Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Ledelsesberetning

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning .

Positive forventninger til fremtiden

I forlængelse af den aktuelle økonomiske krise forventer Beierholm, at tab/hensættelser

på tilgodehavender i 2010/11 vil være mindre end i det netop afsluttede regnskabsår – men

dog fortsat på et højere niveau end før krisens start .

Beierholms nøgletal forventes at blive påvirket positivt i 2010/11 som følge af de allerede

besluttede udvidelser af selskabets forretningsmæssige aktiviteter – bl .a . de nævnte fusioner .

Hertil kommer, at Beierholm også i det kommende år via målrettet markedsføring forventer

at kunne øge sin markedsandel, hvor der vil blive fokuseret på kernesegmentet blandt mindre

og mellemstore virksomheder .

Desuden vil Beierholm fortsat være på udkig efter sunde revisionsvirksomheder i geografiske

områder med et forretningsmæssigt potentiale .

Samlet set forventer Beierholm således et 2010/11 med fortsat fremgang, vækst og værdiskabelse

.

10

More magazines by this user
Similar magazines