17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sadržaj

Prva gimnazija Varaždin

O školi...........................................................................................................................3

Natjecanja..................................................................................................................18

Kako smo se prilagodili............................................................................................23

Matematički kutak.....................................................................................................29

Informatički kutak......................................................................................................31

Prirodoslovni kutak...................................................................................................36

IBDP........................................................................................................................... 44

Međunarodni kutak...................................................................................................46

Umjetnički kutak........................................................................................................48

Knjižnica.....................................................................................................................54

Projekti i aktivnosti...................................................................................................59

Kutak za maturante...................................................................................................67

Fotografije razreda i učenika....................................................................................74

Videomaterijali.........................................................................................................118

NAKLADNIK

Prva gimnazija Varaždin

Petra Preradovića 14

ZA NAKLADNIKA

Janja Banić, dipl. inf.

GLAVNE I ODGOVORNE UREDNICE

Miljenka Štimec, prof.

Ksenija Mađarić, prof.

FOTOGRAFIJE

Fotogrupa Prve gimnazije Varaždin

GRAFIČKA PRIPREMA

mr. sc. Bojan Banić, prof.

NASLOVNICA

Janja Banić, dipl. inf.

2


O školi

Uvodna riječ ravnateljice

S puno vjere i nade krenuli smo u ovu

školsku godinu, sigurni kako ćemo je uspjeti

i završiti uživo u školi, ali uz malu pomoć

novootkrivenog načina – hibridnog učenja.

Nažalost, epidemiološka situacija demantirala

nas je već nakon dva mjeseca i ponovno

smo svoje djelovanje preselili u virtualne

prostore Google Classrooma, Zooma, Exam.

neta i sličnih platformi. Sada možda već

nešto mudriji, s više znanja, odlučili smo da

nas, iako se gledamo preko ekrana, situacija

neće spriječiti u namjeri da napravimo najviše

moguće, da organiziramo svečanosti, druženja,

predavanja, radionice. Odlučili smo da ništa

na što imamo ikakav utjecaj nije neizvedivo.

I uspjeli smo. Ove su godine učenici

Prve gimnazije sudjelovali na mnogobrojnim

natjecanjima, ali i natječajima, projektima,

aktivnostima, nastavnici su se uporno i

kontinuirano stručno usavršavali, marljivo

savladavali uvijek nove alate i tehnike kako

bi unaprijedili nastavu, a roditelji su svojim

prijedlozima i inicijativama bili kvalitetna

potpora i korektivni faktor. Bila je ovo najteža

godina u novijoj povijesti škole, ali tu smo,

nismo se predali. U inat virusu svi zajedno

mnogo smo toga napravili i postigli i vjerujem

da ćete sa zadovoljstvom čitati o uspjesima,

prvenstveno naših učenika. Oni su u cijeloj

situaciji bili najvažniji i tako to treba biti.

Uskraćeno im je mnogo toga, ali koliko

god teško bilo, pokazali su svoju snagu.

Ponosna sam na svakog učenika,

djelatnika i roditelja naše škole. Kad prolistate

drugo online izdanje prvogimnazijskog ljetopisa,

znat ćete zašto.

ravnateljica

Janja Banić, dipl. inf.

Obrazovanje za rad s darovitim učenicima Centra za društvene znanosti

sveučilišta Radboud iz Nizozemske

U petak, 16. travnja 2021., održana

je online svečana promocija diplomanata

programa RITHA (Radboud International

Training on High Ability) Practitioner na

sveučilištu Radboud, Nijmegen, Nizozemska.

Na navedenoj promociji čak je troje naših

profesora primilo diplome. To su Martina

Vidović, Bojan Banić i Marko Šafran. Inače,

radi se o poslijediplomskom znanstvenom

programu Centra za društvene znanosti

sveučilišta Radboud koji uz Varaždinsku

županiju zajedno provodi obrazovanje

Diplome za profesore Prve

stručnjaka iz područja edukacije darovitih.

Time smo postali jedina škola u Hrvatskoj

s trenutno čak tri profesora koji su prošli

taj izuzetno zahtjevan program za rad s

nadarenim učenicima, a sva će naučena

znanja uspješno implementirati u svoj

svakodnevni i redovni rad. Sudjelovanje u

programu omogućila je Varaždinska županija,

dok su istraživanja zadana programom

provedena u našoj školi. Istog je datuma

započela nova studijska godina i vjerujemo

kako će se broj certificiranih djelatnika škole

u tom području za godinu dana povećati.

Bojan Banić, prof.

3


O školi

Djelatnici škole

A) PROFESORI

PREZIME I IME

PREDMET

1. BAKŠAJ VESNA engleski jezik

2. BANIĆ BOJAN informatika

3. BARČOT DENIS fizika, kemija

4. BARLEK BOJANA hrvatski jezik

5. BARULEK JURICA povijest

6. BEŠENIĆ ANAMARIJA fizika

7. BEŠENIĆ IVANČIĆ JASMINKA francuski jezik

8. BULIĆ HANA filozofija, logika, etika

9. BUREK KRUNOSLAV vjeronauk

10. BUŠIĆ ANJA njemački jezik

11. CIKAČ IVICA engleski jezik, španjolski jezik

12. ČUS SLATKOVIĆ TIHANA kemija, biologija

13. DIVJAK STANKO matematika

14. DRAGOVIĆ DRAŽEN etika, filozofija

15. ERHATIĆ MILADA matematika

16. FAJFARIĆ MARTA psihologija

17. FLEGAR NADA kemija

18. GAZDEK MARTINA latinski jezik

19. GOLUB MENDAŠ TAJANA matematika

20. GUŠČIĆ RAJKO latinski jezik, povijest

21. HAJSOK IRENA engleski jezik, etika

22. HORVAT SINIŠA povijest

23. HORVATIĆ SANJA hrvatski jezik, logika

24. HUZAK MATIJA fizika

25. IVAČIĆ NIKOLINA matematika

26. JURČIĆ MIRTA psihologija

27. JURGEC MAJA geografija

28. KANEŠIĆ HELENA fizika

29. KELEMEN SLAVICA glazbena umjetnost

30. KIPKE HORVAT KSENIJA koordinator IB programa, likovna

umjetnost

31. KLAMPFL IVAN poslovanje i upravljanje u IB

programu

32. KLAMPFL LIDIJA kemija, biologija

33. KOCIJAN PEVEC IRENA engleski jezik

34. KRISTAN HRVOJE engleski jezik

35. KRULJAC JOSIP geografija

36. KUČAK LOVORKA biologija, kemija

37. KUNOVIĆ MARTIĆ KARMEN geografija

38. LAJNVAŠ IVAN engleski jezik, povijest

39. LEKIĆ GORAN TZK

40. LONČAR IVAN povijest

41. MAĐARIĆ KSENIJA hrvatski jezik

42. MARČUN MATEJA logika, voditeljica smjene

43. MELNJAK ANAMARIJA kemija, biologija

44. MESEK AMATA glazbena umjetnost

45. MEŠTROVIĆ DINKO fizika

46. MIKAC VLADIMIR informatika

47. MIKINOVIĆ LJILJANA njemački jezik

PREZIME I IME

PREDMET

48. MRAZEK BOSILJ DIJANA engleski jezik

49. NOVAK LARA matematika

50. NOVOSEL-MARTINIĆ VESNA informatika

51. OSTOVIĆ-ŠLEHTA TATJANA TZK

52. PINTARIĆ IVANA hrvatski jezik

53. PINTARIĆ MANDIĆ IVA njemački jezik, likovna umjetnost

54. PUPIĆ LIDIJA TZK

55. RUKELJ KRUNOSLAV geografija

56. RUŽA TATJANA hrvatski jezik

57. SAČIĆ DUNJA njemački jezik, hrvatski jezik

58. SAČIĆ JOSIP matematika

59. SAKAČ ANICA matematika

60. SAMBOLEC-ŠKERBIĆ

VINKA

61. SVETEC PETRA etika

62. SEKELJ ZDENKO TZK

biologija, kemija

63. ŠAFRAN MARKO biologija

64. ŠEMIGA JADRANKA njemački jezik

65. ŠTIMEC MILJENKA hrvatski jezik

66. TOMAŠIĆ HIRŠ MARIJANA engleski jezik

67. VERŠIĆ ANDREJA matematika

68. VIDERŠČAK MELISSA matematika

69. VIDOVIĆ DALIBOR njemački jezik

70. VIDOVIĆ MARTINA biologija

71. VITEZ IVANA hrvatski jezik

72. ZELIĆ NENSY vjeronauk

73. ZRNA MARKO koordinator državne mature,

matematika

74. ŽGANEC MARKO povijest

75. ŽIGER TATJANA njemački jezik

76. ŽNIDARIĆ KAJIĆ IVANA sociologija, politika i gospodarstvo

B) U ŠKOLI NADOPUNJUJE NASTAVNU NORMU

1. ANIĆ MARINA geografija

2. NOVAK LJERKA geografija

C) VANJSKI SURADNICI

1. CHRZON-SCHAUMAUN

BIRGIT

D) STRUČNI SURADNICI

njemački jezik

1. BANIĆ JANJA ravnateljica

2. ČELIK RENATA pedagoginja

3. PAČALAT ŽELJKA psihologinja

4. HORVATIĆ-BEDENIK

JASMINKA

knjižničarka

5. MARČETIĆ MARINELA knjižničarka

E) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

1. ANTOLKOVIĆ ZDENKO laborant u IB programu

2. KOČIŠ KAŠMO LAURA voditeljica računovodstva

3. LEPOGLAVEC ANA MARIJA administrativni referent

4. MIHALINEC GORDANA tajnica

4


O školi

E) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

5. PLANTAK DANICA računovodstveni referent

6. ZDELAR BARBARA administrativnI referent

F) TEHNIČKO OSOBLJE

1. BANIĆ SANJA spremačica

2. BORŠĆAK MIRA spremačica

3 CRNČEC BRANKICA spremačica

4. GOVEDIĆ BOŽIDAR domar

5. GOVEDIĆ BRANKICA spremačica

6. HABULAN VERICA spremačica

7. HERCEG ZDRAVKO spremač

8. KAVUR DAJANA spremačica

9. KOŠIR ĐURĐICA spremačica

10. MATIJAŠEC IVANKA spremačica

11. OREŠKI VESNA spremačica

12. SAKAČ DRAGAN spremač

13. SLUNJSKI IVANKA spremačica

14. ŠPORČIĆ ROBERT domar

Tim za kvalitetu

1. JANJA BANIĆ 11. JURICA BARULEK

2. RENATA ČELIK 12. VESNA NOVOSEL MARTINIĆ

3. ŽELJKA PAČALAT 13. IVA PINTARIĆ MANDIĆ

4. MILJENKA ŠTIMEC 14. HANA BULIĆ

5. TAJANA GOLUB MENDAŠ 15. ZDENKO SEKELJ

6. MARIJANA

TOMAŠIĆ HIRŠ

16. MARKO ZRNA

7. ANJA BUŠIĆ 17. KSENIJA KIPKE HORVAT

8. TIHANA ĆUS SLATKOVIĆ 18. IVANA GODEC VINCEKOVIĆ

9. KRUNOSLAV RUKELJ 19. ALISA PEVEC

10. MATIJA HUZAK

Vijeće roditelja

1. 1.a Vlatkica Horvat 9. 2.a Jasna Koren

2. 1.b Sandra Selec Pažur 10. 2.b Mihaela Flinčec

3. 1.c Anica Sajko 11. 2.c Zoran Košćak

4. 1.d Ivana Godec Vinceković 12. 2.d Vladimir Novak

5. 1.e Dean Šalamon 13. 2.e Jasminka Bekić

6. 1.f Mirjana Kučina 14. 2.f Anica Vragović

7. 1.g Valentina Balentović 15. 2.g Marija Vitez

8. 1.h Vesna Kosec-Torjanac 16. 2.h Slađan Turković

17. 3.a Divna Pretković 26. 4.a Mario Sajko

18. 3.b Jasminka Bijelić Ljubić 27. 4.b Josip Briševac

19. 3.c Iva Kelemen Ivančić 28. 4.c Darko Vrbanec

20. 3.d Nataša Mihinjač 29. 4.d Silvija Kezele

21. 3.e Božena Biškup 30. 4.e Željka Sakač

22. 3.f Hana Horvat 31. 4.f Damir Kuzminski

23. 3.g Dalibor Ivaniš 32. 4.g Srećko Kušen

24. 3.h Tatjana Helga Kušćer 33. 4.h Tomislav Kiš

25. 3.IB Petra Detoni 34. 4.IB Sandra Lovrenčić

Članovi Školskog odbora

a) predstavnici nastavnika i stručnih

suradnika

1. Miljenka Štimec, prof. - predsjednica

2. Erhatić Milada, prof.

b) predstavnik iz reda roditelja

1. Ivana Godec Vinceković

c) predstavnici osnivača

1. Željko Bedeković

2. Ljiljana Levatić Uskoković

3. Alenka Trtinjak

d) predstavnik zaposlenika škole

1. Dijana Mrazek Bosilj, prof.

5


O školi

Vijeće učenika

Godina raznih izazova

Članovi Vijeća učenika

ove su školske godine u suradnji

sa školskom psihologinjom

uspješno sudjelovali u organizaciji

školskih aktivnosti i događanja

te rješavanju raznih izazova

uzrokovanih pandemijom. Svi

sastanci Vijeća učenika održani

su online putem platforme Zoom.

Iako su komunikacija i interakcija

uživo svima nedostajale, Vijeće je,

međusobno surađujući, ostvarilo sve

zahtjeve učenika i drugih članova

školske zajednice.

Na početku školske godine

upoznali smo nove učenike s planom

rada te odabrali učenike mentore koji

su pomagali učenicima prvih razreda

u prilagodbi novoj okolini. U suradnji s

Elektrostrojarskom školom Varaždin

organizirali smo humanitarnu akciju

“#KROVZAPETrinju” kako bismo

pomogli jednoj obitelji s područja

pogođenog potresom 29. prosinca

2020. te se aktivno uključili u

njezinu provedbu. Između ostalog,

organiziran je online humanitarni

kviz gdje su ekipe kao donaciju

uspjele sakupiti 1614 kuna.

Vijeće je također

organiziralo već tradicionalan

Božićni kviz te Halloween kviz

znanja. Vijeće učenika ove je

godine također sudjelovalo

u odlučivanju o važnim

mjerama i odredbama na

razini škole, primjerice,

provedbom ankete o

zamjeni smjena prvih i trećih

razreda, odnosno jutarnje i

popodnevne smjene.

Osim službenih predstavnika,

imali smo i aktivne pridružene

članove: Dorijan Habek (2.c),

Jan Posavec (3.f), Mihael

Kralj (3.IB), Jan Tesla Frčko

(4.e) i Marko Varga (4.g).

I ove smo godine, unatoč

težim okolnostima i čestom mijenjanju

modela i načina održavanja

nastave, ostali motivirani i spremni

na zajednički rad i međusobnu

komunikaciju. Nadamo se da ćemo

sljedeće godine nastaviti istim

smjerom, a ovisno o mogućnostima

i u „prirodnom“ školskom okruženju.

Zahvaljujem svima koji su pokazali

interes i volju za rad u Vijeću učenika

te se nadam da ćemo i sljedeće

godine imati isto tako marljivu i

komunikativnu atmosferu kakvu smo

ove godine uspjeli ostvariti.

predsjednik Vijeća učenika

Marko Daraboš, 3.IB

Vijeće učenika

Popis sponzora u školskoj godini 2020./2021.

BookZvook, Zagreb; Damir Karakaš, Zagreb; Goran Bubaš, Varaždin; Gordan Gjerapic,

Denver; Kazalište Gavella, Zagreb; Mladen Mišak, Varaždin; Ružica Fosin, Varaždin.

Veliko hvala svima!

6


O školi

Vijeće učenika

1.a Fran Rabuzin 1.b Nika Mihin

1.c Lorena Benčić 1.d Viktor Peharda

1.e Ivan Puklavec 1.f Hedi Dujmović

1.g Aleksandra

Balentović

1.h Damian Kolarić

2.a Paula Sviben 2.b Laura Vresk

2.c Jana Kovačić 2.d Sara Čoh

2.e Petra Grula 2.f Iva Stanisavljević

2.g Mislav Putarek 2.h Andrej Krbot

3.a Klara Medvedec 3.b Ema Horvatić

3.c Jan Špiclin 3.d Juraj Cesar

3.e Fran Kovačić 3.f Martin Peršić

3.g Matej Čok 3.h Mateja Nogić

3.IB Marko Daraboš

4.a Eva Sajko 4.b Magdalena Briševac

4.c Tia Brezovec 4.d Jana Dorić

4.e Laura Lukačić 4.f Miša Janković

4.g Korina Klampfl 4.h Marko Kralj

4.IB Alisa Pevec

Iza ekrana kviza znanja koji je organizirao Marko Varga

Pobjednice natječaja za najbolju masku

Vijeće roditelja

Angažirano u pandemijskoj

situaciji

Po mnogočemu izazovna i posebna za

sve, školska godina 2020./2021. takva je bila

i za članove Vijeća roditelja. Predstavljajući

stavove roditelja učenika iz svih razreda te

izražavajući mišljenje o svim relevantnim

pitanjima vezanim uz rad škole, Vijeće roditelja

bilo je iznimno aktivno iako je djelovalo u

virtualnom okruženju. Kao majka učenice

prvog razreda u ovoj situaciji nalazim se prvi

put, no rekla bih da to okruženje ne samo da

nije prekinulo ili smanjilo djelovanje Vijeća, već

mu je dalo i dodatni poticaj.

Kako se u Prvi gimnaziji Varaždin njeguje

transparentnost u komunikaciji i obavještavanju

svih uključenih u važne školske teme, tako je

i Vijeće roditelja o tome raspravljalo na četiri

službena sastanka održana preko platforme

Zoom. Na nekim od sastanaka pridružile su

se i psihologinja i pedagoginja te ravnateljica,

zajednički tražeći rješenje za trenutne

probleme. O svemu se, također, vrlo živo

raspravljalo i pisanim putem, kad god je netko

od roditelja želio iznijeti prijedlog ili mišljenje.

Roditelji su na taj način aktivno sudjelovali u

kreiranju školske svakodnevice, razmjenjivali

mišljenja i bili partneri školskoj upravi.

Očekivano, teme koje su protekle

godine najviše okupirale roditelje bile su

vezane uz pandemijsku situaciju. Premda na

nju nismo mogli utjecati, trudili smo se olakšati

okolnosti u kojima su se našla naša djeca, a

s njima i svi mi zajedno. Iako ništa ne može

zamijeniti komunikaciju uživo, čini mi se da

smo uspjeli biti najbliže moguće tome. Kao

osoba koja cijeli svoj radni vijek radi u prosvjeti,

mogu odgovorno reći da je Vijeće roditelja

Prve gimnazije iznadprosječno angažirano i

uključeno u školske aktivnosti.

Želim ovdje zahvaliti gospođi Petri

Detoni koja je Vijećem marljivo predsjedavala

do kraja prvog polugodišta, a isto tako i svim

članovima Vijeća na njihovom trudu i dijeljenju

razmišljanja.

Ivana Godec-Vinceković,

predsjednica Vijeća roditelja

7


O školi

Humanitarna akcija #KROVZAPETrinju

Elektrostrojarska škola

Varaždin i Prva gimnazija

Varaždin zajednički su

pokrenule humanitarnu akciju

za pomoć jednoj obitelji s

područja pogođenog potresom

29. prosinca 2020. Akcija

#KROVZAPETrinju bila je

namijenjena kupnji potpuno

opremljenog i grijanog

kontejnera za stanovanje jednoj

četveročlanoj obitelji s malom

djecom ili djecom školskog

uzrasta s područja Petrinje i

okolice, no u međuvremenu

smo s terena primili

informacije da je prikupljena

sredstva korisnije i održivije

usmjeriti na kupnju drvene

i trajne, opremljene kuće.

U akciji je prikupljeno

72.733,26 kn, zahvaljujući

učenicima obiju škola,

djelatnicima, roditeljima i svim

prijateljima te sponzorima.

Nakon procesa pregovaranja o

cijeni kuće uspjeli smo je kupiti

za prikupljen iznos. Ovim putem

zahvaljujemo dobavljaču na

susretljivosti i prilagođavanju

cijene sredstvima koja

smo imali na raspolaganju.

Nakon što smo potvrdili

da je kuća kupljena, u akciju

se s puno dobre volje uključila

i Srednja strukovna škola

Varaždin s ponudom izrade

namještaja za unutarnje

uređenje kuće prema nacrtu

koji smo primili od dobavljača.

U kontaktu s inicijativom Ljudi

za ljude, Matejom Medlobi

i dogradonačelnicom Gline

Brankom Bakšić Mitić dobili

smo prijedlog obitelji kojoj

je kućica najpotrebnija.

Projekt je uspješno

realiziran, a 7. svibnja 2021.

delegacija naših triju škola

otišla je na teren te i formalno

predala kuću samohranoj majci

s djetetom u 7. razredu osnovne

škole. Na terenu je i montiran

sav namještaj, uz prigodne

poklone. Našu su obitelj 26.

svibnja posjetili i predstavnici

Vijeća učenika Korina Klampfl

i Marko Varga, uz novinare

Nove TV, kako bi prethodno

spomenutu obitelj iznenadili

i upoznali. Vijeće učenika

tijekom provedbe akcije

organiziralo je humanitarni

kviz za koji je kotizacija bila

uplata donacije za akciju.

Preostaje nam

sljedeći posjet koji planiramo

ostvariti uz donaciju hrane i

ostalih potrepština jer smo

našoj obitelji obećali kako ih

nećemo ostaviti same i da

ćemo se i dalje, dok za to

postoji potreba, brinuti o njima.

Akcija je provedena sukladno

Zakonu o humanitarnoj pomoći

u razdoblju od 21. siječnja

do 21. ožujka 2021. godine.

Veliko nam je

zadovoljstvo i izuzetno smo

ponosni što smo uspjeli pomoći

ljudima u potrebi te nastavljamo

i dalje s našim akcijama.

Posebno smo ponosni na naše

učenike koji su pokazali svoje

veliko srce i koliko im je važno

pomagati!

Janja Banić, dipl. inf.

8


O školi

Županova nagrada za zlato i srebro na

ACSL All-Star natjecanju

Župan Varaždinske županije Anđelko

Stričak priredio je primanje u Županijskoj palači

za učenike Prve gimnazije Varaždin, ujedno

i polaznike Centra izvrsnosti iz informatike za

srednje škole, osvajače zlatne i srebrne medalje

na finalnom online All Star American Computer

Science League natjecanju održanom krajem

svibnja 2021. godine. Tom su prigodom Emanuel

Tukač iz 2.g razreda za osvojenu zlatnu medalju

i Bruno Kosmačin iz 1.g za osvojenu srebrnu

medalju u kategoriji Intermediate nagrađeni

iznimno vrijednim nagradama. Učenici su

zahvalili na dobivenim nagradama, istaknuvši

kako ih one motiviraju za daljnja natjecanja na

kojima će sudjelovati u budućnosti. Uz župana i

učenika primanju su bili nazočni mentor učenika

mr. sc. Bojan Banić, prof., ravnateljica Prve

gimnazije Janja Banić, dipl. inf., kao i pročelnik

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr.

sc. Miroslav Huđek, koji su se također obratili

prisutnima prigodnim riječima. Varaždinska

županija time je ponovno potvrdila da cijeni rad

i rezultate naših učenika i mentora te vjerujemo

da će tako biti i u budućnosti.

Bojan Banić, prof.

9


O školi

Državna matura 2019./2020.

Ida Kolmanić, Marko Srpak i Lovro Benjak - najbolji

rezultati u određenim predmetima

Školske godine 2019./2020. provedena

je jedanesta po redu državna matura. Članovi

školskog ispitnog povjerenstvo bili su: Janja

Banić (predsjednica povjerenstva), Marko Zrna

(ispitni koordinator), Ivana Pintarić (zamjenica

ispitnog koordinatora) te Zdenko Antolković,

Jurica Barulek, Nikolina Ivačić i Marko Žganec.

Uspješnim polaganjem državne

mature gimnazijalci završavaju svoje

srednjoškolsko obrazovanje. Sama

državna matura sastoji se od dva dijela -

obaveznog i izbornog. Obavezni dio sastoji

se od ispita iz Matematike, Hrvatskog

jezika te stranog jezika, a učenicima je

dana mogućnost da biraju razinu na kojoj

će ih polagati (osnovnu ili višu). Izborni dio

mature sastoji se od ispita koje učenici sami

odaberu i u pravilu se plažu na višoj razini.

Školske godine 2019./2020. po prvi

je put prekinuta tradicija pisanja probne

državne mature iz Matematike zbog

epidemiološke situacije, odnosno zbog

proglašenja pandemije. Iako je to jedini

način da se učenici upoznaju sa samom

provedbom državne mature prije njenog

provođenja, te su se godine zbog pandemije

učenici upoznali sa svim zadaćama koje

su ih čekale tijekom samog provođenja

državne mature i uspješno ih odradili.

Ljetnom roku pristupila su 184

učenika naše škole. Ukupno su napisali

827 ispita što čini prosjek od 4.49

ispita po učeniku. Najpopularniji izborni

ispiti ne ljetnom roku bili su sljedeći:

Predmet

Broj prijava

Fizika 81

Biologija 55

Kemija 51

Psihologija 39

a učenik Lovro Benjak Engleski jezik B.

Jesenskom roku pristupilo je 6

učenika, a ukupno su napisali 15 ispita.

Rezulati državne mature ujedno

služe i kao jedan od načina prema kojem se

formiraju rang liste za upise na studije. Nakon

rezultata ljetnog roka ispita državne mature

te formiranja konačnih rang lista 75% učenika

steklo je pravo upisa na studij koji su označili

kao prvi izbor. Najpopularniji fakulteti nakon

ljetnog roka državne mature bili su sljedeći:

Fakultet

Fakultet organizacje i

informatike u Varaždinu

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i

računarstva Sveučilišta

u Zagrebu

Pravni fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Broj upisa

Nakon jesenskog roka 5 učenika upisalo

je studij koji su označili kao prvi izbor.

Prošlogodišnjim maturantima želimo

da uspješno završe upisane studije, a

ovogodišnjim da uspješno riješe ispite

državne mature te upišu željene studije.

19

14

12

11

Marko Zrna, prof.

Posebno treba istaknuti nekoliko

učenika koji su ostvarili vrhunske rezultate

na maturi; Ida Kolmanić riješila je 100%

ispit Matematika A, dok je na ispitu

Informatika ostvarila rang 1, Marko Srpak

100% je riješio ispite Matematika A i Fizika,

10


O školi

Kalendar većih događanja u školskoj godini 2020./2021.

u kojima su sudjelovali ili ih organizirali učenici i

profesori Prve gimnazije Varaždin

12.-16.10.2020. Dani Prve gimnazije Varaždin i

proslava 384. godišnjice škole

17.10.2020. Obilježavanje Dana Erasmusa

2020.

10.-25.10.2020. EU Code Week u Prvoj

19.-31.10.2020. Humanitarna akcija

„Solidarnost na djelu“

30.10.2020. Kviz Vijeća učenika

9.-13.11.2020. Natjecanje Dabar

26.11.2020. Predavanje Ilije Srpaka: „Kemija -

mitovi i miskoncepcije o maturi, kemiji i

studiju“

3.12.2020. Večer matematike

4.12.2020. Predavanje Marte Klemenčić, mag.

paed. i mag. edu. phil.: „Svi načini na

koje me iznenadila Bolivija“

7.-13.12.2020. Hour of Code 2020

18.12.2020. Predavanje za profesore škole

- Hrvatska udruga za mirenje, dr. sc.

Srđan Štimac: „Ja sam u pravu, ti si u

krivu. I što ćemo sad?“

8.1.2021. Predavanje za profesore škole

– Petra Kruljac, prof.: „Provođenje

pismenih ispita u nastavi na daljinu“

18.1.-19.4.2021. eTwinning projekt „Kutijica

podrške – učenici za učenike“ za

učenike iz Sisačko-moslavačke

županije

21.1.-21.3.2021. Humanitarna akcija

#KROVZAPETrinju

27.1.2021. online strukturirani dijalog - projekt

„Građanskim odgojem do boljeg društva

za mlade“

28.1.2021. Predavanje Tamare Rinkovec, mag.

chem.: „Supramolekulska kemija“

9.2.2021. Obilježavanje Dana sigurnijeg

interneta

12.2.2021. Online kviz „Glazbeni znalci

gimnazijalci“

23.2.2021. Predavanje za profesore škole –

Forum za slobodu odgoja: „Medijacija

u školi – razine implementacije i prikaz

procesa“

26.2.2021. Online svečanost dodjele Oskara

znanja

5.3.2021. Humanitarni kviz Vijeća učenika u

sklopu akcije #KROVZAPETrinju

12.3.2021. Kviz poznavanja Hrvatskog sabora

14.3.2021. Obilježavanje Dana broj pi

16.4.2021. Svečanost dodjela diploma

Radboud International Training on High

Ability Practitioner za tri profesora škole

u Prvoj

19.4.2021. Sudjelovanje na simuliranoj sjednici

Hrvatskog sabora

23.4.2021. Predavanje za profesore škole –

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija:

„Novi vrli svijet – demokracija, sloboda i

znanost u doba COVID ere“

30.4.2021. Zoom panel-rasprava o knjigama i

čitanju s pjesnikinjom Monikom Herceg

i piscem Damirom Karakašem u sklopu

projekta „Knjiga, komp i mob“

10.-31.5.2021. Online izložba grupe

„Biosigurnost i biozaštita“

10.5.2021. Online radionica „Mindfulness

Techniques for Successfully Coping

with Stress“ u sklopu Erasmus+

projekta „Under the European stars“

27.5.2021. Sudjelovanje u projektu „Marinković

nas spaja“

28.5.2021. Zoom svečanost proglašenja

najuspješnijih maturanata generacije

2021. Prve gimnazije i nagrađivanje

najboljih maturanata

7.6.2021. Sudjelovanje na predavanje izv.

prof. dr. sc. Petra Kružića: ˝Utjecaj

klimatskih promjena i invazivnih vrsta

na bioraznolikost u podmorju zaštićenih

područja u Jadranskom moru˝

Osim navedenog, u školi je provedeno:

projekti lokalne, nacionalne i međunarodne

razine; različite vrste i razine natjecanja;

sudjelovanja na natječajima; aktivnosti, projekti

i obilježavanja važnih datuma u školskoj

knjižnici; sve popraćeno u ovom ljetopisu, kao

i na

www.gimnazija-varazdin.skole.hr,

www.facebook.com/prvavz,

www.twitter.com/vzdprva.

11


O školi

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

VODITELJ/I

ACSL

Bojan Banić

Biosigurnost i biozaštita Tihana Čus Slatković

Book Club

Dijana Mrazek Bosilj

Debatni klub

Petra Svetec

Dramska družina

Theatron

Bojana Barlek

English news agency Irena Kocijan Pevec

English news agency

cooperation and social Dijana Mrazek Bosilj

media

Foto i video grupa Vladimir Mikac

Glazbena radionica Slavica Kelemen

Govorimo francuski Jasminka Bešenić Ivančić

HONI

Vladimir Mikac

Knjiga, komp, mob Tatjana Ruža

Primijenjena geografija Maja Jurgec/Josip Kruljac

Prošlost za budućnost Siniša Horvat

Lidija Pupić

Školski sportski klub

„Srednjoškolac“

Tatjana Ostović Šlehta

Zdenko Sekelj/Goran

Lekić

Vijeće učenika

Željka Pačalat

Volonterski kljub Marko Žganec

FAKULTATIVNA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

Fizika i IT

Dinko Meštrović

Dalibor Vidović, Anja

Bušić, Iva Pintarić

DSD grupe

Mandić, Jadranka

Šemiga, Tatjana Žiger,

Ljiljana Mikinović

DELF – Francuska

jezična diploma

Jasminka Bešenić Ivančić

IZBORNA NASTAVA - opća gimnazija 2. - 4.

razredi

AKTIVNOST

VODITELJ

Francuski jezik

Jasminka Bešenić Ivančić

Vladimir Mikac,

Informatika

Vesna Novosel-Martinić

Laboratorijska kemija

Mikrobiologija

Psihologija / Sociologija /

Politika i gospodarstvo

Španjoslki jezik

Tihana Čus Slatković,

Marko Šafran,

Lidija Klampfl

Mirta Jurčić,

Marta Fajfarić,

Hana Bulić

Ivana Žnidarić Kajić

Ivica Cikač

DOPUNSKA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

Dopunska nastava iz

fizike – 1. razredi

Anamarija Bešenić

Dopunska nastava iz

fizike – 2. razredi

Anamarija Bešenić

Dopunska nastava iz

fizike – 3. razredi

Dopunska nastava iz

fizike – 4. razredi

Dopunska nastava iz

kemije - 1., 2., 3. i 4.

razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 1. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 2. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 3. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 4. razredi

Matija Huzak

Denis Barčot

Anamarija Melnjak

Lara Novak

Anica Sakač

Ivana Premužić

Melissa Videršćak

DODATNA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

Dodatna nastava iz

Martina Vidović

biologije – 1. razredi

Dodatna nastava iz fizike

Helena Kanešić

– 1. razredi

Dodatna nastava iz fizike

– 3. razredi

Dodatna nastava iz fizike

– 4. razredi

Dodatn nastava iz

hrvatskog jezika –

4. razredi

Dodatna nastava iz

kemije – 1. i 4. razredi

Dodatna nastava iz

kemije – 2. razredi

Dodatna nastava iz

kemije – 3. razredi

Dodatna nastava iz

matematike –

1. i 2. razredi

Dodatna nastava iz

matematike – 3. i 4.

razredi

Denis Barčot

Helena Kanešić

Ivana Pintarić

Lidija Klampfl

Vinka Sambolec Škerbić

Denis Barčot

Melissa Videršćak

Tajana Golub Mendaš

12


O školi

Debatni klub

Članovi Debatnog kluba ove su se godine,

usprkos otežanim okolnostima, rado odazivali

virtualnim sastancima na kojima su uvježbavali svoje

debatantske vještine.Iako su nas epidemiološke mjere

spriječile provedbu mnogih aktivnosti uživo, zahvaljujući

organizaciji Hrvatskoga debatnoga društva, naš je

školski tim sudjelovao na međužupanijskom natjecanju

iz debate za kontinentalnu Hrvatsku koje se održalo 27.

i 28. ožujka 2021. preko platforme Zoom. Boje škole

branile su učenice Ana Strelec (1.a), Klara Tot (1.d) te Rea

Galić (4.a), koja je javno pohvaljena i uvrštena u deset

najboljih govornika natjecanja. Rea je time uspješno

zaključila dugogodišnji staž sudjelovanja na debatnim

natjecanjima te je, s obzirom na to da se oprašta od

srednje škole, i sama odlučila napisati mali osvrt na

svoje članstvo u

Debatnom klubu

koji donosimo u

nastavku.

