemdesetih, osemdesetih<br />

letih. Prav takšno mišljenje je ustvarilo krizo,<br />

ki smo ji priča danes. Če bi imeli vsi otroci tega planeta<br />

možnost negovati potenciale, s katerimi so se rodili<br />

oziroma jih prinesli s seboj, potem bi prav vsak posameznik<br />

bil delček velikega urejenega mozaika. Naloga<br />

učiteljev je prepoznati, negovati in povzdigniti tisto, kar<br />

mladi idealisti prinesejo seboj. Kajti če bomo znali to,<br />

potem bodo otroci izbirali poklice, ki bodo temeljili iz<br />

(po)klica in jih bodo radi opravljali. Če bodo nekaj radi<br />

delali, potem bodo pri delu z vsem srcem in posledično<br />

bodo v tem postali resnično dobri, v delu videli smisel<br />

in ob njem doživljali izpopolnjenost. Če pa bi poučevali<br />

zgolj za to, da otrok pridobi čim več faktografskih<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 19


O E C e l j e<br />

podatkov in dobre ocene, takrat bodo otroci imeli le<br />

dobre ocene, ki pa s poznejšim življenjskim uspehom<br />

in zadovoljstvom nimajo dosti povezave. Da bi zmogli<br />

videti, kaj otroci prinašajo s seboj, potem bi morali<br />

priznati duhovni svet. Treba je poudariti, da je takšno<br />

stališče – da je vesolje živo in zavestno, da otroci od<br />

nekod pridejo – obstajalo v vseh kulturah, razen v naši<br />

zahodnjaški, temelječi na dosedanji znanosti. In do takrat,<br />

ko širša družba duhovnih dimenzij bivanja ne bo<br />

priznala, do takrat bodo na otroke, vzgojo in šolo gledali<br />

strogo materialistično, kar pomeni, da se bo poudarjal<br />

zgolj ozek vidik življenja. Waldorfski učitelj mora<br />

sicer biti uravnotežen med zemljo in nebom. Nekdo, ki<br />

bi meditiral po več ur na dan, zagotovo ni primeren za<br />

waldorfsko šolo. Zakaj? Ker bi mu zmanjkalo časa, da<br />

se kvalitetno pripravi na pouk; posledično bi to hitro<br />

opazili v razredu, takšen pouk bi bil slab, otroci bi bili<br />

nemirni. Meditacija v smislu sedenja in osredotočanja<br />

navznoter pomaga, a priprava navzven je prav tako<br />

nujno in potrebna.<br />

Šola naj vzgaja za prihodnost<br />

Šola bi morala vzgajati za prihodnost. Kakšna bo ta<br />

prihodnost, pa ne vemo. V preteklosti nas je politika<br />

preko usmerjenega izobraževanja vgajala v to, kar je<br />

pač iz nas hotela narediti, kritične mislece prav gotovo<br />

ne, in če mislite, da danes politika nima interesa<br />

vplivati na bodoče volivce, se motite. A večji problem<br />

leži v človeku samem: navsezadnje smo bitja, ki potrebujemo<br />

ogromno časa, da sprejmemo nekaj novega.<br />

Današnja nevroznanost natančno govori o razvoju možganov,<br />

kaj in kako je treba delati v otroštvu, da bi se<br />

ti optimalno razvili, a večina ob tem skomigne z rameni<br />

in dela naprej po starem.<br />

Šola bi morala v vseh pogledih prilagoditi vzgojo in<br />

šolanje posamezniku, ki bo zmožen delati v družbi. Cilj<br />

waldorfske šole je človek, ki je popolnoma individualiziran,<br />

