17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kako smo se prilagodili<br />

SA tjelesne i zdravstvene kulture<br />

Kako se održavala nastava TZK u<br />

doba pandemije? Kakav je to tjelesni online,<br />

na Classroomu? Iskreno, to je pitanje koje su<br />

postavljali mnogi roditelji, kolege, poznanici...<br />

Eto, kako je to bilo...Pitanja i iskrena<br />

radoznalost (ponekad čak uz malo podsmijeha)<br />

nisu iznenađenje, jer je TZK predmet koji je<br />

vjerojatno najviše vezan upravo za praktični<br />

rad, dvoranu, rekvizite. Prošli smo sve moguće<br />

oblike, verzije i kombinacije – od postavljanja<br />

zadataka na Classroomu, kombinacije jedan<br />

sat u dvorani drugi u učionici, dvorana, ali bez<br />

korištenja rekvizita ili samo nekoliko rekvizita,<br />

Zoom i tako u krug.<br />

Najteži je način svakako bio Classroom,<br />

bez kontakta, komunikacije s učenicima, osim<br />

putem računala. Svijet žamora, vike, trčanja i<br />

skakanja zamijenili su odgovori na računalu.<br />

Zadaci su se svodili na poticanje na vježbanje<br />

te videosnimke u kojima su mogli saznati nešto<br />

novo i korisno. Bilo je tu i dobrih i korisnih<br />

trenutaka, npr. neki su učenici pisali o vlastitim<br />

treninzima, koga prate na društvenim mrežama,<br />

pa smo i mi mogli saznati nešto novo. Bilo je i<br />

zgodnih anegdota, npr. kada su dobili zadatak<br />

da uz video i glazbu nauče korak bečkog valcera<br />

i pošalju fotografiju ili snimku: stizale su snimke<br />

plesa s plišanim medvjedićima, psima, macama,<br />

ali najsretniji su bili roditelji koji su mogli malo<br />

zaplesati sa svojom djecom.<br />

Na predavanjima u razredu i putem<br />

Zooma učilo se o raznim sportovima popularnim<br />

i onim malo poznatim, primjeni IKT-a u sportu<br />

i aplikacijama kojima se mogu bilježiti vlastiti<br />

rezultati, ljetnim i zimskim olimpijskim igrama,<br />

lokomotornom sustavu, gledali su se filmovi, npr.<br />

‘Upoznaj samog sebe’ o obitelji Kostelić, vrlo<br />

inspirativan film, možda najviše maturantima<br />

koji su u niskom startu očekivali početak ispita<br />

državne mature.<br />

Pisali su se i testovi, ispunjavali kvizovi<br />

- sasvim jedan drugi svijet. I zapravo sve je to<br />

bilo jako dobro i poučno jer učenici, zapravo,<br />

malo znaju o sportu i sportskoj kulturi. Sve je<br />

bilo popraćeno različitim filmićima, klipovima,<br />

interesantno, brzo, poučno, ali zapravo gubili<br />

smo osnovnu svrhu, smisao i cilj – kretanje.<br />

Kretanje za što nam služi taj lokomotorni sustav<br />

o kojem smo učili, kretanje koje ćemo mjeriti tim<br />

Eto, kako je to bilo…<br />

aplikacijama o kojima smo učili. Gubili smo na<br />

tom području na kojem smo davno počeli gubiti,<br />

a sada je situacija bila gora nego ikad.<br />

Roditelji su bili najzahvalniji kada je<br />

‘zadaća’ bila da moraju izaći i poslati rezultate<br />

šetnje, trčanja ili vožnje biciklom. Bilo čega. Naši<br />

učenici zadaće i ocjene uzimaju jako odgovorno.<br />

I zapravo, nažalost ili nasreću, mnogi učenici koji<br />

nikada ne bi samostalno počeli vježbati pokrenuli<br />

su se jer su došli u takvo stanje s bolnim leđima<br />

ili uopće lošim općim stanjem da više nisu mogli<br />

izdržati da nešto ne poduzmu.<br />

Vježbalo se putem Zooma. Nekada<br />

pod vodstvom profesora ili je nekoliko učenika<br />

pripremilo vježbe koje su se posložile određenim<br />

redoslijedom i nakon početnih nelagoda<br />

postala je to prava rutina. Vrijeme nam nije<br />

bilo naklonjeno (bio je mračno, kišno, hladno,<br />

nepredvidivo), pa kada smo u rijetkim trenucima<br />

‘bili u školi’, vježbalo se u dvorani. Učenici u<br />

dvorani nisu nosili maske, pa su profesori vrlo<br />

često završavali u samoizolaciji. Koristilo se malo<br />

rekvizita i najviše su uživali maturanti koji su se<br />

znali posložiti u ekipe, po sportovima, opuštajući<br />

se od obaveza i stresa.<br />

U početku smo svi bili presretni kada<br />

smo se vraćali u dvoranu, ali ubrzo su odmah<br />

slijedile izolacije, samoizolacije, pojedini razredi<br />

na Zoomu, nije bilo kontinuiteta, dva vrlo različita<br />

i teško spojiva medija za predmet TZK. Uskoro<br />

smo stoički i bez ikakvih emocija prihvaćali svaku<br />

promjenu, polako otupjeli i zapravo iščekujući<br />

kraj školske godine.<br />

Tako je to bilo...<br />

Nije bilo nikakvih natjecanja, ni<br />

međurazrednih, ni županijskih, ni državnih. Nije<br />

bilo ni Dana sporta, ali smo unatoč tome na<br />

temelju održanih natjecanja i rezultata uspjeli<br />

izdvojiti dvoje odličnih sportaša koji nose titulu<br />

sportaša i sportašice generacije.<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!