17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IBDP<br />

Školska godina iza nas<br />

Internationale Baccalaureate Diploma<br />

Programmme<br />

Bila je ovo specifična godina, obilježena<br />

pandemijom i promjenama proizašlim<br />

iz pokušaja da, usprkos restrikcijama,<br />

funkcioniramo redovito. Godinu su obilježile<br />

brojne promjene i prilagodbe IBO-a, u pokušaju<br />

da se urede svi detalji nastave i ispita u novim<br />

okolnostima. Proizvedeno je mnogo novih<br />

materijala i pravilnika, ažurirani su vremenici i<br />

rasporedi, revidirani ispitni materijali i obaveze.<br />

Ubrzani tempo prilagodbe pratili su webinari i<br />

World School Manager sastanci. Nova nastavna<br />

i ispitna godina intenzivno se pripremala od<br />

kolovoza 2020 i sada ulazi u zadnju fazu, objavu<br />

rezultata.<br />

Promjene i prilagodbe programa<br />

temeljene su s jedne strane na spoznaji da<br />

pandemija neće tako brzo završiti, u nastojanju,<br />

s druge strane, da se pod svaku cijenu izbjegne<br />

potez bez presedana iz 2020., to jest da se ispiti<br />

ne otkazuju otkazivati.<br />

VA pejzažiranje<br />

U veljači slijede novi dokumenti kojima<br />

se regulira izvođenje ispita u uvjetima epidemije.<br />

Regulirani su potencijalni hitni slučajevi,<br />

neočekivani događaji, kao i protokoli za<br />

postupanje prema učenicima, roditeljima, školi i<br />

IBO-u.<br />

Školama su ponuđene dvije opcije mature<br />

(final exams): exam route (uobičajeni postupak) i<br />

non exam route (postupak bez održavanja ispita<br />

i temeljen na IA bodovima). Naša opcija bila je<br />

exam route, ali spletom neočekivanih okolnosti,<br />

u stvarnosti smo imali obje rute, pa čak i više od<br />

toga. Rezultate čekamo, nadamo se da će biti u<br />

okvirima očekivanja.<br />

Ovakva provedba ispita međunarodne<br />

mature, potvrđeno je, bit će i u roku May 2022.<br />

IBDP – rezultati međunarodne mature<br />

VA pejzažiranje<br />

U okolnostima u kojima epidemiološke<br />

mjere diktiraju načine rada u nastavi, IBO je<br />

reducirao ili prilagodio određene cjeline u nastavi,<br />

kao i ispitne materijale na maturi. Radilo se o<br />

svim onim aktivnostima koje su bile temeljene<br />

na praktičnim/laboratorijskim aktivnostima ili<br />

suradnji u bliskom kontaktu. Napravljene su<br />

upute za novi način rada i ispitivanja.<br />

Svake godine pratimo i uspoređujemo<br />

rezultate međunarodne mature unutar škole po<br />

godinama (school), odnosno naša postignuća u<br />

okviru ukupnih IBO rezultata (world). Rezultati<br />

na razini prosjeka ocjena su nam stabilni ili<br />

rastu (M20 - 5,55). Najviši broj bodova postignut<br />

pojedinačno još uvijek je 44 (od 45), a prosjek<br />

ukupnih bodova je uglavnom odličan (M20 – 35).<br />

Ili, prevedeno, prosjek svih ocjena je odličan,<br />

najbolji pojedinačni uspjeh na svjetskoj razini je<br />

98%, a prosječan opći uspjeh je odličan.<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!