a hkrati široko udeležen v skupnosti, človek, ki<br />

bo zmogel biti svoboden, pa ne v hedonističnem smislu,<br />

temveč da bo delal tisto, kar je prav, to pa ni vedno<br />

nujno pogojeno z užitkom. To so naši ideali in vsak dan<br />

lahko naredimo nekaj, da se temu približamo. Tukaj<br />

govorim o čisto konkretnih zadevah; poznamo deset<br />

vrst inteligenc, ki se razvijajo v času našega šolanja.<br />

Če ne poznamo razvojnih obdobij in delamo izključno<br />

z otroki od vrtca naprej samo intelektualno, kar se v<br />

večini primerov danes dogaja, potem bo, ironično, takšen<br />

intelekt zelo slabo razvit, da ne govorim o ostalih<br />

sposobnostih. Danes so ljudje prepričani, da morajo<br />

otroka čim prej izpostaviti 'realnim' življenjskim razmeram,<br />

če hočejo otroka dobro pripraviti na življenje. To<br />

naj bi jih pripravilo in utrdilo za 'pravo' življenje – to so<br />

nebulozne ideje, ki otrokom najbolj škodijo. To je ravno<br />

tako, kot bi pričakovali, da bo dojenček naprej tekel,<br />

nato pa se plazil. Če ne boste imeli dobrega temelja za<br />

razvoj neokorteksa, torej predhodno razvit, nagovorjen<br />

in stimuliran čutni del možganov, potem pač ne morete<br />

pričakovati, da bo takšen človek dober mislec. Seveda<br />

pa nočem reči, da waldorfske šole vzgajajo zgolj dobre<br />

mislece; kot sem že rekel, vsak mora najti v sebi tisto,<br />

kar ga izpopolnjuje.<br />

Ne prepričuj prepričanih<br />

Velikokrat se srečam s stereotipom, da se waldorfci ne<br />

znajdejo v poznejšem, t. i. realnem življenju. Raziskave<br />

kažejo prav nasprotno, popolnoma pa razumem, od<br />

kod takšen stereotip prihaja. Ker želimo majhne otroke<br />

obvarovati pred škodljivimi vplivi sodobne družbe<br />

(npr. droga, seks, alkohol), s čimer se večina popolnoma<br />

strinja, jih želimo obvarovati tudi pred škodljivimi<br />

stranskimi učinki televizije, računalnika, igralnih konzol,<br />

intelektualizacijo - s tem pa ima večina že težave.<br />

A na podlagi česa se ne strinjajo? Poznajo raziskave o<br />

tem ali zgolj na podlagi nekega občutka? Stereotipov o<br />

waldorfski šoli je polno. Nekega dne, ko sem še delal<br />

v Ljubljani, sem med odmorom sedel na Tromostovju,<br />

ko je mimo prišel znanec in me povprašal, če še vedno<br />

delam v tisti farški (cerkveni) šoli. Čeprav sem mu pojasnil,<br />

da waldorfska šola nima nič opraviti s cerkvijo,<br />

je rekel, da on že ve in da ga ne morem prepričati<br />

drugače. Naj povem še to, da je bil možakar univerzitetno<br />

izobražen. Freud je imel popolnoma prav, ko je<br />

rekel 'Ne prepričuj prepričanih. Tisti starši, ki zmorejo<br />

kritično razmišljati, bodo prišli na naša predavanja in<br />

neposredno poizvedeli, kako in kaj učimo, tisti, ki tega<br />

ne zmorejo, se bodo zadovoljili s stereotipi in si na tak<br />

način zavarovali svojo identiteto. <br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