Čestitamo svim

učenicima na

trudu i radu

tijekom ove

školske godine,

a Rei želimo

puno uspjeha u

svladavanju novih životnih izazova!

Petra Svetec, prof.

POSEBNI OKVIR

Čemu me naučio Debatni klub

U prvom sam se razredu prijavila za

Debatni klub kako bih se oslobodila straha

od javnih nastupa. Kao članica Debatnog

kluba već četiri godine mogu zamijetiti i brojne

prednosti koje mi je to donijelo. Mogućnost

sagledavanja situacija iz više perspektiva uvijek

mi je bila od pomoći u pisanju eseja, kao i

sustavnost u slaganju argumenata. Informirala

sam se o brojnim temama iz povijesti, politike,

geografije, sociologije i opće kulture koje su

se također pokazale korisnima – primjerice, o

EU, zemljama trećeg svijeta, kapitalizmu, ali

često i o jednostavnijim temama, poput treba

li lik antijunakinje prevladavati kao glavni lik u

filmovima i knjigama. Osim što sam se gotovo

u potpunosti riješila straha od javnog nastupa,

primijetila sam da se lakše snalazim kada mi

u govoru nedostaje neka riječ ili kada trebam

obraniti određeni stav. No, prije svega, kako i

u ostalim aktivnostima, tako i u ovoj, velik dio

uspjeha nosi upornost jer nije uvijek bilo lako.

Naprotiv, u početku je čak bilo i strašno, no uz

ustrajnost i redovitost vidljivi su rezultati, a dobri

prijatelji i stečene uspomene samo su bonus.

Rea Galić, 4.a

13


O školi

Nastava za njemačku jezičnu diplomu

DSD I

Ove se godine 31 učenik

drugih razreda naše škole

pripremao za ispit DSD I,

ispit za njemačku jezičnu

diplomu na razini B1

europskog referentnog

okvira za jezike. Pismeni dio ispita polagali su

10. ožujka, a prije i poslije proljetnih praznika

proveli su se i usmeni dijelovi ispita. U ovome

trenutku još nam nisu poznati rezultati pismenog

dijela ispita pa ćemo samo još jednom učenicima

zaželjeti da ih do kraja ove godine iznenade

dobre vijesti. Učenike su za ispit pripremale

prof. Ljiljana Mikinović i Anja Bušić.

Anja Bušić, prof.

DSD II

Učenici i učenice četvrtih razreda koji su

pohađali fakultativnu nastavu za njemački jezik

ponosni su vlasnici njemačkih jezičnih diploma -

DSD II. Od njih 21, dvanaest je učenika položilo

ispit na C1 stupnju, a osam na B2. Jedan učenik

dobiva potvrdu o položenim dijelovima ispita.

Pisani ispit polagali su 24. studenoga 2020., a

usmeni ispiti održani su u prosincu usred covidpandemije

poštujući jake epidemiološke mjere.

Čestitamo sa željom da im njemačka

jezična diploma u budućnosti otvori mnoga

vrata!

Jadranka Šemiga, prof.

Volonterski klub i projekt „Jačanje socijalne

osjetljivosti učenika Prve gimnazije Varaždin

Unatoč neizvjesnosti i

specifičnim okolnostima

u kojima se odvijao

nastavni proces, članovi

Volonterskog kluba

Prve gimnazije Varaždin

pronašli su načina i svojim

radom te izdvojenim

vremenom doprinijeli

još jednoj uspješnoj volonterskoj godini.

Djelatnost se usmjerila na pomoć u učenju

učenicima kojima je to bilo potrebno te je radi

toga ostvarena suradnja s Udrugom „Zipka“

te osnovnim školama Druškovec, Vidovec i

V.OŠ Varaždin. Naši volonteri su, uz prethodni

dogovor i prema mogućnostima, putem

digitalnih platformi za komunikaciju pomagali

osnovnoškolcima u učenju, svladavanju

poteškoća te unaprjeđenju znanja i vještina.

U isprekidanim razdobljima boravka u školi

nastavili smo sa skupljanjem čepova za

Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma u svrhu

pomoći u osiguranju sredstava za nabavu

skupih lijekova potrebnih za liječenje.

U rad Volonterskog kluba bilo je

uključeno 29 učenica i učenika Prve gimnazije

Varaždin. Od nastavnika u realizaciji projekta

sudjelovali su profesor Marko Žganec,

voditelj Volonterskog kluba, te profesorica

i psihologinja Željka Pačalat koja je imala

značajnu ulogu u ostvarivanju suradnje s

osnovnim školama i svojim je angažmanom

imala ključnu ulogu u realizaciji projekta.

Zahvaljujem svima uključenima u ovogodišnje

aktivnosti Volonterskog kluba Prve gimnazije

Varaždin.

Marko Žganec, prof.

14


O školi

Foto i filmska grupa

„Fotkaj kod kuće 2“ (a nešto malo i u školi)

Nastavkom epidemioloških mjera ove

godine naša je grupa djelovala na malo drugačiji

način. Krenuli smo online zbog preporuke da se

ne miješaju učenici iz različitih razreda, pa smo

se bavili fotografiranjem kod kuće, obradom

tih fotografija, a uspjeli smo ubaciti i vrlo malo

terenske nastave gdje smo u mini-timovima od

po dvoje učenika iz istog razreda fotkali i nešto

„u školi“. Neke od fotoradova naših članova

koji su nastali kao rezultat tih aktivnosti možete

vidjeti u prilogu.

Uspjeli smo snimiti videointervju

Glazbene radionice krajem školske godine, a

posebno zahvaljujem našim maturanticama

Nini Krsnik i Rei Galić iz 4.a razreda, koje su

pronašle vremena za snimanje intervjua unatoč

pripremama za državnu maturu.

Zahvaljujem i svim članovima na dobroj

suradnji koja će se sigurno nastaviti i sljedeće

školske godine, uz najavu (i nadu) da ćemo

se druge školske godine ipak moći više baviti

terenskom nastavom, fotografiranjem događaja

u školi i ostalim aktivnostima, što je ove godine,

nažalost, bilo vrlo teško ili čak nemoguće

ostvariti.

Vladimir Mikac, prof.

Dani Prve gimnazije Varaždin i obilježavanje

384. godišnjice

Unatoč situaciji i okolnostima u kojima

škola trenutno djeluje, s našim smo učenicima,

djelatnicima, roditeljima i svim ostalim

gostima u listopadu 2020. podijelili radost

obilježavanja 384. godišnjice Prve gimnazije

Varaždin i to onako kako dolikuje našoj školi:

predstavljanjima i predavanjima. Prvi put u 384

godine naša je škola svoj rođendan proslavila

u virtualnom svijetu, no ne i manje zanimljivo.

Morala se tako naša stara ljepotica okrenuti

budućnosti i novim tehnologijama i nastaviti

biti predvodnicom u obrazovanju, školom

koja jasno pokazuje kojim smjerom uspješne

škole trebaju ići, školom primjerom, kao što

je to uvijek i bila u nepunih četiri stoljeća.

Janja Banić, dipl. inf.

15


O školi

Dobitnici Oskara znanja

Na ovogodišnjem Oskaru znanja ponovno su bili nagrađeni

naši brojni učenici. To su Ida Kolmanić, Janko Vrček, Nikola Kušen,

Gašpar Haramija, Marko Srpak, Teo Putarek, Marko Varga i Jakov

Novak. Nagrađen je i mentor Bojan Banić. Uz navedene učenike,

a za uspjeh u natjecanju još u kategoriji osnovnih škola, nagrađeni

su i sadašnji učenici Prve gimnazije Barbara Kelava, Vanda Vrček,

Ivona Kurtoić i Marko Sokol. Svečanost je održana online, a učenici i

mentori svoje su Oskare primili poštom. Čestitamo svim dobitnicima!

Janja Banić, dipl. inf.

Prvoj gimnaziji Varaždin zahvalnica Fakulteta

elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu i

Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Sveučilišta u Zagrebu

Za uspješan rad s učenicima,

sadašnjim studentima Fakulteta elektrotehnike

i računalstva u Zagrebu i Fakulteta strojarstva

i brodogradnje u Zagrebu, naša je škola ove

godine ponovno primila zahvalnice, a na FER-u

i mogućnost nagrade za najbolje plasiranog

učenika škole na rang-ljestvicama upisa u

akademsku godinu 2021./2022. Budući da je

riječ o kontinuitetu i višegodišnjem priznanju

naših renomiranih fakulteta, to je ujedno i

dokaz izuzetno kvalitetnog rada s učenicima u

Prvoj gimnaziji.

Janja Banić, dipl. inf.

16


O školi

Program za šah u okviru Centra izvrsnosti iz informatike

Uspjesi na međunarodnom turniru Kasparov fondacije

Program za šah u

okviru Centra izvrsnosti iz

informatike u svojoj drugoj

godini provođenja uspio se

održati unatoč nepovoljnim

okolnostima zbog pandemije

jer epidemiološke mjere nisu

dozvoljavale rad u učionici.

Kako je šah kompatibilan

za rad na daljinu putem

interneta, 30-ak polaznica

i polaznika tijekom šest

mjeseci, od studenog do

travnja, pohađalo je predavanja koja su održana u

ukupno 27 termina.

Program se odvijao prema preporukama

centara izvrsnosti u radionicama od najmanje pet

polaznika u dva ili tri školska sata. Polaznici su

svrstani u pet radionica prema razini šahovskog

znanja i rezultatima testiranja. Predavanja su

održavana putem aplikacije Skype subotom

prijepodne, a tijekom zimskih i proljetnih praznika i

češće. Rad putem interneta omogućio je uključivanje

u mentorski tim i dvojice šahovskih stručnjaka,

što zbog udaljenosti prebivališta stručnjaka u

normalnim okolnostima ne bi bilo moguće. U rad

Programa uključili su se Nenad Dorić iz Rijeke, bivši

nacionalni izbornik mladih selekcija, te Jurica Srbiš

iz Koprivnice, jedan od najperspektivnijih hrvatskih

šahista.

Mentori Programa za šah u školskoj

godini 2020./2021. bili su voditelje Programa Željko

Matkun, instruktor šaha,

šahovska titula I. kategorija;

Noemi Špiranec, ženski

FIDE majstor, nacionalna

reprezentativka; Nenad Dorić,

internacionalni majstor; Jurica

Srbiš, internacionalni majstor;

Goran Šegović, FIDE majstor;

Ivan Novak, instruktor šaha,

majstorski kandidat; Miljenko

Kelemen, majstorski kandidat

i Davor Hižak, II. kategorija.

Šahovski turniri održavali su

se online, a na jedinom ekipnom i međunarodnom

turniru, s više od 200 sudionika, u organizaciji

Kasparov fondacije, polaznici Centra okupljeni u

ekipu 'ŠSVŽ' u seriji od četiri turnira osvojili su 3 prva

mjesta i jedno treće!

Abecedni popis polaznika: Boršić Marko,

Boršić Milan, Cafuk Hrvoje, Črepinko Filip, Dolenec

Petar, Drožđek Teo, Držaić Matej, Friščić Matej,

Friščić Paula, Inkret Janja, Inkret Jelena, Ivanušec

Petar, Jurša Mia, Kanešić Ana, Kanešić Petar,

Kovaček Pavlo, Kovaček Viktor, Kranjec Matija,

Križanić Petar, Mešnjak Krunoslav, Pavlic Mihael,

Pofuk David, Sabolek Abel, Sekulić Ivor, Smuđ Filip,

Supančić Fran, Šobak Leo, Šprem-Kušenić Antonio,

Vuk Sebastijan, Žganec Katja.

Željko Matkun,

voditelj Programa za šah

Gari Kasparov

17


O školi

Rezultati natjecanja u školskoj godini 2020./2021.

Ove je godine poseban izazov bio održati sve razine natjecanja u znanju. Dio natjecanja iz

prošle godine odgođen je i održan u prvom polugodištu. Osim toga, prema izmijenjenom vremeniku,

natjecanja iz ove godine održavala su se nešto kasnije u drugom polugodištu. Možemo reći da je

ova godina jedinstvena – u nekim su se područjima u jednoj školskoj godini održala i po dva državna

natjecanja.

Sva državna natjecanja održavala su se online, i to za neke učenike u školi, a za neke kod kuće.

Dakle, malo je za reći da je ova godina bila neizvjesna, no ipak vrlo plodonosna.

Unatoč pandemiji učenici su bili izvrsni. Županijskim natjecanjima pristupilo je 216 učenika. Od tako

velikog broja natjecatelja na svim područjima mnogo učenika pozvano je na državna natjecanja, a

ovdje su svi njihovi rezultati.

Državna natjecanja školske godine 2020./2021.

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Njemački jezik Fran Magdalenić, 3.

Emanuel Tukač, 2.

Katarina Strugar, 3.

Chiara Habulan, 2.

Luka Jelušić, 3.

Hana Puškadija, 2.

Engleski jezik Dora Lešnjak, 2.

Lucija Copar, 2.

Ljiljana Mikinović

Anja Bušić

Jadranka Šemiga

Tatjana Žiger

Dunja Sačić

Vesna Bakšaj

Hrvoje Kristan

Španjolski jezik Leonarda Kiš, 4. Ivica Cikač 4.

Hrvatski jezik Izidora Mustak, 3. Ksenija Mađarić 8.

Matematika A Barbara Kelava, 1.

Emanuel Tukač, 2.

Gašpar Haramija, 4.

Nikola Kušen, 4.

Matej Notig, 1.

Informatika Emanuel Tukač, 2.

Nikola Kušen, 4.

Noah Sitar, 1.

Andreja Varšić

Stanko Divjak

Tajana Golub Mendaš

Marko Zrna

1.

5.

5.

6.

6.

10.

1.

13.

1.

2.

9.

17.

20.

Bojan Banić 2.

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 3. Denis Barčot 1.

Fizika Amalija Rafaj Škriljevečki, 3.

Ivona Kurtoić, 1.

Gašpar Haramija, 4.

Geografija Marko Varga, 4.

Lovro Bujanec, 4.

Jan Špiclin, 3.

Marko Pintarić, 4.

Gašpar Haramija, 4.

Kristian Jerak, 4.

Biologija Vanda Vrček, 1.

Viktorija Lukaček, 4.

Denis Barčot

Helena Kanešić

5.

10.

8.

9.

10.

Maja Jurgec 1.

Martina Vidović

Marko Šafran

Kemija Marija Klampfl, 3. Denis Barčot 9.

Filozofija Tea Kranjec, 4.

Rea Galić, 4.

7.

10.

12.

16.

20.

Dražen Dragović 9.

Logika A Matija Pongračić, 4. Hana Bulić 9.

Povijest Tonka Belić, 3. Marko Žganec 25.

Državna natjecanja iz školske godine 2019./2020. – zbog pandemije održana su u prvom

polugodištu ove školske godine

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Njmački jezik Jakov Novak, 3.

Mia Sambolec, 3

Jadranka Šemiga

Tatjana Žiger

5.

7.

16.

3.

3.

18


O školi

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Hrvatski jezik Tea Kranjec, 3.

Izidora Mustak, 2.

Matija Pongračić, 3.

Iva Jagačić

Ksenija Mađarić

4.

4.

6.

Logika B Marko Plantak, 4. Hana Bulić 3.

Kemija Marija Magdalena Koprek, 3.

Marija Klampfl

Edita Lukić, 3

Lidija Klampfl

Denis Barčot

Lidija Klampfl

3.

12.

14.

Matematika A

Matematika B

Emanuel Tukač, 1.

Veronika Vitez, 1.

Iva Vresk, 2.

Gašpar Haramija, 3.

Nika Vrček, 3.

Helena Kolarek, 1.

Stanko Divjak

Nikolina Ivačić

Tajana Golub Mendaš

Anica Sakač

4.

5.

7.

14.

15.

8.

Informatika Nikola Kušen, 3. Bojan Banić 4.

Biologija - istraživački rad Jan Špiclin, 2. Marko Šafran 3.

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 2. Denis Barčot 4.

Geografija Robert Bačani, 3.

Lovro Bujanec, 3.

Maja Jurgec 9.

9.

Povijest Tonka Belić, 2. Marko Žganec 4.

Vjeronauk - ekipno Sandra Tomašković, 3.; Tea Kranjec, 3.; Krunoslav Burek 10.

Ivana Janković, 2.; Elena Biškup, 2.

Fizika - kategorija OŠ Ivona Kurtoić 8. (1.) mentor iz OŠ 1.

Međunarodna online natjecanja školske godine 2020./2021.

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Informatika - ACSL Emanuel Tukač, 2.

Bojan Banić

1. - zlatna medalja

Bruno Kosmačin, 1.

2. - srebrna medalja

Ostala natjecanja

Područje Ime i prezime Mentor/ica Mjesto

Matematika, fizika, kemija - Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk, Nikolina Ivačič, Denis Barčot 1.

ATOM liga (ekipa 3.g)

Marija Klampfl

Matematika, fizika, kemija - Vanda Vrček, Matej Notig, Ivan Puklavec Marko Zrna, Anamarija Bešenic,

2.

ATOM liga (ekipa 1.e)

Lidija Klampfl

Matematika, fizika, kemija - Jana Kelemen, Barbara Kelava, Bruno Andreja Veršić, Helena Kanešić,

6.

ATOM liga (ekipa 1.g)

Kosmačin

Lidija Klampfl

Politika i gospodarstvo - Ema Priher Ivana Žnidarić Kajić 1.

Hrvatski sabor

Politika i gospodarstvo - Tia Brezovec Ivana Žnidarić Kajić 15.

Hrvatski sabor

Njemački jezik - Jugend Mia Sambolec Dunja Sačić, Anja Bušić 1.

debattiert international

Njemački jezik - Jugend Rene Neuberg Jagetić Dunja Sačić, Anja Bušić 1.

debattiert international

Glazbena umjetnost - Europa Matija Pongračić Slavica Kelemen 1. nagrada

u školi

Glazbena umjetnost - Europa Luka Kolenko Slavica Kelemen 2. nagrada

u školi

Matematika - festival

Iva Vresk, Lovro Đuranec, Filip Križanić, Nikolina Ivačić 5.

matematike

Viktor Pijanec

Hrvatski jezik - Nazor i mi Darija Gazdek Ivana Vitez 1.

Hrvatski jezik - SFerice Teodora Hublin Tatjana Ruža 1.

Hrvatski jezik - Nagrada Gjalski Alisa Pevec Tatjana Ruža 2.

Bilogija - Biosigurnost i Jan Špiclin, Marija Erceg, Lorena Tihana Ćus Slatković 2.

biozaštita

Fluksek, Elena Gluhak, Franka Šegović

Biologija - Znanstvenik u meni Jan Špiclin Tihana Ćus Slatković 1.

19


O školi

Analiza općeg uspjeha, izostanaka i rezultata državne

mature učenika Prve gimnazije Varaždin u odnosu na prosjek

Varaždinske županije i nacionalni prosjek

Izvori: Školski e-Rudnik Vol. 2 i Školski e-Rudnik Vol. 3

Iako Prva gimnazija Varaždin svake godine izdaje

svoje Izvješće o uspjehu i radu škole, i ove smo godine odlučili

posebno izdvojiti uspjeh naših učenika u školi i na ispitima

državne mature u usporedbi s istim programima u našoj

županiji i na nacionalnoj razini. Budući da analiza omogućuje

i usporedbu više godina, a zadnja za koju postoje podaci u

bazi je 2019./2020., osobito su nam zanimljivi rezultati godine

kad smo prvi put u povijesti škole nekoliko mjeseci održavali

samo online nastavu. Zahvaljujući Školskom e-Rudniku

Ministarstva znanosti i obrazovanja, u mogućnosti smo

prikazati te usporedbe i podijeliti ih s čitateljima našeg ljetopisa.

Vol. 2 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)

obuhvaća podatke o općem uspjehu i izostancima. U

svojoj sam se analizi odlučila prikazati podatke koji

se odnose na škole koje obrazuju učenike u istom

programu kao i naša, dakle, samo gimnazijske programe.

Opći uspjeh i izostanci – gimnazije školska godina

2019./2020.

Početni prikaz sadrži podatke o općem

uspjehu (prosjek), postotku odličnih učenika, učenika

s prosjekom 5.0, te broju opravdanih i neopravdanih

izostanaka po učeniku, i to za našu školu, Varaždinsku

županiju te nacionalnu razinu, usporedbe radi (pozitivna

kretanja za školu označena su zelenom bojom).

Opći

uspjeh

(prosjek)

Škola 4,72

(+5,1%)

Županija 4,56

(+3,4%)

RH 4,43

(+3,7%)

%

odličnih

učenika

%

učenika s

prosjekom

5.0

Opr.

izost.

po

učeniku

Neopr.

izost.

po

učeniku

72,79% 14,40% 42,03 0,10

59,64% 9,44% 47,98 0,32

49,33% 6,41% 60,40 0,81

2017./2018. 4,50 4,37 4,23

2018./2019. 4,49 4,41 4,27

2019./2020.

4,72

(+5,1%)

4,56 (+3,4%)

4,43

(+3,7%)

Tijekom svih godina prosjek škole veći

je i od nacionalnog i od županijskog prosjeka za

gimnazijske programe. Pozitivna kretanja za školu

označena su zelenom bojom. U odnosu na prethodne

godine i trendove kretanja prosjeka na nacionalnoj,

županijskoj i školskoj razini vidljiv je također porast

i znatno odstupanje u promjeni prosjeka nego

proteklih godina. Takav trend je također direktna

posljedica online nastave.

Opći uspjeh po razredima – gimnazije, 2019./2020.

Škola 4,71

(+6,6%)

Županija 4,49

(4,7%)

RH

1.razred 2.razred 3.razred 4.razred

4,42 (5%)

4,76

(+3,5%)

4,54

(2,2%)

4,42

(4,5%)

4,78

(+6,5%)

4,64

(4%)

4,44

(3,3%)

4,62

(3,8%)

4,56

(2,7%)

4,45

(2,5%)

Pozitivno kretanje za školu ponovno je

označeno zelenom bojom, a evidentno je da učenici

škole postižu prosjeke više i od nacionalnog i od

županijskog u svim generacijama. Ipak, postavlja

se pitanje je li, zapravo, pozitivan i realan trend

velikog povećanja prosjeka po razredima. Gledano

u postotku, naša je škola imala najveći porast

u odnosu na prošlu godinu, veći i od županije i

države, osim u 2. razredima gdje je porast prosjeka,

izražen u postotku, veći od županijskog, ali manji od

nacionalnog.

Prva gimnazija Varaždin ima najveću prosječnu

ocjenu općeg uspjeha, kao i najveći postotak odličnih učenika

i učenika s prosjekom 5.0. Ujedno, škola ima i najmanji

broj izostanaka po učeniku, opravdanih i neopravdanih.

Evidentno je veliko povećanje odličnih učenika i

smanjenje broj izostanaka u cijeloj državi, županiji, ali

i našoj školi, što se može povezati s online nastavom

od 13. ožujka do kraja nastavne godine 2020.

Opći uspjeh – gimnazije, prosjek po godinama od

2013./2014. do 2019./2020.

Školska godina

Prosjek

škola

Prosjek

županija

Prosjek

RH

2013./2014. 4,24 4,19 4,08

2014./2015. 4,31 4,23 4,13

2015./2016. 4,39 4,28 4,19

2016./2017. 4,43 4,32 4,21

Izostanci po školskim godinama – gimnazije, od

2013./2014. do 2019./2020.

Izostanci su znano niži u odnosu na

protekle godine, provođenjem online nastave oni

su se sveli na minimum realiziran uglavnom u dijelu

nastavne godine do ožujka 2020. Naša je škola i

prethodnih godina imala najmanji broj izostanaka,

takav je trend zadržan i u ovim okolnostima.

Školska godina Škola Županija RH

2013./2014. 51,51 60,02 80,63

2014./2015. 59,97 69,94 88,59

2015./2016. 58,72 65,38 79,73

2016./2017. 60,84 67,96 81,61

2017./2018. 63,98 74,98 88,20

2018./2019. 64,81 74,00 88,96

2019./2020.

42,13

(-35%)

48,30

(-34,7%)

61,21

(-31,2%)

20


O školi

Analize koje se odnose na opći uspjeh i

izostanke pokazuju pozitivna kretanja za našu

školu. Međutim, podaci školske godine 2019./2020.

trebaju se uzeti s rezervom jer odražavaju stanje

nakon naglog prelaska na, do tada neviđenu,

online nastavu, obveze snalaženja učenika i

nastavnika u takvom modelu nastave i sukladno

tome, nižim kriterijima. Svakako će biti zanimljivo

pratiti te podatke za godinu dana, a posebno za prošlu

godinu i u budućim godinama u odnosu na uspjehe

na državnoj maturi. Podaci o uspjehu na maturi

2019./2020. nalaze se u nastavku dokumenta.

Vol. 3 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)

obuhvaća podatke o državnoj maturi i obveznim, ali i

izbornim predmetima, dodatno u usporedbi s ocjenama na

kraju školske godine iz tih predmeta. Ova analiza pokazuje

realnost vrednovanja, ali i kvalitetu pripreme učenika za

ispite državne mature kad se uspoređuje s nacionalnim i

županijskim prosjekom samo gimnazijskih programa i kad se

provjere upisi na fakultete. Ipak, u analizi nedostaju podaci

o upisima na fakultete u inozemstvu koje učenici naše škole

vrlo često biraju u sve većem broju, pa dolazi do odstupanja

u broju / postotku upisanih na fakultete za našu školu.

Postotak učenika koji su izabrali određenu razinu

obveznih predmeta 2019./2020. – samo gimnazijski

programi

Škola

Županija

RH

Hrv.

jezik A

razina

94,32%

(+2,65%)

85,88%

(-0,71%)

88,47%

(-1,89%)

Hrv.

jezik B

razina

5,68%

(-2,65%)

14,12%

(+0,71%)

11,53%

(+1,89%)

Eng.

jezik A

razina

93,49%

(+11,5%)

79,45%

(+6,2%)

83,61%

(-0,71%)

Eng.

jezik B

razina

6,51%

(-11,5%)

20,55%

(-6,2%)

16,39%

(+0,71%)

Mat. A

razina

64,77%

(+8,48%)

45,69%

(+2,89%)

52,10%

(-2,92%)

Mat. B

razina

35,23%

(-8,48%)

54,31%

(-2,89%)

47,90%

(+2,92%)

Podaci u gornjoj tablici pokazuju da su se, bez

obzira na nepovoljne okolnosti i online nastavu, učenici

Prve gimnazije Varaždin u znatno većem postotku odlučivali

za više razine sva tri obvezna predmeta. U usporedbi s

gimnazijskim programima u školama Varaždinske županije

te na nacionalnoj razini, to odstupanje je veliko i dokazuje

spremnost maturanata naše škole za više razine obveznih

ispita na državnoj maturi te samopouzdanje da će ih uspješno

položiti. Pozitivan trend je veći postotak odabira predmeta na

višoj, A razini i manji na B razini (pozitivan trend za našu školu

označen je zelenom bojom). U ovom dijelu interpretacija

rezultata treba uzeti u obzir i potrebe fakulteta koje su učenici

prijavljivali i koji možda nisu od učenika tražili višu razinu

nekog obveznog predmeta, ali takvih je u našoj školi manje.

Prosječne ocjene na obveznim ispitima državne mature

2019./2020. – samo gimnazijski programi

Škola

Hrv.

jezik A

razina

3,72

(+4,8%)

Hrv.

jezik B

razina

4,50

(+16,6%)

Eng.

jezik A

razina

4,39

(-1,3%)

Eng.

jezik B

razina

4,00

(0,0%)

Mat. A

razina

3,24

(+9,1%)

Mat. B

razina

3,39

(+15%)

Županija 3,44 3,64 4,12 3,83 2,97 3,19

RH 3,48 3,59 4,22 3,72 2,95 3,24

Prosječne ocjene na obveznim ispitima

državne mature na kraju školske godine 2020.

pokazuju rast u odnosu na prethodne godine, osim u

Engleskom jeziku na A razini koji pokazuje manji pad

u postotku. Dakle, iako smo trećinu nastave proveli

online, iako su učenici u znatno većem postotku

birali predmete na A razini nego godinu dana prije,

ocjene su također rasle. Zanimljivo je da, iako je

opći uspjeh dosta veći uz odnosu na prethodne

godine, postotak rasta ocjena na obveznim ispitima

državne mature još je viši. Iz tih podataka moguć

je zaključak da su ocjene na kraju nastavne godine

ipak realni pokazatelj znanja provjerenog vanjskim

vrednovanjem na obveznim ispitima državne mature.

Uz navedeno, ocjene učenika naše škole veće su i

od županijskih gimnazijskih programa i od nacionalne

razine tih programa. Iako su i u tim programima

drugih škola ocjene porasle, ipak taj postotak nije

velik kao kod učenika naše škole, a u usporedbi s

razinama je nemjerljiv. Neovisno o modelu nastave,

takve trendove je potrebno i zadržati i poboljšati.

Ako usporedimo i prosječnu ocjenu na maturi (po

jedna prosječna ocjena za sve obvezne predmete),

podaci izgledaju ovako:

A razina

B razina

Škola 3,83 (+3%) 3,60 (+8,4%)

Županija 3,58 3,40

RH 3,63 3,40

Zbirna prosječna ocjena mature (u koju ulaze

svi obvezni predmeti) porasla je u našoj školi i u drugim

školama gimnazijskog programa županije i države.

Međutim, ocjene učenika naše škole i dalje su bitno više.

Na stranicama od 1 do 8 ŠeR-a Vol.3

mogu se pronaći podaci za svaku školu u Republici

Hrvatskoj i našoj županiji, kao i mnogi detalji koji u

ovom dokumentu, zbog opsega, nisu navedeni. Na

stranici 11 moguće je izabrati školu i školsku godinu

i pregledati ocjene izbornih predmeta na maturi.

Već spomenuta usporedba ocjena na kraju

nastavne godine te ocjena na ispitima državne

mature je izuzetno važna za promišljanje o kriterijima

ocjenjivanja. Iako je Prva gimnazija na glasu

kao stroga i teška škola, ipak su ocjene na kraju

nastavne godine puno više od ostalih gimnazija u

županiji i Republici Hrvatskoj, a jednako tako više su

i ocjene na obveznim ispitima te mnogim izbornim

ispitima državne mature. Postotak odstupanja

ocjena na kraju nastavne godine i na državnoj

maturi ne smije biti prevelik jer to znači objektivno

ocjenjivanje u školi i dobro postavljene kriterije.

Vrlo često su ocjene zaključene u školi veće od

ocjena dobivenih na ispitima državne mature, dakle,

vanjskim vrednovanjem. To ovisi o kriterijima svake

pojedine škole, pa i unutar škole. Kad uspoređujemo

objavljene rezultate prosječnih ocjena za našu

školu s gimnazijskim programima u županiji i cijeloj

državi, za obvezne predmete oni izgledaju ovako

(zeleno su označeno pozitivni pokazatelji za školu):

21


Škola

Šk. god. A razina B razina

4,14 3,83 3,60

% odst.

A razine

-8,1%

(+3%)

% odst.

B razine

-15,0%

(-0,3%)

Županija 4,12 3,58 3,40 -15,1% -21,2%

RH 3,95 3,63 3,40 -8,8% -16,2%

Prva gimnazija Varaždin navedena je u sustavu

ŠeR-a kao primjer dobre podudarnosti ocjena (odstupanje

do 5% u odnosu na ocjene iz predmeta na kraju školske

godine i na maturi – A razina) u engleskom jeziku kao jedina

škola koja provodi gimnazijski program iz naše županije.

Ovi podaci jasno govore o tome koliko su relevantne ocjene

zaključene u školi, a koliko je onda stvarni pokazatelj

znanja kroz vanjsko vrednovanje na obveznim ispitima

državne mature. Neutemeljeno podizanje zaključnih ocjena

u školi nije dobro jer će ionako kao posljedicu imati veliko

odstupanje u odnosu na maturu. U našoj školi odstupanje

za obvezne predmete je relativno malo, što znači da smo

prilično objektivni, da naši učenici mogu biti sigurni u

svoje znanje i ne strahovati od ispita državne mature.

Unatoč višim ocjenama na kraju nastavne godine i prosječne

ocjene mature, odstupanje je u granicama prošlogodišnjeg

u postotku te ne pokazuje anomalije u trendu. ŠeR je sada

baza koja otvara mogućnost praćenja tih trendova za svaku

školu, ovo je trenutno samo za gimnazijske programe.

Prosječna ocjena iz izbornih predmeta po školskoj

godini – gimnazije, od 2012./2013. do 2018./2019.

Analiza prosječne ocjene svih izbornih predmeta

po školskim godinama može se također uspoređivati

s nacionalnom ili županijskom prosječnom ocjenom i

trendovima njenog kretanja kroz godine.

Školska

godina

Škola Županija RH

2012./2013. 3,07 2,85 2,85

2013./2014. 3,44 2,93 3,03

2014./2015. 3,57 3,16 3,08

2015./2016. 3,31 3,04 2,96

2016./2017. 3,22 2,86 2,89

2017./2018. 3,32 2,93 2,90

2018./2019. 3,06 2,82 2,81

2019./2020. 2,87 (-6,2%) 2,70 (-4,3%) 2,59 (-7,8%)

Prva gimnazija zadnjih je 7 godina imala prosječnu

ocjenu na izbornim predmetima najmanje 6%, a najviše

16% veću od prosječne ocjene županije ili države. Podaci

za izborne predmete ukazuju na slabiju riješenost izbornih

ispita i pad prosječne ocjene za 6,2% prošle godine s čim

ne možemo biti zadovoljni i što svakako moramo popraviti,

te ujednačiti kriteriji ocjenjivanja u nastavi.

