17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Umjetnički kutak<br />

DRAMSKA DRUŽINA THEATRON<br />

Intenzivno unatoč „zabrani“ rada uživo<br />

Iako je ova školska godina u svim<br />

oblicima bila izazovna zbog trenutačne globalne<br />

pandemije, Theatron se nije dao smesti u svom<br />

radu. Zajedničkim smo snagama i "izvrsnim<br />

informatičkim vještinama" uspjeli i ovu glumačku<br />

godinu privesti kraju u dostojnom duhu. Naravno,<br />

sve to ne bismo mogli bez vodstva profesorice<br />

Bojane Barlek koja je u svojim informatičkim<br />

vještinama pokazala još veću spremnost.<br />

Na početku školske godine Theatron je<br />

dobio zabranu rada uživo u školi ili u poznatom<br />

Rocu pa smo radili isključivo pomoću informatičkih<br />

uređaja i sastajali se preko aplikacije Zoom (koju<br />

su, nažalost, svi učenici i profesori upoznali).<br />

Staroj postavi, u kojoj su Eva Sajko iz 4.a, Matija<br />

Pongračić iz 4.f, Lucija Uskoković iz 4.IB, Dolores<br />

Pretković i Iva Miljković iz 3.a, Eva Škerbić iz<br />

3.h, Laura Vukešin iz 2.b, Doroteja Bedenik iz<br />

2.c i Bard Krsto Plemić iz 2.d, pridružili su se i<br />

Lucija Čehok, Leona Horvat, Lorena Kolarić,<br />

Fran Rabuzin i Dora Vidaković iz 1.a, Katarina<br />

Novosel iz 1.b, Klea Puškadija iz 1.d, Vida Hrgar<br />

iz 1.h i Nika Vugrinec iz 3.IB razreda.<br />

Saznavši da ove školske godine uopće<br />

neće biti proba uživo, neki su članovi odustali<br />

te su samo pravi Theatronci ostali uporni. Iako<br />

ove godine nismo tako zaigrano i u velikom stilu<br />

otvorili sezonu našega rada, odmah smo se bacili<br />

na posao u digitalnom obliku. Bez predstave za<br />

doček prvašića krenuli smo drugačijim vodama<br />

naše mašte i kreativnosti. Kao temelj našega<br />

rada prvo smo obavili svakakve razgovore i<br />

Božićni bal na daljinu<br />

dogovore o tome kako raditi na daljinu te na što<br />

uopće preusmjeriti naš "mukotrpan" rad. Zatim<br />

je profesorica različitim zadacima i vježbama<br />

pokušavala održati kontinuitet rada dramske<br />

družine, ali one baš i nisu zaživjele. Bilo je tu<br />

svega: od portretiranja svoga lika pa do gledanja<br />

online kazališnih predstava. U cijeloj toj zbrci<br />

koju su izazivali brojni razlozi kao što su loše<br />

internetske veze i probe u kasnim satima nešto<br />

smo ipak uspjeli učiniti.<br />

Krajem prvog polugodišta bila je izvedena<br />

prva online snimljena predstava Theatrona. Bila<br />

je to božićna predstava pod nazivom Božićni<br />

bal na daljinu gdje su se susreli različiti<br />

poznati likovi iz crtića. Naša online publika bila<br />

su, kao i svake godine, djeca djelatnika Škole<br />

i njihovi roditelji. Jedino što nismo nikako mogli<br />

"digitalizirati" bili su pokloni Djeda Mraza koje su<br />

djeca svake godine željno iščekivala. Uz puno<br />

strpljenja i ponavljanja, nakon cjelodnevnog<br />

snimanja napokon smo uspjeli snimiti ono što<br />

smo htjeli. Pa sad neka netko kaže da je filmski<br />

glumac biti lako!<br />

Nakon zimskih praznika, u nadi da<br />

ćemo kojim slučajem ipak zakoračiti školskim<br />

učioničkim scenama, ništa se nije promijenilo.<br />

I dalje smo bili prisiljeni ulaziti u nove svjetove<br />

i avanture digitalnoga stvaranja, ali ono za što<br />

smo ove godine ostali najviše zakinuti bila je<br />

priprema i nastanak naše izvedbe za smotru<br />

LiDraNo. Naime, na ovogodišnjem LiDraNu<br />

smjeli su sudjelovati samo kandidati sa svojim<br />

pojedinačnim nastupima.<br />

Naravno, Theatronci su<br />

se iskušali u tome te izveli<br />

zaista uspješne nastupe.<br />

Bard Krsto Plemić<br />

izvedbom monologa<br />

iz romana Ciganin, ali<br />

najljepši Kristiana Novaka<br />

i Fran Rabuzin recitacijom<br />

pjesme Visoki jablani Tina<br />

Ujevića plasirali su se na<br />

državnu smotru koja se<br />

također održala online.<br />

Tako je drugo polugodište<br />

prošlo brže nego što smo<br />

očekivali, a svakakve ideje<br />

i razmišljanja o izvedbi<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!