17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kako smo se prilagodili<br />

SA hrvatskog jezika<br />

Kad teatar apsurda postane stvarnost…<br />

Na kraju ove izazovne<br />

školske godine zaista nas više<br />

ništa ne bi trebalo iznenaditi.<br />

Ova je školska godina bila<br />

puna preokreta, iznenadnih<br />

promjena modela nastave i<br />

promjena rasporeda. Teško<br />

je bilo popratiti sve odluke<br />

stožera nacionalnih, stožera<br />

lokalnih, stožera školskih,<br />

stožera razrednih… I još -<br />

izmjene odluka i dopune odluka<br />

tih stožera… A istovremeno<br />

održavati kakvu-takvu nastavu.<br />

S vremenom smo se<br />

navikli i prestali čuditi (a pjesnici<br />

bi trebali biti čuđenje u svijetu,<br />

kako kaže Šimić). Umjesto<br />

soneta, ditiramba i epigrama,<br />

čitali smo nove obavijesti i<br />

provjeravali raspored. Umjesto<br />

romana i priča, provjeravali<br />

smo situaciju u Classroomu.<br />

Umjesto čitanja drama, mi smo<br />

ih proživljavali, a teatar apsurda<br />

postao je naša svakidašnjica.<br />

Svakidašnju jadikovku smo<br />

živjeli, Godota nismo dočekali,<br />

a svakog smo se jutra budili<br />

kao Gregor Samsa.<br />

Stalno smo se nanovo<br />

prilagođavali, prebacivali<br />

iz učionice na digitalne<br />

platforme, premještali termine<br />

testova, pomicali rokove. Uz<br />

skraćene nastavne sate i Zoom<br />

kvadratiće teško je razgovarati<br />

o književnosti, a još teže<br />

„glancati“ jezični standard.<br />

Distopija je postala realnost,<br />

kazališne predstave daleka<br />

prošlost, a literarni susreti<br />

uživo prustovska sjećanja. Za<br />

održavanje scenskih nastupa<br />

na školskom Lidranu dobili<br />

smo propusnicu za dvorište u<br />

zimskim uvjetima, a sretnici na<br />

županijskom Lidranu vidjeli su<br />

kazališne daske (koje ponekad<br />

zaista život znače).<br />

Život je postao san,<br />

online nastava kazna bez<br />

zločina, dolazak u školu kratki<br />

izlet, razgovori traganje za<br />

izgubljenim vremenom, odiseje<br />

su postale virtualne, a u<br />

digitalnim bespućima svi smo<br />

prošli iste putove u mraku, u<br />

znaku traženja.<br />

I na kraju spas u Krležinim<br />

stihovima – kak bu tak bu, a bu<br />

vre nekak kak bu (jer nigdar ni<br />

tak bilo da ni nekak bilo).<br />

Školski Lidrano u novim okolnostima<br />

Novo normalno<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!