Učenici gimnazija srednjoškolsko obrazovanje

završavaju polaganjem obveznih i (prema želji i potrebi)

izbornih predmeta na državnoj maturi. Bez uspješno

položene mature nisu mogući upisi na fakultete. Jedan od

važnih parametara koje pratimo su i postoci naših učenika

koji upisuju fakultete svog prvog izbora i taj se postotak

kreće oko 97% već godinama. 2019./2020. godine na

nacionalnoj razini fakultete upisuje 89,68% gimnazijalaca,

na županijskoj razini 89,22%, a na školskoj razini 89,20%.

Svakako treba napomenuti da u taj postotak nisu

uključeni učenici koji su upisali fakultete u inozemstvu.

Prošle godine naši su učenici najviše upisali

Fakultet organizacije i informatike Varaždin (18),

zatim Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb

(14), Pravni fakultet Zagreb (13), Filozofski fakultet

Zagreb (10), Medicinski fakultet Zagreb (9) i tako

dalje.

Učenici Prve gimnazije pri upisu zauzimaju

prva mjesta na rang-listama fakulteta, dok neki,

temeljem rezultata natjecanja, imaju i direktne

upise. Rad tijekom sve četiri godine jamči učenicima

škole izvrsne rezultate državne mature. Na stranici

15 ŠeR-a razrađeni su detalji po fakultetima te je

moguće izabrati bilo koji fakultet u Republici Hrvatskoj

i provjeriti koliko ga je koje godine upisalo učenika

iz koje škole, pa tako i Prve gimnazije Varaždin.

Za sada su dostupni podaci za akademske godine

2018., 2019. i 2020.

Podaci koje sada pratimo već godinama

ohrabruju nas u tome da i dalje držimo planiran smjer

razvoja škole te da navedene rezultate naših učenika

s vremenom poboljšavamo. S tim u vezi nadamo se

popravljanju epidemiološke situacije i normalnom

radu u korist učenika.

Prva gimnazija Varaždin po konkretnim

je podacima, mišljenju stručnjaka koji se bave

analizama obrazovnog sustava i mišljenju kolega iz

drugih škola u Republici Hrvatskoj škola s odličnim

rejtingom. Školu upisuju najbolji učenici ovog dijela

Republike Hrvatske, nastavni kadar je izuzetno

stručan, a mogućnosti koje škola nudi svojim

učenicima mnogobrojne. Sve to daje rezultate, a naši

su učenici prepoznati na fakultetima diljem države, ali

i u inozemstvu, što dijelom dokazuju i priznanja koje

škola svake godine prima od renomiranih hrvatskih

fakulteta.

Detalji koji nisu navedeni u ovoj analizi mogu

se pregledavati u ŠeR Vol.2 i ŠeR Vol.3. Potražite

rezultate naše škole, usporedite ih s ostalim školama.

To je osobito važno za učenike 8. razreda: provjerite

na spomenutim poveznicama rezultate škole koju

želite upisati!

Na kraju, svjesna slabijih točaka, ipak sam

slobodna zaključiti kako je naša škola pravi odabir,

što pokazuju ovi podaci.

Janja Banić, dipl. inf.

22


Kako smo se prilagodili

Iz kuta stručnih suradnica

Slalom obilježen organizacijom i reorganizacijom

Naoružani iskustvom

od prošle godine i svjesni da

će nam strpljenje i fleksibilnost

biti ključni resursi, krenuli smo

hrabro u organizaciju nastave

na početku godine. Jednostavni

nazivi modela nastave koje

je predvidjelo Ministarstvo

(A, B i C) ne opisuju vjerno

tijek ove godine, nego bismo

trebali poduži algebarski izraz

da opišemo što se krije iza

20-ak obavijesti o promjeni ili

nastavku određenog modela

nastave na našoj web-stranici.

Znali smo da školsku godinu

2020./2021. nakon dugog

izbivanja započinjemo u

školskim klupama, točnije,

svaki učenik u svojoj klupi.

Zadovoljno smo odahnuli

kad su stolice jedva stale

složene na propisani razmak,

ne znajući koliko dugo će se

tako pripremljena scenografija

koristiti.

Ono što je slijedilo

bio je zahtjevan slalom

obilježen organizacijom i

SA likovne i glazbene umjetnosti

reorganizacijom, anketama,

raspravama, traženjem

i čekanjem smjernica, a

ventiliranje uz primjesu smisla

za humor nametnulo se kao

točka dnevnog reda brojnih

Zoom sastanaka, telefonskih

poziva i opreznih susreta

na hodniku. Mogućnost

brzog prelaska na daljinu

svaki je dan bila izvjesna,

a realizirala se, kako nam

se činilo, nebrojeno puta.

Teme promjene rasporeda,

organizacije smjena, Zoom

prijenosa, rada od kuće, u

školi ili iz susjedne učionice

bile su nepresušne. Pitanje

mentalnog zdravlja obilježilo je

aktivnosti za satove razrednika,

roditeljske sastanke, resurse

za nastavnike i individualni

rad. U retrospektivi, trudili

smo se jako, učenici, roditelji

i zaposlenici škole, ali je bilo i

situacija kad smo imali hrabrosti

da pokušamo mijenjati stvari

koje nisu pod našom kontrolom

i snage da se nosimo sa onim

na što smo možda mogli

utjecati. Mudrost da razlikujemo

jedno od drugoga došla je, po

običaju, tek nakon proživljenog

iskustva.

Unatoč tome, godina

je, osim neprilikama, bila

obilježena i brojnim uspjesima

i postignućima, što je uistinu

zadivljujuće. Objektivni i

nepristrani uvid u učinke rada

u uvjetima pandemije na

dobrobit učenika i nastavnika

dobit ćemo iz istraživačkog

projekta Instituta za društvena

istraživanja u koji smo se uključili

pri kraju godine, ali subjektivno

i pristrano – nadamo se da će

nam iduća godina biti manje

dinamična i izazovna i da ćemo

svi u postojećim preprekama

naći poticaj za gradnju osobne

otpornosti.

Renata Čelik, pedagoginja, i

Željka Pačalat, psihologinja

Kako bismo doskočile

novonastalim uvjetima rada,

na satu likovne umjetnosti

snalazile smo se koristeći

se i u razredu i nastavi na

daljinu različitim digitalnim

platformama. Osim Zoomove

opcije breakout rooms,

koristile smo i Padlet i Linoit,

koji su omogućavali grupni

rad u realnom vremenu, a

istovremeno i virtualne izložbe

učeničkih vježbi i radova

za vrednovanje. Naravno,

vremensko ograničenje

online sata na 30-35 minuta,

Neponovljivo iskustvo ili ipak ne?

i to samo jednom tjedno,

iziskivalo je još jače „kresanje“

nastavnih sadržaja i izvodivih

praktičnih vježbi koji bi trebali

činiti okosnicu ovog odgojnog

predmeta.

U ovoj nastavnoj godini

glazbena umjetnost bila je

osuđena na dobre ili loše

zvučne tehnike, kao i na razinu

glasnoće koju su regulirali

sami sudionici procesa. Žao

nam je zbog toliko „kvarova“

svih mogućih vrsta koji su vas

sputavali u slušanju glazbe

i razgovorima o njoj. Ako ste

glazbu sebično čuvali samo za

sebe i slušajući se pitali „što

i zašto“, naš je cilj postignut.

Vaši kreativni materijali bili su

slobodniji i smjeliji, a primijetili

smo kod nastave uživo preko

platformi da su i članovi obitelji

pjevušili poznate songove i arije.

Nastava na daljinu omogućila

nam je šetnje svjetski poznatim

kazalištima i opernim kućama,

rad u glazbenim laboratorijima

i ples u kućnim papučama.

Neponovljivo iskustvo ili ipak

priželjkujemo nastavu na

blizinu?

23


Kako smo se prilagodili

SA hrvatskog jezika

Kad teatar apsurda postane stvarnost…

Na kraju ove izazovne

školske godine zaista nas više

ništa ne bi trebalo iznenaditi.

Ova je školska godina bila

puna preokreta, iznenadnih

promjena modela nastave i

promjena rasporeda. Teško

je bilo popratiti sve odluke

stožera nacionalnih, stožera

lokalnih, stožera školskih,

stožera razrednih… I još -

izmjene odluka i dopune odluka

tih stožera… A istovremeno

održavati kakvu-takvu nastavu.

S vremenom smo se

navikli i prestali čuditi (a pjesnici

bi trebali biti čuđenje u svijetu,

kako kaže Šimić). Umjesto

soneta, ditiramba i epigrama,

čitali smo nove obavijesti i

provjeravali raspored. Umjesto

romana i priča, provjeravali

smo situaciju u Classroomu.

Umjesto čitanja drama, mi smo

ih proživljavali, a teatar apsurda

postao je naša svakidašnjica.

Svakidašnju jadikovku smo

živjeli, Godota nismo dočekali,

a svakog smo se jutra budili

kao Gregor Samsa.

Stalno smo se nanovo

prilagođavali, prebacivali

iz učionice na digitalne

platforme, premještali termine

testova, pomicali rokove. Uz

skraćene nastavne sate i Zoom

kvadratiće teško je razgovarati

o književnosti, a još teže

„glancati“ jezični standard.

Distopija je postala realnost,

kazališne predstave daleka

prošlost, a literarni susreti

uživo prustovska sjećanja. Za

održavanje scenskih nastupa

na školskom Lidranu dobili

smo propusnicu za dvorište u

zimskim uvjetima, a sretnici na

županijskom Lidranu vidjeli su

kazališne daske (koje ponekad

zaista život znače).

Život je postao san,

online nastava kazna bez

zločina, dolazak u školu kratki

izlet, razgovori traganje za

izgubljenim vremenom, odiseje

su postale virtualne, a u

digitalnim bespućima svi smo

prošli iste putove u mraku, u

znaku traženja.

I na kraju spas u Krležinim

stihovima – kak bu tak bu, a bu

vre nekak kak bu (jer nigdar ni

tak bilo da ni nekak bilo).

Školski Lidrano u novim okolnostima

Novo normalno

24


Kako smo se prilagodili

SA društvene grupe predmeta

Iako smo se prilagodili, ne ponovilo se!

Ove je školske godine

zbog epidemioloških preporuka

nastupila velika reorganizacija

i „novo normalno“: mjerenje

temperature pri dolasku i

odlasku iz škole, nošenje

maski, redovita dezinfekcija,

a kontakti između učenika i

učenika, učenika i nastavnika,

nastavnika i nastavnika svedeni

su samo na one nužne. Ove

smo godine ipak donekle imali

nastavu uživo pa time i priliku

upoznati i doživjeti naše nove

učenike i razrede. No, maske

nam u tome nisu previše izašle

ususret te smo nerijetko morali

pogađati tko je učenik ispod

maske. Maske nisu surađivale

ni prilikom komunikacije

pa smo na neke odgovore,

naročito učenika iz zadnjih

klupa, i to nakon nekoliko

ponavljanja, pokušavali mudro,

ali neodređeno kimati glavom u

znak razumijevanja i potpore.

Nastava se održavala i u

jednoj i u dvije smjene, malo

uživo, malo online, većinom

kombinirano, a raspored se

svako malo mijenjao. Zbog

toga se na trenutke činilo

da je planiranje školskih

obaveza, ali i privatnih, Sizifov

posao. Vjerujemo da su se

povremeno s obiju strana

katedre mogla čuti pitanja

„Jesmo li sutra u školi ili online?

I po kojem ono rasporedu?“.

Zoom nastava svakako

je unijela poboljšanja u

ovogodišnju kvalitetu nastave

te učenicima unatoč nastavi

online dala neki dojam realne

nastave. Bonus je dodatno bio i

taj da smo neki od nas lica svojih

učenika prvi put vidjeli upravo

preko ekrana, uz pokojeg

člana obitelji i zainteresiranog

kućnog ljubimca. No, takva

je nastava učenicima dala i

bezbroj mogućnosti lovljenja

krivina, isključivanje iz nastave

zbog interneta koji „šteka“ i

„izbacuje ih sa Zooma“, sporih

internetskih veza kad je trebalo

predati zadatke ili testove,

kamere koje iz nekog razloga ne

rade, a bilo je tu i igranja igrica

za vrijeme nastave, izležavanja

u krevetu i pojavljivanja

na nastavi u pidžami.

Usavršavali smo se

u osmišljavanju testova i

zadataka kako bismo učenike

mogli što realnije vrednovati,

a učenici su bili vrlo kreativni

u snalaženju i suradnji prilikom

rješavanja. Visoki prosjeci

govore tome u prilog iako smo

ponekad dobivali odgovore i

rješenja na pitanja i zadatke iz

drugih grupa i razreda. Mora se

priznati da je bilo dinamično i

nikad dosadno! Izazova je bilo

– organizacijskih, tehničkih,

stalna neizvjesnost i prilagodbe

rasporeda, planiranih aktivnosti

i obveza, ali uz međusobnu

podršku kolega i dobru

suradnju od strane učenika,

sve smo to izgurali. Naučili smo

biti spremni na sve, naučili smo

se prilagoditi situaciji iz minute

u minutu i mi profesori, ali i

naši učenici. Ova će generacija

učenika zasigurno biti spremna

uhvatiti se ukoštac sa životom,

brzim društvenim promjenama

i svime što život nosi. Iz svega

čovjek može izvući i ono dobro,

no, ipak, ne ponovilo se. Ništa

ne može zamijeniti naše susrete

uživo, žamor u razredu i na

hodnicima te kucanje na vrata

kabineta „jer imaju neko pitanje“

pa završavamo još jednu

izazovnu godinu i podsjećamo

se: „Nigdar ni tak bilo da ni

nekak bilo“ s nadom da se od

jeseni družimo samo „na blizu“.

Klupe čekaju učenike

25


Kako smo se prilagodili

SA tjelesne i zdravstvene kulture

Kako se održavala nastava TZK u

doba pandemije? Kakav je to tjelesni online,

na Classroomu? Iskreno, to je pitanje koje su

postavljali mnogi roditelji, kolege, poznanici...

Eto, kako je to bilo...Pitanja i iskrena

radoznalost (ponekad čak uz malo podsmijeha)

nisu iznenađenje, jer je TZK predmet koji je

vjerojatno najviše vezan upravo za praktični

rad, dvoranu, rekvizite. Prošli smo sve moguće

oblike, verzije i kombinacije – od postavljanja

zadataka na Classroomu, kombinacije jedan

sat u dvorani drugi u učionici, dvorana, ali bez

korištenja rekvizita ili samo nekoliko rekvizita,

Zoom i tako u krug.

Najteži je način svakako bio Classroom,

bez kontakta, komunikacije s učenicima, osim

putem računala. Svijet žamora, vike, trčanja i

skakanja zamijenili su odgovori na računalu.

Zadaci su se svodili na poticanje na vježbanje

te videosnimke u kojima su mogli saznati nešto

novo i korisno. Bilo je tu i dobrih i korisnih

trenutaka, npr. neki su učenici pisali o vlastitim

treninzima, koga prate na društvenim mrežama,

pa smo i mi mogli saznati nešto novo. Bilo je i

zgodnih anegdota, npr. kada su dobili zadatak

da uz video i glazbu nauče korak bečkog valcera

i pošalju fotografiju ili snimku: stizale su snimke

plesa s plišanim medvjedićima, psima, macama,

ali najsretniji su bili roditelji koji su mogli malo

zaplesati sa svojom djecom.

Na predavanjima u razredu i putem

Zooma učilo se o raznim sportovima popularnim

i onim malo poznatim, primjeni IKT-a u sportu

i aplikacijama kojima se mogu bilježiti vlastiti

rezultati, ljetnim i zimskim olimpijskim igrama,

lokomotornom sustavu, gledali su se filmovi, npr.

‘Upoznaj samog sebe’ o obitelji Kostelić, vrlo

inspirativan film, možda najviše maturantima

koji su u niskom startu očekivali početak ispita

državne mature.

Pisali su se i testovi, ispunjavali kvizovi

- sasvim jedan drugi svijet. I zapravo sve je to

bilo jako dobro i poučno jer učenici, zapravo,

malo znaju o sportu i sportskoj kulturi. Sve je

bilo popraćeno različitim filmićima, klipovima,

interesantno, brzo, poučno, ali zapravo gubili

smo osnovnu svrhu, smisao i cilj – kretanje.

Kretanje za što nam služi taj lokomotorni sustav

o kojem smo učili, kretanje koje ćemo mjeriti tim

Eto, kako je to bilo…

aplikacijama o kojima smo učili. Gubili smo na

tom području na kojem smo davno počeli gubiti,

a sada je situacija bila gora nego ikad.

Roditelji su bili najzahvalniji kada je

‘zadaća’ bila da moraju izaći i poslati rezultate

šetnje, trčanja ili vožnje biciklom. Bilo čega. Naši

učenici zadaće i ocjene uzimaju jako odgovorno.

I zapravo, nažalost ili nasreću, mnogi učenici koji

nikada ne bi samostalno počeli vježbati pokrenuli

su se jer su došli u takvo stanje s bolnim leđima

ili uopće lošim općim stanjem da više nisu mogli

izdržati da nešto ne poduzmu.

Vježbalo se putem Zooma. Nekada

pod vodstvom profesora ili je nekoliko učenika

pripremilo vježbe koje su se posložile određenim

redoslijedom i nakon početnih nelagoda

postala je to prava rutina. Vrijeme nam nije

bilo naklonjeno (bio je mračno, kišno, hladno,

nepredvidivo), pa kada smo u rijetkim trenucima

‘bili u školi’, vježbalo se u dvorani. Učenici u

dvorani nisu nosili maske, pa su profesori vrlo

često završavali u samoizolaciji. Koristilo se malo

rekvizita i najviše su uživali maturanti koji su se

znali posložiti u ekipe, po sportovima, opuštajući

se od obaveza i stresa.

U početku smo svi bili presretni kada

smo se vraćali u dvoranu, ali ubrzo su odmah

slijedile izolacije, samoizolacije, pojedini razredi

na Zoomu, nije bilo kontinuiteta, dva vrlo različita

i teško spojiva medija za predmet TZK. Uskoro

smo stoički i bez ikakvih emocija prihvaćali svaku

promjenu, polako otupjeli i zapravo iščekujući

kraj školske godine.

Tako je to bilo...

Nije bilo nikakvih natjecanja, ni

međurazrednih, ni županijskih, ni državnih. Nije

bilo ni Dana sporta, ali smo unatoč tome na

temelju održanih natjecanja i rezultata uspjeli

izdvojiti dvoje odličnih sportaša koji nose titulu

sportaša i sportašice generacije.

26


Kako smo se prilagodili

SA povijesti

Nekako smo se svi

nadali da će online nastava, tj.

barem ona svakodnevna, od

jeseni i početka nove školske

2020./2021. godine biti samo dio

povijesti, ali, nažalost, bili smo

u krivu. Opet nas je pandemija

koronavirusa sa svojim novim

valom prikovala za ekrane naših

računala i fizički nas odvojila

jedne od drugih i od naše škole.

Ali Prva gimnazija Varaždin nije

„prva i prava“ zato jer se ne zna

nositi s poteškoćama, nego

baš zato jer sigurno plovi i kroz

olujna razdoblja kao što je ovo u

kojem se nalazimo.

Aktiv povijesti u novoj

nastavnoj godini utvrdio je

SA njemačkoga jezika

Ipak smo se prilagodili

gradivo koje smo morali naučiti u

proljeće 2020. godine, za vrijeme

prvog vala pandemije. Platforma

Classroom apsolvirana je, a

pokazala se kao veoma korisna

za kontakt i razmjenu radnih

materijala s učenicima. Više nije

riječ samo o kriznom alatu, kako

smo na Classroom gledali na

početku, nego ga sada slobodno

možemo smatrati nezamjenjivim

pomoćnim sredstvom za

nastavu, ali i kao preglednu

i ažurnu školsku zbornicu.

Naravno, nije se stalo samo

na Classroomu jer se u novoj

školskoj godini s koronom tražilo

još više prilagođavanja kako

bi učenici što manje u nastavi

SA informatike

osjetili izvanredne okolnosti.

Nastavnici povijesti upoznali su

se i s nekim drugim platformama

i alatima koji doprinose

raznovrsnijoj nastavi, ali i online

provjeri znanja. Exam.net,

Nearpod, Kahoot, Historymap i

dr. samo su neki od alata koje

su nastavnici i učenici koristili

u ovoj nastavnoj godini kako bi

stekli i provjerili znanje i vještine

iz povijesti.

Virus koji nam je

promijenio i slobodno vrijeme

i vrijeme za učenje i posao

pokazao nam je da smo spremni

prilagoditi se načinima koji

su nam možda prije bili teško

zamislivi.

Stalna na tom svijetu samo

mijena jest…

Taj citat Petra Preradovića dolazi

spontano na pamet kad promišljamo kako smo

se u stručnom aktivu njemačkog jezika borili s

posljedicama koje je covid-pandemije ostavila na

naš rad u okolnostima koje je ona diktirala. Nije

bilo lako, a u otežavajuće uvjete rada možemo

ubrojiti stalne promjene rasporeda i neprestano

prilagođavanje novonastalim, često frustrirajućim

situacijama.

Nastava je ipak u odnosu na prošlu

školsku godinu, kada se odvijala preko zadataka i

prezentacija na Classroomu, ove godine bila puno

kvalitetnija jer se radilo preko Zooma u realnom

vremenu.

U nastavi stranog jezika govorenje je jedan

od najvažnijih elemenata, a sada su učenici preko

Zooma mogli koristiti naučena znanja i vještine u

živoj komunikaciji s profesorima i ostalim učenicima

u radu u paru ili u grupi u nastavi na daljinu. To je

bila najveća prednost ove digitalne platforme.

Sve u svemu bilo je izazovno, bilo je teško

i za nastavnike i za učenike, ali smo uspjeli dati

najbolje od sebe.

Radujemo se i nadamo se idućoj coronafree

školskoj godini u školskim klupama.

Classroom i Exam.net

olakšali nam rad

Teška vremena epidemije nastavljaju

se i tijekom ove školske godine. Izmjenjivanje

nastave na daljinu i u školi, promjene rasporeda,

pritisak zbog straha od bolesti i neizvjesnosti. Sve

su to realnosti koje uzrokuju promjenu načina

života na koji učenici, ali ni mi, nismo bili spremni.

Postavljajući specifične, realistične i mjerljive ciljeve

nastojali smo ih odraditi na najbolji mogući način u

postojećim uvjetima.

Iskustvo u korištenju platforme Google

Classrooma od prošle godine uvelike je olakšalo rad

ove godine. Rad na Zoomu za nastavu u realnom

vremenu isto je dobrobit koja nam olakšava. Hvala

velikom Googleu koji nam je osigurao besplatne

licence, kao i ukidanje ograničenja koja su postojala

prije kovida. Za pisane provjere znanja najviše smo

koristili alat Exam.net, trenutno jedan od najboljih

programa za online vrednovanje koji postoje na

tržištu, za koji je sredstva za licencu izdvojila škola,

a koristi se i kod većine ostalih predmeta. Unatoč

odličnoj prilagodbi na postojeću situaciju, ipak se

nadamo da ćemo sljedeće godine ipak više vremena

provoditi u našim učionicama s našim učenicima.

Kao pozitivno možemo izdvojiti iskustva

stečena u radu s online alatima namijenjenim

za rad/nastavu na daljinu, a što ćemo sigurno, u

jednom dijelu nastave, koristiti i ubuduće.

27


Kako smo se prilagodili

SA kemije i biologije

Vidljiv nedostatak praktičnoga rada

Profesori kemije i

biologije u ovoj su školskoj

godini, kao i ostali nastavnici

naše škole, nastavu provodili

u kombinaciji preko Google

Cassrooma i Zooma. Za

razliku od prethodne godine,

kad su učenicima zadavani

samo zadaci u vrijeme online

nastave, ove smo godine imali

kontakt s učenicima u realnom

vremenu, što se pokazalo

boljim rješenjem..

Preporučeno nam je

da zbog zdravlja učenika, a i

našeg, nastavu ne održavamo

punih 45 minuta po školskom

satu. Bilo je teško uskladiti

zahtjeve vezano uz ishode za

kemiju i biologiju s dopuštenim

vremenom i opterećenjem

učenika. Zbog toga su se

pojavljivali nesporazumi i

problemi vezano uz rokove i

opširnost zadataka.

Nastojali smo obogatiti

učenike novim iskustvima

organiziranjem različitih

prirodoslovnih predavanja,

omogućili smo im sudjelovanje

u projektima na međunarodnoj

i državnoj razini te prilike da

samostalno istražuju i borave u

prirodi.

Nastava kemije i

biologije specifična je zbog

toga što se kod tih predmeta

preferira primarni izvor znanja

te praktični rad, što u online

okruženju nije izvedivo.

Učenici su bili usmjereni na

digitalne obrazovne sadržaje

te na samostalne istraživačke

radove koje su mogli izraditi

bez korištenja laboratorijske

opreme. Kvaliteta radova kao

i izbor tema nisu bili onakve

razine kakve su pri radu u

prostorima škole. Veselimo se

povratku u školske klupe.

Nastava na daljinu - naša iskustva, naši izazovi,

naše anegdote (učenička perspektiva)

Ova školska godina, kao i prošla, po

mnogočemu je bila posebna, a najviše se to

osjećalo u provođenju nastave; na sve moguće i

nemoguće načine. U ranu jesen svi smo zajedno

ponovno sjeli u školske klupe, ovoga puta pod

maskama. Mnogi učenici su uz smiješak i čuđenje

komentirali da nikad nisu mislili da će se toliko

veseliti ponovnom ulasku u školsku zgradu.

Doduše, nije sve baš bilo isto kao prije, ali ubrzo

su maske, dezinfekcija ruku i mjerenje temperature

postali samo još jedan dio svakodnevne rutine.

Nažalost, nužan rad u dvije smjene nije

odgovarao svima i doveo je do mnogih rasprava, čak

i na službenim sastancima Vijeća učenika. Žustre

rasprave također su se vodile i oko provođenja

nastave miješanih grupa koje su veći dio godine

provele potpuno online, a tek nedavno prešle na

hibridni model ili “pola-pola”, kako ga neki nazivaju

jer je dio učenika online u drugoj učionici. Kao i

uvijek, mišljenja su podijeljena; nekima odgovara

da se cjelokupna nastava održava u školi pa im

je ostatak dana slobodan, a neki smatraju da

bolji raspored koji hibridni model omogućava

nije vrijedan brojnih tehničkih poteškoća. Naime,

spajanje na Zoom sastanke preko mobitela u

učionici za mnoge je bilo iskustvo “puno šumova,

nespretnih položaja kamera i ponavljanja profesora

unedogled”.

Slične žalbe čule su se i od mnogih učenika

koji su morali pratiti nastavu online iz svojih soba

dok je ostatak razreda sjedio u školskim klupama.

Doduše, neki su uspjeli naći i pozitivnu stranu

modela B - kraće trajanje sata jer “dok profa spoji

sve kablove i dok se svi prijave, pol sata već prođe

i onda me ne stigne pitat”, zadovoljno je primijetio

jedan učenik.

Načini ispitivanja ove su godine bili

neobična mješavina starog i novog pa smo i

profesori i mi upoznali čari Exam.neta i drugih

online platformi. Ispiti uživo također su imali svoja

nova pravila pa smo tako imali najrazličitije metode

distribucije i sakupljanja ispita, ali, kako jedna

učenica kaže, “i to je bolje nego složeni radovi od

prošle godine”. Neki se možda s njom ne bi složili,

no na kraju krajeva svi možemo zaključiti da jedva

čekamo da nam se načini rada ili barem raspored

ne mijenja toliko često. Varietas delectat, rekli bi

stari Rimljani, ali mislim da bi se svi više složili

s našim starima koji kažu: “Čega je previše, ni s

kruhom nije dobro.”

Alisa Pevec, 4.IB

28


Matematički kutak

Večer matematike

Već tradicionalna Večer

matematike održana je 3.

prosinca 2020. u online izdanju

putem Zoom platforme, a učenici

i njihovi profesori zabavljali

su se uz kvizove, organizirano

natjecanje u rješavanju

složenijih zadataka, kviz i igru

asocijacije. Tema ovogodišnjeg

druženja bio je Pitagorin poučak,

a učenici su mogli naučiti podosta

zanimljivosti iz prezentacije i

kviza.

Matematička večer

počela je prezentacijom o

Pitagori i njegovoj družbi

pitagorejaca profesorice Tajane

Golub Mendaš kao doprinos

15. Festival matematike -

“Ekipa za 5+”

međunarodnom

E-twining projektu

Pythagorean Theorem

day u kojem su

sudjelovali učenici

4.g razreda. Nakon

prezentacije učenici su

se zabavljali rješavajući

zadatke u grupi s ciljem

da čim prije dođu do

rješenja i tako dođu do pobjede.

Pod budnim okom profesora

matematike koji su nadgledali

cijelu igru, pobjedu je zaslužila

ekipa MGZ učenika 4.g razreda.

Kviz o životu Pitagore sastavio

je učenik Marko Varga iz 4.g,

a provjeravala se „budnost“ i

praćenje prezentacije.

Najbolju koncentraciju

i brzinu pokazala je

grupa kodnog imena

Ogledalo sastavljena

od učenica iz 4.a

(Nina i Rea) i dvojca

iz 4.g (Teo i Jakov).

Čestitke učenicima koji su

osvojili virtualne nagrade, a

svima ostalima zahvaljujemo na

druženju i vidimo se dogodine,

nadamo se uživo!

Tajana Golub Mendaš, prof.

Dan broja Pi

U četvrtak 6. svibnja

održan je 15. Festival

matematike - "Ekipa za 5+"

u organizaciji Matematičkog

društva "Istra" Pula. Ove godine festival je

održan online zbog epidemiološke situacije.

Na festivalu je sudjelovala jedna ekipa učenika

naše škole. Ime ekipe bilo je TRTENIK, a članovi

su bili učenici 3.g razreda - Iva Vresk, Lovro

Đuranec, Filip Križanić i Viktor Pijanec. Učenici

su se natjecali u kategoriji TERA (treći i četvrti

razred srednje škole). Osvojili su peto mjesto, od

ukupno četrdesetak prijavljenih ekipa. Mentorica

učenicima bila je Nikolina Ivačić. Čestitke

učenicima na inicijativi i odličnom rezultatu!

Nikolina Ivačić, prof.

I ove godine

proslavili

smo

dan obilježavanja

matematičke konstante

pi. Iako ima beskonačno

mnogo decimalnih

mjesta, uobičajeno se piše 3.14 pa se dan broja

π obilježava 14. ožujka. Broj Pi je spojio i dva

najpoznatija genija 20. i 21. stoljeća; naime,

na ovaj se poseban dan rodio Albert Einstein,

a umro Stephen Hawking. Naši učenici su se

zabavili uz prigodne pjesmice i nagradne zadatke

koji su im bili objavljeni na Google Classroomu.

U rješavanju zadataka najbolja se pokazala

učenica 3.e razreda Bela Runjak. Zadatke je

osmislila profesorica Nikolina Ivačić.

Nikolina Ivačić, prof.

29


Matematički kutak

ATOM liga

Učenice 3.g pomele konkurenciju

Tri ekipe naših učenika sudjelovale su na

ekipnom natjecanju ATOM liga. To je natjecanje

osnovnih i srednjih škola u znanju matematike,

fizike i kemije. U kategoriji prvih razreda ekipa

učenika 1.e razreda osvojila je visoko drugo

mjesto. Članovi ekipe bili su Vanda Vrček, Matej

Nöthig i Ivan Puklavec. Mentori učenicima u

školi bili su Marko Zrna (matematika), Anamarija

Bešenić (fizika) i Lidija Klampfl(kemija).

Pobjednice ATOM lige - Marija, Amalija i Iva

Šesto mjesto u kategoriji prvih razreda osvojila

je ekipa u sastavu Jane Kelemen (1.e),

Barbare Kelava (1.g) i Brune Kosmačina (1.g).

Mentori učenicima u školi bili su Andreja Veršić

(matematika), Helena Kanešić (fizika) i Lidija

Klampfl (kemija).

U kategoriji trećih razreda ekipa učenica 3.g

razreda pomela je konkurenciju i osvojila prvo

mjesto, i to drugu godinu zaredom! Članice ekipe

bile su Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk i

Marija Klampfl. Mentori učenicama u školi bili

su Nikolina Ivačić (matematika) i Denis Barčot

(fizika i kemija).

Čestitke svim učenicima, a pogotovo

našim prvakinjama!

Natjecanje udruge Šesterokut

Učenici 3.g razreda Iva Vresk i Viktor

Pijanec sudjelovali su na godišnjem timskom

natjecanju u fizici i matematici u organizaciji

udruge Šesterokut. Cilj Šesterokuta je

popularizirati znanost među mladima,

upoznati učenike s aktualnim temama u fizici

i matematici, približiti im istraživački rad i

potaknuti kreativnost u rješavanju problema.

Ekipa se zvala Volimo Branka te je osvojila 5.

mjesto. Mentori učenicima u školi bili su Denis

Barčot (fizika) i Nikolina Ivačić (matematika).

Čestitke učenicima!

Nikolina Ivačić, prof.

