Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Polonais

Zmiana ustawień aparatu

Zmiana ustawień aparatu Zmiana dźwięku operacji Możesz nastawić dźwięk, jaki wydaje aparat podczas wykonywania operacji. 1 Naciśnij przycisk MENU. 2 Wybrać (Nastaw.) za pomocą V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z. Przycisk MENU 3 Wybierz (Główne nastawienia) za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania, po czym naciśnij [Brzęczyk] t żądany tryb t z. Migawka: Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki. Głośno/Cicho: Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy naciskasz przycisk sterowania/spust migawki. Jeżeli chcesz zmniejszyć głośność, wybierz [Cicho]. Wyłącz: Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone. 44 PL

Używanie opcji MENU Wyświetla dostępne funkcje dla łatwości ustawień, gdy aparat jest w trybie nagrywania lub odtwarzania. Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w każdym trybie. Wybierz (Nastaw.) t [Główne nastawienia] t [Inicjalizuj], aby wykonać inicjalizację nastawień do ich domyślnej postaci. 1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu. 2 3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą v/V/b/B na przycisku sterowania. Podczas odtwarzania potwierdź, naciskając z. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć ekran menu. x MENU w trybie nagrywania Przycisk MENU Opcja Tryb nagrywania filmu Rozm. Obrazu Tryb NAGR EV ISO Opis Zmienia nastawienia zgodnie z trybem sceny filmowej. ( Auto/ Duża czułość/ Podwodne) Nastawia rozmiar obrazu. ( / / / / / / / ) ( 1280×720(Wys.jakość)/ 1280×720(Standard)/ VGA) Wybiera metodę fotografowania ciągłego. ( Normalny/ Seria/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV) Ręcznie reguluje ekspozycję. (–2,0EV do +2,0EV) Wybiera czułość świetlną. (Auto/od ISO 80 do ISO 3200) Zmiana ustawień aparatu 45 PL