16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22,23,24 JULI<br />

QUIQUE<br />

FLEUR<br />

GERARD<br />

ALDERLIEFSTE<br />

TESS MERLOT<br />

OP DE CAMPING<br />

P3 popt op 22, 23 en 24 juli op<br />

bij ‘Camping in het fruit’ in<br />

de Zuidoostbeemster.<br />

De camping wordt omgetoverd<br />

tot een kleinschalig festivalterrein.<br />

Het hele weekend kun je je hier,<br />

onder het genot van een drankje en<br />

een hapje, laten onderdompelen in<br />

muziek en creativiteit. Verzamel je<br />

kampeerspullen bij elkaar want je<br />

kunt zelfs blijven slapen in je eigen<br />

tentje!<br />

TIM KNOL<br />

JUDY BLANK<br />

REMME<br />

JUF ROOS<br />

KINDEREN TOT 12 JAAR GRATIS<br />

WWW.P3PURMEREND.NL<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 53<br />

Kleinschalig<br />

<strong>Zomer</strong> Festival P3<br />

in de Beemster<br />

P3 popt op 22, 23 en 24 juli op bij ‘Camping in het fruit’ in de Zuidoostbeemster.<br />

De camping wordt omgetoverd tot een kleinschalig<br />

festivalterrein. Het hele weekend kun je je hier, onder het genot<br />

van een drankje en een hapje, laten onderdompelen in muziek met<br />

optredens van Quique, Gerard Alderliefste, Tim Knol, Fleur en meer.<br />

Voor de kleinsten is er zaterdag en zondag veel te doen. Er zijn<br />

speciale muzikale kindervoorstellingen van Juf Roos en Monique<br />

Smit. In een echte Tipi wordt er voorgelezen en je kunt je laten<br />

schminken. Daarnaast zijn er rondom het kabouterbos op de<br />

camping verschillende kinderactiviteiten georganiseerd door<br />

Yosta van kinderfeestje Beemster. Kinderen tot 12 jaar hebben<br />

gratis toegang. Zin in een muzikale wandeling in de Beemster?<br />

Loop mee met muzikant Tim Knol op zaterdag 23 juli langs de<br />

welbekende strakke lijnen van de Beemster. Op verschillende<br />

plekken zal hij de wandeling omlijsten met een muzikaal intermezzo.<br />

Er zijn een beperkt aantal kaarten hiervoor beschikbaar,<br />

dus wees er snel bij. Op de camping kun je in de middag en ’s<br />

avonds onder het genot van een hapje en een drankje genieten<br />

van optredens van onder meer Judy Blank, De Baron, Future<br />

Husband, The Dawn Brothers, Remme en Quique. Onder het<br />

motto ‘op vakantie in eigen land’ is het thema van de eerste<br />

<strong>editie</strong> van P3 op de camping dit jaar Frankrijk. Invulling van dit<br />

thema wordt verzorgd door Baptiste Hamon, Fleur, Gerard Alderliefste<br />

en Tess Merlot. De avonden worden afgesloten met lokale<br />

singer-songwriter kampvuursessies en een Silent Disco P3 Popt<br />

op P3 op de Camping 22, 23 en 24 juli.<br />

Informatie en kaartverkoop: www.p3purmerend.nl<br />

Repair Café Zuidoostbeemster<br />

(en Middenbeemster)<br />

Dinsdag 19 juli Repair Café in Zuiderhof, Zuidoostbeemster. Onze<br />

vrijwilligers staan weer voor u klaar. Van 9.30 tot 11.30 uur repareren<br />

zij uw stofzuiger, schemerlamp, broodrooster, koffiezetapparaat,<br />

föhn, naaimachine, ... (bijna) alles wat het niet meer doet.<br />

En terwijl zij de spullen repareren kunt u genieten van een lekker<br />

kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Door te repareren<br />

leveren we samen een bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg.<br />

Locatie: Zuiderhof, grote zaal De reparaties zijn gratis,<br />

eventuele materialen moet u wel vergoeden. Een vrijwillige<br />

bijdrage wordt op prijs gesteld om zo nieuw gereedschap te<br />

kunnen kopen. Donderdag 11 augustus is het Repair Café weer<br />

in Middelwijck, Middenbeemster.<br />

Overgangsrecht al eerder gesplitste<br />

woningen en kamerverhuur<br />

Volgens de Huisvestingsverordening 2021 heb je in Purmerend<br />

niet alleen voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte<br />

naar onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur) en het<br />

verbouwen van een woonruimte naar meerdere woonruimten<br />

voor de verhuur (bouwkundige splitsing) een vergunning nodig,<br />

maar óók voor het omgezet houden en verbouwd houden. Eigenaren<br />

die hun woning hebben omgezet en verbouwd voor de<br />

verhuur op een moment dat er nog geen vergunning nodig was,<br />

zijn met de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening<br />

opeens in overtreding; zij hebben namelijk nu een vergunning<br />

nodig voor het omgezet houden en verbouwd houden van hun<br />

woonruimte. Dat is niet eerlijk en om die reden heeft de raad<br />

besloten overgangsrecht op te nemen in de huisvestingsverordening.<br />

Dat betekent dat deze eigenaren tot 1 oktober a.s. de kans<br />

krijgen de vergunning alsnog aan te vragen. De strenge regels<br />

van de Huisvestingsverordening gelden dan niet. Wel worden er<br />

aan de vergunning voor omzetting voorwaarden gesteld. Zo<br />

mag er op het moment dat de vergunning wordt aangevraagd<br />

geen overlast zijn en er mogen binnen één jaar na vergunningverlening<br />

niet meer dan vier kamers in het omgezette pand zijn.<br />

U vindt alle informatie over het aanvragen van de vergunning en<br />

de eisen waaraan u moet voldoen hier: www.lokaleregelgeving.<br />

overheid.nlCVDR664049/2<br />

Het team van<br />

Brasserie Alles met Liefde<br />

wenst iedereen een fijne feestweek toe.<br />

Gezellig, in een huiselijke sfeer<br />

voor lunch, diner, high tea, high wine<br />

of een feestavond.<br />

Vakantie van 24 juli t/m 10 augustus.<br />

Donderdag 11 augustus weer geopend.<br />

Max & Liesbeth van Wersch.<br />

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster<br />

Telefoon: 0299-743399 / 06-5363<strong>27</strong>73<br />

Email: info@brasserieallesmetliefde.nl<br />

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl<br />

Facebook pagina:<br />

www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!