30


Informatički kutak

Centar izvrsnosti za informatiku za srednje škole

u brojkama - naša virtualna sezona

3. mjesto Emerik Vuk, 3. razred,

Elektrostrojarska škola Varaždin

Kako do vlastitog robota?: 7 učenika

Primjena naprednih algoritama u rješavanju

programskih zadataka: 17 učenika

Broj radionica: 2

Broj grupa: 2

Broj mentora: 5

- voditeljica: Janja Banić, dipl. inf. (Prva

gimnazija Varaždin)

- mr.sc. Bojan Banić, prof. (Prva gimnazija

Varaždin)

- Vesna Novosel Martinić, prof. (Prva

gimnazija Varaždin)

- Dinko Meštrović, prof. (Prva gimnazija

Varaždin)

- Marko Šafran, prof. (Prva gimnazija

Varaždin)

Učenici, polaznici Centra, su sudjelovali na

županijskom, državnom i na međunarodnom

natjecanju i to kako slijedi:

Županijsko natjecanje – rezultati za prva tri

mjesta:

Kategorija Algoritmi – polaznici radionice

primjene naprednih algoritama:

1. mjesto Noah Sitar, 1.razred, Prva

gimnazija Varaždin

2. mjesto Barbara Kelava, 1. razred, Prva

gimnazija Varaždin

3. mjesto Bruno Kosmačin, 1. razred,

Prva gimnazija Varaždin

1. mjesto Nikola Kušen, 4. razred, Prva

gimnazija Varaždin

2. mjesto Marko Varga, 4. razred, Prva

gimnazija Varaždin

3. mjesto Gašpar Haramija, 4. razred,

Prva gimnazija Varaždin

Dvanaest se učenika plasiralo na All Star

American Computer Science League, finale

koje je i ove godine održano online. Učenici su

se u programiranju i problemskim zadacima

natjecali isključivo individualno. Iako su zadaci

bili opsežniji i teži, naši su učenici ostvarili

iznimne rezultate. Emanuel Tukač iz 2.g

osvojio je zlatnu medalju uz 100% riješenost

svih zadataka, dok je Bruno Kosmačin iz 1.g

osvojio srebrnu medalju.

Čestitamo svim natjecateljima, sudionicima

ACSL finala, a posebno osvajačima medalja!

Sljedeće školske godine pripremamo

iznenađenja i nove radionice, vidimo se u

Centru!

Janja Banić, dipl.inf.

voditeljica Centra izvrsnosti za srednje škole

1. mjesto Emanuel Tukač, 2. razred, Prva

gimnazija Varaždin

2. mjesto Vito Mudri, 2. razred, Prva

gimnazija Varaždin

1. mjesto Ivo Gabud, 3. razred, Prva

gimnazija Varaždin

2. mjesto Viktor Pijanec, 3. razred, Prva

gimnazija Varaždin

31


Informatički kutak

ACSL All-Star 2021: zlato i srebro za učenike Prve!

Unatoč pandemiji u školskoj godini

2020./2021. na ACSL natjecanju ponovno su

sudjelovala 2 tima učenika Prve gimnazije

Varaždin, ujedno i polaznici Centra izvrsnosti

iz informatike Varaždinske županije. U 4

kvalifikacijska kola sudjelovalo je više od 500

škola iz SAD-a, Kanade, Europe i Azije u više

različitih kategorija, a učenici Prve gimnazije

Varaždin uspjeli su se ponovno kvalificirati na

finalno All Star American Computer Science

League natjecanje koje se i ove godine, zbog

poznatih okolnosti, umjesto u SAD-u održalo

online 29. svibnja 2021. godine. U konkurenciji

451 učenika u kategoriji Senior i 580 učenika u

kategoriji Intermediate iz cijelog svijeta sudjelovali

su i učenici naše škole iz oba kvalificirana tima.

Ove su se godine učenici natjecali

isključivo individualno na način da se prvi dio

natjecanja sastojao od 3 sata programiranja, a

drugi od rješavanja čak 20 problemskih zadataka

u vremenskom roku od jednog sata. Ostvareni

rezultati ponovno su bili odlični - osvojene su

2 medalje. U timu Intermediate zlatnu medalju

osvojio je Emanuel Tukač iz 2.g s maksimalnim

osvojenim brojem bodova, a učenik Bruno

Kosmačin iz 1.g osvojio je srebrnu medalju.

Osim navedenih učenika vrlo visok plasman

ostvarili su i ostali učenici koji su sudjelovali na

natjecanju, a to su Nikola Kušen (4.g), Marko

Varga (4.g), Jakov Novak (4.g), Gašpar Haramija

(4.g), Teo Putarek (4.g), Viktor Pijanec (3.g), Vito

Mudri (2.g), Barbara Kelava (1.g), Jana Furdi

(1.g), Marko Sokol (1.g) i Noah Sitar (1.g). Svi

nagrađeni učenici osvojili su vrijedne nagrade

koje će im biti poslane na kućnu adresu.

Na taj smo način obogatili kolekciju

medalja osvojenih na međunarodnim

informatičkim natjecanjima, a nadamo se

sudjelovanju na natjecanju i sljedeće godine,

ali ovoga puta uživo. Mentor učenicima je prof.

Bojan Banić. Velike čestitke svima!

Bojan Banić, prof.

Diplome za nagrađene učenike

32


Informatički kutak

Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici - HONI

2020./2021.

Hrvatsko otvoreno

natjecanje u informatici

natjecanje je u

programiranju putem

interneta na koje se

mogu prijaviti svi zainteresirani učenici iz Hrvatske,

ali i cijelog svijeta. Ovaj je program Hrvatski savez

informatičara pokrenuo 2006. godine, a cilj mu je

priprema nadarenih učenika informatičara osnovnih i

srednjih škola Hrvatske za informatička natjecanja te

za natjecanja i pripreme mladih informatičara Europe

i svijeta prije međunarodnih natjecanja.

Natjecanje se odvijalo tijekom cijele školske

godine kroz šest kola, a ove se godine sve izvodilo

pod malo drugačijim uvjetima zbog epidemiološke

situacije.

Svako kolo trajalo je tri sata, a rješavalo se

sedam zadataka u programskim jezicima Pascal, C,

C++, Python i Java. Ove su godine najbolja mjesto

ostvarili Bruno Kosmačin (1.g), koji je u kategoriji

prvih razreda zauzeo visoko četvrto mjesto, te Nikola

Kušen (4.g), koji je u kategoriji četvrtih razreda zauzeo

odlično peto mjesto. U kategoriji trećih razreda najbolji

je bio Viktor Pijanec (3.g) s osvojenim 15. mjestom,

a u kategoriji drugih razreda Emanuel Tukač (2.g) na

17. mjestu.

Sudjelovali su i Gašpar Haramija (4.g), Ivo

Gabud (3.g), Barbara Kelava (1.g), Noah Sitar(1.g),

Filip Grabar (1.f) i Viktor Vrtar (1.g).

Čestitam svim učenicima na ostvarenim rezultatima!

Vladimir Mikac, prof.

Generacija NOW 2021

U školskoj godini

2020./2021. nastavili smo

sudjelovati na projektu

generacije NOW 2021 unatoč

tome što smo veliki dio

nastave održali online. Naziv

ovogodišnjeg projekta bio je

Samovozeći robot. Robot je

napravljen po uzoru na već

postojeće slične robote, a cilj

mu je zaobilaženje prepreka

pomoću ultrazvučnog

senzora. Robot ima veliki broj

mogućnosti koje su ograničene

arhitekturom razvojnog sučelja

Arduino i maštom korisnika.

Sastoji se od karoserije koju su

učenici sami dizajnirali i ispisali

na 3D pisaču te od elektroničkih

dijelova koje je većim dijelom

nabavio organizator. Učenici

su na taj način mogli vidjeti

primjenu Arduina i robotike u

budućnosti, što ih priprema za

izazove koje uključuju kreativni

dizajn, razvoj i implementaciju

budućih projekata.

Projekt su predstavili

učenici 4.g razreda Gašpar

Haramija, Marko Varga i Jakov

Novak, a od nastavnika bili

su uključeni Dinko Meštrović,

Marko Šafran, Vesna Novosel-

Martinić, Bojan Banić i Janja

Banić.

Zahvaljujući velikom

G E N E R A C I J A N O W 2 0 2 1 .

samovozeći

robot

Institut za razvoj i inovativnost mladih

interesu učenika te iznimnoj

koristi primjene IT-a u praksi,

sigurno ćemo i dalje sudjelovati

na sličnim projektima.

Bojan Banić, prof.

P R V A G I M N A Z I J A

V A R A Ž D I N

33


Informatički kutak

Međunarodno

natjecanje

Dabar 2020

Ove je školske

godine čak 160

učenika Prve gimnazije

Varaždin sudjelovalo na

međunarodnom natjecanju

Dabar. U jedinstvenoj

kategoriji za srednjoškolce

GigaDabar čak dvadeset

učenika plasirano je među

10% najboljih na državnoj

razini. Ipak, najbolji rezultat

postigao je učenik Samuel

Hublin, 4.e, osvojivši 10,94

bodova od ukupno mogućih

12.

Naši su učenici time

ponovno potvrdili znanje

iz informatike i računalnog

razmišljanja, te se nadamo

sličnim rezultatima i sljedećih

godina. Bravo!

Bojan Banić, prof.

Europe Code Week i Computer

Science Education Week

U našoj se školi i ove godine od 10. do 25.

listopada 2020. godine, povodom Europskog tjedna

programiranja (EU Code Week), održao niz radionica

s ciljem popularizacije i promocije programiranja.

Održane radionice bile su: Pseudodabar -

računalno razmišljanje u rješavanju problema, mikrobit@prvoj -

upoznavanje učenika s mikrobit mikroračunalima, Uvod u Python

- upoznavanje učenika s interaktivnim sučeljem, Online evaluatori

- upoznavanje učenika s različitim online evaluatorima prilikom

učenja programiranja, HTML/CSS - upoznavanje učenika s html

i CSS jezicima. Na radionicama su sudjelovali svi učenici koji

pohađaju predmet Informatika. Prva gimnazija Varaždin na taj se

način već osmu godinu zaredom pridružila inicijativi koja je ove

godine obuhvaćala više od 50 zemalja svijeta s više od milijun

uključenih učenika i ostalih zainteresiranih.

Na satovima Informatike sudjelovali

smo od 7. do 13. prosinca 2020. godine i na

inicijativi Computer Science Education Week,

koja se ovoga puta održala u online izdanju.

Inače, Sat kodiranja globalni je pokret pokrenut radi demistifikacije

programiranja. U navedenom terminu, tijekom jednog školskog

sata, sudjeluje više od 100 milijuna učenika iz cijelog svijeta.

Događaj je pokrenula neprofitna organizacija Code.org uz podršku

najvećih svjetskih kompanija kao što su Facebook, Google,

Microsoft, Apple, Amazon, uprave brojnih sveučilišta te mnogi

drugi. U našoj je školi inicijativa provedena tako da su profesori

informatike Bojan Banić, Vesna Novosel-Marinić i Vladimir Mikac

u većini razreda koji slušaju predmet Informatiku omogućili

učenicima rješavanje niza zanimljivih algoritamskih zadataka

vezanih uz gradivo koje uče, a te su zadatke posebno pripremili

organizatori za takvu vrstu događaja. Zahvaljujući velikom

interesu, sigurno ćemo nastaviti s organizacijom takvih aktivnosti.

Vježbaonica za studente FOI-a

Bojan Banić, prof.

Unatoč

održavanju

nastave

u online

okruženju i

ove smo školske godine nastavili

uspješnu suradnju s kolegama

s Fakulteta organizacije i

informatike u Varaždinu čiji

studenti smjera Informatika

u obrazovanja pohađaju i

odrađuju stručnu praksu iz

predmeta Metodika. Studenti

smjera PPDMI (Pedagoškopsihološko-didaktičkometodička

izobrazba) i redovni

studenti smjera Informatika u

obrazovanju odradili su po tri

sata javnih predavanja te jedan

sat individualna predavanja

na satovima informatike. Osim

toga, studenti pohađaju stručnu

praksu, i to 10 sati nastave

informatike, a redovni studenti

još i nastavu ostalih predmeta.

Profesori mentori

studentima su Vesna Novosel-

Martinić i Bojan Banić koji svojim

savjetima i uputama pomažu u

izvođenju nastave i pripremama

za rad s učenicima te ih na kraju

ocjenjuju.

Bojan Banić, prof. i

Vesna Novosel-Martinić, prof.

34


Informatički kutak

Škola budućnosti by STEMI i Infobip

Naša je škola bila

odabrana kao jedina srednja

škola u Varaždinskoj županiji koja

je sudjelovala u projektu Škola

budućnosti by STEMI & Infobip koji je

trajao od 1. travnja do 1. srpnja 2021.

Nastavnici i učenici koji su sudjelovali

u projektu izrađivali

su, uz mentorstvo

Infobipovih inženjera

i stručnjaka,

ChatBotove vezane

uz ključne probleme

današnjeg društva i

na taj način prikupili

najnaprednija znanja

i vještine na polju

umjetne inteligencije. Jedan od

ciljeva ovog projekta jest smanjivanje

jaza koji postoji između IT sektora i

obrazovanja te postavljanje Hrvatske

među predvodnike u učenju

umjetne inteligencije kod mladih i

Dan sigurnijeg interneta 2021.

Dan sigurnijeg interneta

prigodno je obilježen 9. veljače

2021. u organizaciji profesora

informatike Bojana Banića,

Vesne Novosel-Martinić i

Vladimira Mikaca. Navedenog

su dana na redovnim satovima

informatike na radionicama

učenici dobili dodatne

informacije o prednostima i

nedostacima interneta, zaštiti

osobnih podataka, nasilju

preko interneta, mogućnostima

komunikacije uporabom

interneta, internetskim

prijevarama, opasnostima

na društvenim mrežama,

kao i načinima zaštite

vlastite privatnosti. Nakon

radionice učenici su pomoću

mobilne aplikacije,

razvijene unutar

Centra za sigurniji

internet, provjerili

svoje znanje, a

na taj su način

ujedno sudjelovali

i u nagradnoj

igri s vrijednim

nagradama.

Inače, Dan sigurnijeg

interneta obilježava se u

više od 140 zemalja svijeta u

koordinaciji zajedničke mreže

Insafe/INHOPE, uz potporu

Europske komisije i nacionalnih

centara za sigurniji internet u

Europi. U Republici Hrvatskoj

koordinator aktivnosti je Centar

za sigurniji internet s brojnim

partnerima i suradnicima.

Važnost navedene

tematike svakim je danom

sve veća za učenike, tako da

ćemo takve i slične aktivnosti

nastaviti provoditi i nadalje.

Bojan Banić, prof.

njihovo poticanje na inovativnost i

poduzetništvo jer će upravo oni biti

budući lideri uspješnih tehnoloških

kompanija poput Infobipa. Unatoč

velikom interesu među učenicima za

ovaj projekt ChatBotove su uspješno

izradili Leonard Pokos (1.a), Matej

Nothig (1.e), Vanda Vrček (1.e)

i Petar Ivan Topolnjak (1.e), a

mentori su bili profesori Bojan Banić

i Krunoslav Rukelj. Nakon vrlo

zanimljivog i uspješno odrađenog

projekta veselimo se i budućim

sličnim projektima.

Bojan Banić, prof.

Oracle

akademija u

Prvoj gimnaziji

Varaždin

Oracle akademija (Oracle

Academy), čiji smo član od

svibnja 2016. godine, globalni je

edukacijski program prisutan u

više od 120 zemalja širom svijeta,

a nudi mogućnosti unapređenja

znanja, razvoja vještina i inovacija

u području informacijskih

znanosti i računalne tehnologije.

Zahvaljujući navedenom

programu, svim naših učenicima

i nastavnicima omogućeno

je stjecanja raznovrsnih

kompetencija iz područja

informacijskih tehnologija koji

postaju osposobljeni za polaganje

stručnih certifikata koje potražuju

razne tvrtke, ali i obrazovne

ustanove. Na taj su način učenici

3.IB razreda koji pohađaju

predmet Computer Science, dobili

mogućnost edukacije iz područja

programiranja u Javi, a neki od

njih steći će i međunarodno

priznati Oracle certifikat.

Bojan Banić, prof.i

Vesna Novosel-Martinić, prof.

35


Prirodoslovni kutak

Centar izvrsnosti za biologiju

Ova je nastavna

godina u Centru

izvrsnosti za biologiju bila potpuno

drugačija od svih dosadašnjih

jer zbog važećih epidemioloških

mjera nismo mogli održavati

praktične radionice. No, to nikako

ne znači da su se biolozi odlučili

ući u stanje hibernacije. Voditelji,

mentori i učenici zasukali su

rukave i ponovno pokazali da se

uz mnogo želje i ljubavi prema

biologiji puno toga može postići

bez obzira na okolnosti. Bilo je

tu stvarno svega, pa najbolje

počnimo redom.

Martina Vidović i Marko

Šafran (voditelji Centra) uspješno

Jan Špiclin

su završili međunarodni studij

za rad s darovitim učenicima

(Radboud International Training

on High Ability) i stekli zvanje

RITHA Practitioner in Gifted

Education. Stečena znanja

koristit ćemo za daljnju edukaciju

mentora, razvoj novih programa,

detekciju visokomotiviranih

učenika za područje prirodoslovlja

te poticanje polaznika na

kritičko razmišljanje i rješavanje

problema. Nakon voditelja,

na redu su i mentori što će

dodatno doprinijeti kvaliteti našeg

programa.

Sve smo češći gosti

Metodike nastave biologije na

Prirodoslovno-matematičkom

fakultetu u Zagrebu, uvijek se rado

odazovemo pozivu i prenosimo

pozitivna iskustva iz našeg

Novi laboratorij

rada. Voditeljica Martina Vidović

sudjelovala je u online nastavi

seminara uz kolegij Metodička

praksa nastave biologije te sa

studentima, voditeljima kolegija

i gostima podijelila iskustva na

temu ˝Daroviti učenici u učenju

biologije˝.

Donosimo i odlične vijesti

o postignućima naših učenika

na natjecanjima i smotrama. Već

treću godinu zaredom u sklopu

Centra djeluje i Klub istraživača

u kojem učenici imaju priliku uz

pomoć mentora samostalno raditi

na istraživačkim projektima. Tako

je naš višegodišnji polaznik Jan

Špiclin (3.c) svojim istraživačkim

radom na temu „Utjecaj

nanočestica srebra na oksidacijski

stres u obične lucerne (Medicago

sativa L.)” u studenom sudjelovao

na državnom Natjecanju iz

biologije za šk. god. 2019./20.

i osvojio odlično treće mjesto,

a posebno nas veseli da su od

svih sudionika Janov razgovor

s povjerenstvom i odgovori na

pitanja ocijenjeni najboljom

ocjenom. Klub istraživača pružio

je logističku podršku Janu pri izradi

njegovog rada za sudjelovanje

na natjecanju „Znastvenik u

meni“ (ZUM) radom „Utjecaj

temperature na antioksidacijski

kapacitet kod jabuke”. Janov je

rad ocijenjen najvišim ocjenama

žirija i recenzenata, čime mu je

pripalo prvo mjesto i poziv na

završnicu natjecanja.

Izvrsni rezultati dolaze i iz

kategorije znanja. Učenice Vanda

Vrček (1.e) i Viktorija Lukaček

(4.g) sudjelovale su na državnom

Natjecanju iz biologije za šk. god.

2020./21. te osvojile redom 5. i 7.

mjesto. Velike čestitke šaljemo

Janu, Vandi i Viktoriji!

Pripremili smo i jednu

veliku novost za sve polaznike u

sljedećoj školskoj godini. Sigurno

ste prolazili hodnicima i pitali se

kakva to buka dolazi iz prostora

biološke zbirke. Sada vam s

velikim veseljem možemo reći

da se radi o potpuno novom

laboratoriju za molekularnu

biologiju s namještajem

prilagođenim istraživačkom

radu. Od uređaja vas čekaju

Janov plakat

mikrobiološki kabinet za rad u

sterilnim uvjetima, PCR uređaj

za umnažanje DNA molekula,

ultracentrifuge, ultrazvučna kupelj

i još mnogo mnogo toga.

Dragi učenici, nadamo

se da će vas ovi odlični rezultati

i novosti koje za vas pripremamo

motivirati da nam se pridružite

sljedeće godine. Što sve radimo u

Centru, saznajte na našoj mrežnoj

stranici i Instagram profilu,

potražite nas na cib_varazdin.

Vidimo se!

Voditelji Centra:

Martina Vidović, prof. biologije

Marko Šafran, dipl. ing.

molekularne biologije

36


Prirodoslovni kutak

Biosigurnost i biozaštita

Pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna

aktivnost u osnovnim i srednjim školama

Republike Hrvatske

Članovi grupe Biosigurnost i biozaštita s voditeljicom

Pandemija koronavirusa svima nam je

promijenila živote na mnogim razinama. Osim

što je nastava ove školske godine uglavnom

bila održana na daljinu, uvedena je i nova

izvannastavna aktivnost kao dio pilot-projekta -

Biosigurnost i biozaštita. Nositelji pilot-projekta

su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran

Mihaljević“ te Hrvatsko društvo za biosigurnost

i biozaštitu. Partner u pilot-projektu je Osnovna

škola Vijenac. Učenici koji su se uključili u ovu

izvannastavnu aktivnost su Martin Horvat,

2.c, Marija Erceg, 2.c, Lorena Fluksek, 2.c,

Lara Vrček, 3.f, Angela Mesarić, 3.f, Elizabeth

Marković, 3.f, Martina Ivačić, 3.f, Elena Gluhak,

3.f, Franka Šegović, 3.c i Jan Špiclin, 3.c.

Izvannastavnu aktivnost vodila je

profesorica Tihana Čus Slatković. Polaznici

ove vrlo zanimljive, a u ovo doba i vrlo korisne,

izvannastavne aktivnosti tijekom godine učili su

o epidemiologiji, cjepivima, virusima i virusnoj

građi, bakterijama, sporama, širenju patogena,

emergentnim i re-emergentnim bolestim, itd.

Glavni ciljevi projekta bili su: upoznati što

veći broj učenika diljem Hrvatske s važnošću

stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog

pristupa u sprječavanju širenja infektivnih

bolesti, prepoznati istinite informacije u

medijskom prostoru te pobuditi i razviti interes za

STEM područje, istraživanja i suradnički odnos

između učenika. Osim ispunjavanja

osnovnih ishoda programa projekta,

povodom Dana Prve gimnazije

Varaždin u listopadu 2020., pod

vodstvom mentorice, održali smo

online predavanje "Zaštitne maske

i korona virus: kako i zašto?". Na

kraju godine prikupili smo sve

svoje radove i izradili e-izložbu

u virtualnom prostoru kojim svi

zainteresirani mogu prošetati na

svojim računalima ili pametnim

mobitelima. Proveli smo anketu

u kojoj smo prikupljali mišljenja

osoba svih dobnih skupina i njihovu

upoznatost s novim cjepivima protiv

SARS-CoV-2 virusa. Saznali smo

da mnogo protivljenja cjepivima

često proizlazi iz neznanja o mehanizmima

djelovanja cjepiva, no isto tako saznali smo da

se unatoč tome većina ispitanika ipak želi cijepiti.

Također, napravili smo istraživanje u kojem smo

ispitivali utjecaj nošenja i nenošenja maske

Natjecatelji s mentoricom prilikom snimanja videa

na količinu spora plijesni prilikom izdisanja.

Nošenje maske, dakako, sprječava širenje

spora plijesni u zrak. Osim toga, izradili smo

poster obogaćen digitalnim materijalima i snimili

video koji smo poslali u Osnovnu školu Vijenac

na Državnu smotru učeničkih radova natjecanja

iz Biosigurnosti i biozaštite. Predstavljanje

učeničkih radova bilo je održano 2. lipnja.

Jan Špiclin, 3.c

Udruga BIOM i JU „PRIRODA

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“.

37


Prirodoslovni kutak

Biosigurnost i biozaštita

Tim iz Prve osvojio 2. mjesto na Državnoj smotri

učeničkih radova natjecanja iz Biosigurnosti i biozaštite

Ulaskom u finalni

mjesec ove nastavne godine

započelo je natjecanje iz

Biosigurnosti i biozaštite koje

se održalo na daljinu putem

Adobe Connecta. Biosigurnost

i biozaštita izvannastavna

je aktivnost koja je dio pilotprojekta

i održavala se ove

godine u brojnim osnovnim i

srednjim školama, no natjecale

su se 34 srednje i 47 osnovne

škole iz cijele Hrvatske. Na

natjecanju su, uz mene,

sudjelovale i Marija Erceg 2.c,

Predavanje Zaštitne maske

i korona virus: kako i

zašto?

Lorena Fluksek 2.c, Elena

Gluhak 3.f te Franka Šegović

3.c. Svojim izvrsnim plakatom

obogaćenim digitalnim

sadržajima te videouratkom

osvojili smo visoko 2. mjesto u

konkurenciji srednjih škola. Za

natjecanje nas je pripremala

profesorica Tihana Čus

Slatković. Našim izvrsnim

rezultatom osvojili smo

prigodne nagrade, a mentorica

priliku da posjeti Kliniku za

infektivne bolesti „Dr. Fran

Mihaljević“.

Zahvala svim članovima

grupe koji nisu mogli sudjelovati

u natjecanju zbog ograničenja

broja učenika, no pomogli su

u izradi materijala i pridonijeli

osvajanju visokih bodova iz

plakata i videouratka: Martin

Horvat 2.c, Lara Vrček 3.f,

Martina Ivačić 3.f, Elizabeth

Marković 3.f, Angela Mesarić

3.f.

Jan Špiclin, 3.c

Virtualna izložba

„Ratovi protiV nevidljivih

neprijatelja“

U sklopu proslave 384. godišnjice škole, dana

15. listopada 2020. godine, sudionici grupe Biosigurnost i

biozaštita pod vodstvom mentorice Tihane Čus Slatković

održali su aktualno i zanimljivo predavanje. Tom su prilikom

javnost upoznali s pilot-pojektom Biosigurnost i biozaštita,

koji se ove godine prvi put održava kao izvannastavna

aktivnost u osnovnim i srednjim školama Republike

Hrvatske, pa tako i na našoj školi. Učenici su održali

prezentaciju u kojoj su govorili o epidemijama i uzročnicima

bolesti koji su tijekom povijesti mijenjali demografsku sliku

svijeta. Osvrnuli su se na trenutnu pandemiju koronavirusa

te objasnili građu korona virusa i njegovo djelovanje,

objasnili načine kojima se može najbolje od njega zaštititi,

istaknuli podatke u pogledu rasprostranjenosti tog virusa

u Republici Hrvatskoj te pričali o mogućem utjecaju koji bi

nadolazeća gripa i vremenske promjene (zimski mjeseci)

mogli imati na pandemiju.

Na kraju predavanja prikazan je kratak video

u kojem su glavnu ulogu imale osobe koje stoje na prvoj

crti obrane nas i Hrvatske te svoje živote posvećuju borbi

protiv spomenutog virusa, žrtvujući sebe i svoje zdravlje za

najteže oboljele. Radi se, naravno, o liječničkom osoblju,

a u videu su bili prikazani zaposlenici Klinike za infektivne

bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Porukom „Nosimo masku,

držimo fizičku distancu, dezinficirajmo ruke, zaštitimo sebe

i druge!“ pozvali smo sve da njima, ali ih svima nama,

pomognu i pridonesu suzbijanju pandemije.

Tihana Čus Slatković, prof.

Približavajući se

kraju jedne sve samo ne

uobičajene školske godine,

u kojoj je inovativnost

i orginalnost posebno

dolazila do izražaja

zbog nedostupnosti mnogih načina komunikacije,

učenja i poučavanja na koje smo navikli, članovi

izvannastavne aktivnosti "Biosigurnost i biozaštita",

pod vodstvom mentorice Tihane Čus Slatković,

prikupili su sve svoje radove i pripremili e-izložbu u

virtualnom prostoru. Na taj su način, uloživši znatan

trud, zainteresiranoj javnosti predstavili svoje radove

u obliku stripova, rezultata istraživačkog rada „Utjecaj

nošenja maski na količinu izdahnutih spora plijesni

u zrak“, aktualnih informacija vezanih uz pandemiju

virusa SARS-CoV-2 te podataka iz znanstvene

literature o postojećim cjepivima protiv COVID-19.

Članove spomenute izvannastavne aktivnosti činili

su Martin Horvat iz 2.c, Marija Erceg iz 2.c, Lorena

Fluksek iz 2.c, Lara Vrček iz 3.f, Angela Mesarić iz 3.f,

Elizabeth Marković iz 3.f, Martina Ivačić iz 3.f, Elena

Gluhak iz 3.f, Jan Špiclin iz 3.c i Franka Šegović iz

3.c. Virtualna izložba za posjet putem računala ili

pametnih telefona bila je otvorena za javnost tijekom

svibnja 2021., a pristup je bio moguć preko QR koda

ili skraćene poveznice na pozivu izložbe.

Tihana Čus Slatković, prof.

38


Prirodoslovni kutak

Ornitološki projekt građanske znanosti i/ili

prilika za odmak od računala

Srednjoškolci pomažu znanstvenicima

Tijekom ove školske godine situacija

je malo ograničila naše birdwatch aktivnosti

koje već nekoliko godina provodimo uz rijeku

Dravu, ali nismo se predali, dokazali smo onu

poznatu, kad ima volje ima i načina. Sredinom

ožujka Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

i Udruga BIOM pozvali su promatrače ptica i

ljubitelje prirode da se tijekom proljeća 2021.

godine uključe u akciju kartiranja i prebrojavanja

gnijezdećih kolonija gačaca u Hrvatskoj.

Promatrači jesmo, ljubitelji također, odmah smo

prepoznali da je to idealna prilika za nas.

Gnijezda gačaca na lokalitetu u Vidovcu

Okupili smo se u virtualnom okruženju,

upoznali se pobliže s ovim zanimljivim pticama

te razradili metodologiju kako bismo tijekom

ožujka, travnja i svibnja pronašli i obišli lokalitete

u Varaždinu, Vidovcu, Trnovcu Bartolovečkom i

Čakovcu. Svaki je učenik posjetio jedan ili više

lokaliteta, promotrili smo gnijezda, utvrdili koja

su aktivna te prebrojavanjem prikupili podatke

važne organizatorima ove akcije. Uz broj

gnijezda odredili smo i vrstu drveća pomoću

aplikacije PlantNet, broj stabala na kojima se

gačci gnijezde, zabilježili geografske koordinate

lokaliteta te fotografirali lokalitet kako bismo

mogli izraditi kartu lokaliteta zabilježenih ovim

našim projektom.

Zanima vas gdje se sve gačci nalaze?

Gdje se nalaze najbrojnije populacije? Pogledajte

na našoj karti: https://www.google.com/maps/d/

edit?mid=1zETuFIGySbBzapJYeDEmF-

AwjSDkT80-&usp=sharing

Zabilježili smo ukupno 492 aktivna

gnijezda s mladim ptićima na 19 različitih

lokaliteta, iznenadio nas je velik broj gnijezda u

Vidovcu, zabilježili smo čak 240, a posebno smo

ponosni na 15 novih lokaliteta koji dosad nisu bili

zabilježeni.

Tko je sve zaslužan za ove vrijedne rezultate?

Elena Draganić, Tessa Fruk, Klea Puškadija i

Dana Vinceković iz 1.d, Gabrijela Fruk i Petar

Ivan Topolnjak iz 1.e, Hedi Dujmović i Antonija

Težak iz 1.f, Mirjam Bezjak, Josipa Kovačić i

Dora Rodeš iz 2.a, Nina Krsnik, Elena Lacković,

Lukrecija Vitković, Domenika Žmuk iz 4.a i Tia

Brezovec iz 4.c. Odlično napravljen posao!

Zašto su ovakve akcije važne?

Praćenje urbanih vrsta ptica poput gačca pruža

priliku za uključivanje šire javnosti u svakodnevni

posao znanstvenika kako bi joj se približila

priroda i povećao interes za promatranje ptica te

kako bi se kroz uključivanje u projekte građanske

znanosti (eng. citizen science) dugoročno

promijenio stav prema prirodi i okolišu. Iznimno

je važno razviti pozitivni stav i povezati mlade

ljude s prirodom. To je razlog zbog kojeg i

uključujemo učenike u ovakve aktivnosti. Drugi

razlog otkrijte u naslovu.

Pridružite nam se sljedeće godine!

mentorice Martina Vidović, prof. i

Anamarija Melnjak, prof.

Gnijezda gačaca na zaštićenom stablu platane u

Varaždinu

39


Prirodoslovni kutak

Natjecanje Znanstvenik u meni

Put do prvoga mjesta Jana Špiclina iz 3.c razreda

Eksperimentalni dio istraživačkog

rada

Volja, motivacija,

poticaj i ljubav prema znanosti

dovoljni su razlozi za iskoristiti

vrijeme zimskih praznika

za planiranje istraživačkog

projekta. Usprkos otežanim

uvjetima zbog pandemije,

pod mentorstvom profesorice

Tihane Čus Slatković uspio

sam tijekom zimskih praznika i

početkom drugog polugodišta

napraviti istraživački rad na

temu „Utjecaj temperature

na antioksidacijski kapacitet

kod jabuke“. Sama provedba

istraživanja bila je vrlo složeni

proces u koji smo mentorica

i ja uložili mnogo vremena i

truda. Pisanim radom i videom

kojim sam objašnjavao

istraživanje natjecao sam

se u kategoriji originalnih

istraživačkih radova na

natjecanju Znanstvenik u

meni. Ocijenjen sam najvišim

ocjenama žirija i recenzenata,

čime mi je pripalo prvo mjesto

s velikom prednošću i pozivom

na završnicu natjecanja. Uz

ocjene žirija, bodovalo se i

glasovanje publike pa ovom

prilikom zahvaljujemo svim

ljudima dobre volje koji su

glasali i podržali moj rad. S

prvim mjestom stigao je i poziv

na završnicu.

U petak 11. lipnja

održala se online završnica

natjecanja u kojem je trebalo

u 7 minuta na atraktivan

način predstaviti svoje

cjelokupno istraživanje.

Predstavljanjem svojeg rada

„Utjecaj temperature na

antioksidacijski kapacitet kod

jabuke“ osvojio sam PRVO

mjesto u kategoriji originalnih

istraživačkih radova. Posebno

zahvaljujem prijateljima iz

razreda i mentorici na podršci i

neumornom vježbanju govora

sa mnom.

Jan Špiclin, 3.c

U dobrom društvu sve je lakše - susreti

maturanata i studenata

Iako su danas

informacije

lako dostupne

na internetu,

pokazalo se,

posebice u

ovo online

vrijeme, da

Predstavljanje prirodoslovnih fakulteta je živa riječ

potrebna i

da puno više znači. Na poticaj naših učenika koji su htjeli

stupiti u kontakt s našim bivšim učenicima, sad studentima,

kako bi malo popričali o pripremama za državnu maturu,

o fakultetima koje žele upisati, upotrijebili smo razne

dostupne načine umrežavanja i povezali se sa studentima.