O E M a r i b o r<br />

Darja Žunič Lojen, razredničarka 6. razreda<br />

Bazar na<br />

waldorfski šoli v<br />

Mariboru<br />

Zakoračili smo v drugo polovico novembra in po<br />

šoli se je tako med učenci kot učitelji širil rahel<br />

val vznemirjenosti: še nekaj dni do božičnega<br />

bazarja. Letos smo ga organizirali teden prej kot običajno,<br />

in to 24. novembra.<br />

Dober mesec in pol so se odvijale delavnice, kjer smo<br />

se srečavali učitelji, starši in otroci ter ustvarjali izdelke<br />

za bazar. In bilo je kaj videti! Šolska stojnica je<br />

bila bogato založena. Otroške oči so očarane strmele v<br />

majhne in velike vile, pleteni palčki so našli svoje domovanje<br />

pri otrocih, ki so jih napletli, otroške in odrasle<br />

dlani so preizkušale, kako letijo 'japonski zmaji', ki<br />

so jih ustvarili učenci pri lesorezu. Pisane zapestnice iz<br />

filca so na koncu dneva krasile marsikatero roko. Vsak<br />

je lahko našel kako malenkost zase ali za svoje bližnje.<br />

Seveda smo poskrbeli tudi za vesel začetek druženja<br />

na bazarju: bazar sta tokrat odprla naša šolska virtuoza<br />

na violini in harmoniki, g. Antončič in g. Marinič, in<br />

aplavz na koncu je bil najbolj zgovoren.<br />

Tudi ostale stojnice so bile polne prečudovitih reči.<br />

Tete iz obeh vrtcev in seveda starši so se tudi tokrat<br />

izkazali z ročnimi spretnostmi.<br />

Po zelenju je zadišalo že od daleč, ko si se približal<br />

prostoru, kjer so nastajali adventni venčki. Koliko rok<br />

je pridno spletalo zelenje, pritrjevalo okraske, pentlje in<br />

sveče; vsake roke so ustvarile svojo umetnino. Zagotovo<br />

se bodo družine z veseljem zbirale ob teh adventnih<br />

venčkih vse tja do božiča in občudovale rastočo svetlobo<br />

sveč.<br />

Iz šolske kavarnice se je širil prijeten vonj po hrani.<br />

Prav prijetno se je bilo usesti, malo poklepetati in si<br />

napolniti želodček. Dobrote, ki so jih napekli starši, so<br />

bile prava paša za oči. Nadstropje više je bilo tudi živahno;<br />

tam je bila čajnica 'Pri pojočem čajniku', v kateri<br />

so bili gostitelji osmošolci. Tam si se lahko posladkal<br />

s palačinkami, sladkorno peno in še in še dobrotami.<br />

'Le kaj je za tistimi vrati?' se je marsikdo vprašal, ko<br />

so za njimi izginjali otroci in jih kar ni in ni bilo ven.<br />

Ta prostorček je bil 'razvajalnica' in tudi odrasli so tam<br />

našli nekaj zase; lahko so si odpočili na ležalniku ali<br />

ob nadvse prijetni masaži rok. Otroci pa so tam mirno<br />

sedeli in čakali, da pridejo na vrsto, da jim Vanjina mamica<br />

naslika na roko rožo iz čudežne dežele.<br />

Če ste želeli dobiti zanimivo pričesko ali se naličiti, ste<br />

se ustavili pri gospodičnah, ki so ustvarjale z glavniki<br />

in čopiči. Tokrat so nam namreč prijazno priskočile na<br />

pomoč dijakinje frizerske šole iz Maribora. Njihovi pomočniki<br />

so bili tudi učenci 6. razreda, ki so se specializirali<br />

za otroške pričeske in z geli obdelovali lase.<br />

Šola je bila ves dan polna živžava. Družili so se otroci<br />

in odrasli. Ko se je ura bližala šesti zvečer, smo se vsi<br />

zbrali in bazar zaključili s skupnim petjem. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 21


