but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

veteranflyklubben.dk

but no old bold pilots! - KZ & Veteranfly Klubben

En historie om flyforsikring.

Af Bent Esbensen

Som flyejer er det et nødvendigt onde at have en forsikring

på flyet.

Ansvarsforsikringen er – rimeligt nok – obligatorisk, hvorimod

kaskoforsikringen er valgfri. Mon ikke de fleste af os anser

vore fly for så store investeringer, at vi vælger at have en

kaskoforsikring? Jeg gør det selv og har gjort det siden 1986,

hvor jeg købte mit første fly.

På anbefaling fra flere piloter, tegnede jeg forsikring hos

Hafnia. Det var dengang, Peter Fabricius var ansvarlig for

flyforsikringerne. God service, man kunne tale med en

kontaktmand, som selv fløj, og som vidste lige netop, hvad

det drejede sig om. Senere købte Codan, som bekendt, Hafnia,

og det blev nu Ole Brandt, man kunne tale med. Behagelig

mand, Ole. Selv pilot. Forstand på både fly og forsikring.

Desværre gik Ole på pension, og så begyndte skråplanet.

Det skal lige siges, at siden 1986 har jeg – heldigvis – ikke

haft brug for min forsikring, så man kan vel sige, at jeg har

været en god forretning for forsikringsselskabet, uanset

præmiens størrelse. Det kan nu ikke være

forsikringsselskabets opfattelse, idet jeg, før forsikringens

hovedforfaldsdato i maj 2003 modtog brev om, at præmien

ville stige med 23,7%……!! Jeg undersøgte naturligvis mulige

alternativer og fandt da også ét, men prisforskellen var så

lille, at jeg ikke fandt det umagen værd at skifte selskab. Codan

fik selvfølgelig det gule kort, så man kan sige, at jeg havde

gjort opmærksom på min misfornøjelse med den voldsomme

præmiestigning.

Stor var min forbløffelse, da jeg modtog et brev fra Codan

kort før hovedforfald i år, med den besked, at præmien ville

stige med 15,7% og at selvrisikoen ville blive fordoblet. Jeg

spurgte selskabet, om de virkelig ville af med en kunde med

18 års skadefri flyvning? Codan gav udtryk for, at det var de

ligeglade med, så derfor fandt jeg alternativet fra sidste år

frem og ringede til forsikringsmægler Torben Lund Simonsen

i Roskilde (tlf. nr. 7020 1927). Behagelig mand. Selv pilot.

Flyver endda halehjul, så han ved, hvad det drejer sig om.

Efter en kort snak tog Torben action på sagen, som endte

med, at jeg fik en ny forsikring med lavere selvrisiko, bedre

dækning på nogle områder og en besparelse på kr. 3,000,om

året.

Gak du hen og gør ligeså!

Young Eagles fortsætter ...

... men EAA har medelt, at fra 1. maj i år skal alle piloter, som

deltager i programmet, være medlem af EAA. Det betyder, at det

ikke mere er nok at ”kun” være medlem af KZ & V.

Egentlig har kravet om direkte medlemskab hele tiden været EAA’s

holdning, men KZ & V havde forhandlet sig til en lidt lempeligere

administration af programmet hvad angår danske Young Eagles

flyvninger. Nu, hvor EAA har nået målet med 1 million Young Eagles,

har de besluttet at gå tilbage tilbage til den oprindelige

administration af programmet og dermed specifikt krav om

medlemskab af EAA.

Da kun en mindre del af de hidtil deltagende danske piloter er

medlem af EAA, og da KZ & V finder, at programmet er et væsentligt

element i bestræbelserne for at skabe interesse for

almenflyvningen, samt at rekruttere nye piloter hertil, vil bestyrelsen

derfor tage spørgsmålet op igen med EAA, alternativt overveje at

etablere en national ordning, enten alene, men helst i samarbejde

med andre luftrumsbrugere.

Hvis nogle af jer har lyst til at være med i et sådant arbejde, hører

vi meget gerne fra jer. Ring til Lisbeth Seemann eller Erik Gjørup

Kristensen, telefonnumre og e-mail adresser i bladets

personoversigt.

Nye Young Eagles

Demir Volkan, Taastrup, 8 år

Sundos Taher Al Naqqash, Taastrup, 8 år

Sara Beciri, Taastrup, 8 år

Kurtesi Qenal, Taastrup, 8 år

Meriya Khongkhaluang, Taastrup, 9 år

Kiran Kausar, Taastrup, 8 år

Mustafa Harg Ozan, Taastrup, 8 år

Emil Atik, Taastrup, 8 år

Benjamin Søncksen, Taatrup, 16 år

Kenneth Klausen, Hedehusene, 16 år

Casper Ovesen, Taastrup, 16 år

Max von der Ahe, Taastrup, 16 år

Patrick Nymark Hansen, Taastrup, 15 år

Camilla Thinggaard, Taastrup, 15 år

Benjamin Hoffmann Høyer, Taastrup, 16 år