17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Informatički kutak<br />

Međunarodno<br />

natjecanje<br />

Dabar 2020<br />

Ove je školske<br />

godine čak 160<br />

učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong> sudjelovalo na<br />

međunarodnom natjecanju<br />

Dabar. U jedinstvenoj<br />

kategoriji za srednjoškolce<br />

GigaDabar čak dvadeset<br />

učenika plasirano je među<br />

10% najboljih na državnoj<br />

razini. Ipak, najbolji rezultat<br />

postigao je učenik Samuel<br />

Hublin, 4.e, osvojivši 10,94<br />

bodova od ukupno mogućih<br />

12.<br />

Naši su učenici time<br />

ponovno potvrdili znanje<br />

iz informatike i računalnog<br />

razmišljanja, te se nadamo<br />

sličnim rezultatima i sljedećih<br />

godina. Bravo!<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Europe Code Week i Computer<br />

Science Education Week<br />

U našoj se školi i ove godine od 10. do 25.<br />

listopada 2020. godine, povodom Europskog tjedna<br />

programiranja (EU Code Week), održao niz radionica<br />

s ciljem popularizacije i promocije programiranja.<br />

Održane radionice bile su: Pseudodabar -<br />

računalno razmišljanje u rješavanju problema, mikrobit@prvoj -<br />

upoznavanje učenika s mikrobit mikroračunalima, Uvod u Python<br />

- upoznavanje učenika s interaktivnim sučeljem, Online evaluatori<br />

- upoznavanje učenika s različitim online evaluatorima prilikom<br />

učenja programiranja, HTML/CSS - upoznavanje učenika s html<br />

i CSS jezicima. Na radionicama su sudjelovali svi učenici koji<br />

pohađaju predmet Informatika. <strong>Prva</strong> <strong>gimnazija</strong> <strong>Varaždin</strong> na taj se<br />

način već osmu godinu zaredom pridružila inicijativi koja je ove<br />

godine obuhvaćala više od 50 zemalja svijeta s više od milijun<br />

uključenih učenika i ostalih zainteresiranih.<br />

Na satovima Informatike sudjelovali<br />

smo od 7. do 13. prosinca 2020. godine i na<br />

inicijativi Computer Science Education Week,<br />

koja se ovoga puta održala u online izdanju.<br />

Inače, Sat kodiranja globalni je pokret pokrenut radi demistifikacije<br />

programiranja. U navedenom terminu, tijekom jednog školskog<br />

sata, sudjeluje više od 100 milijuna učenika iz cijelog svijeta.<br />

Događaj je pokrenula neprofitna organizacija Code.org uz podršku<br />

najvećih svjetskih kompanija kao što su Facebook, Google,<br />

Microsoft, Apple, Amazon, uprave brojnih sveučilišta te mnogi<br />

drugi. U našoj je školi inicijativa provedena tako da su profesori<br />

informatike Bojan Banić, Vesna Novosel-Marinić i Vladimir Mikac<br />

u većini razreda koji slušaju predmet Informatiku omogućili<br />

učenicima rješavanje niza zanimljivih algoritamskih zadataka<br />

vezanih uz gradivo koje uče, a te su zadatke posebno pripremili<br />

organizatori za takvu vrstu događaja. Zahvaljujući velikom<br />

interesu, sigurno ćemo nastaviti s organizacijom takvih aktivnosti.<br />

Vježbaonica za studente FOI-a<br />

Bojan Banić, prof.<br />

Unatoč<br />

održavanju<br />

nastave<br />

u online<br />

okruženju i<br />

ove smo školske godine nastavili<br />

uspješnu suradnju s kolegama<br />

s Fakulteta organizacije i<br />

informatike u <strong>Varaždin</strong>u čiji<br />

studenti smjera Informatika<br />

u obrazovanja pohađaju i<br />

odrađuju stručnu praksu iz<br />

predmeta Metodika. Studenti<br />

smjera PPDMI (Pedagoškopsihološko-didaktičkometodička<br />

izobrazba) i redovni<br />

studenti smjera Informatika u<br />

obrazovanju odradili su po tri<br />

sata javnih predavanja te jedan<br />

sat individualna predavanja<br />

na satovima informatike. Osim<br />

toga, studenti pohađaju stručnu<br />

praksu, i to 10 sati nastave<br />

informatike, a redovni studenti<br />

još i nastavu ostalih predmeta.<br />

Profesori mentori<br />

studentima su Vesna Novosel-<br />

Martinić i Bojan Banić koji svojim<br />

savjetima i uputama pomažu u<br />

izvođenju nastave i pripremama<br />

za rad s učenicima te ih na kraju<br />

ocjenjuju.<br />

Bojan Banić, prof. i<br />

Vesna Novosel-Martinić, prof.<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!