Instagram i Facebook bile su neke od aplikacija koje su

učenici koristili, a pomoću neizostavnog Zooma ugostili

smo mnoge drage nam goste.

Karla Majcen i Klara Poljak predstavile su nam

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Mia Sajko Ekonomski

fakultet u Zagrebu, a Hana Golub Japanski jezik i kulturu

na Filozofskom fakultetu u Puli.

Velik je interes u našoj školi za prirodoslovne

fakultete i medicinu, a odabrati fakultet baš po mjeri učenika

pomogli su nam Vito Topolnjak, Maja Špoljarić i Marta

Mihin, studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Dora

Kermek, studentica Molekularne biologije na Prirodoslovnomatematičkom

fakultetu u Zagrebu, Lorena Šimunić i

Dorotea Neuberg, sad već studentice različitih studija,

predstavile su Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

te Marija Biškup, studentica koja je završila prediplomski

studij Biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom

fakultetu u Zagrebu.

Podrška nastavnika i školskog psihologa znači

mnogo, no neprocjenjiva je podrška studenata koji su se

nedavno suočili sa sličnim izazovima. Naši su se studenti

baš potrudili ohrabriti maturante, predstavili su sve aspekte

studiranja (i one manje službene) i ponudili maturantima

pomoć ako im zatreba. Početak je to, vjerujemo, suradnje

koja će se nastaviti i kad naši maturanti upišu željene

fakultete.

Tijekom školske godine organizirali smo i online

savjetovanja o nastavku školovanja, u veljači je obrazovna

agencija Integral edukacijski programi održala webinar za

naše učenike o studiju u inozemstvu, a u ožujku je Institut

za razvoj obrazovanja omogućio savjetovanje za naše

učenike o visokom obrazovanju.

Sretno maturanti i studenti, nastavljamo s druženjem

sljedeće godine!

Martina Vidović, prof. biologije i

Željka Pačalat, dipl. psih.

40


Prirodoslovni kutak

Projekt Radni dan znanstvenika za vrijeme korone

Doktorica Ksenija Božinović na sastanku sa učenicima i njihovom mentoricom

U ožujku 2021., u sklopu projekta Radni

dan znanstvenika za vrijeme korone, koji u

suradnji s doktoricom Ksenijom Božinović

s Instituta Ruđer Bošković vodi profesorica

Tihana Čus Slatković, učenici Prve gimnazije

Varaždin održali su prvi sastanak putem Zoom,

na kojem su kao novinarke sudjelovale Nika

Kovačić i Nikolina Dvekar (učenice 3.h razreda),

a kao znanstveni novaci sudjelovali su Veronika

Meštrić, Franka Šegović i Jan Špiclin (učenici 3.c

razreda). Sastanak je započeo predstavljanjem

znanstvenih novaka, koji su nas informirali

o svojem školovanju te potom postavljali

zanimljiva pitanja doktorici Božinović o njenom

istraživanju i objavljenim znanstvenim člancima,

kao i drugim znanstvenim člancima povezanim

s njenim radom. Pitanjima osobnije prirodne

novinarke su saznale mnoštvo informacija

o doktorici Božinović, njenom školovanju i

istraživanju te o njenom radu na Institutu Ruđer

Bošković. Zadatak znanstvenih novaka bio je

proučiti znanstvene članke koje su dobili od

doktorice te saznati što više o novonastalim

cjepivima protiv koronavirusa, načinima na koji

virusi funkcioniraju, o adenoviralnim vektorima

itd. Dobili su i zadatak pronaći i proučiti dodatnu

znanstvenu literaturu te izraditi prezentaciju u

kojoj će nabrojiti i objasniti za koje bolesti se

koriste adenoviralni vektori u cjepivima (napraviti

pregled onih koji su još u kliničkim ispitivanjima i

nabrojati one koje su odobrene od FDA).

U drugom sastanku,

održanom 29. svibnja 2021.

godine, znanstveni novaci

iznijeli su doktorici Božinović

rezultate pretraživanja i

proučavanja znanstvene

literature te razgovarali

o načinima i važnosti

svakodnevnog traženja i

proučavanja znanstvenih

radova. Razgovarali smo o

mogućnosti odlaska učenika

s mentoricom na Institut

Ruđer Bošković u skorijoj

budućnosti radi neposrednog

uključivanja u provođenje

znanstvenih istraživanja.

Sudjelovanjem u ovom

projektu dobili smo priliku proučiti znanstvenu

literaturu, naučiti kako ju pronaći i koliko je to

važno u svakodnevnom radu znanstvenika,

naučiti nove stvari, a poznate primijeniti i

povezati s praktičnim radom u znanosti te vidjeti

iz prve ruke kako izgleda rad u znanosti. Cilj

projekta bio je potaknuti naše kritičko i logičko

razmišljanje, ponoviti postojeća te proširiti

nova znanja te naučiti kako izgleda priprema

za znanstveni rad. Naučili smo kako je prvi

korak pripreme za znanstveni rad traženje i

proučavanje najnovije znanstvene literature,

a potom sa svim prikupljenim informacijama

i idejama slijedi osmišljavanje istraživanja te

eksperimentalan rad. Tijekom projekta imali smo

priliku osjećati se kao pravi znanstvenici, a što

ćemo možda u budućnosti i postati, uz ulaganje

velikog truda i rada.

Nika Kovačić i Nikolina Dvekar, 3.h

Posebnu zahvalu zbog sudjelovanja

u našem projektu želimo uputiti dr. sc. Kseniji

Božinović i njenoj voditeljici znanstvene grupe

koja se bavi proučavanjem adenoviralnih

vektora, dr. sc. Dragomiri Majhen, višoj

znanstvenoj suradnici Zavoda za molekularnu

biologiju Laboratorija za staničnu biologiju i

prijenos signala na Institutu Ruđer Bošković.

mentorica Tihana Čus Slatković, prof.

41


Prirodoslovni kutak

Predavanje „Upotreba adenoviralnih vektora u genskoj

terapiji tumora“

U sklopu Dana otvorene

nastave - Dana otvorenih

vrata Prve gimnazije Varaždin

dr. sc. Ksenija Božinović

s Instituta Ruđer Bošković

održala je 29. travnja zanimljivo

predavanje odgovorivši na

brojna pitanja, primjerice zašto

dolazi do bolesti, možemo

li popraviti gene, koje sve

poremećaje možemo liječiti

genskom terapijom, koji je

cilj adenoviralnih vektora u

genskoj terapiji tumora i sl. te

potaknula učenike na zanimljivu

raspravu nakon prezentacije.

Predavanju putem Zooma

prisustvovalo je više od 80

sudionika - najbrojniji su bili

učenici, no bilo je i profesora,

suradnika doktorice s instituta

Ruđer Bošković, roditelja i

drugih.

Tihana Čus Slatković, prof.

Predavanje Inspirirani prirodom

Predavanje Inspirirani

prirodom pratilo je 97 učenika i

učenica preko platforme Zoom

povodom Dana otvorenih

dana 29. travnja 2021. godine.

Predavanje je vodila dr.sc.

Dubravka Sandev, stručni

savjetnik Botaničkog vrta u

Zagrebu, radi promoviranja i

popularizacije prirodoslovlja.

Učenici su u uvodnom

dijelu slušali o bonsaijima. U

povijesnom pregledu saznali

su načine uzgajanja, s kojim

se ciljem uzgajaju te kako se

često pogrešno shvaća da se

prilikom uzgoja bonsaija biljku

muči. Zapravo, baš naprotiv,

brine se o biljci tako da joj se

omoguće što prirodniji uvjeti i

najbolji faktori za rast i razvoj.

Učenike je više od izgleda

samih biljaka oduševila

cijena koja prelazi iznose

od nekoliko desetaka tisuća

dolara za reprezentativne i

stare primjerke, a iznosi mogu

biti i milijunski za veoma

stare primjerke. Učenici su tu

informaciju shvatili kao veoma

zanimljiv i unosan način zarade.

U nastavku su slušali o

biomimikriji te o biomimetici, što

je predavačica zorno tumačila

na različitim primjerima.

Najupečatljiviji je bio primjer

lotosova lista, čija je građa

poslužila kao predložak za

izradu materijala koji odbijaju

vodu i posjeduju mogućnost

samočišćenja kao što može

i lotosov list, sam. Učenici su

dobili i poveznice na filmove

koje mogu pogledati ukoliko

žele više istražiti tu temu.

Zahvaljujemo doktorici

Dubravki Sandev i nadamo

se ponovnom susretu s nekom

drugom botaničkom pričom.

Lidija Klampfl, prof.

42


Prirodoslovni kutak

Ilija Srpak iz Camridgea

Predavanje Kemija - mitovi i miskoncepcije o

maturi, kemiji i studiju

Ilija Srpak, naš bivši učenik, kemijski i

astronomski olimpijac, a sada student kemije

na Cambridgeu, održao je 26. studenoga

predavanje na daljinu preko platforme Zoom

Kemija - mitovi i miskoncepcije o maturi, kemiji

i studiju. Pripremio je odgovore na pitanja

vezano uz studij kemije, uz državnu maturu i uz

studiranje općenito.

Prije održanog predavanja obratio se učenicima

kratkim tekstom:

„Dobar dan, ja sam Ilija Srpak, nekadašnji učenik

ove škole i neki me se od vas sjećaju iz vaših

početaka u srednjoj školi. Danas sam student 3.

godine preddiplomskog studija kemije i prirodnih

znanosti u Cambridgeu, Engleska. Tijekom svog

obrazovanja imao sam privilegij dobiti malo

bolji uvid u to kako kemija nakon srednje škole

izgleda. Međutim, mnogi ljudi još uvijek ne vide

dalje od gradiva srednje škole, što je problem jer

fakultet nije uvijek ono što očekujemo i mnogi su

ljudi iznenađeni i odustanu od studija jer shvate

da to nije za njih.

Stoga, želim pomoći svim mladima koji

su nesigurni, koji žele vidjeti više, ne samo za

studij kemije, nego i ostalih

povezanih područja, kao što

su medicina, molekularna

biologija, fizika i dr. Svi su

dobrodošli i bit će ponešto

za svakoga - o maturi, o

izboru fakulteta.

Želim iskoristiti ovo

predavanje da prođem kroz

najčešće miskoncepcije i

mitove o maturi, studiranju

kemije i studiranju

općenito, kako biste mogli svjesno i pouzdano

donijeti bitne odluke u životu.

Nakon predavanja otvoren sam za pitanja na

koja volim odgovarati i ne treba vas biti strah

pitati.“

Nakon predavanja učenici su dobili predodžbu o

tome što ih na fakultetu i maturi iz kemije očekuje

nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.

Lidija Klampfl, prof.

Predavanje Supramolekulska kemija

Tamara Rinkovec, magistra kemije,

nekad učenica Prve gimnazije Varaždin,

danas doktorandica na sveučilištu KULeuven

(Belgija) te stipendistica Flamanske zaklade

za istraživanje, održala je predavanje o

supramolekulama 28. siječnja 2021. u kojem

je objasnila gdje se sve u kemiji susrećemo s

pojmom supramolekulska kemija te kako je ona

povezana s drugim znanstvenim disciplinama

kao što su biologija, fizika, IT. Objasnila je što

je zapravo supramolekulska kemija te koji su

principi i karakteristike takvih molekula. Ukazala

je na povezanost supramolekulske kemije s

međumolekulskim privlačnim silama, sintezom

proteina, građom DNA te povezanost s aktualnim

virusom.

Najzanimljiviji dio predavanja učenicima

je bio o organiziranim utrkama među

molekulama. Svaki laboratorij koji sudjeluje u

utrci predlaže svoj „auto“

odnosno molekulu, a timovi

koji sudjeluju u natjecanju

dolaze s originalnim

idejama. Praćenje molekula

odvija se u posebnim

mikroskopskim uvjetima.

Pobjednički tim osvaja

nanotrofej.

Pogledali smo film o

tome. Ako vas zanima

više o utrkama molekula,

pogledajte na poveznicama:

http://skr.rs/zahy

http://skr.rs/zahx

Lidija Klampfl, prof.

43


IBDP

Školska godina iza nas

Internationale Baccalaureate Diploma

Programmme

Bila je ovo specifična godina, obilježena

pandemijom i promjenama proizašlim

iz pokušaja da, usprkos restrikcijama,

funkcioniramo redovito. Godinu su obilježile

brojne promjene i prilagodbe IBO-a, u pokušaju

da se urede svi detalji nastave i ispita u novim

okolnostima. Proizvedeno je mnogo novih

materijala i pravilnika, ažurirani su vremenici i

rasporedi, revidirani ispitni materijali i obaveze.

Ubrzani tempo prilagodbe pratili su webinari i

World School Manager sastanci. Nova nastavna

i ispitna godina intenzivno se pripremala od

kolovoza 2020 i sada ulazi u zadnju fazu, objavu

rezultata.

Promjene i prilagodbe programa

temeljene su s jedne strane na spoznaji da

pandemija neće tako brzo završiti, u nastojanju,

s druge strane, da se pod svaku cijenu izbjegne

potez bez presedana iz 2020., to jest da se ispiti

ne otkazuju otkazivati.

VA pejzažiranje

U veljači slijede novi dokumenti kojima

se regulira izvođenje ispita u uvjetima epidemije.

Regulirani su potencijalni hitni slučajevi,

neočekivani događaji, kao i protokoli za

postupanje prema učenicima, roditeljima, školi i

IBO-u.

Školama su ponuđene dvije opcije mature

(final exams): exam route (uobičajeni postupak) i

non exam route (postupak bez održavanja ispita

i temeljen na IA bodovima). Naša opcija bila je

exam route, ali spletom neočekivanih okolnosti,

u stvarnosti smo imali obje rute, pa čak i više od

toga. Rezultate čekamo, nadamo se da će biti u

okvirima očekivanja.

Ovakva provedba ispita međunarodne

mature, potvrđeno je, bit će i u roku May 2022.

IBDP – rezultati međunarodne mature

VA pejzažiranje

U okolnostima u kojima epidemiološke

mjere diktiraju načine rada u nastavi, IBO je

reducirao ili prilagodio određene cjeline u nastavi,

kao i ispitne materijale na maturi. Radilo se o

svim onim aktivnostima koje su bile temeljene

na praktičnim/laboratorijskim aktivnostima ili

suradnji u bliskom kontaktu. Napravljene su

upute za novi način rada i ispitivanja.

Svake godine pratimo i uspoređujemo

rezultate međunarodne mature unutar škole po

godinama (school), odnosno naša postignuća u

okviru ukupnih IBO rezultata (world). Rezultati

na razini prosjeka ocjena su nam stabilni ili

rastu (M20 - 5,55). Najviši broj bodova postignut

pojedinačno još uvijek je 44 (od 45), a prosjek

ukupnih bodova je uglavnom odličan (M20 – 35).

Ili, prevedeno, prosjek svih ocjena je odličan,

najbolji pojedinačni uspjeh na svjetskoj razini je

98%, a prosječan opći uspjeh je odličan.

44


IBDP

Hana Oblak, 4.IB, sudjeluje u virtualnom zboru IB učenika

iz cijeloga svijeta, u sklopu IBO Virtual Conference, u

prosincu 2020.

Konkurentnost učenika s položenom

međunarodnom maturom u sustavu državne

mature, a nakon pretvorbe ocjena, jasno je

vidljiva. Ako gledamo samo ocjene koje se

prevode u sustav DM kao vrlo dobar i odličan,

to je godišnje ukupno po generaciji od 70 do

85% svih ocjena postignutih na IB maturi.

Godišnje ukupno po predmetima, od 39 do 54%

(matematika), 100% (strani jezik) i od 91% do

100% (hrvatski jezik). Sve ocjene prevode se u

A razinu državne mature.

IBDP 2020./2021. – godina za pamćenje

Osim u akademskim postignućima, učenici su se

iskazali i doprinosom zajednici. U okolnostima

koje nisu dopuštale puno interakcije s drugim

ljudima pružali su pomoć u učenju učenicima

osnovnih škola i djeci u udomiteljskim obiteljima,

naučili su kako aktivnim slušanjem iskazati

podršku na platformi 7 cups, pomagali su u

Crvenom križu organizirati pomoć nakon potresa

u Petrinji te nabavljali namirnice za starije

sugrađane u okolnostima pandemije. Bavili

su se volonterskim prevođenjem govora (TED

Talks) i dječjih knjiga, bili su mentori mlađim

generacijama, promovirali čitanje, pomagali

u skloništu za mačke. Od učeničkih projekata

posebno vrijedi izdvojiti oslikavanje zidova

dječje pedijatrije (Lana Cvetko, 3.IB) i izradu

digitalnih planera s ciljem prikupljanja sredstava

za obrazovanje djevojaka u svijetu (Lucija Tot,

4.IB).

Sudjelovali smo i na prvoj IBO Virtual

Conference u prosincu, a osobito smo ponosni

na sudjelovanje Hane Oblak, učenice 4.IB, u

virtualnom zboru IB učenika iz cijeloga svijeta na

tom događanju, kao jedine iz Hrvatske.

Bez obzira na sve, ovo će biti godina

za pamćenje, ali se zaista nadamo da se neće

ponoviti. Htjeli bismo, naime, ponovno moći

raditi u laboratorijima i studiju, veseliti se pranju

laboratorijskog posuđa, odnosno paleta i kistova

u studiju. Htjeli bismo organizirati i prakticirati

izvanučioničku nastavu na IB način, kao što

smo to inače radili, ići na izložbe ili koncerte ili

provoditi CAS projekte uživo ili projekte uopće.

Htjeli bismo odmoriti oči od ekrana i ponovno se

vidjeti, vidjeti uživo, bez maske na licu.

Htjeli bismo provesti GP4, ali prije svega ići na

stručne ekskurzije i maturalno putovanje.

Nadamo se uskoro.

Ksenija Kipke, IBDP koordinator

4.IB

3.IB - u nedostatku maturalca

45


Međunarodni kutak

Debata na njemačkom (Jugend debattiert international)

O glasanju i cijepljenju

Nakon što je prošle

školske godine prvi put u

Hrvatskoj održano natjecanje

u debati na njemačkome

jeziku (Jugend debattiert

international), Prva gimnazija

Varaždin može se pohvaliti s

već dvjema prvakinjama. Prošle

je godine uvjerljivu pobjedu

odnijela naša Mia Sambolec

(4.h), a ove je godine briljirala

Rene Neuberg-Jagetić (3.e).

Rene je iskustvo stekla već

lani, a ove se godine usavršila

u vještini debatiranja. Za razliku

od prošle godine, kada smo

barem dio priprema odradili

još u školi, ove se godine sve

odvijalo u online okruženju, od

priprema, do polufinala i finala.

Polufinale je održano

3. svibnja, a osmero hrvatskih

srednjoškolaca debatiralo je

o pitanju treba li u Hrvatskoj

uvesti obavezu glasanja na

izborima. Četvero najboljih ušlo

je u finale, koje je održano 5.

svibnja. Ovaj se puta debatiralo

o pitanju treba li uvesti

obavezno cijepljenje protiv

korone. Nastup naše Rene

oduševio je stručni žiri te je

kao prvoplasirana stekla pravo

sudjelovanja na međunarodnoj

razini natjecanja. Naša je

prvakinja puna dojmova:

„Ove sam godine imala priliku

sudjelovati na natjecanju u

debati na njemačkom jeziku te

sam nekim slučajem uspjela

osvojiti prvo mjesto. Nažalost,

natjecanje i seminari za

pripremu održavali su se online

zbog epidemiološke situacije,

no bez obzira na sve, bilo je

to veoma zabavno iskustvo

zbog kojeg sam unaprijedila

svoje znanje jezika, kao i

tehnike debatiranja koje mogu

primijeniti u svim aspektima

života te ono najbitnije –

upoznala sam mnogo divnih

ljudi koje se veselim upoznati

uživo. Sveukupno se debatiralo

u više krugova (kvalifikacijske,

polufinalne, finalne debate…)

te smo također imali trodnevni

seminar s rumunjskim

natjecateljima u trajanju od

tri dana. Iznenadilo me koliko

predstavnici Rumunjske

hvale svoju državu s obzirom

na političku situaciju, ali

su, naravno, svi natjecatelji

dragi, nadobudni mladi ljudi.

Zahvaljujući pomoći mentorica

i podršci ostalih kandidata,

skoro ni na jednoj debati nisam

osjećala nelagodu ili stres.

Sve u svemu, preporučujem

svima da se bace u nova,

zanimljiva iskustva jer će, u

najmanju ruku, sklopiti mnoga

prijateljstva i razviti samog sebe

kao individualnu osobu koja

razmišlja svojom glavom, a u

najboljem slučaju, predstavljati

državu na međunarodnom

natjecanju u Pragu.“

Nadajmo se da će se

međunarodna razina natjecanja

moći održati uživo i želimo

Rene puno uspjeha.

Dunja Sačić, prof.

Rene Neuberg Jagetić

46


Međunarodni kutak

Engleska novinarska grupa i novinski portal NewsForYouth

Iako ove školske godine nismo bili u

mogućnosti održati ni jedan sastanak uživo,

članovi Engleske novinarske grupe bili su

zaposleniji nego ikad, a svakako i najbrojniji

do sada. Sastanci preko aplikacije Zoom bili

su vrlo uspješni, zanimljivi i interaktivni, a

Googleova virtualna učionica pokazala se kao

idealna za dijeljenje najraznovrsnijih materijala,

članaka, prezentacija, uputa. Osim što su

učenici pisali razne članke, osvrte i recenzije

koje smo objavljivali na novinskom portalu News

for YOUth, puno su naučili o raznim stilovima

pisanja i vrstama teksta za novine.

Među najzanimljivijim i najuspješnijim

aktivnostima svakako je bio „susret“ na Zoomu

s Emom Sabljak, našom bivšom učenicom, a

sada studenticom novinarstva na sveučilištu u

Glasgowu. Učenici su kao pravi profesionalci

pripremili razna pitanja za Emu, na koja je ona

spremno odgovarala, a susret je zbog izvrsne

atmosfere, zanimljivih pitanja i sugovornice

potrajao i mnogo dulje od predviđenog.

Jedna od posljednjih aktivnosti ove

godine bila je Zoom radionica naziva „Kovanje

Zaposleniji nego ikad

novinarskog zanata“. Radionicu je održao Igor

Weidlich, novinar, profesor na Fakultetu političkih

znanosti u Zagrebu, redatelj i član HZSU-a I

HDDU-a, a veliko nam je zadovoljstvo istaknuti

da se taj susret odvio na učeničku inicijativu.

Tijekom radionice učenici su mnogo naučili o

pisanju vijesti, ali i demonstrirali svoje već sada

zavidno znanje u tom području.

Nikako ne smijemo zaboraviti spomenuti

da smo osim radova naših učenika, članova

Engleske novinarske grupe, objavljivali i članke

učenika koji su pristizali iz naših škola partnera

kao što je švedska škola Katedralskolan Lund,

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar te

Ekonomska škola Braća Radić Đakovo. Za kraj

prilažemo i poveznicu za naš novinski portal

News for YOUth kako biste i sami vidjeli o čemu

se tu radi, pronašli članke koji odgovaraju vašim

interesima te se uvjerili u talent naših mladih

novinara.

https://newsforyouth.org/

Dijana Mrazek Bosilj, prof.

S DSD II-diplomom i DAAD-stipendijom na željeni

studij u Njemačkoj

Svake godine, pa tako i ove, njemački

akademski servis za razmjene (DAAD) u suradnji

s organizatorima DSD-a raspisuje natječaj za

stipendiju namijenjen učenicima koji planiraju

studirati u Njemačkoj. Dva glavna uvjeta

stipendije su strano državljanstvo i položeni

DSD II ispit. Kako se stipendija raspisuje diljem

svijeta, izbor kandidata se odvija u dva kruga.

U prvom krugu koordinator DSD-a određene

države, za Hrvatsku je to dr. Ulrich Dronske,

sastavlja listu do 12 nominiranih kandidata koji su

prema njegovom mišljenju i utvrđenim kriterijima

najbolji kandidati te države, što znači da po

akademskom uspjehu pripadaju 10% najboljih u

svojoj školi, imaju visok prosjek ocjena i ističu se

svojim ostalim postignućima.

Nakon prvog kruga nominirani kandidati

ispunjavaju online prijavu na DAAD portalu,

putem kojeg se šalju i svi potrebni dokumenti

dok se dvije preporuke predmetnih profesora

šalju poštom. Svaki kandidat šalje svoj životopis,

dokaz o državljanstvu, školske svjedodžbe,

DSD II diplomu, profil odabranog smjera

na odabranom fakultetu te, osobito važno,

motivacijsko pismo u kojem objašnjava izbor

fakulteta u Njemačkoj i zašto baš on zaslužuje

stipendiju. Nakon pregleda svih prijava izabrani

kandidati obaviješteni su putem DAAD portala o

rezultatima.

Ove godine imala sam tu sreću da između

121 izabranog kandidata iz cijelog svijeta budem

i ja. Budući da je stipendija vezana za određeni

smjer na fakultetu, pravo na stipendiju dobivam

tek nakon uspješnog upisa. Prijava zahtijeva

mnogo uloženog truda i vremena, ne samo

kandidata, već i profesora i koordinatora DSD-a,

tako da sam zahvalna svima koji su mi pomogli

ostvariti ovaj uspjeh.

Alisa Pevec, 4.IB

47


Umjetnički kutak

DRAMSKA DRUŽINA THEATRON

Intenzivno unatoč „zabrani“ rada uživo

Iako je ova školska godina u svim

oblicima bila izazovna zbog trenutačne globalne

pandemije, Theatron se nije dao smesti u svom

radu. Zajedničkim smo snagama i "izvrsnim

informatičkim vještinama" uspjeli i ovu glumačku

godinu privesti kraju u dostojnom duhu. Naravno,

sve to ne bismo mogli bez vodstva profesorice

Bojane Barlek koja je u svojim informatičkim

vještinama pokazala još veću spremnost.

Na početku školske godine Theatron je

dobio zabranu rada uživo u školi ili u poznatom

Rocu pa smo radili isključivo pomoću informatičkih

uređaja i sastajali se preko aplikacije Zoom (koju

su, nažalost, svi učenici i profesori upoznali).

Staroj postavi, u kojoj su Eva Sajko iz 4.a, Matija

Pongračić iz 4.f, Lucija Uskoković iz 4.IB, Dolores

Pretković i Iva Miljković iz 3.a, Eva Škerbić iz

3.h, Laura Vukešin iz 2.b, Doroteja Bedenik iz

2.c i Bard Krsto Plemić iz 2.d, pridružili su se i

Lucija Čehok, Leona Horvat, Lorena Kolarić,

Fran Rabuzin i Dora Vidaković iz 1.a, Katarina

Novosel iz 1.b, Klea Puškadija iz 1.d, Vida Hrgar

iz 1.h i Nika Vugrinec iz 3.IB razreda.

Saznavši da ove školske godine uopće

neće biti proba uživo, neki su članovi odustali

te su samo pravi Theatronci ostali uporni. Iako

ove godine nismo tako zaigrano i u velikom stilu

otvorili sezonu našega rada, odmah smo se bacili

na posao u digitalnom obliku. Bez predstave za

doček prvašića krenuli smo drugačijim vodama

naše mašte i kreativnosti. Kao temelj našega

rada prvo smo obavili svakakve razgovore i

Božićni bal na daljinu

dogovore o tome kako raditi na daljinu te na što

uopće preusmjeriti naš "mukotrpan" rad. Zatim

je profesorica različitim zadacima i vježbama

pokušavala održati kontinuitet rada dramske

družine, ali one baš i nisu zaživjele. Bilo je tu

svega: od portretiranja svoga lika pa do gledanja

online kazališnih predstava. U cijeloj toj zbrci

koju su izazivali brojni razlozi kao što su loše

internetske veze i probe u kasnim satima nešto

smo ipak uspjeli učiniti.

Krajem prvog polugodišta bila je izvedena

prva online snimljena predstava Theatrona. Bila

je to božićna predstava pod nazivom Božićni

bal na daljinu gdje su se susreli različiti

poznati likovi iz crtića. Naša online publika bila

su, kao i svake godine, djeca djelatnika Škole

i njihovi roditelji. Jedino što nismo nikako mogli

"digitalizirati" bili su pokloni Djeda Mraza koje su

djeca svake godine željno iščekivala. Uz puno

strpljenja i ponavljanja, nakon cjelodnevnog

snimanja napokon smo uspjeli snimiti ono što

smo htjeli. Pa sad neka netko kaže da je filmski

glumac biti lako!

Nakon zimskih praznika, u nadi da

ćemo kojim slučajem ipak zakoračiti školskim

učioničkim scenama, ništa se nije promijenilo.

I dalje smo bili prisiljeni ulaziti u nove svjetove

i avanture digitalnoga stvaranja, ali ono za što

smo ove godine ostali najviše zakinuti bila je

priprema i nastanak naše izvedbe za smotru

LiDraNo. Naime, na ovogodišnjem LiDraNu

smjeli su sudjelovati samo kandidati sa svojim

pojedinačnim nastupima.

Naravno, Theatronci su

se iskušali u tome te izveli

zaista uspješne nastupe.

Bard Krsto Plemić

izvedbom monologa

iz romana Ciganin, ali

najljepši Kristiana Novaka

i Fran Rabuzin recitacijom

pjesme Visoki jablani Tina

Ujevića plasirali su se na

državnu smotru koja se

također održala online.

Tako je drugo polugodište

prošlo brže nego što smo

očekivali, a svakakve ideje

i razmišljanja o izvedbi

48


Umjetnički kutak

predstave DNA na kraju nismo uspjeli oživjeti.

Kraj godine je stigao, a mi smo, u čast

našim maturantima kao i prethodnih godina,

pripremili i izveli novu scensku igru Život je san

(u školskoj lektiri) koja je također bila izvedena

u digitalnom obliku.

Time je završena

još jedna nastavna

godina potpuno drugačija

od prijašnjih. Uz velik

trud, strpljenje i naporan

rad uspjeli smo održati

kontinuirani rad dramske

družine u drugačijim

okvirima. Iako je bilo i

padova u našem radu,

vjerujem da smo svi

jako ponosni na naša

postignuća. S velikim

nestrpljenjem i nadom

da će sljedeća godina

biti ponovno normalna,

bacamo se na zasluženi odmor i jedva čekamo

trenutak u kojemu ćemo opet zavladati scenom

Roca, a možda i Gimneta!

Život je san (u školskoj lektiri)

Iva Miljković, 3.a

KKM i LITra – školski projekt Knjiga,

komp i mob i Literarna radionica

Pogled na godinu prošlu

Početak ove školske godine odvijao se kao

epilog brojnih izvannastavnih aktivnosti šk.

god. 2019./2020. Tako je prošlogodišnja članica

LITre Teodora Hublin, tada učenica 1.e razreda,

svojom pričom Kad knjige spavaju stigla

do državne razine smotre LiDraNo te je 30.

rujna 2020. sudjelovala na Okruglom stolu za

literarne radove. Teodora je osvojila i 1. mjesto

na natječaju SFerica 2020. za svoju priču na

zadanu temu Vjerujte mi, nisam klon.

A sada 2021.

U rujnu 2021. učenica Alisa Pevec, 4.IB osvojila

je 2. nagradu na zabočkom Natječaju Gjalski za

kratku priču Posjet u kategoriji srednjoškolskih

literarnih radova, a Rea Galić, 4.a na natječaju je

sudjelovala svojom prvom prozom Priča u šumi.

Online nije omeo tri vrijedne literatice Alisu, Reu

i Luciju Čehok, učenicu 1. a razreda, da se bave

pisanjem i da istražuju mogućnosti teksta te da

se sastaju virtualno pa razgovaraju o svojim

radovima. Sve tri sudjelovale su na školskoj

razini smotre LiDraNo, a na županijskoj razini

Alisina pjesma Interstellar predložena je za

Županovu nagradu.

Sjedinjeni u onlineu – KKM i LITra

I druga se godina provođenja KKM-a – školskoga

projekta za promicanje čitanja, čitalačkih navika

učenika i čitalačku pismenost odvijala online.

Bilo je teško prilagoditi sve projektne aktivnosti

traženim uvjetima, ali… stigli smo do kraja i

moramo biti zadovoljni postignutim. Bile su to

dvije izvannastavne aktivnosti bez živahnih

druženja uživo sjedinjeni u jedno (jer su članice

LITre sudjelovale i u projektu). Zahvaljujući

zalaganju i volji svih učenika, sudionika projekta,

ove (i ovakve) školske godine ostvareno je sve

planirano: od provedenih anketa među učenicima

(našim prvašima i maturantima te učenicima

osmih razreda II.OŠ i VI.OŠ) do kupnje knjiga za

sudionike projekta – sve… pa i susret s piscima,

online, naravno.

49


Umjetnički kutak

Damir Karakaš i Monika Herceg –

gosti projekta KKM

U petak, 30. travnja 2021. održana je

panel-rasprava putem aplikacije Zoom

o knjigama i čitanju s nagrađivanim

hrvatskim književnicima Monikom

Herceg i Damirom Karakašem. O

uvijek aktualnoj temi zašto je važno

čitati s hrvatskim piscima razgovarali

su KKM-ovci i 35 učenika iz 1.e. 1.f, 2.a

i 2.e razreda.

Kad su nas epidemiološke mjere u

listopadu 2020. ponovno prikovale

uz Zoom i ekrane, učenici 2.a i 2.e

razreda Karakašev roman Sjećanje šume,

izborni naslov, mogli su i odslušati u aplikaciji

Book&Zvook zahvaljujući volji autora i njegovoj

suradnji s snašom školskom knjižničarkom

Jasminkom Horvatić-Bedenik. Zbog Karakaševe

Rasprava o knjigama i čitanju

s Monikom Herceg i Damirom Karakašem

pročitani naslovi utječu na piščevo stvaralaštvo;

zašto je važno čitati i kakve se osobne prednosti

čitanjem stječu. U širokoj lepezi tema književnici

su upućivali i savjetovali učenike i tumačili da

književnost širi poglede na svijet te ljude čini

boljima. Pjesnikinja Monika Herceg govorila je i

o osobnom iskustvu doživljaja znanosti (fizike) i

poezije što je učenicima naročito bilo zanimljivo.

