Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 12

AF DANIEL SEBASTIAN LARSEN

”Vi frygter ikke noget

– DET SKULLE DA LIGE VÆRE HAVET”

SELVOM DE MARITIME UDDANNELSESINSTITUTIONER ER SMÅ, OG EN STOR DEL AF DEM ALDRIG

HAR VÆRET I KONTAKT MED AKKREDITERING, ER DE IKKE SKRÆMTE OVER UDSIGTEN TIL AT

BLIVE EN STØRRE DEL AF ET NYT, SAMLET AKKREDITERINGSSYSTEM. VI HAR BESØGT DEN

STØRSTE MARITIME UDDANNELSESINSTITUTION, SIMAC.

Måler man de maritime uddannelsesinstitutioner

på størrelse eller antallet

af uddannelser og studerende, udgør de

kun en begrænset del af uddannelsessystemet.

Og mange af dem har slet ikke

været medregnet i det hidtidige akkrediteringssystem.

Alligevel er de ikke

bekymrede over fremover at blive en

integreret del af det samlede akkrediteringssystem,

der kommer til at rumme

alle landets videregående uddannelsesinstitutioner.

”På de maritime uddannelsesinstitutioner

har vi en lang tradition for at arbejde

kvalitetsorienteret. Så vi frygter ikke

noget ­ det skulle da lige være havet,”

siger Jesper Bernhardt, direktør for

SiMAC (Svendborg international Maritime

Academy), der er Danmarks største

maritime uddannelsesinstitution.

”Vores veludviklede kvalitetssikringssystemer

er rygraden i den kvalitet,

der er helt nødvendig på det maritime

område. i skibsfart kan det jo få fatale

konsekvenser, når kvalitet og systematik

ikke er i orden,” uddyber han.

Styrelsen for Videregående uddannelser

og uddannelsesstøtte (VuS)

overtog ved regeringsdannelsen i 2011

det overordnede tilsyn med de maritime

uddannelser fra Søfartsstyrelsen, der

dog fortsat har tilsynet med certiikater,

efteruddannelser og en række maritime

beviser.

De maritime uddannelsesinstitutioner

har derfor to styrelser at forholde sig til,

men der arbejdes på at integrere de to

tilsynsområder til ét fælles tilsyn med

deltagelse fra begge styrelser.

uahængigt af akkrediteringssystemet

har de maritime uddannelser i mange år

været underlagt Søfartsstyrelsens krav

om kvalitetssikring. Som den nationale

maritime myndighed er Søfartsstyrelsen

forpligtet til at sikre, at indholdet og

kvaliteten af Danmarks maritime uddannelser

lever op til kravene fra den internationale

maritime organisation (iMO) og

de internationale uddannelsesmæssige

konventionskrav (STCW), som gør de

maritime kompetencer globalt gyldige.

”Hele det system har gjort, at det ikke

var noget helt nyt for de maritime uddannelser,

da vi begyndte på at skulle

akkrediteres,” siger Jesper Bernhardt.

Fra Svendborg Havn til de syv verdenshave

– SIMACs studerende får arbejde overalt i

verden, fortæller Jesper Bernhardt.

More magazines by this user
Similar magazines