O E M a r i b o r<br />

Monika Oštir<br />

Naši prvi koraki<br />

V<br />

sreda, 5. septembra <strong>2012</strong>, je OE Waldorfska šola v<br />

Mariboru praznovala svoj 9. rojstni dan. Pod perut<br />

smo v prvi razred s hvaležnostjo sprejeli sedemnajst<br />

otrok, ki jih vzgajamo z ljubeznijo in željo, da nekoč otroško<br />

srce iz gnezda odleti v svet svobodno kot ptica. V svet, odet v<br />

lepoto, dobroto in resničnost, kjer lahko ljubeča misel postane<br />

realnost.<br />

Spomin na prvi dan je še kako živ<br />

Vse je pripravljeno. Čas je. Praznično vzdušje in v zraku<br />

poplesavanje melodije: 'Široka pot je pred teboj, ne hodi<br />

sam po njej ... ' Potem pa že zagledam naše palčke, ki prihajajo<br />

po stopnicah navzgor v spremstvu svojih staršev,<br />

novim dogodivščinam naproti.<br />

Ooo, te iskrive otroške oči, pogumen prvi korak, stisk<br />

roke in pozdrav. Z venčkom na glavi se zberemo. Kako lepo<br />

jih je opazovati.<br />

Čaroben je občutek in srce razbija močno. Nežno jih prevzamem<br />

pod perut in skupaj z go. Falež se pogumno podamo<br />

v kraljestvo 1. razreda. Kot se spodobi, je po prvi<br />

šolski uri sledila praznična pogostitev, ki so jo pripravili<br />

dragi starši.<br />

In kako se spominjajo prvih korakov starši?<br />

'Lepšega sprejema za najinega prvošolca si ne znava<br />

predstavljati. Zbrane starše je pričakala pesem starejših<br />

otrok, ki je naše prvošolčke pospremila do njihovega razreda.<br />

Vsak je doživel poseben sprejem, ki se bo njim in nam,<br />

staršem, zagotovo za vedno vtisnil v spomin. S torbami na<br />

ramenih in s sončnicami v rokah so se poslovili od enega obdobja<br />

svoje rane mladosti in stopili na novo pot, ki se bo vila<br />

devet let osnovne šole. Staršem so se solzile oči, otrokom pa<br />

je zatrepetalo srce, ko so se zdrznili ob klicu svojega imena<br />

in simbolično zapustili starše ter se predali v varstvo svoje<br />

razredničarke, ki jih bo vodila po novi poti.'<br />

družina Obronek<br />

'Prvi šolski dan se je dotaknil naših src tako globoko, da<br />

nam bo ostal v spominu za vse čase. Vse je bilo pripravljeno<br />

z veliko mero ljubezni in skrbnosti. Čutenje te povezanosti<br />

šole s prvošolčki nas je napolnilo z neverjetno dobrimi občutki<br />

sreče in varnosti.'<br />

hitrimi koraki do učiteljice, ki mu bo odslej predstavljala vse<br />

človeštvo in ki ji bo zaupal in verjel z vsem srcem in dušo ... '<br />

Anita Ivačič, Janezova mama<br />

Tako bo spomin na prvi šolski dan živel še naprej v naših<br />