Knjige kao točka na „i“

Damir Karakaš

izuzetne susretljivosti da učenicima omogući

besplatno slušanje cijeloga romana, postalo

je jasno da će upravo on biti naš gost na

projektnoj aktivnosti, panel-raspravi o čitanju,

u travnju. I bilo je tako. Učenici su u gotovo

dvosatnom razgovoru s piscem imali prilike čuti:

kako autor spaja stvarnost i književnost; kako

nastaju njegovi romani; što znači promišljati o

napisanome tekstu i reducirati viškove; kako

Jedna od slađih projektnih aktivnosti bila je i

kupnja knjiga za svoj gušt. Iako je ova aktivnost

u početku bila drukčije zamišljena (da učenici

jedni drugima biraju knjige), malom izmjenom

prilagodili smo se uvjetima pa knjige odabrali

sami prema svojim željama. I baš je dobro ispalo!

Ljeto će biti ispunjeno.

Na kraju ove školske godine – koja se teško

mogla predvidjeti u rujnu, koja nas je iznenađivala

iz tjedna u tjedan, u kojoj smo se pravili kao da

je sve uobičajeno (a ništa nije bilo takvo) – ipak

smo živi, iskusniji, žilaviji i spremniji na izazove.

Hvala na suradnji KKM-ovcima i literaticama,

kreativnim i na akciju spremnim učenicima, koji

su odolijevali zahtjevnim uvjetima rada i postigli

odlične rezultate ove školske godine!

Iskreno čestitam maturanticama Alisi Pevec i Rei

Galić, prvašici Luciji Čehok te dragim ekačima

(učenicima iz 2.e) Petri Grula, Dori Međimorec,

Luciji Svrtan, Dini Vlašić Bekić i Abelu Saboleku.

Drage Alisa i Rea, plivajte sa srećom u nekim

novim vodama i ne odustajte od svojih ciljeva!

Monika Herceg

Tatjana Ruža, prof.

50


Umjetnički kutak

Interstellar

Htjeli smo pobjeći

ostaviti i sada i tada i onda

no zapeli smo

izgubljeni negdje

između

Prostora i Vremena

U svemiru loše promišljenih odluka,

željni euforije,

palili smo supernove

opijeni bljeskovima boja

nismo marili

da za nama ostala je tama

crne rupe

koje proždirale su druge

Galaksije bijahu naše igralište,

zvijezde – goruće pikule

(one malo veće – lopte za nogomet)

jutarnja kava

„dobro jutro, izvolite“

ritam potplata i tihe muzike

dopire s ulice

„kavu s toplim mlijekom, molim“

novinski papir reže zrak

a on krvari lakim razgovorom

porculan tiho vrišti

a opet, prodire mi uši

i sjedim tu za stolom

olovkom hvatajući misli

i tu sam, ali nisam tu

čudno, baš čudno

moj je kroasan umjesto marmeladom

punjen očajem

Rea Galić, 4. a

Saturnovi prstenovi postadoše vrtuljci titana,

a mi, djeca njihova,

igrajući se bogova

zaboravismo da smo samo

međuzvjezdana prašina

Na repovima sjajnih kometa

leteći iznad spaljenih planeta

(pustoši što su naših grešaka plod )

gledajući ravno naprijed

uletjesmo u kišu meteora

Bez kočnica i volana –

frontalna kolizija

odbacila nas preko

Einstein-Rosenovih mostova

u kamo i kada

bez početka i kraja

U potrazi avantura vrijednih heroja

padosmo.

Naša krila raspadoše se

pod težinom snova.

Osuđeni na besmrtnost,

lutajući Ikar novoga doba.

Alisa Pevec, 4.IB

51


Umjetnički kutak

Glazbena radionica 2021.

Glazbeni genijalac - Matija Pongračić

Svi Matijini uspjesi

Matija kao glazbenik i učenik posjeduje

Mozartovu zaigranost i Beethovenovu

dramatiku. Skladbe su mu bachovski misaone,

ali i händlovski veličanstvene. Kroz život ga vodi

Wagnerova odlučnost i nestalnost Čajkovskog.

Kreativnost ga odvlači iz udobnosti klasičnih

oblika preko stila Prokofjeva do individualnosti

u novom načinu glazbenog razmišljanja gdje

se ruše granice razumljivosti. Neka njegova

darovitost nađe put do osobnog zadovoljstva, ali

i do slušatelja. Matija, sretno!

Glazbeni kviz za znalce

Iako je bio petak (12. veljače) u pet sati,

gimnazijalci i profesori odazvali su se PGV

online kvizu za glazbene znalce. Od prijavljenih

osam ekipa svi su pokazali veliko poznavanje

popularne, klasične i tradicijske glazbe. Najbolji

PGV glazbeni znalci bili su iz redova profesora.

Ekipa profesorica: Ksenija Mađarić (slušni dio)

i Iva Pintarić Mandić (teorijski dio) osvojila je 59

bodova i to je najveći postignuti broj bodova na

ovom kvizu. Čestitamo!

Učenici ih

slijede u stopu - 1.

nagradu osvojile

su Anamarija

Šest i Antonija

Križanec, 2.

nagrada pripala

je Janu Špiclinu i

Franki Šegović, a

3. nagradu dobili su Marta Petak i Mihael Kralju.

Meštar od izrade i provedbe kviza bio je Matija

Pongračić, uz podršku Korine Klampfl i Glazbene

radionice.

Hrvatska glazbena olimpijada 2018. – 1. nagrada

Međunarodna glazbena olimpijada Estonija

2018. - srebrna medalja

„Znanstvenik u meni“ - natjecanje u komunikaciji

znanosti 2019. - 1. nagrada

Hrvatska glazbena olimpijada 2020. – 1. nagrada

Europa u školi - nacionalno natjecanje 2021. - 1.

nagrada

Slavica Kelemen, prof.

Kreativno natjecanje

Europa u školi

Natjecanje

Europa u školi na

razini Republike

Hrvatske bilo je

izuzetno uspješno

za učenike

Prve gimnazije

Varaždin. Učenik

Matija Pongračić iz

4.f razreda osvojio

je 1. nagradu u

kategoriji glazbenog izričaja srednjih škola

“Zajedno smo jači“, a učenik Luka Kolenko

iz 2.f u istoj je kategoriji 2. nagradu. Metorica

nagrađenim učenicima bila je Slavica Kelemen.

Europa u školi jedno je od najstarijih kreativnih

natjecanja u Europi i Hrvatskoj. Natjecanje se u

Europi provodi više od 60 godina, a u Hrvatskoj

već 27 godina.

Slavica Kelemen, prof.

52


Umjetnički kutak

Glazbena zvijezda u usponu?

Učenik

2.f razreda

naše škole

Luka Kolenko

svira klarinet,

glasovir, gitaru,

harmoniku,

orgulje i pjeva.

U slobodno

se vrijeme aktivno bavi

biciklizmom, planinarenjem,

fitnessom te igra šah.

Skladateljske izazove traži i u

klasičnim oblicima i tehnikama,

kao i u popularnoj glazbi. Jedna

iz repertoara popularne glazbe

jest pjesma Ostani u kojoj

se osvrće na proteklu 2020.

godinu i cjelokupnu situaciju

koja nas je snašla. Posvećuje

ju svim stradalim osobama i

obiteljima koje su pretrpjele

gubitak člana obitelji kao što je

i njegova. Njegovim riječima:

”Primarni cilj ove pjesme je da

istakne one istinske vrijednosti

u životu kao što su zdravlje,

ljubav, sreća i obitelj”.

U priloženom videu

možete poslušati cijelu pjesmu,

a na slikama vidjeti Lukinu

bilježnicu s tekstovima pjesama.

http://bit.ly/3ostaniluka

Luka je bio gost emisije „

Kreativan izazov“ VTV-a, gdje

je predstavio sebe i svoj rad.

http://bit.ly/34emisija

Korina Klampfl, 4.g

Book club

O humoru i Malim ženama

U najneobičnijoj

školskoj godini do sada

imali smo malo prilika za

istinski dinamičnim i šarolikim

aktivnostima. Svi naši susreti

odvijali su se preko aplikacije

Zoom, prvi put bez ijednog

susreta uživo. Komunicirali smo

na isprobanoj i funkcionalnoj

grupi na Messengeru, gdje

smo dogovarali sve susrete i

ponešto komentirali.

Na početku školske

godine brzo smo se odlučili

za čitanje poznatog klasika

Louise May Alcott Male žene,

što je nekima bio popriličan

odmak od preferiranih žanrova,

a nakon toga vratili smo se

isprobanom receptu čitanja

kratkih priča najrazličitijih

žanrova kako bismo zadovoljili

sve ukuse. Humoristične kratke

priče svima su nekako najbolje

sjele ove godine, a

vjerujem da nije teško

pogoditi zašto. Osim

toga, redovito smo

pratili i informirali se

o tome što pojedini

članovi čitaju uz

obaveznu lektiru,

pohvalili se pokojom

novokupljenom

knjigom i jednostavno

bili podrška jedni drugima u

ovim neobičnim vremenima.

Otkrili smo razne

zanimljive knjiške internetske

stranice, među kojima je i

„Reedsy“, stranica koja nudi

najrazličitije sadržaje vezane

uz knjige i čitanje. Nama je

najzanimljiviji bio blog gdje se

tjedno nude motivi na temelju

kojih posjetitelji stranice koji

se žele okušati u pisanju pišu i

šalju svoje priče. Pronašli smo

ih nekoliko zaista zanimljivih,

a bilo je posebno intrigantno

pogledati koliko raznih priča,

raznih žanrova može nastati iz

jednog jedinog zadanog motiva

ili rečenice.

Uvjerite se i sami, a možda

ova stranica probudi i pisca u

vama: https://blog.reedsy.com/

creative-writing-prompts/

Dijana Mrazek Bosilj, prof.

53


Knjižnica

Uf, ta dosadna statistika!

U ova za sve nas drugačija vremena i

statistika izgleda drugačije nego proših godina.

Za vrijeme nastave na daljinu učenicima

smo nudili djela za obvezno i izborno čitanje,

stručne knjige, referentnu literaturu i periodiku u

e-izdanju, poštujući autorska prava.

Za maturante statistika se odnosi na sve četiri

godine školovanja.

Najčitateljica generacije je:

Tereza Obelić iz 4. e, a njezin razred

je razred s najviše pročitanih knjiga.

Čestitamo!

Najčitatelji po razredima:

4. a Rea Galić

4. b Hana Horvat

4.c Matej Ciler

4. d Maša Beli

4. e Tereza Obelić

4. f Anamarija Šest

4. g Korina Klampfl

4. h Mia Sambolec

4. IB Alisa Pevec

Statistika je „izbacila“ i prve tri učenice koje

su najviše čitale, sve su iz istog, već gore

spomenutog razreda. Prvu smo istaknuli, 2.

mjesto pripada Tei Kranjec, a 3. Ivi Kurtoić.

Najčitanije knjige u zadnje 4 godine su: Homerova

Ilijada, Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča

Dostojevskog i naš i Šenoin Prijan Lovro.

Za državnu maturu učenici su najčešće

posuđivali priručnike iz matematike i biologije, a

za pripremu natjecanja Latinsko-hrvatski rječnik.

Od knjiga za izborno čitanje na prvom mjestu

je distopijski roman Fahrenheit 451 američkog

autora Raya Bradburya.

Od stručnih knjiga Ustav Republike Hrvatske

zauzeo je premoćno 1. mjesto.

Najčitanija knjiga na engleskom jeziku je knjiga

britanskog autora, dobitnika Nobelove nagrade

1983., Williama Goldinga, Lord of the Flies.

A sad nešto o najčitanijim knjigama u šk.

god. 2020./21.

Od djela za obvezno čitanje najviše se

posuđivao Bijeg, Milutina Cihlara Nehajeva.

Osim već nabrojenih knjiga koje su se najviše

čitale sve četiri godine, tako je bilo i ove školske

godine, pridružujemo djela za izborno čitanje

koje su učenici često tražili: Alessandro D'avenia,

Bijela kao mlijeko, crvena kao krv ; Ante Tomić,

Čudo u Poskokovoj Dragi i Kai Hermann, Mi

djeca s kolodvora ZOO.

Najviše su se posuđivala djela iz hrvatske

književnosti.

Najčitatelji ove školske godine:

2. razredi: Abel Sabolek

To je učenik kojeg posebno pohvaljujemo za

svestranost i znatiželju za svim novim što se

pojavi u knjižnici. Iskristalizirao se kao zanimljiv

čitatelj koji bira djela s užitkom, ali i čita iz užitka,

manje djela za obvezno čitanje, a više beletristiku.

Evo samo nekih naslova koje je čitao: Igre gladi,

Vodič kroz galaksiju za autostopere, Robinson

Crusoe, Lord of the Flies, Čudesno svjetlo,

Žena vremenskog putnika, Fahrenheit 451, Put

oko svijeta u 80 dana, Gulliverova putovanja…

Čestitamo!

3. razredi: Jan Špiclin

Učenik se ističe ozbiljnim pristupom čitanju

obveznih djela i knjiga iz prirodoslovnog područja

koja studiozno proučava koristeći ih za pisanje

stručnih radova za natjecanja. Čestitamo!

Najviše su čitali učenici trećih razreda. Bravo!

Ove godine nismo birali najčitatelja 1.

razreda jer su oni jako malo uspjeli koristili

tiskane knjige.

S obzirom na vrlo stroge epidemiološke mjere,

raspored koji je omogućavao ulazak u knjižnicu

jednom po jednom učeniku sa svrhom samo

posudbe knjiga bez mogućnosti korištenja

prostora knjižnice kao mjesta za učenje, dolazak

samo jednog razreda pod jednim odmorom i

stajanje vraćenih knjiga u karanteni do nove

posudbe, a i straha od uzimanja knjiga koje je

netko drugi koristio, moramo prihvatiti činjenicu

da su učenici manje posuđivali i dolazili, ali su

imali cijelo bogatstvo e-sadržaja ponuđenih

u predmetu Školska knjižnica na Google

Classroomu. Vjerujemo da su iskoristili danu im

mogućnost i pretvorili je u dobar nadomjestak za

još uvijek čitanije i voljenije tiskane knjige.

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof. i

dipl. knjižničarka

54


Knjižnica

Slušamo knjigu ili kako u radu od kuće obraditi

izborni naslov na nastavi Hrvatskoga jezika

U listopadu 2020. godine, naša škola

prešla je na online nastavu i to u realnom

vremenu preko ZOOM aplikacije. Kako se

prof. Tatjana Ruža sa svojim učenicima 2.a i

2.e odlučila kao izborno djelo obraditi roman ili

zbirku priča suvremenog hrvatskog književnika

Damira Karakaša, Sjećanje šume, a roman se

nije mogao nabaviti ni u tiskanom, ni u e-obliku,

krenule su muke ili, sada bolje rečeno, radosti po

traženju teksta.

Pretražujući knjižare ustanovili smo da

njegova romana nema više u prodaji, a novo

izdanje priređuje se za tisak u Bosni. Kako

bismo dobili dozvolu za korištenje autorskih

prava, prvo je kontaktiran autor romana. Iako

pomalo sumnjajući da će se javiti na prvu

poruku što je mnogim umjetnicima svojstveno,

odgovorio je odmah. Tražio je broj telefona,

nazvao i u prvom opširnom i nadasve ugodnom

razgovoru riješili smo većinu problema. Dobili

smo konkretne informacije i kontakte. Damir

nam je preporučio da se spojimo s osobom koja

će se kasnije pokazati kao nama najvažnija,

gospođom Ljubicom Letinić koja je uz Lanu

Deban osmislila domaću aplikaciju za slušanje

knjiga book&zvook gdje se Sjećanje šume kao

i druge knjige isključivo hrvatskih autora mogu

slušati u interpretaciji naših poznatih glumaca.

Od autora smo dobili odobrenja na korištenje

njegova djela u bilo kojem obliku. Isto tako

kao lijepu nadopunu spojio nas je s Martinom

Matota, stručnom suradnicom za odnose s

javnošću Gradskog dramskog kazališta Gavella

u Zagrebu koje je dramatiziralo njegov roman. I

sada počinje naša priča.

Tvrtka Audio Store Transonica j.d.o.o.

izdavač je i vlasnik prve mobilne aplikacije

za slušanje knjiga na hrvatskom jeziku i prve

digitalne knjižnice audioknjiga book&zvook i web

platforme www.bookzvook.com. Zainteresirani

se mogu registrirati za korištenje usluga putem

mobilne aplikacije book&zvook. Došli smo

do prvog problema, slušanje audio knjiga se,

naravno, naplaćuje. Svaki registrirani korisnik

može samo jedan kratki dio knjige slušati

besplatno, a slušanje cijele knjige plaća se 75

kn. Stupivši u vezu s odgovornom osobom,

spomenutom gospođom Ljubicom Lentić, krenuli

smo u pregovore oko mogućnosti donacije

barem 10 knjiga za naše učenike. Rezultati

pregovora bili su neočekivani. Tvrtka koja je

na tržište plasirala ovu aplikaciju donirala je

našoj školi 50 zvučnih knjiga Sjećanje šume. U

suradnji s autorom i umjetničkom organizacijom

Multimedijalna koliba u čijoj je produkciji nastala

audio verzija romana u izvedbi glumca Živka

Anočića, book&zvook je omogućio učenicima

spomenutih razreda naše škole besplatno

slušanje knjige. Ugovorom o donaciji između

spomenute tvrtke i naše škole ustupljen nam je

roman i tako je zaživjela je mogućnost slušanja

knjiga, jedan novi oblik „čitanja“, nažalost kod

nas nepoznat ili jako malo korišten.

Drugi i zadnji, nasreću, problem pojavio

se s konkretnom realizacijom prebacivanja

zvučne knjige učenicima koji su se trebali

prijaviti u aplikaciju putem maila, pa smo u

dugim pregovorima s predstavnikom za GDPR

za našu školu, Igorom Barlekom, dogovorili da

se svi učenici prijave pomoću Carnetove adrese

koju inače koriste, a poslije čitanja da se svi

odjave s aplikacije book&zvook kako nitko ne bi

bio u mogućnosti koristiti njihove podatke ili će

to zaduženi za aplikaciju učiniti automatski. Za

svako novo korištenje učenici se mogu prijaviti

samo sa svojom privatnom adresom. Hvala

gospodinu Barleku na detaljnom proučavanju

svih aspekata zaštite učeničkih podataka i na

pruženim korisnim savjetima.

Iz book&zvooka su nam poručili: „Ovim smo

pilot-projektom i ovom gestom htjeli ukazati

na postojanje audio knjiga kod nas i pozitivne

aspekte koje nam tehnologija omogućava. U

ovom konkretnom slučaju naše su se knjige

pokazale kao lako dostupno rješenje koje je

popunilo nedostatak. U svim drugim slučajevima,

one su alternativni pristup tekstu i njegov

legitimni doživljaj koji je mlađim generacijama

gotovo prirodan, a u potpunosti kompatibilan i

s Nacionalnom strategijom za poticanje čitanja.

Izgradili smo tehnološki napredan sustav koji

može biti koristan u cijelom obrazovnom sistemu,

a slušanje je izvrstan trening za pamćenje i

učenje.“ https://www.seebiz.eu/ (pristupljeno 10.

studenoga 2020.)

Autor knjige Damir Karakaš tim je povodom

rekao: „Drago mi je da se uz klasično čitanje

popularizira i slušanje kao način čitanja. Ja

55


Knjižnica

jako volim radio, a vidim da slušanje knjiga

vani postaje sve popularnije, to me veseli jer

je to jedan specifičan način poimanja teksta,

imaginiranje sredstvima tog zvučnog medija

i dobro je da to dolazi i k nama." https://www.

seebiz.eu/ (pristupljeno 10. studenoga 2020.)

Prof. Tatjani Ruža bez obzira na nedostatak

tiskane i e-knjige, ovom donacijom omogućen je

nesmetan način rada, pa ona kaže: „U pomoć

su nam priskočili susretljivi i poduzetni djelatnici

prve mobilne aplikacije za slušanje knjiga na

hrvatskom jeziku book&zvook te učenicima

omogućili besplatno slušanje cjelovita romana.

Školi je donirano 50 audioknjiga za dva razreda.

Tako je planirani nastavni proces nesmetano

nastavljen na radost učenika koji do tada nisu

koristili ovu aplikaciju, a ocijenili su je i u anonimnoj

anketi koja je ispitivala njihovo zadovoljstvo

novim medijem u nastavi književnosti.“ (iz

teksta prof. Tatjane Ruža: Audioknjiga u nastavi

Hrvatskoga jezika – izborni naslov Sjećanje

šume Damira Karakaša, 20. studenoga 2020.

godine.)

U spomenutoj anonimnoj anketi od četiri pitanja

koju je popunilo 42 učenika, odgovori pokazuju

izuzetno zadovoljstvo slušanjem knjiga. Kratak

osvrt jedne učenice, mnogo govori o načinu

prihvaćanja ovakvog „čitanja“ knjiga: „Knjigu mi je

bilo vrlo zanimljivo slušati te je skoro u potpunosti

nadomjestila čitanje. Zvučni efekti posebno su

pridonijeli dodatnom razumijevanju sadržaja,

dodatno nas "uvukli" u radnju. Zadovoljna sam

i sa glasom Živka Anočića (nije mi smetao

kako neki glasovi znaju) te mu je intonacija i

naglašavanje bilo primjereno sadržaju.“

(iz Rezultata ankete koji su učenici popunjavali u

Google Docs obrascu s prof. Tatjanom Ruža, 20.

studenoga, 2020.)

Nakon slušanja i detaljne obrade ovog djela

učenicima i djelatnicima naše škole omogućeno

je da na Dan hrvatskoga glumišta, 24. studenoga

2020., bez ikakve naknade pogledaju predstavu

Sjećanje šume. Predstavu je režirala mlada

hrvatska redateljica Tamara Damjanović.

Djelatnici Gavelle stavili su predstavu na

platformu, a učenici su mogli preuzeti datoteku

na svoje računalo. Dogovorili smo istovremeno

gledanje predstave u 19 sati, no ako je netko

bio spriječeni u to vrijeme, predstava je bila biti

dostupna još 3 dana. Kada već mi nismo mogli

otputovati u Zagreb, što nam je zadnjih godina

postala tradicija, kazalište je stiglo u naš dom.

Uživali smo u ovom posebnom doživljaju!

Mnogi od nas koji

su pažljivo odgledali

predstavu složili bi se

s Igorom Tretinjakom

iz književnog lista

za umjetnost,

kulturu i znanost

Vijenac: "Sjećanje

šume" uspješno

je i promišljeno

pretakanje lirskog

romana u tek

naizgled malu,

poetičnu predstavu

koja ispod svog

vela skriva brojna

zgodna izvedbena i

redateljska rješenja."

https://www.gavella.

hr/predstave/arhiva-predstava/sjecanje-sume

(pristupljeno 29. svibnja 2021.)

Realizacija ove akcije može biti ogledni

primjer u nastavi na daljinu kada se u dobroj

korelaciji nađu knjižnica i nastava Hrvatskoga

jezika ili bilo kojeg drugog predmeta. Surađujući

s autorom i ljudima koji se bave novim

tehnologijama i koji su bili spremni učenicima

ponuditi nove oblike rada, došli smo do izvrsne

suradnje koju ćemo i u novim školskim godinama,

bez obzira na oblik nastave koji nas očekuje, sa

zadovoljstvom koristiti. Hvala kolegici Tatjani

Ruža na inicijativi i svima koji su nam omogućili

čitati knjige na novi način, a pogotovo učenicima

na korištenju i oduševljenju slušanjem. Hvala i

vrijednim ljudima kojima je učenička potreba bila

prije i mnogo više od njihove zarade. Svjesni smo

da i oni moraju živjeti od svojeg rada i ubuduće

ćemo nastojati razmišljati i o tom aspektu, iako

oni i dalje nesebično nude pomoć, a tako i nama

olakšavaju ovaj, za sve nas, neobičan način

rada. Posebnu zahvalu upućujemo autoru jer

bez njegove otvorenosti i agilnosti, sve ovo bilo

bi nemoguće ostvariti.

Kako je u anketi čak 85,7 % učenika

ocijenilo ovakav način rada ocjenom vrlo dobar

i odličan, mislim da sa stečenim iskustvom i

novim saznanjima možemo s još većim elanom

kročiti u realizaciju sličnih akcija s već poznatim,

ali i novim autorima i djelima.

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof.

i dipl. knjižničar

56


Knjižnica

I na daljinu - knjižnica

Ova školska godina

dokazala je sve čarobne moći

školske knjižnice. Jedna od

najkorisnijih u ovom periodu

bila je moć bilokacije. Bilo nas

je posvuda. Najradije smo bili

u prostoru naše knjižnice, ali

odlazili smo i u učionice, pa čak

i u domove naših učenika - kako

slikom i riječju, tako i knjigom i

čokoladom. Evo kako i zašto.

Kao uvijek do sada, obilježavali

smo sve važne datume iz

područja književnosti, kulture,

umjetnosti, povijesti, društvenih

događanja… Dok su učenici bili

u školi, organizirali smo male

izložbe na ulazu u knjižnicu kako

bi bez dužeg zadržavanja ili

grupiranja svatko mogao dobiti

informaciju ili se zasladiti kakvim

književnim biserom.

Na taj smo način i predstavljali

nove knjige te podsjećali na

zanimljive naslove iz našeg

knjižnog fonda.

Kad iz epidemioloških

razloga učenici nisu mogli

dolaziti u školu i knjižnicu, svoje

smo aktivnosti, još češće nego

inače, obavljali online. Važne

informacije i obavijesti, kako

naše, tako i drugih ustanova i

institucija, zatim poveznice na

virtualna događanja, predavanja

i natječaje te niz drugih sadržaja

objavljivali smo na Facebooku

ili internetskoj stranici knjižnice,

profesora i škole te u Google

učionici.

Budući da je jedna od osnovnih

zadaća knjižnice približiti

knjigu korisnicima, dijelili smo

poveznice na najpotrebniju

referentnu građu i priručnike te

upućivali na sigurne i legalne

stranice za e-lektiru i druge

tekstove za slobodno čitanje.

Sa željom da se

učenici zabave i pokažu svoju

kreativnost, pozivali smo ih na

igru i izradu kreativnih radova

koje smo često nagrađivali.

Nagrađeni učenici koji su bili u

školi preuzimali su svoje paketiće

u knjižnici, a ako su u to vrijeme

nastavu slušali na daljinu,

paketić bi im dolazio poštom,

donoseći nekoliko sitnica, među

kojima je uvijek bio jedna slatkiš

i jedna poslastica - na tragu one

Ujevićeve: „Knjiga nije hrana, ali

je poslastica.“

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

Višejezični rječnik - psihologija

Europski dan jezika

svake godine obilježavamo

radionicama

izrade

višejezičnog rječnika u knjižnici.

Ove smo godine to učinili na

daljinu, a prevodile su se riječi

s područja psihologije. Učenici

2.b, c i h razreda prevodili

su termine iz psihologije na

latinski jezik s profesoricom

Martinom Gazdek. Na njemački

jezik prevodili su učenici 3.

b, c i d razreda s profesorom

Daliborom Vidovićem, a

profesor Ivica Cikač motivirao

je i učenike 3.d za prijevod

na engleski i učenike 3.h za

prijevod na španjolski jezik.

Rezultat ove radionice nove su

stranice u našem višejezičnom

rječniku.

Stranice koje smo prikupili e-mailom izložili smo na panou i objavili

na našim internetskim stranicama.

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

57


Knjižnica

U Mjesecu hrvatske

knjige, koji je pod nazivom

„Razlistaj se“ bio posvećen

planetu Zemlji, poticali smo

korisnike na uključivanje u

niz akcija i radionica, a na

Međunarodni dan školskih

knjižnica, koji nismo mogli

obilježiti u prostoru naše

knjižnice, učenicima smo na

Facebook stranici pripremili

igru u kojoj su trebali spojiti

nelektirne naslove iz knjižnog

fonda naše knjižnice s imenom

autora. Učenici su tako na

zabavan način otkrili nešto od

našeg knjižnog blaga što sami

možda nikada ne bi.

U prosincu smo

učenicima uputili poziv da u

nekom od ponuđenih alata

izrade blagdansku čestitku uz

obećanje da ćemo nagraditi

najuspješnije radove.

Najkreativnije smo i nagradili -

Igre uz knjigu

Ninu Vitez iz 1.a i Mateja Čoka

iz 3.g.

Uz Valentinovo učenici

su trebali pronaći prigodan

tekst hrvatskog autora i pravilno

ga citirati prema pravilima

citiranja koja smo spominjali

u materijalima koje smo

objavljivali u Google učionici

te napisati kratak osvrt na

izabrani tekst, ili sami napisati

pjesmu ljubavne tematike.

Kako je pristiglo više odličnih

uradaka, od kojih je svaki bio

vrijedan na drugačiji način,

nagradili smo čak četvero

učenika: Hanu Botić iz 2.h,

Emu Androci iz 3.a, Mateja

Čoka iz 3.g i Marka Daraboša

iz 3.IB.

Za Dan pjesništva ove

smo godine našu popularnu

radionicu „Razbacani stihovi“

zamijenili online igrom. U alatu

Wordwall trebalo je čim prije,

u što manje pokušaja, točno

složiti stihove pjesme „Ljudsko

srce“ velikog hrvatskog

pjesnika Petra Preradovića,

čiju smo 203. obljetnicu rođenja

tako obilježili. Nagrađeni su Ivo

Gabud iz 3.g i Nina Vitez iz 1.a.

U Tjednu medijske

pismenosti upućivali smo na

različite materijale i događanja.

Jedno od tih događanja bio

je i online susret s Damirom

Vujnovcem, u kojemu je govorio

o knjigama koje su mu osobito

drage i važne. Zamolili smo

učenike da napišu nekoliko

rečenica o svojoj najdražoj

knjizi i također nagradili najbolje

radove. I ovaj put nagrađen

je rad Nine Vitez, koja je svoj

uradak dodatno lijepo grafički

prezentirala.

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

58


Projekti i aktivnosti

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika

primjenom e-Škole scenarija poučavanja -

predmet Filozofija

Ove je godine Carnet

proveo istraživanje o primjeni

e-Škole scenarija poučavanja

za međupredmetne teme (SP

MPT) i povezanih interaktivnih

sadržaja za međupredmetne

teme u nastavi. Zadatak je bio

da u razdoblju od 18. siječnja

do 5. veljače 2021. godine

u svojoj nastavi koristimo

scenarije poučavanja za

međupredmetne teme, a njih

smo mogli pregledati i odabrati

na Edutoriju. Nakon toga su se

u razdoblju od 8. do 12. veljače

2021. održale fokus grupe,

putem videokonferencijskog

poziva, gdje smo s kolegama

iz različitih škola Hrvatske

razmijenili naša iskustva i

mišljenja.

Sudjelujući u

Carnetovom fokus istraživanju

odabrala sam i primijenila

u nekoliko razreda scenarij

„Identificiraj, zaštiti i

Marinković nas spaja 2021.

zaustavi“, međupredmetne

teme Građanskog odgoja i

obrazovanja s nastavnom

aktivnošću za nastavni

predmet Filozofije pod nazivom

„Štiti li država moja prava?“.

Učenici su prvo pogledali

jedan kratki isječak iz najave

za film uz prethodno opisanu

hipotetsku situaciju u SAD-u,

gdje svake godine na jednu

noć prestaju vrijediti svi zakoni

i sve je dopušteno bez ikakvih

sankcija, s naglaskom na to

da u ostalom dijelu godine

potpuno funkcionira pravna

država – stopa kriminaliteta je

1%. Zatim je uslijedila rasprava

o tome što se događa s ljudskim

pravima kad prestanu vrijediti

zakoni i je li čovjek po prirodi

zao ili dobar, uvodeći nas u

teoriju kontraktualizma. Učenici

su bili vrlo aktivni u diskusiji,

analizirajući probleme u svijetu

povezane s filozofijom društva,

O Kiklopu u virtualnoj stvarnosti

Već nekoliko godina naša škola ponosno

sudjeluje u projektu Marinković nas spaja

zajedno s domaćinom Srednjom školom „Antun

Matijašević Karamaneo“ Vis, V. gimnazijom

„Vladimir Nazor“ Split i Gimnazijom Lucijana

Vranjanina Zagreb. Prošle godine manifestacija

je, nažalost, morala biti otkazana, no ove smo

se godine „snašli“ i 27. svibnja 2021. okupili

smo se u virtualnoj stvarnosti. Marinković nas je

spojio na Zoomu, i to svojim romanom Kiklop

te je svaka od škola obradila jedan od aspekata

ovoga velikoga hrvatskog romana. Usredotočili

smo se na lika intelektualca, na intertekstualnost

i na strah. Mia Šimunić, Karla Grudenić, Mia

Sambolec, Brigita Grošinić, Kristina Pagon,

Dea Flegar, Anja Makaj, Lana Derner i Gabrijela

Kovačević, naše maturantice iz 4. H, marljivo su

politike i prava, promišljajući o

mogućnosti njihovog rješavanja

koristeći filozofsku analizu i

argumentaciju.

Dio učenika je potom

dobio zadatak istražiti što se

događa s ljudskim pravima

u autoritarnim društvenim

uređenjima, a drugi dio

učenika istražiti što se

događa s ljudskim pravima

u demokratskim društvenim

uređenjima. Učenici su pritom

koristili interaktivnu infografiku

Pregled (deklaracije) ljudskih

prava da se prisjete temeljnih

ljudskih prava. Jedni su

drugima potom izložili

rezultate svojih istraživanja

i uspoređivali poštivanje ili

kršenje ljudskih prava i u

autoritarnim i demokratskim

društvenim uređenjima. Moje

iskustvo isprobanog scenarija

poučavanja vrlo je pozitivno.

Hana Bulić, prof.

odradile svoj zadatak te izdvojile neke od brojnih

intertekstualnih veza u romanu povezavši ih

sa svojim originalnim crtežima. Sve to možete

vidjeti ovdje: https://bit.ly/3fVoCa8.

Ivana Pintarić, prof.

