Views
6 days ago

Phân tích dạng kim loại Ni, Cu, Zn trong trầm tích sông Nhuệ - Đáy

LINK BOX: https://app.box.com/s/qm0gmrw0zqwcwf03fthh746uq1noivv8 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1awCja9ub3bNOis4uv4nif6ub5NqU66Aa/view?usp=sharing

Luận văn tốt

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Vị trí mẫu Đọ Quế Tế Tiêu Mai Lĩnh Phùng Bảng 3.19 Hàm lượng các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong mẫu trầm trong>tíchtrong> sông Đáy Các trong>dạngtrong> Hàm lượng các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> (mg/kg) trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng trao đổi 0,20 ± 0,04 0,07 ± 0,03 0,46 ± 0.04 Dạng liên kết với 7,62 ± 0,09 2,39 ± 0,14 0,35 ± 0,02 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 7,02 ± 0,08 1,23 ± 0,07 1,42 ± 0,12 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 1,62 ± 0,28 8,01 ± 0,16 6,49 ± 0,04 Dạng cặn dư 30,05 ± 2,08 18,75 ± 0,25 62,91 ± 1,18 Dạng trao đổi 1,31 ± 0,04 0,63 ± 0,03 0,61 ± 0,03 Dạng liên kết với cacbonat 4,41 ± 0,14 2,67 ± 0,15 10,06 ± 0,07 Dạng liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit 6,56 ± 0,28 2,98 ± 0,21 14,56 ± 0,16 Dạng liên kết với hữu cơ 2,64 ±0,14 6,27 ± 0,31 16,67 ± 0,26 Dạng cặn dư 33,04±0,37 23,12 ± 1,16 68,75 ± 0,97 Dạng trao đổi 0,05 ± 0,01 0,63 ± 0,02 0,70 ± 0,03 Dạng liên kết với cacbonat 3,52 ± 0,14 3,53 ± 0,08 8,11 ± 0,16 Dạng liên kết với Fe-Mn oxi hydroxit 6,17 ± 0,14 3,53 ± 0,13 9,84 ± 0,09 Dạng liên kết với hữu cơ 2,42 ± 0,16 3,61 ± 0,18 13,33 ± 0,17 Dạng cặn dư 22,58 ± 0,77 14,31 ± 0,25 56,25 ± 0,98 Dạng trao đổi 1,65 ± 0,15 0,94 ± 0,07 9,7 ± 0,07 Dạng liên kết với 3,97 ± 0,34 6,04 ± 0, 10 81,67 ± 2,35 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 7,05 ± 0,14 7,21 ± 0,12 56,12 ± 0,78 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 3,74 ± 0,31 28,84 ± 0,23 46,67 ±1,27 Dạng cặn dư 28,91 ± 0,39 30,96 ± 0,56 60,42 ± 0,98 Dạng trao đổi 1,14 ± 0,06 0,78 ± 0,04 0,07 ± 0,04 Dạng liên kết với 6,83 ± 0,31 5,48 ± 0,21 39,45 ± 0,78 cacbonat Dạng liên kết với Fe-Mn 6,61 ± 0,62 6,12 ± 0,22 38,34 ± 0,78 oxi hydroxit Dạng liên kết với hữu cơ 2,42 ± 0,31 7,64 ± 0,06 13,89 ± 0,28 Dạng cặn dư 35, 24 ± 1,55 28,41 ± 0,28 57,64 ± 0,98 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> niken, đồng và kẽm trong trầm trong>tíchtrong> của từng điểm được trình bày dưới trong>dạngtrong> hình 3.23÷3.31 như sau: 63

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Nga – K19 Trầm trong>tíchtrong> Diễn Trầm trong>tíchtrong> Thanh Liệt % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Nguyên tố Nguyên Tố Hình 3.23 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Diễn Hình 3.24 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Thanh Liệt Trầm trong>tíchtrong> Khe Tang Trầm trong>tíchtrong> Ba Đa % 100% 80% 60% 40% 20% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trong>Nitrong> trong>Cutrong> trong>Zntrong> Dạng cặn Liên kết với trong>dạngtrong> hữu cơ Liên kết với oxit Fe-Mn Liên kết với cacbonat Trao đổi Nguyên tố Nguyên tố Hình 3.25 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Khe Tang Hình 3.26 Sự phân bố của các trong>dạngtrong> trong>kimtrong> trong>loạitrong> trong trầm trong>tíchtrong> Ba Đa 64

TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Giáo trình toán cao cấp A1
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh