Views
8 months ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Vị trí mẫu Đọ Quế Tế Tiêu Mai Lĩnh Phùng Bảng 3.19 Hàm lượng các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong mẫu trầm trong>tíchtrong> sông Đáy Các trong>dạngtrong> Hàm lượng các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> (mg/kg) trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng trao đổi 0,20 ± 0,04 0,07 ± 0,03 0,46 ± 0.04 Dạng liên kết với 7,62 ± 0,09 2,39 ± 0,14 0,35 ± 0,02 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 7,02 ± 0,08 1,23 ± 0,07 1,42 ± 0,12 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 1,62 ± 0,28 8,01 ± 0,16 6,49 ± 0,04 Dạng cặn dư 30,05 ± 2,08 18,75 ± 0,25 62,91 ± 1,18 Dạng trao đổi 1,31 ± 0,04 0,63 ± 0,03 0,61 ± 0,03 Dạng liên kết với cacbonat 4,41 ± 0,14 2,67 ± 0,15 10,06 ± 0,07 Dạng liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit 6,56 ± 0,28 2,98 ± 0,21 14,56 ± 0,16 Dạng liên kết với hữu cơ 2,64 ±0,14 6,27 ± 0,31 16,67 ± 0,26 Dạng cặn dư 33,04±0,37 23,12 ± 1,16 68,75 ± 0,97 Dạng trao đổi 0,05 ± 0,01 0,63 ± 0,02 0,70 ± 0,03 Dạng liên kết với cacbonat 3,52 ± 0,14 3,53 ± 0,08 8,11 ± 0,16 Dạng liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit 6,17 ± 0,14 3,53 ± 0,13 9,84 ± 0,09 Dạng liên kết với hữu cơ 2,42 ± 0,16 3,61 ± 0,18 13,33 ± 0,17 Dạng cặn dư 22,58 ± 0,77 14,31 ± 0,25 56,25 ± 0,98 Dạng trao đổi 1,65 ± 0,15 0,94 ± 0,07 9,7 ± 0,07 Dạng liên kết với 3,97 ± 0,34 6,04 ± 0, 10 81,67 ± 2,35 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 7,05 ± 0,14 7,21 ± 0,12 56,12 ± 0,78 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 3,74 ± 0,31 28,84 ± 0,23 46,67 ±1,27 Dạng cặn dư 28,91 ± 0,39 30,96 ± 0,56 60,42 ± 0,98 Dạng trao đổi 1,14 ± 0,06 0,78 ± 0,04 0,07 ± 0,04 Dạng liên kết với 6,83 ± 0,31 5,48 ± 0,21 39,45 ± 0,78 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 6,61 ± 0,62 6,12 ± 0,22 38,34 ± 0,78 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 2,42 ± 0,31 7,64 ± 0,06 13,89 ± 0,28 Dạng cặn dư 35, 24 ± 1,55 28,41 ± 0,28 57,64 ± 0,98 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> niken, đồng và kẽm trong trầm trong>tíchtrong> của từng điểm được trình bày dưới trong>dạngtrong> hình 3.23÷3.31 như sau: 63

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Trầm trong>tíchtrong> Diễn Trầm trong>tíchtrong> Thanh Liệt % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Nguyên tố Nguyên Tố Hình 3.23 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Diễn Hình 3.24 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Thanh Liệt Trầm trong>tíchtrong> Khe Tang Trầm trong>tíchtrong> Ba Đa % 100% 80% 60% 40% 20% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Nguyên tố Nguyên tố Hình 3.25 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Khe Tang Hình 3.26 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Ba Đa 64

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Giáo trình toán cao cấp A1