59


Projekti i aktivnosti

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika

primjenom e-Škole scenarija poučavanja –

predmet Kemija

Ove školske godine sudjelovala

sam u istraživanju pod nazivom Istraživanje

zadovoljstva korisnika primjenom e-Škole

scenarija poučavanja. Istraživanje sam provela

u tri maturalna razreda – 4.f, 4.g i 4.h. Rok za

odabir scenarija bio je prosinac, siječanj je bio

predviđen za aktivnost s učenicima, a početak

veljače za fokus grupe profesora.

Profesori koji su sudjelovali u istraživanju najprije

su trebali odabrati koje će scenarije poučavanja

ispitati te se odlučiti za jedan od mogućih načina

provođenja te aktivnosti. Mogućnosti su bile da

se istraže različite teme, tj. scenariji poučavanja

u različitim razredima, u različitim terminima

ili da se istraživanje provede u istoj generaciji

učenika, ali u različitim razredima te da se

bira ista tema. Izabrala sam drugi način jer se

činio primjerenijim, a i dobiva se već uzorak

za ispitivanje zadovoljstva učenika određenim

scenarijem poučavanja.

Prvi dio mojih obaveza odnosio se na odabir

scenarija poučavanja. Proučila sam scenarije i

odabrala onaj koji se nadovezao na područja

kemije koja su dotad obrađena. Odabrala sam

Ljubavni laboratorij iz scenarija poučavanja Veze

nisu bezveze. Ako vas zanimaju detalji scenarija,

možete ih pogledati na poveznici:

http://skr.rs/zs4Y

Važno je bilo da odabrani scenarij

bude iz područja međupredmetnih tema.

Odabrani scenarij bio je iz domene Osobni i

socijalni razvoj. Osim kemije bio je izrađen i za

sljedeće predmete Hrvatski jezik, Engleski jezik,

Psihologija i Sociologija.

Nakon odabira scenarija slijedile su

aktivnosti učenika. Učenici su dobili kratke upute

na satu vezane uz način rada, organizaciju te

komunikaciju. Na Google Classroomu dobili su

poveznicu na scenarij poučavanja te upute za

provođenje scenarija koje su izradili profesori

kemije, autori određenog scenarija.

Učenici su se sami podijelili u 6 grupa. Teme

su bile raspoređene tako da su po dvije grupe

istraživale istu temu: žudnja, privlačnost,

privrženost. U svakom je razredu jedan učenik

bio moderator provođenja aktivnosti. Svi učenici

koji su se javili imali su izražene komunikacijske

vještine i odlično su se snašli u ulozi voditelja.

Sami su birali članove svojih grupa jer je rad

mogao biti izrađen u online okruženju (preko

Zooma ili Discorda) ili uživo, pri čemu je bilo

bitno da se poštuju epidemiološke mjere.

Rezultat je bio sljedeći: po razredu je

izrađeno više desetaka različitih DOS-ova,

videouradaka ukupno 15-ak, audiozapisa

vezanih uz priču Kemija ljubavi bila su 3, esejskih

zadataka bilo je više desetaka, a stripova više

od 15. Oni su mogli biti izrađeni ručno ili u

ponuđenom alatu u scenariju. Za dodatne

zadatke na zadanu temu pokazali su interes

gotovo svi učenici u razredu.

Na poveznici niže možete vidjeti jedan od

njihovih videouradaka koji sadrži recept za

originalni Ljubavni napitak čije djelovanje je u

filmu i testirano:

Kemija ljubavi, Privlačnost, 4.f

https://www.youtube.com/watch?v=f86HJu2tFsg

Što su učenici radili vezano uz kemiju?

Istraživali su kemikalije koje stvaraju „ljubav“.

Radi se o hormonima i neurotransmiterima.

Proučavali su njihov kemizam i način djelovanja,

kao i njihov utjecaj na ponašanje osoba kad

su pod utjecajem tih kemikalija. Potisnuli smo

romantiku, no naučili smo puno novog i vrijednog

za daljnji rad.

Bit scenarija poučavanja jest da se neko

područje ne obrađuje na uobičajeni način, već

da se tome pristupa iz drugačijeg kuta. Učenici

su se odlično snašli u scenskom radu, izradi

stripa, primjeni novih alata te u pisanju scenarija.

U gramatički i pravopisni dio nismo zadirali, to

ostavljamo stručnjacima. Za ovaj scenarij važno

je bilo da učenici budu uspješni kod primjene

IKT-a. U tom dijelu naši učenici odlično se

snalaze.

Nakon što je aktivnost s učenicima

završila održane su fokus grupe profesora. Bilo

nas je 10-ak po grupi. Grupe su birane prema

terminima koji su nam odgovarali jer se sve

odvijalo u vrijeme izvođenja nastave. Dolazili

smo iz različitih područja i tipova škola i iz svih

dijelova Hrvatske.

Diskusija u fokus grupama odnosila se

na zadovoljstvo učenika i profesora izabranim

scenarijima poučavanja. Osim sitnih nedostataka

koji su uglavnom bili tehničke prirode, pokazalo

60


Projekti i aktivnosti

se da su ovakvim načinom rada zadovoljni

učenici i profesori. Učenicima je to nešto

novo i drugačije, a profesorima je olakšan

rad jer su materijali spremni na stranicama

Carneta i treba ih, samo ponekad, malo

prilagoditi.

U našoj grupi od 3 maturalna razreda

potaknuta je i dodatna rasprava vezana uz

pisanje recenzija radova, važnost autorskih

prava i GDPR-a, reklamiranje proizvoda te

uz ovisnosti, kao i promicanje vrlina. Ovo nas

je istraživanje potaknulo na daljnju izradu

DOS-ova te osvijestilo spoznaju da trebamo

dodatno poraditi na komunikacijskim i retoričkim

vještinama.

Prilažem isječak iz jednog eseja i strip. Radovi

nisu ni recenzirani ni lektorirani.

„Ljubavna priča“

Bok, ekipo! Ime mi je Mozak, a nalazim se u tijelu

osamnaestogodišnjeg gimnazijalca, Janka. U

posljednje vrijeme Janko na školskim satovima

kemije proučava organske spojeve, a među

njima i hormone koji su sastavni dijelovi ljubavi.

Budući da Janku kemija nije jača strana, odlučio

sam stimulirati njegovo pamćenje te ga podsjetiti

jednoj situaciji kako bih mu vjerno prikazao

djelovanje „hormona privlačnosti“ (adrenalina,

dopamina, serotonina i kortizola) na njegov

organizam. No, ova kratka priča prepričana

s moje perspektive može poslužiti i vama u

razumijevanju i savladavanju gradiva kemije. Da

ne duljim, svojim blebetanjem, krenimo.

Zbilo se to prošle godine na školskome hodniku

u vrijeme kad su svi učenici normalno pohađali

školu (prije ove grozote zvane Covid). Naime, u to

se vrijeme našem Janku sviđala jedna djevojka,

Iva. Tijekom pauze između satova, šećući

hodnikom, Janko je ugledao Ivu, a i ona njega

te je odlučila krenuti prema Janku. U tom sam

trenutku ja stupio u akciju. Primijetio sam da je

Janko pod velikim stresom zbog visoke količine

kortizola u tijelu te sam odmah uzeo stvar u svoje

ruke i prekinuo proizvodnju kortizola da primirim

Janka. Vidjevši Ivu kako se brzo približava Janku,

odlučio sam postupiti kako bi i svaki drugi mozak

mladića postupio u takvoj situaciji – naredio

sam nadbubrežnoj žlijezdi da krene izlučivati

velike količine hormona adrenalina. To je Janku

ubrzalo puls, učinilo ga energičnijim i spremnijim

za razgovor s njegovom simpatijom. Razgovor je

tekao poprilično glatko iako sam možda malčice

pretjerao s količinom adrenalina jer se Janko

počeo znojiti kao lud. Spoznajući da Janko uživa

u razgovoru s Ivom, znao sam da trebam narediti

hipotalamusu lučenje dopamina kako bi se

Janko osjećao još bolje, sretnije i smirenije, da

zaboravi na stres uzrokovan kortizolom. Mislim

da sam količinu dopamina pogodio „u sridu“ jer

se ne sjećam kad sam zadnji puta vidio Janka

da toliko uživa u razgovoru s drugom osobom.

No, nažalost po Janka, nakon nekoliko minuta

Iva je morala otići, ostavljajući Janka samoga te

sam u tom trenutku znao da ne smijem dopustiti

da moj kompa bude žalostan, pa sam potaknuo

žlijezde da proizvode serotonin, takozvani

„hormon sreće“. Ovaj je potez omogućio Janku

da tijekom cijelog dana bude presretan, no

vjerojatno sam pretjerao i u razini serotonina jer

je Janko cijeli dan razmišljao samo o Ivi (moram

priznati da me je taj dio počeo živcirati nakon

nekog vremena, ali sam sam kriv za to). Također,

zbog adrenalina Janko nije mogao zaspati dulje

vrijeme, ali konačno se i to dogodilo te sam ja

dobio zasluženi odmor.“

Autori: Lovro Bujanec, Teo Putarek, Nikola

Kušen, 4.g

Lidija Klampfl, prof.

61


Projekti i aktivnosti

Carnetovo istraživanje zadovoljstva korisnika

primjenom e-Škole scenarija poučavanja –

predmeti Politika i gospodarstvo te Sociologija

Sudjelujući u Carnetovom istraživanju

ove sam školske godine primijenila nekoliko

scenarija poučavanja u nastavnim predmetima

Politika i gospodarstvo te Sociologija. Scenarij

poučavanja naziva „Errare humanum est?“

obuhvaća temu društvenih nejednakosti i vrlo

je primjenjiv u oba nastavna predmeta koja

predajem. Učenici su izvrsno reagirali, aktivno

participirali te su ishodi bili ostvareni, što je najviše

vidljivo u učeničkim radovima (umne mape i

posteri) te učeničkima izlaganjima i zaključcima.

Ovim scenarijem poučavanja učenici su bili

upoznati s ulogom Ustavnog suda, ali i ostalih

sudova. U grupama su istraživali 3 različite

odluke Ustavnog suda u RH tako da su temeljem

preporučenih članaka iz medija izdvojili ključne

podatke o slučaju, naveli oblike kršenja ljudskih

prava zbog kojih je bila potrebna pravna zaštita,

usporedili ih s temeljnim vrijednostima RH i EU

i na kraju argumentirano obrazložili slaganje ili

neslaganje s odlukom Ustavnog suda. Slučajevi

koje su učenici istraživali bili su:

• Ustavni sud odbio zahtjev za zabranu

pobačaja

• odluka Ustavnog suda o pozdravu „Za

dom spremni“

• Ustavni sud odlučio - istospolni parovi u

Hrvatskoj imaju pravo biti udomitelji

Rezultat možete vidjeti u priloženoj umnoj mapi.

Scenarij poučavanja naziva „Donesi mi zakon“

namijenila sam učenicima četvrtih razreda koji

slušaju nastavni predmet Politika i gospodarstvo.

Učenici su također izvrsno reagirali s obzirom

na to da scenarij poučavanja stavlja u središte

učenika koji istražuje, kritički razmišlja i

argumentirano donosi zaključke. Učenici su bili

upoznati sa zakonodavnim postupkom u RH te

su na primjeru Pravilnika o polaganju državne

mature primijenili zakonodavnu proceduru tako

da su pročitali Pravilnik i upoznali se s njegovim

odredbama te su izabrali članke koji pokazuju

mogućnost neujednačene provedbe. Zatim su

učenici o odabranim člancima napisali kritički

osvrt, pozitivne i negativne učinke Pravilnika, što

su i potkrijepili primjerima iz okoline i na temelju

prikupljenih informacija učenici su predložili

izmjenu odabranih članaka Pravilnika pišući

amandmane, nakon čega je slijedilo glasovanje

svih učenika.

U primjeni oba scenarija poučavanja

vidljiva je primjena IKT-a - učenici su koristili

različite digitalne alate poput Edmoda, Poppleta,

Canve i sl., što je doprinijelo razvijanju njihovih

informatičkih vještina. Radeći u grupama, učenici

su razvijali vještine rada u timu. Izuzetno sam

zadovoljna isprobanim scenarijima poučavanja,

vrlo su primjenjivi u nastavi i korisni za učenike.

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

62


Projekti i aktivnosti

Erasmus+ projekt „Under The European Stars“

Prvoj gimnaziji Varaždin

odobren novi dvogodišnji

Erasmus+ KA2 projekt „Under

the European Stars“, koji je

nastavak uspješno završenog

Erasmus+ projekta „Amazing

race“. Škole partneri projekta

dolaze iz Finske, Španjolske

i Mađarske. Svaka škola

je izabrala 24 učenika za

sudjelovanje u projektu. U

ovom projektu naglasak

je stavljen na mentalno

zdravlje, boravak u prirodi

(boravak mladih u prirodi

pod europskim zvijezdama,

povratak prirodi i život u

skladu s prirodom) i digitalnu

detoksikaciju. Različitim će

se aktivnostima obuhvatiti

problemi s kojima se mladi

danas susreću i aktivnosti

koje će ih potaknuti na zdrav

život. Poseban naglasak bit

će na smanjivanju digitalne

komunikacije, problemu

digitalne ovisnosti, otpornosti

prema prevelikoj digitalizaciji i

pametnom korištenju digitalne

tehnologije. Tijekom projekta

učenici će uvježbavati

tehnike koje će im pomoći u

svladavanju stresnih situacija.

Prve online aktivnosti

Kako smanjiti digitalnu ovisnost?

projekta uspješno su

realizirane: učenici su podijelili

fotografije svojih omiljenih

mjesta u prirodi, sudjelovali

su u istraživanju o korištenju

društvenih mreža i izradili su

rješenja za logo projekta. Svi

sudionici projekta sudjelovali

su 10. svibnja 2021. u radionici

„Mindfulness Techniques

for Successfully Coping

with Stress“ koju je vodila

profesorica i psihoterapeutkinja

Josipa Mihić s Edukacijskorehabilitacijskog

fakulteta iz

Zagreba, specijalizirana za

mindfulness treninge i rad s

adolescentima. Radionica je

bila izvrstan uvod u mindfulness

tehnike i početak promišljanja

o svakodnevnom stresu, ali i

važnosti relaksacije te vraćanja

fokusa na sadašnje trenutke.

Upravo sada nam se projekt

čini još važnijim s obzirom

na svakodnevne stresne

situacije s kojima se tijekom

ove pandemije svi suočavamo

i na pretjeran boravak učenika

i profesora ispred ekrana

zbog online nastave, ali i

zbog nemogućnosti druženja i

ostvarivanja fizičkih kontakata

i komunikacije uživo, što

ugrožava mentalno zdravlje.

Nadamo se boljoj

epidemiološkoj situaciju

ujesen kako bismo mogli

ostale predviđene aktivnosti

provesti i kroz mobilnosti i

posjete školama partnerima.

Tim profesora koji sudjeluju

u projektu čine: Krunoslav

Rukelj, Hana Bulić, Tatjana

Ostović Šlehta, Vinka

Sambolec Škerbić i Ivana

Žnidarić Kajić, koja je ujedno i

koordinatorica.

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

63


Projekti i aktivnosti

Projekti iz Politike i gospodarstva

Ove su školske godine učenici

četvrtih razreda izbornog predmeta Politika

i gospodarstvo bili uključeni u tri projekta.

Mentorica učenicima je Ivana Žnidarić Kajić,

prof.

Natječaj za najbolji esej iz politike

Fantastičan rezultat naših učenica Eme

Priher i Tije Brezovec - 1. mjesto

Služba za

građane Hrvatskoga

sabora prvi je put

ove školske godine

organizirala natječaj

za učenike srednjih

škola u pisanju eseja i

zastupničkog govora na

temu „Trideset godina

hrvatske neovisnosti“

u povodu obilježavanja

30.godišnjice

proglašenja samostalne

i suverene Republike

Hrvatske. Na natječaj je zaprimljeno 88 radova

učenika srednjih škola. Najbolji rad i prvo mjesto

u kategoriji eseja učenika srednjih škola napisala

je naša učenica Ema Priher iz 4.c razreda.

Učenica Tia Brezovec, također iz 4.c razreda,

svojim je radom pisano pohvaljena te je njezin

rad jedan od 15 dodatno pohvaljenih najboljih

radova. Na natječaju je sudjelovala i učenica

Jessica Leonora Soldo iz 4.a razreda.

Obrazloženje odluke članova Povjerenstva za

vrednovanje:

„Prvo mjesto u kategoriji eseja osvojila je

Ema Priher koja je vrlo domišljato i znalački

povijesnost (povijesne podatke) ukomponirala

u svečani domoljubni patos dajući mu osobnu

lirsku notu. Rad je odlična zaokružena cjelina

s uvodom koji privlači pozornost, razradom

koja nosi dublju analizu i efektnim zaključkom.

Izvrsno strukturirana esejistička kompozicija. „

Dio eseja Eme Priher :

„Riječi samostalnost i suverenost zvuče tako

moćno i gordo te u svojoj sjeni kriju pobjede

i poraze, tužaljke i budnice, bijedu i slavu

hrvatskog puka, ratnika i vladara. Upravo je za

trenutkom slave, u kojoj će biti opisan tim riječima,

hrvatski narod stoljećima žudio“.(...) U 2021.

godini, tridesetu godinu zaredom, bez straha,

glasno i uzdignute glave, zahvaljujući ustrajnosti

hrvatskoga naroda, možemo izgovarati stihove

Silvija Strahimira Kranjčevića: O, gledajte ju

divnu, vi zvijezde udivljene. / To moj je, moj je

dom!“

8. simulirana sjednica Sabora za srednjoškolce

– učenici u ulogama zastupnika

Naši su učenici i ove godine aktivno

sudjelovali u 8. simuliranoj sjednici Sabora za

srednje škole koju je 19. travnja 2021. otvorio

predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Osma

simulirana sjednica predstavlja dvogodišnji

projekt dviju generacija učenika i njihovih mentora

u kojem je sudjelovalo ukupno 262 učenika i 69

mentora iz 57 škola koji su pripremali sjednicu

tijekom prošle i ove školske godine. Učenici

su izlagali, raspravljali, replicirali i glasovali o

prijedlogu zakona o zaštiti životinja s konačnim

prijedlogom zakona. Našu školu izvrsno su

predstavile učenice Rea Galić, Marta Božić,

Lana Tekić i Doroteja Jadanić. Za naše učenike

sudjelovanje u ovom projektu značilo je usvajanje

praktičnih znanja o zakonodavnoj proceduri i

tijeku donošenja zakona čime se podigla njihova

razina znanja o najvišem predstavničkom i

zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te

razumijevanju uloge Sabora u životu građana.

64


Projekti i aktivnosti

Kviz „Koliko poznaješ

Hrvatski sabor?“ - naš tim

među 10 najboljih škola

Služba za građane

Hrvatskoga sabora organizirala

je 12. ožujka 2021. prvo online

kviz-natjecanje o poznavanju

Hrvatskoga sabora za učenike

srednjih škola. Odgovarajući na

trideset pitanja, učenici srednjih

škola pokazali su koliko poznaju

Hrvatski sabor, njegovu ulogu i

mjesto u suvremenoj hrvatskoj

povijesti, od konstituiranja

prvog demokratskog

višestranačkog Sabora 30.

svibnja 1990. do danas, što

znaju o ustavnim ovlastima

Sabora i njegovu odnosu kao

nositelja zakonodavne vlasti s

nositeljima drugih grana vlasti

u Republici Hrvatskoj, njegovu

ustroju, području poslova i

načinu rada, procedurama u

donošenju zakona i drugih

akata koje donosi Sabor,

kao i o pravima i dužnostima

saborskih zastupnika. Na

ovogodišnjem natjecanju

sudjelovali su srednjoškolci 41

škole diljem Hrvatske, ukupno

njih 246 raspoređenih u

tročlane natjecateljske timove

škola. Tim naše škole činili su

Paula Martinčević i Ema Čop

iz 4.c te Lovro Bujanec iz 4.

g razreda. Naš tim pokazao

je izvrsno znanje te je ušao

u 10 najboljih škola prema

postignutom rezultatu.

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

Božićna akcija

Prijatelj preko pisma

U svakom zlu neko dobro! – riječi narodne izreke svima

su dobro poznate. Pojam zlo u našoj se današnjici najčešće

povezuje s pandemijom koronavirusa. Iako dobro ponekad ostaje

u sjeni briga koje donosi zlo, ipak ga ima mnogo više. Dobro je i

akcija Obiteljskog doma za starije i nemoćne Noni iz Zagreba.

Božić je vrijeme obiteljskog okupljanja i smijeha. Kako su

se ove godine korisnici doma morali prilagoditi novim uvjetima i

nisu bili u mogućnosti provesti ga u okrilju obitelji, tim doma Noni

osmislio je nov način da izmami osmijeh na lica svojih štićenika.

Pokrenuli su akciju Prijatelj preko pisma u kojoj su pozvali sve

građane da korisnicima pošalju pismo, božićnu čestitku ili crtež.

Akciji su se s velikom radošću priključili i učenici izborne nastave

Politike i gospodarstva na poticaj profesorice Ivane Žnidarić Kajić.

Pisali smo društvenome Miljku, razgovorljivoj Milici, razigranoj

Jeleni, raspjevanoj Katarini, kreativnoj Perki, znatiželjnoj Carmen,

knjigoljupki i vrtlarici Blaženki, ljubiteljici slatkiša Nevenki i

radišnom Josipu. Profesoricu je posebno obradovalo što je imala

priliku pisati i svojim kolegama – učitelju Zvonimiru i učiteljici

Mariji. Pišući pisma osjećali smo se ispunjeno, a mnogi su od

nas pustili i koju suzu. Akcija je osvojila simpatije svih generacija

te je štićenicima doma pristigao mnogo veći broj pisama nego

što su očekivali. Dok su oni čitali naša pisma, mi smo s velikim

nestrpljenjem čekali i nadali se da ćemo dobiti njihove odgovore.

Nekima se želja i ostvarila – dobili smo pisma potvrde da smo

razveselili svoje nove prijatelje, dok drugi svoja pisma još čekaju.

Akcijom Obiteljskog doma za starije i nemoćne Noni

naučili smo kako je samo mali znak pažnje dovoljan da razveseli

primatelja poklona, ali i onoga tko ga je darovao!

Ema Priher, 4.c

Dojmovi učenika

„Oduvijek mi je bio san poslati pismo osobi koju nikad nisam uživo

upoznala, a projekt kojeg je Obiteljski dom za starije i nemoćne

Noni proveo omogućio mi je da ostvarim tu želju. Kad sam poslala

pismo, osjećala sam se ispunjeno i veselo. Nije bitno kome se

pismo šalje, bitno je da ono širi ljubav.“

Tia Brezovec, 4.c

„Kada nam je profesorica pokazala projekt koji provodi Obiteljski

dom za starije i nemoćne Noni, odmah sam se željela uključiti.

Već znajući da moje pismo može nekoga usrećiti, srce mi je

bilo ispunjeno. Pisala sam gospođi Jeleni, a kako im je sigurno

svakodnevno dolazilo mnogo pisama, nisam se ni najmanje

nadala nikakvom odgovoru – no, jedno me jutro dočekalo upravo

njezino pismo. Pročitavši ga, osmijeh mi je bio od uha do uha, a

oči su mi zasuzile… To je doista bilo jedno od iskustava koje mi

je obogatilo duh i ponovit ću ga čim mi se ponovno ukaže prilika!“

Lana Tekić, 4.c

65


Projekti i aktivnosti

eTwinning projekt „Kutijica podrške“

66

Učenici Prve za učenike Sisačko-moslavačke županije

Još jedna lijepa gesta kojom su tijekom

ovog polugodišta

naši učenici

pokazali da imaju

sluha za vršnjake

u nevolji bio je

eTwinning projekt

pod nazivom

„Kutijica podrške - učenici za učenike“, proveden

tijekom veljače i ožujka. Inicijativa je krenula od

profesorica Anje Bušić i Ive Pintarić Mandić,

koje su preko Facebook grupe Učitelji za učitelje

Petrinje stupile u kontakt s organizatoricama,

profesoricama Ekonomske i turističke škola

Daruvar, kako bi u svojim razredima potakle

učenike da izrade ili ukrase kutijicu s pismom

Volonterska iskustva Marte Klemenčić

podrške i/ ili sitnicom

koja će obradovati

srednjoškolce sa stradalih

područja Siska, Petrinje i

Gline. Učenici drugih c, e

i h te četvrtih c i h razreda

prionuli su na posao, a

na fotografijama možete

vidjeti letak projekta te

kako su marljive ruke

oblikovale neke od

poklončića.

Anja Bušić, prof. i

Iva Pintarić Mandić, prof.

Svi načini na koje me iznenadila Bolivija

Prigodno, povodom

Međunarodnog

dana

dobrovoljnog rada za ekonomski

i društveni napredak tj.

Međunarodnog dana volontera

(UN), naša bivša učenica

Marta Klemenčić zadivila nas

je predavanjem o svom boravku u Boliviji. Marta

je mag. paed. i mag. edu. phil., zaposlena je kao

predavač je na CZON-u na Filozofskom fakultetu u

Zagrebu.

Podijelila je s nama svoju priču o

humanitarnom radu gdje je volontirala od ožujka

2019. do ožujka 2020. Radila je s djecom u

okruženju i u uvjetima koji su nama nezamislivi.

Neke od stvari kojima nas je zapanjila bile su

priče o nedostatku osnovnih higijenski uvjeta i

zdravstvene skrbi, o vrlo skromnim prostornim

uvjetima, o prilično neobičnim receptima za

naše poimanje zdrave prehrane te o neobičnim

prijevoznim sredstvima. Marta je iskusila i cijelu

paletu infekcija uzrokovanih raznim uzročnicima

usprkos tome što je prije odlaska u Boliviju uzela

sva cjepiva koja su zakonski propisana za tu

zemlju, a i neka dodatna. Marta kaže da joj je,

uz osobne stvari i radne materijale za nastavu s

djecom, najviše prostora u torbi zauzimala zaliha

lijekova za odlazak u Boliviju koju je ponijela prema

preporuci liječnice u Hrvatskoj.

Nizom priča provela nas je kroz cijeli niz

događaja vezanih uz tamošnje ljude i običaje.

Slušali smo o bliskim susretima s krokodilima,

zmijama, insektima opasnim po život, piranama i

psima lutalicama, koji su u čoporima jer se nitko

ne brine o njihovoj sterilizaciji, te o mentalitetu ljudi

kojima nije poznat pojam planiranja i racionalnog

raspolaganja novcem.

Priča o avanturističkoj vožnji s vozačem koji

vozi bez naočala usprkos tome što ima pozamašnu

dioptriju (vozi kako bi prehranio brojnu obitelj),

završila je još jednom humanitarnom akcijom

kojom su iz Hrvatske prikupljene naočale koje

vlasnici više ne koriste, a Bolivijcima će itekako biti

korisne.

Marta je s djecom provodila program

„Brainobrain“ koji, osim savladavanja matematičkih

vještina, potiče i općeniti razvoj pojedinca u

verbalnom, kritičkom, ali i socijalnom smislu. Učila

ih je kako se peru zubi te kako se pravilno drži

novorođenčad i male bebe jer su djeca te dobi

često prepuštena brizi starije braće koja imaju

samo 6 ili 7 godina.

Svojom vedrinom, optimističnim pristupom

te vječnim osmijehom osvojila je srca djece u

Boliviji, ali i nas s kojima je podijelila toplu ljudsku

priču o ovom nesebičnom poduhvatu vrijednom

divljenja.

Lidija Klampfl, prof.


Kutak za maturante

Naši najbolji maturanti

Najbolja maturantica i maturant generacije:

Alisa Pevec, 4.IB

Nikola Kušen, 4.g

Najbolji maturanti razreda:

4.a - Eva Benjak

4.b - Simona Jambrošić

4.c - Abel Jakopec

4.d - Jana Dorić

4.e - Tea Kranjec

4.f - Matija Pongračić

4.g - Nikola Kušen

4.h - Karla Grudenić

4.IB - Alisa Pevec

Posebne zasluge u školi i promicanju njezina

ugleda:

Robert Bačani 4.g

Elena Čokor 4.f

Rea Galić 4.a

Gašpar Haramija 4.g

Samuel Hublin 4.e

Leonarda Kiš 4.h

Korina Klampfl 4.g

Maria – Magdalena Koprek 4.f

Antonija Križanec 4.f

Maja Kuzminski 4.f

Viktorija Lukaček 4.g

Jakov Novak 4.g

Marko Pintarić 4.e

Mia Sambolec 4.h

Anamarija Šest 4.f

Marko Varga 4.g

Sven Vojnović 4.f

Nika Vrček 4.g

Pavao Želimorski 4.f

Najbolja sportašica i sportaš generacije:

Nino Hrelec, 4.c

Simona Jambrošić, 4.b

Najčitateljica u generaciji: Tereza Obelić, 4.e

Razred s najviše pročitanih knjiga: 4.e

Najbolji maturanti – Nikola Kušen i Alisa Pevec

Teško je pobrojati sva područja u kojima

su se istaknuli naši najbolji maturanti pa ćemo

izdvojiti samo neka.

Nikola Kušen, učenik 4.g razreda, redovito se

ističe na natjecanjima iz informatike, matematike

i fizike (od županijske do međunarodne razine),

često osvajajući prva mjesta i priznanja, polaznik

je centara izvrsnosti iz matematike i informatike,

sudjelovao je u organizaciji Festivala znanosti te

predstavljao školu na kampovima informatičara

i matematičara. Ni košarka mi nije strana pa

je bio dio tima koji je sudjelovao na državnom

natjecanju u 3. razredu. Sudjelovao je u

snimanju videouratka za Centar izvrsnosti iz

robotike, a nezaobilazan je na večerima i

festivalima vezanim uz matematiku i informatiku.

Uvijek je spreman pomoći u razredu, skroman

i samozatajan, no pronicljiv i posvećen, a puno

toga zna i o Kiklopu.

Alisa Pevec, učenica 4.IB razreda, pravi je

homo universalis. Isticala se na natjecanjima

iz matematike i kemije, osvajala nagrade na

poetskim natječajima i susretima Lidrano (literarni

i novinarski izraz) vodila Vijeće učenika, predano

volontirala i pomagala te predstavljala školu na

Susretu vijeća učenika najstarijih gimnazija

u Hrvatskoj i Dijalogu mladih Europske unije.

Stekla je diplomu DSD-a, bila polaznica Centra

izvrsnosti iz matematike i članica Plesnoga

kluba, a u sklopu Vijeća učenika organizirala je

različite humanitarne akcije i bila glas učenika u

pandemijskim vremenima. Svojim je uspjesima i

znanjem postala dobitnica njemačke akademske

stipendije. Njezinu pjesmu Interstellar možete

pronaći u umjetničkom kutku, zna puno o

Marquezu, a za Kiklopa – provjerit ćemo.

Miljenka Štimec, prof.

67


Kutak za maturante

Govor maturanta generacije Nikole Kušena

Dobra večer i lijep pozdrav ravnateljici,

profesorima, ostalim djelatnicima škole i

učenicima, a posebno maturantima. Njima

želim čestitati na uspješnom završetku

srednjoškolskog obrazovanja, a profesorima

zahvaliti na svom znanju, pomoći i podršci koju

su nam pružili. Veoma sam sretan i zadovoljan

što sam odabrao ovu srednju školu i osjećam se

potpuno spremno za mature i fakultet, a nadam

se da se tako osjećaju i drugi. Puno je učenika u

ovoj generaciji i drago mi je da se škola potrudila

pružiti nam različite mogućnosti i sadržaje za

naše raznovrsne interese i vještine koje ćemo

zasigurno koristiti u budućnosti.

Neki od nas postat će znanstvenici, neki

umjetnici, a neki liječnici, inženjeri, sportaši ili

profesori koji će pripremati druge generacije za

odlazak na koji se mi sada spremamo. Što god

postali, znamo da bez ove škole i ljudi koji ju čine

ne bismo imali mogućnosti koje nam se sada

pružaju, a ne bismo ni bili spremni odabrati svoj

put za daljnje obrazovanje.

Dobro se sjećam kako smo zbunjeni

i prestrašeni bili kada smo krenuli u ovu školu

prije četiri godine. Bili smo u nepoznatom

okuženju s većinom nepoznatim ljudima, ali to

se ubrzo promijenilo i školske učionice postale

su dobro poznati prostori kojih ćemo se uvijek

sjećati, a s nekad nepoznatim ljudima sklopili

smo prijateljstva koja ćemo pamtiti cijeli život.

Također smo vrlo dobro upoznali vas, dragi

profesori, i vaše različite načine rada. Neki od

vas fokusirali su se samo na gradivo, dok su drugi

uz to odlučili i podučiti nas o različitim životnim

situacijama kroz vlastito iskustvo. Kakvi god bili,

dali ste nam vrijedne lekcije za koje ćemo vas

vezati i pomoću kojih ćemo vas pamtiti.

Na kraju želim od srca zahvaliti svim

djelatnicima škole na četiri predivne godine, a

maturantima sretno na ispitima državne mature

i budite hrabri i samopouzdani i na fakultetu.

Svi ćemo opet biti u nepoznatom, ali isto kao i

u srednjoj školi to će ubrzo nestati, pa možemo

opet početi stvarati vrijedna sjećanja.

68


Kutak za maturante

Govor maturantice generacije Alise Pevec

Poštovana ravnateljice, poštovani

profesori i djelatnici Gimnazije, roditelji i gosti,

dragi kolege maturanti – dobra vam večer!

Poučena mnogim govorima koje sam imala

priliku slušati, pokušat ću ne duljiti jer... petak je

navečer.

U ovih nekoliko minuta htjela bih da se prisjetimo

svega što smo proživjeli u ove četiri godine, a

doživjeli smo i proživjeli zbilja mnogo toga: od

pandemije i potresa, online nastave, slobodnih

aktivnosti i projekata, do neoprostivog, ali

konstantnog dizanja cijena u Mlinčeku.

