Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Sommermagasinet 2013 - Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Sommermagasin 2013 / side 5

Det betyder ikke, at akkrediteringen skal ske efter

laveste fællesnævner. Ej heller at leksibiliteten vil

resultere i A­ og B­institutioner, eller at nogle typer

institutioner får mulighed for at springe for let henover

akkrediteringsgærdet. Et rummeligt og leksibelt

system betyder, at akkrediteringsopgaven skal gennemføres

i respekt for de særlige kendetegn, egenskaber

og udfordringer, der præger den enkelte institution,

så opgaven fokuseres på de områder og aspekter,

der er relevante i den givne kontekst.

Er systemet ikke rummeligt og leksibelt, risikerer

akkrediteringsforløbene at blive unødigt tunge. Det

modsatte er målet. Med det nye system vil uddannelsessektoren

samlet opleve en forenkling af akkrediteringsopgaven,

og uddannelsesinstitutionerne vil

med fremtidens institutionsakkrediteringer opleve

langt færre akkrediteringsforløb end de hidtil har

været vant til med uddannelsesakkreditering.

Vel modtaget

Det nye akkrediteringssystem, intentionerne bag og

overgangen til institutionsakkreditering møder gennemgående

stor opbakning. Det har vi også oplevet,

når vi har talt med repræsentanter for alle institutionstyperne

og andre interessenter i forbindelse

med dette sommermagasin. Jeg har endnu ikke mødt

nogen, der ikke grundlæggende betragter det samlede

nye system som den rigtige udvikling for kvalitetssikring

af uddannelser i Danmark.

Det betyder ikke, at enkeltdelene i den nye lov og det

nye system ikke har rejst en masse spørgsmål eller

udløst advarselslamper. Det kan man også læse i de

interviews, der optræder her i magasinet. Det lytter

vi til. På dialogmøder med alle uddannelsessektorens

interessenter og i alle andre sammenhænge hører vi

gerne på de bekymringer, der måtte indes i sektoren.

Det nye system lægger et større ansvar for uddannelseskvalitet,

relevans og kvalitetssikring ud på de

enkelte institutioner. Akkrediteringen skal i højere

grad understøtte det kvalitetsarbejde, der foregår på

institutionen, så kvalitetssikringen ikke kommer til at

køre i to parallelle spor.

Det nye akkrediteringssystem er ikke sat i verden for

at ensarte de danske uddannelsesinstitutioner og de

kompetencer, de sender deres dimittender ud i verden

med. Målet er at udvikle. At højne kvaliteten, øge

relevansen og sikre de studerende de bedst mulige

uddannelsesforløb.

Vi skal bag om papirerne. Det er ikke nok med velskrevne

strategier og procedurer, hvis de ikke har hold

i virkeligheden. Kvalitetssikringen skal også virke i

praksis og fange de reelle kvalitetsproblemer på uddannelsesinstitutionerne,

hvad enten det handler om

utilstrækkelig studieaktivitet, for højt frafald eller helt

andre kvalitetsudfordringer. Det er det ansvar, som

Danmarks Akkrediteringsinstitution og uddannelsesinstitutionerne

i fællesskab skal løfte.

Danmarks Akkrediteringsinstitution ser frem til arbejdet

med det nye akkrediteringssystem og ønsker alle

god sommer og god læselyst!

More magazines by this user
Similar magazines