Årsrapport - Beierholm

beierholm.dk

Årsrapport - Beierholm

Med “Bogføring & erhvervsservice” kan

Beierholm tilbyde den enkelte kunde en

skræddersyet løsning. Den konkrete service

bliver altid aftalt individuelt.

Vores ydelser

Nedbrud eller fejl i systemerne, utilsigtet adgang til eller lækager i systemerne, manglende

opdateringer, misbrug eller ligefrem sabotage er en reel trussel og risiko for stort set alle

typer virksomheder – på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser .

Det kan være lige så fatalt for den lille håndværksvirksomhed som for den multinationale

koncern at miste forretningskritiske data på grund af IT-fejl .

Det er baggrunden for, at Beierholm har opbygget et kompetence center for IT og herunder

også for bl .a . IT-revision og IT–Governance .

Dette kompetencecenter sørger for uvildig gennemgang og vurdering af kundernes

IT-installationer og IT-udstyr – og ikke mindst deres funktionalitet og faktiske anvendelse .

Ydelserne tager udgangspunkt i internationalt vedtagne og anerkendte standarder for god

IT-skik og IT-Governance . Beierholms specialister tager udgangspunkt i en samlet vurdering

af kundens virksomhed og de IT-relaterede risici, som kunden er eksponeret for .

Vurderingen giver således et retvisende billede og dokumentation for virksomhedens aktuelle

status, når det gælder IT-hardware og -software – og herunder af de interne kontroller

inden for anvendelsen af IT i forhold til kundens forretningsmæssige behov .

Indsatsen omfatter naturligvis også konkrete forslag og anbefalinger til at forbedre kundens

anvendelse af IT til forretningsmæssige processer og til intern kontrol .

Outsourcing giver maksimal fleksibilitet for kunderne

Beierholm har igennem mange år tilbudt sine kunder adgang til at outsource en række både

rutinemæssige og specialiserede opgaver til Beierholm .

Beierholm tilbyder den enkelte kunde en skræddersyet løsning, som sikrer, at kunden “har

orden i eget hus”, når det f .eks . gælder det daglige bogholderi, lønadministrationen, tilrettelæggelsen

af betalingsrutiner og tilsvarende opgaver . Den konkrete service bliver altid

aftalt individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte kundes behov . Det kan således være

en permanent aftale, hvor Beierholm påtager sig hele eller dele af kundens administration og

økonomifunktion . I andre tilfælde kan der være tale om en tidsbegrænset aftale – måske

betinget af ønsket om at spare omkostninger – eller i forbindelse med spidsbelastninger,

længerevarende sygdom, barsel og lignende .

Under alle omstændigheder omfatter Beierholms ydelse, at de involverede medarbejdere i

langt de fleste tilfælde kan udføre og håndtere arbejdet online . Ønsker kunden, at Beierholms

specialister fra “Bogføring & erhvervsservice” løser de aftalte opgaver i kundens virksomhed,

stiller Beierholm til enhver tid op med det nødvendige antal personer .

15

More magazines by this user
Similar magazines