Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Używanie funkcji

Używanie funkcji nagrywania Wyświetlanie minimalnej liczby wskaźników (Łatwe fotografowanie) Ten tryb redukuje ilość nastawień do minimum. Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia. 1 Nastaw pokrętło trybu pracy na (Łatwe fotografowanie). Działanie Jak zmienić Samowyzw Naciśnij na przycisku sterowania t Wybierz [Samowyzw 10sek] lub [Samowyzw wyłączony]. Rozm. Obrazu Naciśnij MENU t Wybierz [Duży] lub [Mały] z [Rozm. Obrazu]. Błysk Naciśnij na przycisku sterowania t Wybierz [Lampa błysk auto] lub [Lampa błysk wyłączona]/Naciśnij MENU t [Błysk] t Wybierz [Auto] lub [Wyłącz]. zO trybie łatwego oglądania Jeżeli naciśniesz przycisk (Odtwarzanie) gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na (Łatwe fotografowanie), tekst na ekranie odtwarzania staje się większy i bardziej widoczny. W dodatku funkcje, których można używać są ograniczone. Przycisk (Kasuj): Można skasować aktualnie wyświetlany obraz. Wybrać [OK] t z. Przycisk MENU: Można skasować aktualnie wyświetlany obraz za pomocą [Kasuje pojedynczy obraz], skasować wszystkie obrazy w katalogu za pomocą [Kasuje wszystkie obrazy]. 20 PL

Wykrywanie uśmiechów i automatyczne nagrywanie (Zdjęcie z uśmiechem) 1 Naciśnij przycisk (Uśmiech). 2 Poczekaj na wykrycie uśmiechu. Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt b na wskaźniku, aparat wykona zdjęcia automatycznie. Gdy ponownie naciśniesz przycisk (Uśmiech), skończy się funkcja zdjęcia z uśmiechem. • Jeżeli nawet naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do trybu zdjęcia z uśmiechem. Przycisk (Uśmiech) Ramka wykrywania twarzy Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu Używanie funkcji nagrywania zWskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów 1 Nie chować oczu za grzywką. 2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Prawdopodobieństwo wykrycia jest wyższe gdy oczy są zmrużone. 3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby. 21 PL