17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Umjetnički kutak<br />

Damir Karakaš i Monika Herceg –<br />

gosti projekta KKM<br />

U petak, 30. travnja <strong>2021</strong>. održana je<br />

panel-rasprava putem aplikacije Zoom<br />

o knjigama i čitanju s nagrađivanim<br />

hrvatskim književnicima Monikom<br />

Herceg i Damirom Karakašem. O<br />

uvijek aktualnoj temi zašto je važno<br />

čitati s hrvatskim piscima razgovarali<br />

su KKM-ovci i 35 učenika iz 1.e. 1.f, 2.a<br />

i 2.e razreda.<br />

Kad su nas epidemiološke mjere u<br />

listopadu 2020. ponovno prikovale<br />

uz Zoom i ekrane, učenici 2.a i 2.e<br />

razreda Karakašev roman Sjećanje šume,<br />

izborni naslov, mogli su i odslušati u aplikaciji<br />

Book&Zvook zahvaljujući volji autora i njegovoj<br />

suradnji s snašom školskom knjižničarkom<br />

Jasminkom Horvatić-Bedenik. Zbog Karakaševe<br />

Rasprava o knjigama i čitanju<br />

s Monikom Herceg i Damirom Karakašem<br />

pročitani naslovi utječu na piščevo stvaralaštvo;<br />

zašto je važno čitati i kakve se osobne prednosti<br />

čitanjem stječu. U širokoj lepezi tema književnici<br />

su upućivali i savjetovali učenike i tumačili da<br />

književnost širi poglede na svijet te ljude čini<br />

boljima. Pjesnikinja Monika Herceg govorila je i<br />

o osobnom iskustvu doživljaja znanosti (fizike) i<br />

poezije što je učenicima naročito bilo zanimljivo.<br />

Knjige kao točka na „i“<br />

Damir Karakaš<br />

izuzetne susretljivosti da učenicima omogući<br />

besplatno slušanje cijeloga romana, postalo<br />

je jasno da će upravo on biti naš gost na<br />

projektnoj aktivnosti, panel-raspravi o čitanju,<br />

u travnju. I bilo je tako. Učenici su u gotovo<br />

dvosatnom razgovoru s piscem imali prilike čuti:<br />

kako autor spaja stvarnost i književnost; kako<br />

nastaju njegovi romani; što znači promišljati o<br />

napisanome tekstu i reducirati viškove; kako<br />

Jedna od slađih projektnih aktivnosti bila je i<br />

kupnja knjiga za svoj gušt. Iako je ova aktivnost<br />

u početku bila drukčije zamišljena (da učenici<br />

jedni drugima biraju knjige), malom izmjenom<br />

prilagodili smo se uvjetima pa knjige odabrali<br />

sami prema svojim željama. I baš je dobro ispalo!<br />

Ljeto će biti ispunjeno.<br />

Na kraju ove školske godine – koja se teško<br />

mogla predvidjeti u rujnu, koja nas je iznenađivala<br />

iz tjedna u tjedan, u kojoj smo se pravili kao da<br />

je sve uobičajeno (a ništa nije bilo takvo) – ipak<br />

smo živi, iskusniji, žilaviji i spremniji na izazove.<br />

Hvala na suradnji KKM-ovcima i literaticama,<br />

kreativnim i na akciju spremnim učenicima, koji<br />

su odolijevali zahtjevnim uvjetima rada i postigli<br />

odlične rezultate ove školske godine!<br />

Iskreno čestitam maturanticama Alisi Pevec i Rei<br />

Galić, prvašici Luciji Čehok te dragim ekačima<br />

(učenicima iz 2.e) Petri Grula, Dori Međimorec,<br />

Luciji Svrtan, Dini Vlašić Bekić i Abelu Saboleku.<br />

Drage Alisa i Rea, plivajte sa srećom u nekim<br />

novim vodama i ne odustajte od svojih ciljeva!<br />

Monika Herceg<br />

Tatjana Ruža, prof.<br />

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!