17.07.2021 Views

Prva gimnazija Varaždin - ljetopis 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O školi<br />

Nastava za njemačku jezičnu diplomu<br />

DSD I<br />

Ove se godine 31 učenik<br />

drugih razreda naše škole<br />

pripremao za ispit DSD I,<br />

ispit za njemačku jezičnu<br />

diplomu na razini B1<br />

europskog referentnog<br />

okvira za jezike. Pismeni dio ispita polagali su<br />

10. ožujka, a prije i poslije proljetnih praznika<br />

proveli su se i usmeni dijelovi ispita. U ovome<br />

trenutku još nam nisu poznati rezultati pismenog<br />

dijela ispita pa ćemo samo još jednom učenicima<br />

zaželjeti da ih do kraja ove godine iznenade<br />

dobre vijesti. Učenike su za ispit pripremale<br />

prof. Ljiljana Mikinović i Anja Bušić.<br />

Anja Bušić, prof.<br />

DSD II<br />

Učenici i učenice četvrtih razreda koji su<br />

pohađali fakultativnu nastavu za njemački jezik<br />

ponosni su vlasnici njemačkih jezičnih diploma -<br />

DSD II. Od njih 21, dvanaest je učenika položilo<br />

ispit na C1 stupnju, a osam na B2. Jedan učenik<br />

dobiva potvrdu o položenim dijelovima ispita.<br />

Pisani ispit polagali su 24. studenoga 2020., a<br />

usmeni ispiti održani su u prosincu usred covidpandemije<br />

poštujući jake epidemiološke mjere.<br />

Čestitamo sa željom da im njemačka<br />

jezična diploma u budućnosti otvori mnoga<br />

vrata!<br />

Jadranka Šemiga, prof.<br />

Volonterski klub i projekt „Jačanje socijalne<br />

osjetljivosti učenika Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong>“<br />

Unatoč neizvjesnosti i<br />

specifičnim okolnostima<br />

u kojima se odvijao<br />

nastavni proces, članovi<br />

Volonterskog kluba<br />

Prve gimnazije <strong>Varaždin</strong><br />

pronašli su načina i svojim<br />

radom te izdvojenim<br />

vremenom doprinijeli<br />

još jednoj uspješnoj volonterskoj godini.<br />

Djelatnost se usmjerila na pomoć u učenju<br />

učenicima kojima je to bilo potrebno te je radi<br />

toga ostvarena suradnja s Udrugom „Zipka“<br />

te osnovnim školama Druškovec, Vidovec i<br />

V.OŠ <strong>Varaždin</strong>. Naši volonteri su, uz prethodni<br />

dogovor i prema mogućnostima, putem<br />

digitalnih platformi za komunikaciju pomagali<br />

osnovnoškolcima u učenju, svladavanju<br />

poteškoća te unaprjeđenju znanja i vještina.<br />

U isprekidanim razdobljima boravka u školi<br />

nastavili smo sa skupljanjem čepova za<br />

Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma u svrhu<br />

pomoći u osiguranju sredstava za nabavu<br />

skupih lijekova potrebnih za liječenje.<br />

U rad Volonterskog kluba bilo je<br />

uključeno 29 učenica i učenika Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>. Od nastavnika u realizaciji projekta<br />

sudjelovali su profesor Marko Žganec,<br />

voditelj Volonterskog kluba, te profesorica<br />

i psihologinja Željka Pačalat koja je imala<br />

značajnu ulogu u ostvarivanju suradnje s<br />

osnovnim školama i svojim je angažmanom<br />

imala ključnu ulogu u realizaciji projekta.<br />

Zahvaljujem svima uključenima u ovogodišnje<br />

aktivnosti Volonterskog kluba Prve gimnazije<br />

<strong>Varaždin</strong>.<br />

Marko Žganec, prof.<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!