srcih. Od prvega dne pa do danes rajamo, da je veselje.<br />

Našo palčkovo deželo 1. razreda je obiskal g. Ravni in ga.<br />

Kriva. Pogumno in zvedavo smo z vilo Katarino pokukali v<br />

kotičke naše šole in okolice. Z vilo Jesen smo klepetali v<br />

parku in pekli slastne piškote. G. Zakladnik nam je razkril<br />

skrivnostni svet prstnih števil. G. Modrijan pa nam je te<br />

dni predstavil svojega prijatelja g. Glasovnika, ki nam pošilja<br />

glasove z neba.<br />

Iz dneva v dan naše roke postajajo spretnejše, z začudenjem<br />

in hvaležnostjo opazujemo, kaj vse lepega in dobrega<br />

zmorejo zgraditi. Vila Katarina nam pomaga poskrbeti za<br />

garderobo. Muca Copatarica nima z nami veliko dela, saj<br />

naši palčki ponosno pospravijo svoje copate v vrečice, ki so<br />

jih med počitnicami zašili starši.<br />

Naša otroška duša pa najbolj zaživi v čarobni modrosti<br />

gozda in takrat otroška srca zapojejo, ko se prosto igrajo,<br />

rajajo in raziskujejo v varnem objemu narave. Imamo pa<br />

to srečo, da nas na vsakem koraku lahko spremljajo modri<br />

možje (g. Zakladnik, g. Glasovnik, ... ), naša vila Katarina<br />

in naša ljuba ga. Falež.<br />

Zadnje tedne nas pogosto obišče Zobna vila. Če prebudite<br />

dom za domišljijo, si lahko predstavljate, kako klepetata<br />

Zobna vila in g. Glasovnik – prav smešna sta.<br />

Polno doživetij je za nami in še več pred nami. Hvala vam,<br />

ljubi otroci, da se lahko vsak dan znova učim. Hvala draga<br />

ga.Falež, da mi stojiš ob strani. Hvala g. Vogrinec za igre.<br />

Hvala ga. Jobstl za pisan svet v angleškem jeziku. Hvala g.<br />

Ornik za mavrični svet v nemškem jeziku, kjer se s svojimi<br />

copati kar zliješ z našo palčkovo deželico. In hvala ge. Ćuletić<br />

za svet evritmije. Hvala vsem učiteljem na šoli.<br />

Hvala vam, dragi starši, da stopimo skupaj in zavihamo<br />

rokave ob vikendih, kjer delamo in ustvarjamo lepe in dobre<br />

stvari za razred. Hvala mojemu mentorju, g. Stefanu<br />

Herkommerju, in mentorici, ge. Darji Žunič Lojen, za nasvete.<br />

Srčna hvala vsem. <br />

V temni noči se zvezda je rodila,<br />

na nebesnem svodu jasno zasvetila,<br />

svetu vsemu svetlobo podarila.<br />

družina Šobak<br />

'Prevzela me je veličastna tišina in čudovita pesem po<br />

mnogih stopnicah do vrha, kjer je svoje prvošolčke čakala<br />

praznično odeta razredna učiteljica, ga. Oštir. Šibek in<br />

droban, vznemirjen pred pomembnim korakom, a vendar<br />

pogumen in močan, je stopil Janez na novo, široko pot. S<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>


