7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

Trygt og spændende

Byrummene byder på en delikat balance mellem

tryghedsfølelsen og mangfoldigheden

Multifunktionelle, fleksible

byrum med mangfoldighed

og liv. Det er målet i mange

byer. Men når folket kommer

på gaden, kan kriminaliteten

og konflikterne følge med.

Forholdet belyses i undersøgelsen

‘Byrum for alle. Udfordringer,

konflikter og indsatser’

som Statens Byggeforskningsinstitut

har udført for Det

Kriminalpræventive Råd. Helle

Nørgaard og Sølvi Karin Børresen

har undersøgt otte tove og

parker i fire byer for at kortlægge

problemer i forhold til

byomdannelse og modstridende

interesser. Sigtet er at forebygge

kriminalitet bedre.

Overordnet viser undersøgelsen

at vi generelt oplever

byen som tryg at færdes i, særligt

fordi vi hver især tager vores

forholdsregler. Med en bevidst

indsats om indretning og

vedligeholdelse af byens rum

kan man også mindske kriminalitet

og øge borgernes fø-

lelse af tryghed. Problemet er

at denne indsats kan komme i

konflikt med ønsket om mangfoldighed

og liv. Derfor må

man tilstræbe en god balance

mellem det trygge og det

spændende, lyder rådet.

Det dur f.eks. ikke at gader

og pladser er omkranset af høj

tæt beplantning eller at belysningen

er mangelfuld. Er lyset

dårligt, vælger mange en omvej.

Åbne byrum uden høje

hække og hegn øger oversigten

og trygheden. På den anden

side har de mere lukkede

rum, f.eks. i parkerne, kvaliteter

der tabes hvis man fjerner

for meget af det grønne.

Det handler ikke kun om

tryghed. Når man placerer boliger

nær spillesteder, diskoteker

og barer opstår der et dilemma

for beboerne i området

der sætter pris på deres nattesøvn.

„Det er svært at skabe et

fælles rum hvor alle kan få deres

individuelle ønsker og be-



Hvis man tynder ud i beplantningen for at skabe åbenhed og synlighed

og dermed skabe tryghed for nogle, er det muligt at man fjerner andres

åndehul’ i byen. Her Enghaven i København. Foto Pernille Arborg.

hov opfyldt på samme tid.

Man bør nok mere sige at

nogle dele af byrummet har

nattelivet som det primære, og

i andre dele er det boliger der

er det fremtrædende,“ siger

Helle Nørgaard der dog samtidig

advarer mod at byens handelsgader

bliver øde og utrygge

efter lukketid.

Det er de socialt udsatte,

psykisk syge, misbrugere og

narkomaner der føler sig mest

utrygge i byerne. De er mest

udsat for f.eks. overfald. Om-




















vendt er gruppen også selv anledning

til at andre undgår at

færdes hvor de er.

Andre undersøgelser har før

vist at trygheden også hænger

sammen med vedligeholdelsen.

Folk føler sig generelt

mere trygge hvis parken er

pæn og vedligeholdt, ligesom

god vedligeholdelse mindsker

hærværk og graffiti. sh

KILDE. Helle Nørgaard; Sølvi Børresen

(2007): Byrum for alle. Udfordringer,

konflikter og indsatser. Det Kriminalpræventive

Råd og Statens

Byggeforskningsinstitut.




GRØNT MILJØ 7/2007 39

More magazines by this user
Similar magazines