Mnogo toga nismo očekivali, a kamoli željeli u

svome srednjoškolskom životu, ali sada nakon

više od godinu dana *ove cudne situacije*

mislim da mogu reći da smo se i u prevrtljivim

vodama onlina pokazali kao odlični plivači. Ni

Zoom ni Classroom zadaci sa čudnim rokovima,

ni online ispiti na previše platformi nisu nas

skrenuli s puta do uspjeha. No, moram reći da

nikada nisam mislila da ću u svojoj sobi ikada

doživjeti te razine stresa. *cak ni mirisni stapici

nisu pomogli*

No, osim svih ovih

neočekivanih i ne tako

zabavnih iskustava,

zajedno smo i stvorili

mnoge lijepe uspomene.

Druženja u školskim

klupama, separeima

kafića pod pauzama

i vikendima, a u ovo

novo doba često i

preko discorda i drugih

aplikacija. Sve su to

trenuci koji se pamte.

Još se sjećam našeg

prvog izleta u Zagreb i

duge kolone buseva, a

kasnije i uzbuđenja na putu do Beča. Do autobusa

za maturalac, nažalost, nismo stigli, ali ako ništa

drugo – barem smo u izboru destinacija upoznali

mnoge čari demokracije i, kasnije, birokracije.

Za neka srednjoškolska iskustva u okolnostima

pandemije ostali smo zakinuti, ali drago mi je da

smo maturantske dane proslavili u kostimima

te želim vjerovati da ćemo u albume ljeta 2021.

uvrstiti i slike s maturalne večeri planirane za 11.

srpnja 2021.

Moram reći da je moja generacija bila vrlo

uspješna u različitim natjecanjima u znanju, u

sportu i glazbi pa još jednom čestitam svima koji

su junački branili ime Prve gimnazije i opravdali

moto da prva je prava.

Pokazali smo se kao jedna renesansna

generacija, što su nam govorili i profesori – da

upravo takvi trebaju biti pravi gimnazijalci.Naši su

nas nastavnici četiri godine vodili i usmjeravali ka

novim ciljevima te su bili uz nas na putevima do

njih. Zajedno smo proživjeli mnoge nezaboravne

trenutke. Zato zahvaljujem svim profesorima jer

smo uz njihovu pomoć stasali u mlade svestrane

ljude pa godine suradnje

s njima zauvijek ostaju

dio naše mladosti.

Hvala vam svima na

suradnji, razumijevanju i

angažmanu.

Kao i ostali učenici

IB programa, ja sam

sa završnim ispitima

gotova, no svim ostalim

maturantima želim puno

uspjeha na predstojećim

ispitima državne mature

i uspješne upise na

željene fakultete.

Hvala vam na pozornosti!

69


Kutak za maturante

Svečanost proglašenja najboljih maturanata: maturante

zabavili Jan Kerekeš, dramska družina “Theatron”, Dino

Jelusić i Filip Rudan

Iako u okolnostima koje nitko nije želio,

ni ove godine nismo odustali od svečanosti

proglašenja najboljih maturanata Prve gimnazije

Varaždin, generacije 2021., a organizirali smo

je online 28. svibnja. Ove ih je godine doista

mnogo, zasluženo su primili titule nakon cijelog

niza izvrsnih rezultata, aktivnosti, projekata, a

niti epidemija ih u realizaciji svih tih uspjeha nije

spriječila ili omela. Svečanosti su se pridružili naš

bivši učenik i bivši član školske dramske družine

„Theatron“, Jan Kerekeš, naša dramska družina

koja je spremila posebnu Zoom predstavu, a u

glazbenom dijelu uživo Dino Jelusić i Filip Rudan.

Možda je bilo ponešto tehničkih grešaka, ali

vjerujemo da su bile zanemarive. Zahvaljujemo

svim maturantima, nastavnicima i roditeljima koji

su se odazvali pozivu, bilo Vas je zaista mnogo.

Hvala i svim gostima što su se odazvali, te prof.

Bojani Barlek. Cijelu snimku svečanosti možete

pogledati na poveznici. Možda traje duže, ali

isplati se vidjeti, vjerujte nam!

2021

Proglašenje

najboljih maturanata

Prve gimnazije

Varaždin

Janja Banić, dipl. inf.

Petak, 28. svibnja 2021., 19.30 sati

preko Zoom aplikacije

Svečanost proglašenja najboljih maturanata

Jan Kerekeš

Filip Rudan

Dino Jelusić

70


Kutak za maturante

Maturanti u uniformama

4.a 4.b

4.c 4.d

4.e 4.f

71


Kutak za maturante

Maturanti u uniformama

4.g 4.h

4.IB

Najbolji sportaš generacije Nino Hrelec, 4.c Najbolja sportašica generacije Simona Jambrošić, 4.b

72


73


2020./2021.

1. a Razrednik: Ivana Vitez, prof.

1. LEON ANĐELKOVIĆ

2. LORENA ANIĆ

3. BORNA BARBIR

4. ANA CIKAČ

5. LUCIJA ČEHOK

6. LUKA DIVJAK

7. ANA ĐEKIĆ

8. DORIJAN FERENEC

9. LEONA HORVAT

10. LORENA KOLARIĆ

11. PETRA KOPJAR

12. DORA LACKOVIĆ

13. ANTONIJA LUČIN

14. LANA MAČEK

15. DINA MAJCEN

16. NOA PLANINC

17. LEONARD POKOS

18. LAURA POSAVEC-

LONČARIĆ

19. FRAN RABUZIN

20. JOSIP SLATKI

21. ANA STRELEC

22. ANJA ŠPOLJARIĆ

23. DORA VIDAKOVIĆ

24. NINA VITEZ

74


2020./2021.

Razrednik: Josip Kruljac, prof.

1. b

1. LUKA BALENT

2. FRANKA BENE

3. LORENA BOGOVIĆ

4. LEONARDA

DUBOVEČAK

5. KLARA ĐULA

6. JOSIP GRĐAN

7. NINA IVEZIĆ

8. JELENA KRKLEC

9. ANTONIJA MAJHEN

10. PAULINA MIHALIĆ

11. NIKA MIHIN

12. PETAR MUMLEK

13. EMA MUNKA

14. KATARINA NOVOSEL

15. LAURA PAŽUR

16. PETRA PERŠI

17. FILIP SLUNJSKI

18. EVA ŠIPEK

19. FILIP ŠIPEK

20. IVONA ŠMITLEHNER

21. SARA TEPEŠ

22. TEA TEŽAK

23. IVONA VRČEK

24. ANA ZVONAR

75


2020./2021.

1. c Razrednik: Slavica Kelemen, prof.

1. SARA BARTOLIĆ

2. LORENA BENČIĆ

3. JAŠA BERGER

4. TARA BREŠKI

5. LANA BREŽNJAK

6. ZARA BUJAN

7. PAULA HABULAN

8. NIKA HORVAT

9. PETRA HORVAT

10. LINA KUKEC

11. NIKA MAĐARIĆ

12. IVAN MAJETIĆ

13. LANA MATUNCI

MOLNAR

14. ANA NJEGOVEC

15. VIDA PEKIĆ

16. ELENA POSAVEC

17. NIKA PUZIĆ

18. NIKA SAJKO

19. LOVRO SAVIĆ

20. MATO SOKOL

21. IVONA SUHIĆ

22. KLARA ŠESTAK

23. LANA TUKAČ

24. LEON VIDMANIĆ

76


2020./2021.

Razrednik: Krunoslav Rukelj, prof.

1. d

1. JAKOV BAĐUN

2. ILIJA CIKAČ

3. ELENA DRAGANIĆ

4. TESSA FRUK

5. MARKO JOSEPH

GJERAPIĆ

6. KAJA JUREN

7. MAJA KOKOT

8. VIKTOR KUKOLJA

9. BARBARA LIZATOVIĆ

10. NERI LUČEV

11. TIA MEĐIMOREC

12. LOVRO MIKAŠEK

13. RAFAELA NAĐ

14. VIKTOR PEHARDA

15. IDA POKOS

16. PETRA PTIČEK

17. KLEA PUŠKADIJA

18. LARISA ŠTEFOK

19. KLARA TOT

20. REA VEGAR

21. DANA VINCEKOVIĆ

22. VITA VUGRIN

23. VILI VUJOVIĆ

77


2020./2021.

1. e Razrednik: Anamarija Bešenić, prof.

1. LUKA ANTONČIĆ

2. HRVOJE BRĐANOVIĆ

3. MARTA CANJUGA

4. LUCIJA FLEGARIĆ

5. GABRIJELA FRUK

6. PETRA GRIVEC

7. ANAMARIJA

HRASTOVEC

8. HELENA HUĐEK

9. ERIK HUNJEK

10. PAULA IVANIŠ

11. HANA KAJIĆ

12. JANA KELEMEN

13. JANA KOMES

14. UNA KRIŽANIĆ

15. TEREZIJA MALBAŠIĆ

16. MATEJ NÖTHIG

17. LARA PANIĆ

18. EMA PINTARIĆ

19. IVAN PUKLAVEC

20. VITO ŠALAMON

21. MIA ŠIPRAGA

22. PETAR IVAN

TOPOLNJAK

23. LEA VIDAČEK

24. VANDA VRČEK

78


2020./2021.

Razrednik: Helena Kanešić, prof.

1. f

1. ELENA BALAŽINEC

2. EMA BORKO

3. ALEN BRAČKO

4. JANA DRŽANIĆ

5. HEDI DUJMOVIĆ

6. TARA FOŠNAR

7. ERIK GAL VUKOVIĆ

8. FILIP GRABAR

9. LEA HIRŠZON

10. HANA KONTREC

11. ELENA KRIŽNJAK

12. PETAR KUČINA

13. IVONA KURTOIĆ

14. DORA KUZMIĆ

15. JOSIPA NAKIĆ

16. KARLO PRETKOVIĆ

17. MATIJA PUTANEC

18. MARTIN SAMOBOR

19. MATEJ STOČKO

20. LUCIJA ŠAVOR

21. JAKOV ŠKOLNIK

22. ANTONIJA TEŽAK

23. MAGDALENA TOT

24. RENATA TURSKI

79


2020./2021.

1. g

Razrednik: Andreja Veršić, prof.

(zamjenski razrednik: mr. sc. Bojan Banić, prof.)

1. ALEKSANDRA

BALENTOVIĆ

2. DOMAGOJ BELIĆ

3. LOVRO BUHIN

4. NIKA ĐURAS

5. JANA FURDI

6. LEA HOJNIK

7. PAVAO HORVAT

8. BARBARA KELAVA

9. PATRIK KIŠIČEK

10. LOVRO KLINDIĆ

11. BRUNO KOSMAČIN

12. JANA KRSNIK

13. FLORIJAN LALIĆ

14. DOROTEA MARKETIN

15. MARTA RABUZIN

16. GRETA RUKELJ

17. NOAH SITAR

18. MARKO SOKOL

19. KLARA STANKUS

20. PAULA VARGA

21. TEA VINCEK

22. IGOR VRDOLJAK

23. VIKTOR VRTAR

24. JAN ZDELAR

80


2020./2021.

Razrednik: Irena Hajsok, prof.

1. h

1. IVANO BANIĆ

2. VIKTORIJA BRAČKO

3. MARTA ČESI

4. IVAN DIJANOŠIĆ

5. ALBA HERCEG

6. VIDA HRGAR

7. JANA IVANČEVIĆ

8. TONI JEZIDŽIĆ

9. ARIJANA JURŠIĆ

10. DAMIAN KOLARIĆ

11. ERIN KOPJAR

12. LANA KOSEC

13. ELIZABETA KOŠIĆ

14. MIA KOVAČIĆ

15. SARAH LACKOVIĆ

16. KARLO LORBEK

17. NICOL MEĐIMUREC

18. PAULA MEŽNARIĆ

19. EMA PAVLAKOVIĆ

20. SARA PINTARIĆ

21. MIRNA SOKOL

22. ENA ŠEPOVIĆ

23. ANA TORJANAC

24. FILIP ZOZOLI

81


2020./2021.

2. a Razrednik: Dalibor Vidović, prof.

1. JOSIP ANČIĆ

2. DOMINIK BELAJ

3. MIRJAM BEZAK

4. HANA ČAVLEK

5. MISLAV KOREN

6. REA KOVAČ

7. VIDA KOVAČ

8. JOSIPA KOVAČIĆ

9. DORIAN LOPAC

10. VIKTORIJA MAJCEN

11. LUCIJA MARTINEC

12. IVONA NOVOSEL

13. NELA PERIĆ

14. LANA PLANTAK

15. LORETTA POKOS

16. NIKOLINA POKOS

17. DORA RODEŠ

18. PAULA SVIBEN

19. KORINA ŠKEGRO

20. NEA TUĐAN

21. IVAN TURKALJ

22. JAN VRŠČAK

82


2020./2021.

Razrednik: Krunoslav Burek, prof.

2. b

1. JANA BENKOVIĆ

2. MARIJA ČAMPA

3. KLARA DVORSKI

4. MATEO FLINČEC

5. HELENA GAL

6. LUKA HACEK

7. INES HORVAT

8. JAN HREN

9. KARLA IVANČIĆ

10. MAGDALENA

JANTOLEK

11. HELENA KOLAREK

12. MAGDALENA MATEJAK

13. LUCIJA MIKULIĆ

14. LEONA MILOSAVLJEVIĆ

15. HELENA PETRIĆ

16. ELENA PRANJIĆ

17. KORINA SAMAC

18. ENA ŠALAMON

19. IVANA ŠIMUNOVIĆ

20. LEONA ŠTORGA

21. IVAN VIDOVIĆ

22. LAURA VRESK

23. LAURA VUKEŠIN

24. NINA ZRINSKI

83


2020./2021.

2. c Razrednik: Rajko Guščić, prof.

1. DOROTEJA BEDENIK

2. LUCIJA COPAK

3. LARA DRVARIĆ

4. MARIJA ERCEG

5. LORENA FLUKSEK

6. DORIJAN HABEK

7. CHIARA HABULAN

8. MARTIN HORVAT

9. NOLA KOLAREK

10. KATARINA KOS

11. LUCIJA KOŠĆAK

12. PATRICIJA KOŠĆAK

13. MELANI KOŠIĆ

14. JANA KOVAČIĆ

15. LARA KRNIĆ

16. JULIJANA KURTEK

17. VIKTORIJA MEDVED

18. DOROTEJA MIHALIĆ

19. VILMA OSTROGNAJ

20. JAN PODSEČKI

21. INES SIROČIĆ

22. MATEA STOLNIK

23. LANA ŠTIGLEC

24. LARA TRIBUSSON

25. TIHANA VALJAK

26. SARA VUKOVIĆ

84


2020./2021.

Razrednik: Dijana Mrazek-Bosilj, prof.

2. d

1. ANJA ALEKSANDRIĆ

2. KLARA BOSILJ

3. SARA ČOH

4. BRUNO DUGALIJA

5. DAISY FORTHERGIL

6. LEON HLAD

7. KLARA KOŠČAK

8. NIKA MEGLOBA

9. KORANA MOČNIK

10. LANA MURSELOVIĆ

11. RUDY NOVAK

12. BARD KRSTO PLEMIĆ

13. PETAR POTOČNIK

14. JAKOV PRAVICA

15. MANUELA PREKUPEC

16. MIA ROGINA

17. MATEJ ROGINIĆ

18. ANA ROJKO

19. VANJA ŠPANIĆ

20. JAKOB TERSTENJAK

21. LANA TKALČEC

22. MAGDALENA TURKALJ

23. VANJA VIDOVIĆ

24. NIKO VUČETIĆ

25. EMANUEL VUKOVAC

26. UNA VUKOVIĆ

27. MAGDALENA ŽUGEC

85


2020./2021.

2. e Razrednik: mr. sc. Irena Kocijan-Pevec, prof.

1. IVAN BENČIK

2. MORENO BIŠKUP

3. VITA BOLFEK

4. BRUNO BREŠKI

5. KATARINA BUKOVEC

6. ANAMARIA CMREČAK

7. FRAN ČURDIJA

8. DUNJA MARIA FRIŠČIĆ

9. ANDRO GOLUB

10. PETRA GRULA

11. TEODORA HUBLIN

12. STELA KUKEC

13. DORA MEĐIMOREC

14. ANAMARIJA MRKONJIĆ

15. LOVRO NAĐ

16. BELA PAVLEK

17. LOVRO PIROVIĆ

18. DORA RAZLOG

19. ABEL SABOLEK

20. MATEO STANEČIĆ

21. KLARA STANKUS

22. LUCIJA SVRTAN

23. JANA ŠUMIGA

24. RADA TOPOLNJAK

25. ANAMARIJA VIŠNJIĆ

26. DINA VLAŠIĆ

27. VIKTORIJA VUJOVIĆ

86


2020./2021.

Razrednik: Ksenija Mađarić, prof.

2. f

1. KATJA BALAŽINEC

2. EMILI BELAVIĆ

3. MIHAEL BIŠKUP

4. BORKO BOŽIĆ

5. NIKA BRIŠKI

6. NIKOLINA CIRIMOTIĆ

7. LEON GRDEN

8. PETAR KELEMEN

9. LUKA KOLENKO

10. TIBOR KOVAČIĆ

11. IVA KRIŠTO

12. DORA LEŠNJAK

13. JELENA NAKIĆ

14. HRVOJE NOVOTA

15. LEONA PAČALAT

16. FRANJO PAVLOVIĆ

17. LANA PEHARDA

18. EMA PTIČEK

19. NELA PUČEK

20. REA SIMENDIĆ

21. MARIN SODAR

22. IVA STANISAVLJEVIĆ

23. TONKA ŠOŠA

24. IVAN ŠPOLJAR

25. LUKA VRAGOVIĆ

26. EMINA VUKOVIĆ

87


2020./2021.

2. g Razrednik: dr. sc. Matija Huzak, prof.

1. LUKA BAČA

2. MIA DUKOVIĆ

3. DUNJA HRASTIĆ

4. IVAN ILČIĆ

5. DAVID ISTER

6. HELENA KOLAREK

7. BORNA KROG

8. ANA MARIJA

LUKAČEVIĆ

9. GABRIJELA MAJCEN

10. MAGDALENA MIKŠAJ

11. VITO MUDRI

12. OZREN PEVEC

13. VIKTORIJA PINTARIĆ

14. MISLAV PUTAREK

15. MIHAEL ŠINKO

16. LORENA TKALČEC

17. EMANUEL TUKAČ

18. SEBASTJAN VARGA

19. VERONIKA VITEZ

20. ENA VUGRINEC

88


2020./2021.

Razrednik: Iva Pintarić Mandić, prof.

2. h

1. HANA BAJKOVEC

2. HANA BOTIĆ

3. KLARA BOŽIĆ

4. GABRIJEL DRK

5. ANJA DUHOVIĆ

6. ANTONIA FILIPOVIĆ

7. GABRIJELA HAVAIĆ

8. ANDREJ KRBOT

9. DORA KUKOVEC

10. PAULA LEVAČIĆ

11. ANJA MARTINEZ

12. TINA MILIJAŠ

13. LARA MIŠAK

14. LEON MUNKA

15. NINA PEJNOVIĆ

16. ELA PINTARIĆ

17. HANA PUŠKADIJA

18. ANJA SOKOL

19. VIKTOR SOKOL

20. FILIP ŠKVORC

21. MARTA TURKOVIĆ

22. LETICIA TURŠČAK

23. IVANA VRANOVIĆ

24. KAROLINA ZAGORŠĆAK

89


2020./2021.

3. a Razrednik: Jurica Barulek, prof.

1. EMA ANDROCI

2. ALI AVDIJA

3. PATRICIJA CILER

4. LANA ČAJAVEC

5. GABRIJELA

GRABROVEC

6. LUKA HANŽEK

7. IVANA KOTIŠČAK

8. LUCIJA KRUŠELJ

9. ELLA LACKOVIĆ

10. ANTONIJA LAZAR

11. KLARA MEDVEDEC

12. IVA MILJKOVIĆ

13. IZIDORA MUSTAK

14. SAŠKA PARLAJ

15. DOLORES PETKOVIĆ

16. JANA SMOLIĆ-ROČAK

17. TENA TKALEC

18. SARA TRNOVČANEC

19. ELA VABEC

20. ANTONIO VINKOVIĆ

21. KRISTIAN VRANJEŠ

22. ROKO VUGRINEC

90


2020./2021.

Razrednik: Marko Žganec, prof.

3. b

1. TIN BARBIR

2. TONKA BELIĆ

3. FLORA BOJANIĆ

MORANDINI

4. KLARA FLORJANIĆ

5. ANTONELA FURJAN

6. VIKTORIJA GAŠPARIĆ

7. NINA GERIĆ

8. BRUNA HERCIGONJA

9. IVAN HORČIČKA

10. VERONIKA HORVAT

11. EMA - ELENA HORVATIĆ

12. DORIS HUDEK

13. PATRICIJA JADANIĆ

14. JAKOV JOZIĆ

15. MARKO JUG

16. LANA KRAJNC

17. LINDA LJUBIĆ

18. NIKO MARGETA

19. LEONA NOVOSEL

20. MATIJA PAVLIC

21. IVAN PLANTAK

22. KAJA TURKOVIĆ

23. ANDREA VURADIN

24. SABINA VURADIN

91


2020./2021.

3. c

Razrednik: Maja Jurgec, prof.

(zamjenski razrednik: Ivana Žnidarić-Kajić, prof.)

1. NEVA BARTOLEC

KOLJNREKAJ

2. MAJA BENIĆ

3. HELENA BOSILJ

4. KARLA CHYTIL

5. ELIZABETA CIKAČ

6. TEO ČOP

7. DENIS JAKOB HRUŠOCI

8. ELENA HUZJAK

9. NIKO IVANČIĆ

10. MARTA IVANEK

11. LUKA JELUŠIĆ

12. NERA JEZIDŽIĆ

13. VALENTINA KRANJEC

14. LARA LACKOVIĆ

15. VERONIKA MEŠTRIĆ

16. TAŠA MIHIN

17. FRANJO MILIĆ

18. JELENA MIŠAK

19. TEA MIŠAK

20. PIA PLEVKO

21. LAURA RODANO

22. FRANKA ŠEGOVIĆ

23. JAN ŠPICLIN

24. ERIK TRAKOŠTANEC

25. SVEN VUGRINEC

92


2020./2021.

Razrednik: Ivica Cikač, prof.

3. d

1. JURAJ CESAR

2. DOMINIK CIGIĆ

3. LEA CVETKO

4. ANA ČOVRAN

5. DARIJA GAZDEK

6. JANA HORVAT

7. MATEA KENĐEL

8. JAN KOLARIĆ

9. EVA KOVAČIĆ

10. TIA MIHINJAČ

11. KLARA MIKULČIĆ

12. MAJDA MORIĆ

13. ANA NENADIĆ

14. LEONARDA

NOVOSELEC

15. LOVRO PAVLIČEVIĆ

16. ZOJA SIROVEC

17. JAKOV SMOLIĆ

18. DENIS ŠANTEK

19. LUKA ŠINKO

20. LANA VINTER

93


2020./2021.

3. e Razrednik: Nikolina Ivačić, prof.

1. ELENA BIŠKUP

2. ZITA BOŽOVIĆ

3. LUKA CAR

4. KARLA ČESI

5. ANA DILGER - PINTARIĆ

6. HANA FOTAK

7. LOVRO IVANKOVIĆ

8. IVANA JANKOVIĆ

9. FRAN KOVAČIĆ

10. DORA KUČINA

11. MARIJA LABAŠ

12. ANJA LEKIĆ

13. FRAN MAGDALENIĆ

14. MARTA MAJCEN

15. RENE NEUBERG-

JAGETIĆ

16. LOVRO ROZMAN

17. BELA RUNJAK

18. LEO SIMON

19. NOA STOLNIK

20. MIHAEL TEŽAČKI

21. MIRTA VENCHIARUTTI -

CIKAČ

94


2020./2021.

Razrednik: Lidija Klampfl, prof.

3. f

1. IVA CESAR

2. NOA CINGULA

3. TOMISLAV ĆOSIĆ

4. RAJNA ERJAVEC

5. ELENA GLUHAK

6. MATIJA HAVAIĆ

7. MARTINA IVAČIĆ

8. KLARA KOLAK

9. NIKA KOLAREK

10. EMA KOVAČIĆ

11. PATRICIJA LONČARIĆ

12. ELIZABETH MARKOVIĆ

13. ANGELA MESARIĆ

14. LUCIJA MIŠAK

15. MARTIN PERŠIĆ

16. LOVRO PETROVIĆ

17. JAN POSAVEC

18. MARTA SEVER

19. PETRA ŠOKMAN

20. DORA TEŽAK

21. LARA VRČEK

95


2020./2021.

3. g Razrednik: Denis Barčot, prof.

1. LOVRO BOGOVIĆ

2. LARA BUBNJAR

3. MATEJ ČOK

4. LOVRO ĐURANEC

5. MARTIN FLEGARIĆ

6. IVO GABUD

7. DANIJEL GAŠPARIĆ

8. ANDREJ HUZJAK

9. VID ILČIĆ

10. LUKA IVANIŠ

11. MARIJA KLAMPFL

12. FRAN KLINDIĆ

13. FILIP KRIŽANIĆ

14. IVONA KUHARIĆ

15. JAN LALIĆ

16. IVAN MLINARIĆ

17. MISLAV MLINARIĆ

18. VIKTOR PIJANEC

19. ANITA PLATNJAK

20. LEONA PUŠKADIJA

21. AMALIJA RAFAJ

ŠKRILJEVEČKI

22. IVOR VIDOVIĆ

23. IVA VRESK

96


2020./2021.

Razrednik: Tihana Čus Slatković, prof.

3. h

1. NIKOLINA DVEKAR

2. LEONARDA HUĐ

3. LANA INJIĆ

4. NIKA KOVAČIĆ

5. JAN KUŠĆER

6. ALITAS NARANČIĆ

7. MATEJA NOGIĆ

8. MARGARETA OBADIĆ

9. SARA PEPELKO

10. VINKA PETEK

11. IZIDORA POSAVEC

KOVAČ

12. PETRA RABUZIN

13. EMMA SLUNJSKI

14. KATARINA STRUGAR

15. KARLA ŠARGAČ

16. ANA ŠESTAK

17. EVA ŠKERBIĆ

18. LANA VIŠNJIĆ

97


2020./2021.

3. IB Razrednik: Miljenka Štimec, prof.

1. HANA BILIĆ

2. LANA CVETKO

3. MARCELA ČEGELJ

4. MARKO DARABOŠ

5. EMA GALIĆ

6. PAULA JUKIĆ

7. SARA KOVAČIĆ

8. MIHAEL KRALJ

9. ANNA LECHNER

10. EVA MAKOVEC-JEŽ

11. MARTA PETAK

12. GITA SOČKOVIĆ

13. EMA SOVA

14. KATARINA ŠAC

15. LANA ŠEGOVIĆ

16. STELA ŠEGOVIĆ

17. LUNA VIDOVIĆ

18. NIKA VUGRINEC

98


2020./2021.

99


2020./2021.

4. a Razrednik: Ivan Lajnvaš, prof.

IVAN LAJNVAŠ, PROF. fa!i!! EVA BENJAK ELA BILIĆ LAURA BUKOVČAN

REA GALIĆ

LARA JEREC MATEO JOVAN NINA KRSNIK

ELENA LACKOVIĆ

LANA MALTARIĆ PAULA NARANČIĆ EMANUEL NOVAK

NIKA NOVOSEL

PAULA RAC EVA SAJKO IVAN SLIŠKOVIĆ

100


2020./2021.

JESSICA - LEONORA

SOLDO

BARBARA STRIČAK IVANA ŠOBAK ANA TOMIEK

ELIZABETA TUĐAN

IVA VITEZ LUKRECIJA VITKOVIĆ DOMENIKA ŽMUK

LEONARDO ŽUGEC

101


2020./2021.

4. b Razrednik: Ivan Lončar, prof.

IVAN LONČAR, PROF. IVAN ANTOLIĆ

DAMJAN BARLEK DOROTEJA BREŽNJAK

MAGDALENA BRIŠEVAC

NIKO CIGLAR

LORENA ĐAKOVIĆ

TENA GAJSKI

HANA HORVAT

DOROTEJA JADANIĆ

SIMONA JAMBROŠIĆ

DORA JAMNIK

ELLA KOCIJAN

LANA LACKOVIĆ

PETRA LACKOVIĆ

PAULA MALTAR

102


2020./2021.

PETRA PERNAR

EDI PLAFTAK

EMA POFUK

LUCIJA ROŠKO

IVA STRAGA

LUCIJA ŠAFARIĆ

LOVRO ŠILEC

MARKO VIRAG

DARIO ŽELIMORSKI

103


2020./2021.

4. c Razrednik: Anja Bušić, prof.

ANJA BUŠIĆ, PROF. LUKA BAKSA MARTA BOŽIĆ TIA BREZOVEC

DAVID BUTEK

NIKA CEROVČEC MATEJ CILER EMA ČOP

JAKOV GLAVAČ

MIA HABEK LANA HABULAN LUCIJA HERCEG

JURICA HORVAT

NINO HRELEC ABEL JAKOPEC LEA JURIŠA

104


2020./2021.

SARA JURIŠA

FILIP KOBEŠĆAK MARKO KOZJAK KARLO MARČUN

PAULA MARTINČEVIĆ EMA PRIHER ERIKA PUZAK VEDRAN RUŠEC

EMANUEL SAJKO LANA TEKIĆ VLADIMIR VRBANEC

105


2020./2021.

4. d Razrednik: Dinko Meštrović, prof.

DINKO MEŠTROVIĆ, PROF. MAŠA BELI JANA DORIĆ ZARA HRNČIĆ

LARA JUREN

LUKA LAZAR LANA LESKOVAR LANA LONČAR

VITO MERKAŠ

SVEN MUSLIU

NIKA RANOGAJEC

106


2020./2021.

107


2020./2021.

4. e Razrednik: Tajana Golub Mendaš, prof.

TAJANA GOLUB MENDAŠ,

PROF.

FRAN CANJUGA MATIJA DUIĆ JAN GOTAL

REBEKA HARJAČEK

JAN HOFER MIA HORVAT SAMUEL HUBLIN

KRISTIAN JERAK

DORA KOŠIĆ TEA KRANJEC LOVRO KUČEJ

IVA KURTOIĆ

LAURA LUKAČIĆ ANJA MODRIĆ HANA MRAK

108


2020./2021.

LIDIJA MUDRI

TEREZA OBELIĆ MARKO PINTARIĆ LOVRO PUČEK

LANA SABATI EMA ŠAFARIĆ JAN TESLA FRČKO KRISTIJAN ŽELIMORSKI

109


2020./2021.

4. f Razrednik: Marijana Tomašić Hirš, prof.

MARIJANA TOMAŠIĆ

HIRŠ, PROF.

NADIA BAJRIĆ SARA BRODAR ELENA ČOKOR

MIŠA JANKOVIĆ

ANA KLARIĆ

MONIA KOPJAR

MARIA MAGDALENA

KOPREK

IZABELA KORDIĆ

NELA KOŠIĆ ANAMARIA KRANJČEC ANTONIJA KRIŽANEC

STEPHANI KUKINA

GRADEČAK

MAJA KUZMINSKI IVONA LAZAR LUKA LEKIĆ

110


2020./2021.

MARTA NJEŽIĆ

MATIJA PONGRAČIĆ JANA SKENDER ANAMARIJA ŠEST

SANDRA TOMAŠKOVIĆ

NIKA VINKOVIĆ SVEN VOJNOVIĆ JELENA VUGRINEC

PAVAO ŽELIMORSKI

111


2020./2021.

4. g Razrednik: Marko Šafran, prof.

MARKO ŠAFRAN, PROF. ROBERT BAČANI LOVRO BUJANEC PETAR DRK

GABRIEL FRIŠČIĆ

GAŠPAR HARAMIJA LUKA HRGAREK KORINA KLAMPFL

MIRTA KOŠĆAK

EMA KOVAČIĆ NIKOLA KUŠEN NERA KUZMINSKI

VIKTORIJA LUKAČEK

EDITA LUKIĆ DORA MLINARIĆ TENA MLINARIĆ

112


2020./2021.

JAKOV NOVAK

DAVID POFUK TEO PUTAREK KARLA STANEKOVIĆ

BUGA STIPAN MARKO VARGA NIKA VRČEK

113


2020./2021.

4. h Razrednik: Ivana Pintarić, prof.

IVANA PINTARIĆ, PROF. IVANA-ŽANA ANDABAKA UNA BOJANIĆ LANA DERNER

PATRICIJA DOMOVIĆ

IVA DRVAR DEA FLEGAR BRIGITA GROŠINIĆ

KARLA GRUDENIĆ

DINA HORVAT LEONARDA KIŠ IVANA KOPJAR

GABRIJELA KOVAČEVIĆ

ANTONIA KOVAČIĆ MARKO KRALJ VITO LUČEV

114


2020./2021.

ANJA MAKAJ

KRISTINA PAGON ANDRO PETRINJAK RENA PETROVEČKI

MIA SAMBOLEC

STELLA SANKOVIĆ PATRICIJA SIĆ PETAR JAN STIPIŠIĆ

MIA ŠIMUNIĆ

IDA ŠTROK

PETAR TESLA

115


2020./2021.

4. IB Razrednik: Ksenija Kipke - Horvat, prof.

KSENIJA KIPKE - HORVAT,

PROF.

ERIN BEGOVIĆ BETI BEJUK ILONA BIŠKUP

DORA CMUK

KLEA ČOVRAN MARGARETA GOLUBIĆ NIKA JAUŠOVEC

LEON KLOBUČARIĆ

TIN LOVRENČIĆ MARTA MARTINČEVIĆ HANA OBLAK

HANAH PAHIĆ ALISA PEVEC

LUCIJA TOT LUCIJA USKOKOVIĆ

116


2020./2021.

LANA VARŠIĆ

IVA VUKALOVIĆ

MATEA ŽIHER

117


Videomaterijali

Uspjeh 4. razreda i državna matura 2019./2020.

The best of PGV 2020./2021.

Najbolji maturanti 2021.

Proglašenje najboljih maturanata 2021.

PGV PODCAST

PGV walk through - 4.g

118


Videomaterijali

Zašto učiti francuski jezik u PGV?

Luka Kolenko - Ostani

Ljudi za ljude - #KROVZAPETrinju #KROVZAPETrinju

Irim projekt 2021.

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!