O E M a r i b o r<br />

učenci 9. razreda<br />

Ustvarjalni<br />

kamenčki<br />

Deveti je slovenski književnosti dodal nove<br />

ustvarjalne kamenčke.<br />

<strong>Zima</strong><br />

Bela zima je pri nas,<br />

ledeni vse in zmrzuje,<br />

tak je tale zimski čas,<br />

ko spet na jug vse odpotuje.<br />

Beli hribi, bele gore,<br />

svet je kakor bel zaklad,<br />

kmetič dela vse do zore,<br />

kida sneg od oken, vrat.<br />

Tak je tale zimski čas,<br />

vse je tiho, vse belo,<br />

zima v mir popelje nas<br />

v beloti je veselo.<br />

Luna Bela Kavchich<br />

<strong>Zima</strong><br />

<strong>Zima</strong> se rima<br />

na sod kuhan'ga vina,<br />

ki rdeč nos ti naredi<br />

in avto v popravljalnici pusti.<br />

Ko belina pokrije svet<br />

in jezera led,<br />

se iz dimnikov kadi,<br />

pecivo pečejo že vsi.<br />

Še mal' pa pesmi bom pel<br />

in božič doživel,<br />

to se zgodilo bo še enkrat<br />

in enkrat in enkrat in še večkrat.<br />

<strong>Zima</strong><br />

Zunaj je vse belo,<br />

ko plug opravlja svoje delo,<br />

v kaminu pa ogenj gori<br />

in greje nas veselo.<br />

Ko pogledam skozi okno,<br />

vse strehe in travniki so beli,<br />

drevo pred hišo je povesilo veje<br />

in vrtovi so oveneli.<br />

Jesen<br />

Nekoč, kdaj točno več ne vem,<br />

je naše kraje obiskala<br />

pisana gospa Jesen.<br />

To šele smo opazili,<br />

ko so listi barve spremenili,<br />

da je gozd prej ves zelen<br />

postal tako pisano vznesen,<br />

kakor je pisana gospa Jesen.<br />

A nekoč, kdaj točno,<br />

v tej vasi nihče pojma nima,<br />

jesen je nasledila<br />

bela teta <strong>Zima</strong>.<br />

Lan Vračun<br />

Istok Cerić<br />

Pot<br />

V življenju ni vse tako lepo,<br />

kot si misliš, ko si majhen, da bo.<br />

Prepreke so, ki ti nekaj govorijo,<br />

a ne veš kaj storiti, ko se ti zgodijo.<br />

Zato potrebuješ nekoga, ki ob strani ti stoji,<br />

ti pove, kaj čudnega v tebi se godi.<br />

da pomaga ti staro zapustiti in v nove čase oditi.<br />

Ko prideš v novi čas, vse staro izgubi oblast<br />

in zagledaš svetlo pot, ki odpira se povsod.<br />

Valentina Glavica<br />

Gabriel Kovačič<br />

Svoboda<br />

Svoboda v mojem srcu živi,<br />

ko mrak na zemljo se spusti.<br />

Ko jutro se zbudi,<br />

svoboda kot ptica vzleti.<br />

Ves dan me spremlja na poti,<br />

mi z veje žvrgoli.<br />

Ko pa večer nastopi,<br />

spet v srcu mirno zaspi.<br />

Lana Mohorič<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, zima <strong>2012</strong> 23


O E R a d o v l j i c a<br />

Simona Pajk<br />

Iz Radovljice<br />

Sedela sem v razredu, v novi waldorfski šoli<br />

v Radovljici in urejala ene od mnogih nujnih<br />

papirjev. Blaga tišina je napolnjevala prostor.<br />

Prvošolci so že zdavnaj odšli. Nenadoma pa je planil v<br />

razred eden od njih, prvošolec, ki je prišel po pozabljen<br />

nahrbtnik. Ni se prestrašil, ko me je zagledal, pač pa je<br />

odločno postavil vprašanje:<br />

'Kaj pa ti delaš v našem razredu?'<br />

Opravičila sem se in ga prijazno zaprosila, naj pove<br />

gospe Korošec, da sem ji pustila na mizi neke papirje.<br />

In pogovor se je razvil takole:<br />

Fantič: 'Ja, a na mizi jih boš pustila?'<br />

Jaz: 'Ja, glej tule. Povej ji, prosim!'<br />

Fantič: 'Ja, saj, če jih boš pustila na mizi, bo itak<br />

videla!'<br />

Jaz: 'No, seveda bo videla, ampak ti ji prosim povej,<br />

da sem jih jaz dala. Da ne bo slučajno mislila, da jih je<br />

kakšen škrat prinesel!'<br />

Ob tem se je mali nadebudnež namuznil pogledal naokrog,<br />

se prepričal, da sva sama, se zarotniško sklonil<br />

k meni in rekel:<br />

'Ej, a ti veš, da tale naša gospa Korošec verjame, da<br />

škrati govorijo?'<br />

Skoraj bi človek mislil, da mi naroča: Preveri ti malo,<br />

koga ste tukaj zaposlili!<br />

Jaz: 'A ti pa ne verjameš, da škrati govorijo?'<br />

Fantič: ' Ne! ' Njegov pogled pa je še dodal: A si ti tudi<br />

malo čudna?<br />

Jaz (vajena tega, da me imajo za malo čudno): 'Aha, to<br />

je pa gotovo zato, ker nisi še nobenega slišal, ko ga boš,<br />

boš pa tudi ti verjel!'<br />

Hudo nejeverno me je pogledal, pograbil nahrbtnik in<br />

odšel. Na hodniku ga je čakal dedek.<br />

Naslednje jutro (po poročilu gospe Korošec), je ta isti<br />

dvomljivček prišel v razred, odšel naravnost k mestu,<br />

kjer prebiva razredni škrat – in nastavil uho. Kaj mu je<br />

povedal, ni povedal. Slišal pa je!<br />

Opomba:<br />

Pa da ne bo pomote. Ni cilj, da verjamejo, da škrati<br />

govorijo. Cilj je, da imajo doooolgo otroštvo in pravljice v<br />

sebi, kajti tako bodo lažje postali zadovoljni odrasli. <br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> zima <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!