16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 31<br />

Informeel samenzijn<br />

medewerkers toeristische en<br />

recreatieve sector in de regio<br />

Onze regio heeft voor een korter of wat<br />

langer verblijf een aantrekkelijk recreatief<br />

aanbod. Om te wandelen, fietsen of<br />

varen. Op sommige punten komen deze<br />

netwerken samen. Zoals op de Beemsterburgwal<br />

in Purmerend.<br />

Daar is recentelijk een Toeristische Overstap<br />

Punt (TOP) geplaatst. Maar ook tal<br />

van nieuwe bewegwijzerde routes komen<br />

binnenkort beschikbaar. Maar liefst vijf<br />

wandelingen in Beemster en Purmerend.<br />

Digitaal via de bekende sites maar ook in<br />

handzame papieren versie. Onder andere<br />

bij de VVV/Museumwinkel in Purmerend<br />

en het Bezoekerscentrum VISIT Beemster<br />

in Middenbeemster. Deze nieuwe folders<br />

zijn in samenwerking met diverse partners<br />

tot stand gekomen. Niet uitsluitend beide<br />

bovengenoemde partners maar ook Recreatie<br />

Noord-Holland, de Provincie en<br />

Bureau Toerisme Laag Holland.<br />

Om dit nieuw elan kracht bij te zetten<br />

waren de medewerkers werkzaam in deze<br />

toeristische/recreatieve sector op woensdagmiddag<br />

29 juni uitgenodigd voor een<br />

informeel samenzijn op het terras bij de<br />

sluis in Purmerend. Wethouder Mario<br />

Hegger prees de samenwerking van de<br />

veelal op vrijwilligers draaiende organisaties.<br />

“Meer nog dan voorheen kan een<br />

ieder deze zomer genieten van de schoonheid<br />

van de nieuw samengestelde<br />

gemeente Purmerend”.<br />

Vind je het leuk om iets voor een ander te betekenen en<br />

ben je op zoek naar dankbaar vrijwilligerswerk?<br />

Ken je misschien iemand in je omgeving die dit ook wel zou willen doen?<br />

Bij WelzijnWonenPlus ben je van harte welkom want wij zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers voor<br />

diverse onderdelen van ons dienstenpakket:<br />

• Tuinen. Onze abonnees komen op een leeftijd dat het bijhouden van de tuin lastiger wordt.<br />

Onze vrijwilligers helpen daarbij<br />

• Klussen in en om het huis. Een lamp vervangen, een beugel ophangen of een kapotte bel repareren.<br />

Onze vrijwilligers zijn handig en helpen onze abonnees bij klussen in en om het huis<br />

• Vriendschappelijke huisbezoeken. Help onze abonnees de week te breken door af en toe of<br />

structueel op bezoek te gaan voor een kopje koffie en een praatje<br />

• Boodschappenservice. Chauffeurs voor het bezorgen van boodschappen in Purmerend op<br />

donderdag en/of vrijdag<br />

• Respijthulp (vervangende mantelzorg). Even een moment van respijt zodat de mantelzorger met een<br />

gerust hart een stapje opzij kan doen<br />

• Telefooncirkel. Voor een veilig en vertrouwd gevoel bellen de deelnemers elkaar dagelijks.<br />

Als vrijwilliger start je de cirkel en sluit deze ook weer af<br />

Spreekt een (of meerdere) vacature(s) je aan of wil je er meer over weten? Neem contact met ons<br />

op via telefoonnummer 0299-820133 of mail naar purmerend@welzijnwonenplus.nl<br />

Fa. VAN ETTEN<br />

Wenst iedereen<br />

een fijne zomer!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

Een mooie feestweek!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!