Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

”Jeg forstår ikke kritikken, og jeg håber,

at virkeligheden vil gøre den til skamme,”

siger Morten Østergaard.

”Nogle institutioner går fra op imod 40

årlige akkrediteringsforløb af uddannelser

til én institutionsakkreditering hvert

sjette år. institutionsakkrediteringen

er selvfølgelig mere omfattende end

akkrediteringen af den enkelte uddannelse,

men fra 40 akkrediteringsprocesser

hvert år til én hvert sjette år; det

kan da ikke undgå at frigøre ressourcer

fra den eksterne kontrol til det daglige

kvalitetsarbejde,” siger uddannelsesministeren.

et kig Ud i fremtiden

Det hidtidige akkrediteringssystem

blev etableret i 2007, og siden da har

1.400 nye og eksisterende uddannelser

og udbud været behandlet af

Akkrediteringsrådet efter forudgående

akkrediteringsarbejde af operatørerne

ACE Denmark eller EVA (Danmarks

Evalueringsinstitut). i starten af 2014

vil Danmarks Akkrediteringsinstitution

(det tidligere ACE Denmark) som

operatør på det samlede område for alle

videre gående uddannelser påbegynde

arbejdet med de første institutionsakkrediteringer.

Kigger man frem i tiden, er ministeren

bag den nye lov ikke i tvivl om, hvad der

skal til, for at han vil betegne det nye

system som en succesfuld aløser af det

hidtidige.

”Mit succeskriterium er, at når vi om

nogle år evaluerer det nye system,

vil alle være enige om, at der er sket

en massiv forenkling, som har frigivet

ressourcer til det daglige kvalitetsarbejde.

Jeg kan ikke forestille mig

andet, end at de frigivne ressourcer i

sidste ende vil føre til højere kvalitet

på alle institutionernes uddannelser,”

siger Morten Østergaard.

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 17

More magazines by this user
Similar magazines