7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

26

0-venderadius

36 °

Designet til at klippe græs, og spare tid!

Find forhandler på: www.cubcadet.dk eller tlf. 8711 9100

Tegninger af skovens

små huse til fri brug

Skov- og Naturstyrelsen har præsenteret et

fælles design med konstruktionstegninger

Madpakkehuse, bålhytter,

grillhytter, shelters og

toiletbygninger. Skov- og Naturstyrelsen

har introduceret

ét fælles design for alt sit småhusbyggeri

til statsskovdistrikternes

skov - og naturområder.

Designet er baseret på enkle

konstruktioner primært udført

i træ. Det er konkretiseret i en

eksempelsamling med konstruktionstegninger

for 12

bygningstyper. Resultat skyldes

flere års udvikling af publikumsbygninger

med arkitekt

Bo Fischer som primus motor.

Styrelsen holder det ikke for

sig selv. Tegningerne er lagt

ud på www.skovognatur.dk

og alle er velkomne til at bruge

dem. Det være sig andre offentlige

myndigheder, private

organisationer, foreninger osv.

Styrelsens distrikter eller entreprenører

skal bruge programmet

når de planlægger

op opfører de konstruktioner

der er med. Andre typer skal

have Skov- og Naturstyrelsens

accept. „Styrelsen vil således

med tiden bevæge sig frem

mod et udtryk der for den enkelte

skovgæst kan genkendes

som styrelsens - på samme måde

som der eksisterer fælles

design for påklædning, skilte,

vandretursfoldere, distriktsfoldere

osv.,“ anfører styrelsen.

Det understreges at man ved

opførelsen overvejer de handi-

En af de 12 bygningstyper: det lille madpakkehus.

capmæssige hensyn. Det kan

f.eks. være alt fra parkeringsforhold

over stianlæg til om

grill eller borde er tilgængelige

for kørestolsbrugere eller

om den benyttede toiletenhed

er handicapvenlig.

For at billiggøre og forenkle

konstruktionsprincipperne er

der med vilje valgt en relativt

simpel metode med nedgravning

af runde stolper i jord og

tørbeton. Det giver en enkel

opstilling, en indspændt konstruktion,

man undgår afsværtninger

og skråstivere og

udskiftningen er simpel. Desuden

er samlingen af runde

stolper og tagrem udført så

stolpen er let af skifte.

Det understreges at man må

vælge de rette træsorter. Til

træ nedgravet i jord peges på

træ med højt harpiksindhold

og uden splint. F.eks. lærk,

thuja og eg. Også tagbrædder

bør være sorter med højt harpiksindhold,

men kravene er

mindre da tagbrædderne kan

tørre efter opfugtning. Brædderne

skal retvendes. Konstruktionstræ

beskyttet mod

fugt stiller færre krav og kan

være fyr eller gran. Overfladebehandling

udføres med olieholdige

midler. sh

KILDE

www.skovognatur.dk. Emne>Friluftsliv>Adgang>SmaaHuse.

GRØNT MILJØ 7/2007

More magazines by this user
Similar magazines