Views
1 week ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Mẫu được phân trong>tíchtrong> 3 lần, tại mỗi vị trí lấy mẫu tiến hành làm 2 mẫu song song trong cùng điều kiện, trong>loạitrong> bỏ sai số thô và xử lí kết quả thu được. Kết quả được trình bày trong bảng sau: Bảng 3.17 Hàm lượng tổng trong>kimtrong> trong>loạitrong> niken, đồng và kẽm trong các mẫu Hàm lượng tổng các trong>kimtrong> trong>loạitrong> (mg/kg) Địa điểm lấy mẫu trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Diễn 52,52 ± 0,62 88,13 ± 0,88 218,35 ± 5,58 Thanh Liệt 73,14 ± 2,82 88,75 ± 0,89 544,62 ± 4,64 Khe Tang 62,94 ± 0,62 57,92 ± 0,59 263,34 ± 3,39 Ba Đa 50,56 ± 0,58 50,13 ± 1,24 197,74 ± 3,74 Đọ 33,91 ± 0,39 27,25 ± 0,63 77,32 ± 2,03 Quế 43,5 ± 0,62 30,71 ± 1,3 103,96 ± 8,91 Tế tiêu 32,23 ± 0,75 23,13 ± 0,23 79,73 ± 1,91 Mai Lĩnh 40,84 ± 0,56 63,96 ± 0,88 242,56 ± 5,44 Phùng 47,45 ± 1,84 44,73 ± 1,44 141,75 ± 5,94 600 Hàm lượng tổng các trong>kimtrong> trong>loạitrong> 500 400 300 200 100 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Điểm lấy mẫu Hình 3.19 Hàm lượng tổng các trong>kimtrong> trong>loạitrong> niken, đồng, kẽm tại các điểm lấy mẫu 57

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 80 70 Nồng độ trong>Nitrong> (mg/kg) 60 50 40 30 20 Sông Nhuệ Sông Đáy EPA(Mỹ) 10 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Địa điểm Hình 3.20 Nồng độ niken trên các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy 120 Nồng độ trong>Cutrong> (mg/kg) 100 80 60 40 20 Sông Nhuệ Sông Đáy PEL (Canada) EPA(Mỹ) 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Địa điểm Hình 3.21 Nồng độ đồng trên các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy 600 Nồng độ trong>Zntrong> (mg/kg) 500 400 300 200 100 Sông Nhuệ Sông Đáy PEL (Canada) EPA(Mỹ) 0 Diễn Thanh Liệt Khe Tang Ba Đa Đọ Quế Tế tiêu Mai Lĩnh Phùng Địa điểm Hình 3.22 Nồng độ kẽm trên các điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy 58

PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)