17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Matematički kutak<br />

ATOM liga<br />

Učenice 3.g pomele konkurenciju<br />

Tri ekipe naših učenika sudjelovale su na<br />

ekipnom natjecanju ATOM liga. To je natjecanje<br />

osnovnih i srednjih škola u znanju matematike,<br />

fizike i kemije. U kategoriji prvih razreda ekipa<br />

učenika 1.e razreda osvojila je visoko drugo<br />

mjesto. Članovi ekipe bili su Vanda Vrček, Matej<br />

Nöthig i Ivan Puklavec. Mentori učenicima u<br />

školi bili su Marko Zrna (matematika), Anamarija<br />

Bešenić (fizika) i Lidija Klampfl(kemija).<br />

Pobjednice ATOM lige - Marija, Amalija i Iva<br />

Šesto mjesto u kategoriji prvih razreda osvojila<br />

je ekipa u sastavu Jane Kelemen (1.e),<br />

Barbare Kelava (1.g) i Brune Kosmačina (1.g).<br />

Mentori učenicima u školi bili su Andreja Veršić<br />

(matematika), Helena Kanešić (fizika) i Lidija<br />

Klampfl (kemija).<br />

U kategoriji trećih razreda ekipa učenica 3.g<br />

razreda pomela je konkurenciju i osvojila prvo<br />

mjesto, i to drugu godinu zaredom! Članice ekipe<br />

bile su Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk i<br />

Marija Klampfl. Mentori učenicama u školi bili<br />

su Nikolina Ivačić (matematika) i Denis Barčot<br />

(fizika i kemija).<br />

Čestitke svim učenicima, a pogotovo<br />

našim prvakinjama!<br />

Natjecanje udruge Šesterokut<br />

Učenici 3.g razreda Iva Vresk i Viktor<br />

Pijanec sudjelovali su na godišnjem timskom<br />

natjecanju u fizici i matematici u organizaciji<br />

udruge Šesterokut. Cilj Šesterokuta je<br />

popularizirati znanost među mladima,<br />

upoznati učenike s aktualnim temama u fizici<br />

i matematici, približiti im istraživački rad i<br />

potaknuti kreativnost u rješavanju problema.<br />

Ekipa se zvala Volimo Branka te je osvojila 5.<br />

mjesto. Mentori učenicima u školi bili su Denis<br />

Barčot (fizika) i Nikolina Ivačić (matematika).<br />

Čestitke učenicima!<br />

Nikolina Ivačić, prof.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!