Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 39

STATISTIK OVER

AKKREDITERINGSAFGØRELSER

Akkrediteringsrådet træfer afgørelse om alle videregående

uddannelser i Danmark. Her kan du se statistikker

over rådets afgørelser på universitetsområdet,

der hidtil har haft ACE Denmark som operatør for

akkrediteringsopgaven.

Statistikkerne er gennemgående opgjort på henholdsvis

eksisterende og nye uddannelser og underinddelt

på de enkelte universiteter, på hovedområder og uddannelsestyper.

Samlet oVerSigt

Akkrediteringen af eksisterende uddannelser kan af

Akkrediteringsrådet blive afgjort positivt (evt. positivt

med kortere varighed), betinget positivt eller med

afslag. Ansøgninger om oprettelse af nye uddannelser

bliver enten positivt akkrediteret eller får afslag.

Statistikkerne er opdateret til og med afgørelserne fra

rådsmødet i april 2013.

Diagrammerne og tabellerne viser Akkrediteringsrådets afgørelser for alle eksisterende og nye uddannelser

på universitetsområdet.

Positiv

Betinget positiv

Kortere varighed

Afgørelser eksisterende uddannelser, 2008–2012

Rådets afgørelse Total %

Positiv 451 82%

Betinget positiv 76 14%

Kortere varighed 20 4%

ialt 547 100%

Afgørelser nye uddannelser, 2007–2012

Positiv

Afslag

Trukket

Rådets afgørelse Total %

Positiv 199 78%

Afslag 29 11%

Trukket 27 11%

ialt 255 100%

Afgørelser for alle ansøgninger om nye uddannelser i 2012 indgår.

More magazines by this user
Similar magazines