7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

Tagbotanisk ‘have’ var mest et hav af sedum i alle afskygninger og i

gule, røde og grønne farvesammensætninger. Desuden var der et islæt

af andre løsninger, f.eks. tage med vildvin og slyngplanter der fæstnede

sig op af tonkinstokke, tage med vildgræsser, vilde urter og mosarter.

dig overværede uddelingen af

årets ‘Green Roof Awards’.

Den gik i år til et dansk projekt

foran to svenske.

Haven er en eksempelsamling

af ‘grønne tage’. Den drives

mest som et videnskabeligt

forsøgscenter hvor man kan se

vegetationstekniske taghaveløsninger

med diverse plante-

22

sammensætninger,taghældninger, drænlag, jordlag og

tagkonstruktioner.

Princippet for udformningen

af et grønt tag er ganske enkelt:

Oven på selve tagets konstruktion

lægges først en tæt

membran der kan hindre vandets

og vegetationens gennemtrængning

til undertaget.

De gamle driftsformer i kulturreservatet ved Råshult understøtter

både store kultur- og naturhistoriske kvaliteter, og de næringsfattige

jorde er sammen med den rette pleje forudsætningen for, at man her

har en vild urteflora med op til 40 arter pr. m 2 . En flora som udelukkende

tilhører de vilde insekter, sommerfugle, biller, bier og edderkopper.

Besøgene henvises udelukkende til ophold på stierne.

Kajakklubbens nye klubhus er smukt indpasset i parken med grønne

tage, græsklædte volde ved funfamenterne og køreveje i armeret

kørefast færdiggræs.

Derpå lægges et drænlag der

kan optage og fastholde vand.

Herpå lægges et jordlag, og

der afsluttes med et vækstlag.

Der er mange variationsmuligheder

over temaet, men de

følger nogenlunde alle den

samme grundopskrift.

De grønne tage skabes dels

gennem såning eller planting

direkte på jordlaget, dels ved

at udlægge færdige vækstmåtter

på taget. Målet er - ud

fra de givne forudsætninger -

at etablere stabile, langsigtede

og stort set vedligeholdelsesfrie

plantemiljøer. Det medfører

primært løsninger med et

tyndt vækstlag og en vegetation

af sedum- og mosarter

GRØNT MILJØ 7/2007

More magazines by this user
Similar magazines